Księgarnia internetowa Ravelo – tanie książki, zabawki, prezenty
Księgarnia Ravelo – książki, ebooki, zabawki
Twój koszyk »
jest pusty
+1

Dodano:
sprawdź zawartość koszyka »

sprawdź
koszyk »
kontynuuj
zakupy »
promocja
Dysfunkcjonalność rodziny jako przedmiot postępowania wykonawczego w prawie rodzinnym i opiekuńczym - Ebooki i Audiobooki
Google PlusFacebookPinterest
Wstaw obrazek na swoją stronę »
X<a href="https://www.ravelo.pl/dysfunkcjonalnosc-rodziny-jako-przedmiot-postepowania-wykonawczego-w-prawie-rodzinnym-i-opiekunczym-daniel-jakimiec,p300011815.html" title="Dysfunkcjonalność rodziny jako przedmiot postępowania wykonawczego w prawie rodzinnym i opiekuńczym"><img src="https://www.ravelo.pl/pub/mm/img/220/300011815.jpg" alt="Dysfunkcjonalność rodziny jako przedmiot postępowania wykonawczego w prawie rodzinnym i opiekuńczym - Ebooki i Audiobooki"></a>

Dysfunkcjonalność rodziny jako przedmiot postępowania wykonawczego w prawie rodzinnym i opiekuńczym (Ebook)

Format pliku: EPUB MOBI

autor: Daniel Jakimiec

wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWNdata wydania:22 października 2016
Oceń produkt

Inne wersje

Książka oprawa twarda 129.00 zł 116.10 zł
Cena detaliczna:99 zł

89.10 zł

Cena zawiera podatek VAT

dodaj do przechowalni

Wyłącznie przedpłata (karta płatnicza, przelew, BLIK itd.)

Książka elektronicznaKsiążka elektroniczna, do pobrania po opłaceniu zamówienia

Ebook chronionyEbook chroniony przezWatermark

zobacz więcej »

Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWNData wydania:22 października 2016

Inne wersje

Książka oprawa twarda 129.00 zł 116.10 zł
Pełny opis

Pełny opis eBooka – Daniel Jakimiec "Dysfunkcjonalność rodziny jako przedmiot postępowania wykonawczego w prawie rodzinnym i opiekuńczym"

W książce Dysfunkcjonalność rodziny jako przedmiot postępowania wykonawczego w prawie rodzinnym i opiekuńczym została przedstawiona zależność między stadium przedsądowym pomocy rodzinie oraz stadium sądowym. Uwagi dotyczące stadium przedsądowego koncentrują się na roli pedagogów szkol-nych, podmiotów realizujących zadania interdyscyplinarne „Niebieskiej Karty”, asystentów rodziny, rodzin wspierających, placówek wsparcia dziennego i innych podmiotów funkcjonujących w strukturach or-ganizacyjnych gminnych i miejskich ośrodków pomocy społecznej oraz w powiatowych centrach po-mocy rodzinie. Autor dokonuje także analizy czynności sądu w postępowaniu wykonawczym w sprawach rodzinnych i opiekuńczych. Jego rozważania skupiają się na przeciwdziałaniu dysfunkcjonalności rodziny, przede wszyst-kim przez wskazanie optymalnych metod dążenia do reintegracji naturalnego środowiska rodzinnego osób objętych sądowym postępowaniem wykonawczym w sprawach rodzinnych i opiekuńczych.

Spis treści

Wykaz skrótów 11 Wstęp 15 Rozdział 1 Dysfunkcje rodziny jako przesłanki faktyczne wszczęcia postępowania przed sądem rodzinnym 21 1.1. Istota dysfunkcji rodziny 21 1.2. Źródła dysfunkcji 40 1.3. Identyfikowanie dysfunkcji 46 1.3.1. Rola i zadania instytucji pomocy rodzinie 46 1.3.2. Rola i zadania organów ścigania 61 1.3.3. Rola i zadania placówek edukacji publicznej 65 1.4. Interwencja w związku z wystąpieniem dysfunkcji w rodzinie 72 1.4.1. Interwencja na poziomie środowiska lokalnego 72 1.4.2. Interwencja na poziomie służb pomocy rodzinie 78 1.4.3. Interwencja na poziomie organów ścigania 88 1.4.4. Procedury uruchamiania interwencji na drodze sądowej 93 Rozdział 2 Postępowanie wykonawcze w sprawach rodzinnych i opiekuńczych – zagadnienia ogólne 101 2.1. Pojęcie postępowania wykonawczego na gruncie prawa rodzinnego i opiekuńczego 101 2.2. Przesłanki postępowania wykonawczego w prawie rodzinnym i opiekuńczym 120 2.2.1. Przesłanki wszczęcia postępowania wykonawczego 120 2.2.2. Przesłanki wyłączające prowadzenie postępowania wykonawczego 131 2.3. Właściwość sądu rodzinnego w postępowaniu wykonawczym 139 2.3.1. Właściwość miejscowa 139 2.3.2. Właściwość rzeczowa 145 2.4. Zasady postępowania wykonawczego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych 147 2.4.1. Zasady procesowe postępowania wykonawczego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych 147 2.4.2. Zasady postępowania wykonawczego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych o charakterze przewodnim 155 2.4.3. Zasady postępowania wykonawczego w prawie rodzinnym i opiekuńczym a zasady postępowania wykonawczego w sprawach nieletnich 162 2.4.4. Zasady postępowania wykonawczego w prawie rodzinnym i opiekuńczym a zasady prawa karnego wykonawczego 164 Rozdział 3 Postępowanie wykonawcze w sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej 167 3.1. Dysfunkcjonalność rodziny a dysfunkcjonalność władzy rodzicielskiej 167 3.2. Wpływ postępowania dowodowego na postępowanie wykonawcze 174 3.3. Treść orzeczenia sądowego kończącego postępowanie rozpoznawcze a postępowanie wykonawcze 184 3.3.1. Orzeczenie kończące postępowanie rozpoznawcze w sprawach z zakresu władzy rodzicielskiej 184 3.3.2. Ingerencja sądu w wykonywanie władzy rodzicielskiej i gradacja form tej ingerencji 194 3.4. Nadzór sądu rodzinnego nad wykonywaniem orzeczenia oraz modelowanie postaw rodzicielskich w postępowaniu wykonawczym 201 3.4.1. Ewoluowanie przedmiotu postępowania wykonawczego w sprawach z zakresu władzy rodzicielskiej 201 3.4.2. Normatywne podstawy modelowania postaw rodzicielskich i instytucje wspierania reintegracji rodziny 206 3.4.3. Kształtowanie postaw opiekuńczo-wychowawczych rodziców 217 3.5. Orzeczenie kończące postępowanie wykonawcze w sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej 223 Rozdział 4 Postępowanie wykonawcze w sprawach osób ubezwłasnowolnionych 233 4.1. Przyczyny leżące u podstaw ubezwłasnowolnienia źródłem dysfunkcjonalności rodziny 233 4.2. Orzeczenie o ubezwłasnowolnieniu a postępowanie wykonawcze 240 4.2.1. Orzeczenie o ubezwłasnowolnieniu a związanie sądu żądaniem ubezwłasnowolnienia oraz przyczyną żądania 240 4.2.2. Ustalenia postępowania rozpoznawczego co do przesłanek ubezwłasnowolnienia i ich wpływ na postępowanie wykonawcze 248 4.3. Nadzór sądu opiekuńczego nad czynnościami osób sprawujących pieczę w postępowaniu wykonawczym 255 4.3.1. Zakres nadzoru sądu opiekuńczego w postępowaniu wykonawczym w sprawach osób ubezwłasnowolnionych 255 4.3.2. Oddziaływanie sądu opiekuńczego na atrybuty pieczy nad ubezwłasnowolnionym 261 4.3.3. Zasady i rodzaje środków nadzoru realizowane w postępowaniu wykonawczym w sprawach osób ubezwłasnowolnionych 264 4.3.4. Postulaty zmian de lege lata i de lege ferenda na tle praktyki judykacyjnej sądów opiekuńczych 272 4.4. Czyny zabronione ubezwłasnowolnionego przeciwko osobom sprawującym pieczę 281 4.5. Orzeczenie kończące postępowanie wykonawcze w sprawach osób ubezwłasnowolnionych 288 Rozdział 5 Postępowanie wykonawcze w sprawach osób uzależnionych od alkoholu zobowiązanych do poddania się leczeniu odwykowemu 299 5.1. Uzależnienie od alkoholu źródłem dysfunkcjonalności rodziny 299 5.2. Rozstrzygnięcie sprawy co do istoty w postępowaniu rozpoznawczym a postępowanie wykonawcze 309 5.2.1. Wszczęcie postępowania rozpoznawczego sądowego w sprawach osób uzależnionych od alkoholu 309 5.2.2. Ocena materiału dowodowego i ukształtowanie sytuacji osoby uzależnionej od alkoholu w toku postępowania wykonawczego 314 5.3. Nadzór sądu rodzinnego nad wykonaniem orzeczenia oraz modelowanie postaw osób uzależnionych od alkoholu w ujęciu psychologicznym, socjologicznym i resocjalizacyjnym 319 5.3.1. Wszczęcie postępowania wykonawczego w sprawach osób uzależnionych od alkoholu zobowiązanych do leczenia odwykowego 319 5.3.2. Znaczenie ustaleń postępowania dowodowego dla czynności procesowych sądu opiekuńczego w postępowaniu wykonawczym w sprawach osób uzależnionych od alkoholu 322 5.3.3. Decyzje procesowe sądu opiekuńczego co do przebiegu leczenia osoby uzależnionej od alkoholu w placówkach specjalistycznych 326 5.3.4. Kształtowanie systemu wartości osób uzależnionych od alkoholu w postępowaniu wykonawczym 332 5.3.4.1. Aspekt psychologiczny decyzji procesowych sądu opiekuńczego 332 5.3.4.2. Aspekt socjologiczny decyzji procesowych sądu opiekuńczego 334 5.3.4.3. Aspekt resocjalizacyjny decyzji procesowych sądu opiekuńczego 335 5.4. Ewoluowanie rodziny osoby uzależnionej od alkoholu w toku postępowania wykonawczego 336 5.4.1. Normatywne podstawy reintegracji środowiska rodzinnego osoby uzależnionej od alkoholu 336 5.4.2. Dyrektywy prawne oddziaływania na środowisko rodzinne osoby uzależnionej od alkoholu 343 5.4.3. Stadia rozwoju rodziny i ich znaczenie dla czynności procesowych sądu opiekuńczego w postępowaniu wykonawczym 349 5.5. Orzeczenie kończące postępowanie wykonawcze w sprawach osób uzależnionych od alkoholu zobowiązanych do leczenia odwykowego 353 Zakończenie 359 Literatura 379 Wykaz orzecznictwa 389 Orzeczenia Sądu Najwyższego 389 Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego 390

Cechy produktu

Cechy produktu

Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN

data wydania: 22 października 2016

numer produktu: 300011815

kod produktu: 3B165F7AEB

Zabezpieczenie pliku: Watermark

Średnia ocena Klientów:
Kategorie

Zobacz również

 

Kurator dla osoby nieznanej z miejsca pobytu

Daniel Jakimiec

wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN

OPRAWA TWARDA

00000

Daniel Jakimiec – doktor nauk prawnych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; w trakcie studiów doktoranckich wyróżniony stypendium dla najlepszych dok-torantów. W latach 2008–2009 pracował jako asystent sędziego w wydziale rodzinnym i...zobacz więcej »
Kurator dla osoby nieznanej z miejsca pobytu

Kurator dla osoby nieznanej z miejsca pobytu

Daniel Jakimiec

129 zł 116.10 zł

zamów

Zasada pierwszeństwa ograniczonych praw rzeczowych ujawnionych w księdze wieczystej

Daniel Jakimiec

OPRAWA MIĘKKA

00000

Księgi wieczyste (jako rejestry publiczne) pełnia w obrocie cywilnoprawnym doniosłą rolę. Przez ujawnianie stanu prawnego nieruchomości, tworzą podstawy bezpiecznego obrotu prawnego. Sposób ujawnienia stanu prawnego nieruchomości w tych rejestrach ustawodawca poddał zasadom, które wynikają...zobacz więcej »
Zasada pierwszeństwa ograniczonych praw rzeczowych ujawnionych w księdze wieczystej

Zasada pierwszeństwa ograniczonych praw rzeczowych ujawnionych w księdze wieczystej

Daniel Jakimiec

45 zł 40.50 zł

zamów

Wpis konstytutywny użytkowania wieczystego w postępowaniu wieczystoksięgowym

Daniel Jakimiec

wydawca: Rozpisani.pl

OPRAWA MIĘKKA

00000

Prowadzenie ksiąg wieczystych ustawodawca powierzył sadom rejonowym, a dokładnie funkcjonującym w nich wydziałom ksiąg wieczystych. Treść wpisu wieczystoksięgowego jest ujawniana w toku prowadzonego postępowania wieczystoksięgowego. Wpisy te spełniają istotna role – służą bezpieczeństwu obrotu...zobacz więcej »
Wpis konstytutywny użytkowania wieczystego w postępowaniu wieczystoksięgowym

Wpis konstytutywny użytkowania wieczystego w postępowaniu wieczystoksięgowym

Daniel Jakimiec

45 zł 40.50 zł

zamów

Ustawa o kinematografii. Komentarz

Daniel Jakimiec

OPRAWA MIĘKKA

00000

Rozwój społeczno–gospodarczy i pojawiające sie wraz z nim coraz to nowsze wyzwania, dążenia i potrzeby powodują, ze dobra kultury, które stanowią polskie dziedzictwo narodowe, maja szczególne znaczenie. Wśród tych dóbr istotne miejsce zajmuje sztuka filmowa, która odzwierciedla i dokumentuje...zobacz więcej »
Ustawa o kinematografii. Komentarz

Ustawa o kinematografii. Komentarz

Daniel Jakimiec

45 zł 40.50 zł

zamów

Powództwo o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym

Daniel Jakimiec

wydawca: Rozpisani.pl

OPRAWA MIĘKKA

00000

W księgach wieczystych sporządzonych dla nieruchomości ujawniany jest stan faktyczny i stan prawny danej nieruchomości. Zdecydowana większość wpisów wieczystoksięgowych dotyczy stanu prawnego nieruchomości ustalanego poza nimi. Wpisy wieczystoksięgowe stanowią egzemplifikacje rozstrzygnięć...zobacz więcej »
Powództwo o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym

Powództwo o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym

Daniel Jakimiec

45 zł 40.50 zł

zamów

Dysfunkcjonalność rodziny jako przedmiot postępowania wykonawczego w prawie rodzinnym i opiekuńczym (Ebook)

Daniel Jakimiec

wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN

format pliku - EPUB,MOBI

00000

W książce Dysfunkcjonalność rodziny jako przedmiot postępowania wykonawczego w prawie rodzinnym i opiekuńczym została przedstawiona zależność między stadium przedsądowym pomocy rodzinie oraz stadium sądowym. Uwagi dotyczące stadium przedsądowego koncentrują się na roli pedagogów...zobacz więcej »
Dysfunkcjonalność rodziny jako przedmiot postępowania wykonawczego w prawie rodzinnym i opiekuńczym (Ebook)

Dysfunkcjonalność rodziny jako przedmiot postępowania wykonawczego w prawie rodzinnym i opiekuńczym (Ebook)

Daniel Jakimiec

99 zł 89.10 zł

zamów

Metodyka pracy sędziego i referendarza sądowego w postępowaniu wieczystoksięgowym (Ebook)

Daniel Jakimiec

wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN

format pliku - EPUB,MOBI

00000

Daniel Jakimiec – doktor nauk prawnych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; w trakcie studiów doktoranckich wyróżniony stypendium dla najlepszych doktorantów. W latach 2008–2009 pracował jako asystent sędziego w wydziale rodzinnym i nieletnich...zobacz więcej »
Metodyka pracy sędziego i referendarza sądowego w postępowaniu wieczystoksięgowym (Ebook)

Metodyka pracy sędziego i referendarza sądowego w postępowaniu wieczystoksięgowym (Ebook)

Daniel Jakimiec

95 zł 85.50 zł

zamów

Kurator dla osoby nieznanej z miejsca pobytu (Ebook)

Daniel Jakimiec

wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN

format pliku - EPUB,MOBI

00000

Daniel Jakimiec – doktor nauk prawnych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; w trakcie studiów doktoranckich wyróżniony stypendium dla najlepszych doktorantów. W latach 2008–2009 pracował jako asystent sędziego w wydziale rodzinnym i...zobacz więcej »
Kurator dla osoby nieznanej z miejsca pobytu (Ebook)

Kurator dla osoby nieznanej z miejsca pobytu (Ebook)

Daniel Jakimiec

103 zł 92.70 zł

zamów

Inne eBooki wydawcy

 

A w konopiach strach (Ebook)

Jerzy Vetulani, Maria Mazurek

wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN

format pliku - EPUB,MOBI

11111ocena: 5 [liczba ocen: 1]

W świecie współczesnej medycyny napędzanej różnicami stanowisk autorytetów naukowych niewiele jest tematów budzących tyle kontrowersji, co w przypadku medycznych zastosowań marihuany. Konopie były podstawą leczniczego arsenału dla uzdrowicieli w starożytnych Chinach, Indiach czy Grecji. Dziś w...zobacz więcej »

A w konopiach strach (Ebook)

Jerzy Vetulani

29.90 zł 26.91 zł

zamów

Wielki słownik ortograficzny PWN z zasadami pisowni i interpunkcji (Aplikacja)

wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN

format pliku - EXE

00000

Wielki słownik ortograficzny PWN z zasadami pisowni i interpunkcji • największy - zawiera ponad 140 tys. haseł • najbardziej aktualny, zgodny z najnowszymi zmianami w ortografii • rejestruje nowe wyrazy, nowe terminy i zapożyczenia wchodzące do potocznej polszczyzny • podaje pisownię i odmianę...zobacz więcej »

Wielki słownik ortograficzny PWN z zasadami pisowni i interpunkcji (Aplikacja)

69 zł 62.10 zł

zamów

Gawędy o sztuce sakralnej (Ebook)

Bożena Fabiani

wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN

format pliku - EPUB,MOBI

00000

Zapraszamy czytelnika do odbycia pasjonującej podróży śladami wielkich mistrzów tworzących dzieła o tematyce sakralnej. Bożena Fabiani jak zwykle wciąga czytelnika bez reszty w swoją opowieść: pisze z werwą, podąża śladami wielkich mistrzów, nie zapominając przy tym o dziełach. O malarzach...zobacz więcej »

Gawędy o sztuce sakralnej (Ebook)

Bożena Fabiani

35 zł 31.50 zł

zamów

Homoseksualizm męski i kobiecy w perspektywie psychologicznej (Ebook)

Iwona Janicka, Marcin Kwiatkowski

wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN

format pliku - EPUB,MOBI

00000

Autorzy zaprezentowali w swojej monografii wyniki badań poświęconych fenomenowi homoseksualizmu. Przeanalizowali dwa obszary funkcjonowania osób homoseksualnych: indywidualny - dotyczący ich charakterystyki psychologicznej i relacyjny - poświęcony intymnym związkom emocjonalnym, jakie te osoby...zobacz więcej »

Homoseksualizm męski i kobiecy w perspektywie psychologicznej (Ebook)

Iwona Janicka

35 zł 31.50 zł

zamów

Oryginalna Azetka. Encyklopedia A-Z PWN (do pobrania – wydanie multimedialne) (Aplikacja)

wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN

format pliku - EXE

00000

Najnowsze wydanie znanej i cenionej encyklopedii. Ponad 400 000 sprzedanych egzemplarzy! Program zawiera: • prawie 50 000 aktualnych, napisanych przystępnym językiem haseł, • ponad 600 kolorowych ilustracji oraz ponad 2000 portretów, • ponad 120 map geograficznych, • prawie 170 tabel,...zobacz więcej »

Oryginalna Azetka. Encyklopedia A-Z PWN (do pobrania – wydanie multimedialne) (Aplikacja)

49.90 zł 44.91 zł

zamów

Seksolatki (Ebook)

Izabela Jąderek

wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN

format pliku - EPUB,MOBI

00000

Jak rozmawiać z nastolatkami o seksie? Czym jest asertywność seksualna i jak przekonywać, że seksem można się cieszyć, jeśli jest on świadomy i odpowiedzialny? Jak rozmawiać o pornografii? Czy da się określić normy seksualne? W jaki sposób przeciwdziałać przemocy na tle seksualnym? Jak ustrzec...zobacz więcej »

Seksolatki (Ebook)

Izabela Jąderek

27 zł 24.30 zł

zamów

Historia Wrocławia (Ebook)

Eduard Mühle

wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN

format pliku - EPUB,MOBI

00000

Książka ukazuje ponad tysiącletnią historię polityczną, gospodarczą i społeczną Wrocławia, jak również różne oblicza tego miasta. Opowiada o jego dziejach - od archeologicznie uchwytnych początków u zarania X w. aż do współczesności. Autor skupia się na zasadniczych cechach struktury Wrocławia i...zobacz więcej »

Historia Wrocławia (Ebook)

Eduard Mühle

47 zł 42.30 zł

zamów

Zarządzanie łańcuchem dostaw żywności (Ebook)

Samir Dani

wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN

format pliku - EPUB,MOBI

00000

Książka stanowi kompendium wiedzy z zakresu logistyki w przemyśle spożywczym. Prezentuje liczne rozwiązania logistyczne i metody zarządzania łańcuchami dostaw w sektorze żywnościowym oraz aktualne trendy obecne w branży. W publikacji zawarto informacje dotyczące: • logistyki dostaw artykułów...zobacz więcej »

Zarządzanie łańcuchem dostaw żywności (Ebook)

Samir Dani

55 zł 49.50 zł

zamów

Zbrodnia prawie doskonała (Ebook)

Iwona Schymalla, Monika Całkiewicz

wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN

format pliku - EPUB,MOBI

00000

· Czy zbrodnia jest wpisana w naturę człowieka? Czy praca na miejscu zbrodni choć trochę przypomina to, co widzimy w popularnych serialach kryminalnych? Jak zabezpieczyć rozebrane ciało ofiary przed wzrokiem niepowołanych osób, w tym dziennikarzy? Czy to zawód dla ludzi z mocnymi nerwami?...zobacz więcej »

Zbrodnia prawie doskonała (Ebook)

Iwona Schymalla

31 zł 27.90 zł

zamów

Status moralny zwierząt (Ebook)

Urszula Zarosa

wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN

format pliku - EPUB,MOBI

00000

Czy powinniśmy zakazać cyrków ze zwierzętami i zamknąć ogrody zoologiczne? Czy XXI wiek powinien być erą zakończenia testów na zwierzętach i jedzenia mięsa? Ta książka nie narzuca odpowiedzi, ale przystępnym językiem opowiada o filozofii, w której liczy się cierpienie każdej jednostki,...zobacz więcej »

Status moralny zwierząt (Ebook)

Urszula Zarosa

31 zł 27.90 zł

zamów

Bestsellery w kategorii

 

Bestseller

Legendy morskie (Ebook)

Anna Tatarzycka-Ślęk, Małgorzata Korczyńska

wydawca: LITERAT HENRYK PŁONCZYŃSKI

format pliku - PDF

00000

Zbiór 13 najpopularniejszych legend związanych z polskim morzem, napisanych przystępnym, zrozumiałym dla dzieci językiem. Znajdziesz tu następujące historie: Dlaczego woda morska jest słona?, Jurata, królowa Bałtyku, Morze się pali, Panny wodne, Kto pierwszy rozpalił ogień na Rozewiu?, O mądrym...zobacz więcej »

Legendy morskie (Ebook)

Anna Tatarzycka-Ślęk

1 zł 0.90 zł

zamów

Bestseller

MASA o kobietach polskiej mafii

Artur Górski

wydawca: Prószyński Media

format pliku - MP3

00000

Polski świadek koronny numer jeden przerywa milczenie!

Kim były matki, żony i kochanki polskich gangsterów? 

Wstrząsająca opowieść o kobietach w cieniu wielkich mafiosów. Co porabia piękna i bezwzględna Inka, która wystawiła ministra Dębskiego? Poznaj...

zobacz więcej »

MASA o kobietach polskiej mafii

Artur Górski

28 zł 25.20 zł

zamów

Bestseller

Historia wewnętrzna (Ebook)

Giulia Enders

wydawca: Feeria

format pliku - EPUB,MOBI

00000

Przeczytaj tę książkę, a twoje postrzeganie własnego ciała zmieni się o 180 stopni…

Skąd bierzemy energię do życia?

Z czego wynika nasza odporność?

Dlaczego zmagamy się z nad- lub niedowagą?

Gdzie mają swój początek alergie?

Co może powodować...

zobacz więcej »

Historia wewnętrzna (Ebook)

Giulia Enders

29.90 zł 26.91 zł

zamów

Bestseller

Trening Autogenny Schultza

Sylwester Kowalski

wydawca: Group Consulting Media

format pliku - MP3

00000

Trening Autogenny Schultza to jedna z najlepszych i najbardziej popularnych technik relaksacji na świecie. Doskonale integruje i relaksuje psychikę, łagodzi stany napięcia nerwowego, wzmacnia system odpornościowy organizmu. Służy także leczeniu nerwic i poprawie koncentracji. Dzięki...

zobacz więcej »

Trening Autogenny Schultza

Sylwester Kowalski

21 zł 18.90 zł

zamów

Bestseller

Potęga podświadomości

Joseph Murphy

wydawca: Świat Książki

format pliku - MP3

00000

Nowe rozszerzone wydanie kultowej książki! Sprzedaż w Polsce osiągnęła ponad 700 000 egzemplarzy. POTĘGA PODŚWIADOMOŚCI, to jeden z najlepszych i najskuteczniejszych poradników, jakie kiedykolwiek napisano. Ta książka pomogła milionom ludzi na całym świecie osiągnąć upragnione cele jedynie...zobacz więcej »

Potęga podświadomości

Joseph Murphy

26.90 zł 24.21 zł

zamów

Bestseller

Żelazny Jan (Ebook)

Robert Bly

wydawca: Zysk i S-ka

format pliku - EPUB,MOBI

00000

Porywająca podróż przez mitologię, literaturę i psychologię w poszukiwaniu istoty męskości Fascynująca opowieść o istocie męskości i męskiej inicjacji, ale także o problemach i wyzwaniach w życiu współczesnego mężczyzny. Jest nowoczesną, a zarazem bardzo starą wizją tego, co nazywamy...zobacz więcej »

Żelazny Jan (Ebook)

Robert Bly

39 zł 35.10 zł

zamów

Bestseller

Praca jako narzędzie realizacji ludzkich ambicji (Ebook)

Ciepał Adrian

wydawca: IT Solution Ridero

format pliku - EPUB,MOBI

00000

Książka zawiera wszystko to co powinien każdy z nas wiedzieć na temat pracy w polskim systemie prawnym oraz tego w jaki sposób należy skutecznie poszukiwać pracy w zależności do konkretnego rodzaju osobowości i naszych własnych predyspozycji. Poszczególne rozdziały dotyczą: 1.Najważniejszych...zobacz więcej »

Praca jako narzędzie realizacji ludzkich ambicji (Ebook)

Ciepał Adrian

1.21 zł 1.09 zł

zamów

NowośćBestseller

Co cię nie zabije, to cię wzmocni (Ebook)

Adonis James

wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN

format pliku - EPUB,MOBI

00000

Co cię nie zabije, to cię wzmocni. Wybierz pracę, którą kochasz, a nigdy w życiu nie będziesz pracował. Nigdy nie należy się poddawać. Czy te inspirujące sentencje mają cokolwiek wspólnego z rzeczywistością? Czy wytrzymują konfrontację z faktami, z naukową weryfikacją? James Adonis bierze na...zobacz więcej »

Co cię nie zabije, to cię wzmocni (Ebook)

Adonis James

31 zł 27.90 zł

zamów
Dodaj recenzję

Dodaj recenzję produktu "Dysfunkcjonalność rodziny jako przedmiot postępowania wykonawczego w prawie rodzinnym i opiekuńczym"

Twoja ocena
Jednym zdaniem
Treść recenzji
Oświadczam, że jestem wyłącznym autorem publikowanej recenzji i nie narusza ona praw osób trzecich. Wyrażam zgodę na wykorzystanie recenzji przez Ravelo sp. z o.o. do celów promocyjnych.

Inni klienci oglądali również

Książka Ukrzyżowani. Współczesne misteria męki Pańskiej ma dwóch głównych bohaterów: tytułowe misteria oraz teorię performance jako propozycję koncepcji interpretacyjnej w badaniach antropologicznych and współczesną religijnością. Dzięki takiemu podejściu udaje się uchwycić polskie misteria...

Publikowane w niniejszym tomie referaty były prezentowane podczas obrad I Krajowej Konferencji Turkologicznej w Poznaniu w 2007 roku i II Krajowej Konferencji Turkologicznej w Warszawie w 2008 roku. Różnorodność tematów przedstawionych w czasie obu konferencji świadczy o bardzo szerokich...

Teoria cnoty Tomasza z Akwinu, najpełniej rozwinięta w jego Sumie teologicznej, ale w zarysie przedstawiona już we wcześniejszym Komentarzu do Sentencji Piotra Lombarda, a w szczegółach dopracowana w późniejszych Questiones disputatae de virtutibus, jest bez wątpienia czymś więcej niż tylko...

W pierwszej części książki zostanie omówiony kontekst literacki, filozoficzny, kulturowy i obyczajowy, w którym pojawiła się twórczość Przybyszewskiego, z zaakcentowaniem problematyki najbardziej interesującej i istotnej z punktu widzenia tematu publikacji. Kolejne części będą poświęcone...

ePUB ISBN: 978-83-200-4818-6 Mobi ISBN: 978-83-200-4819-3 Choroba Alzheimera czy otępienie czołowo-skroniowe? To jeden z wielu przypadków opisanych w książce, gdzie postawienie właściwej diagnozy było trudne. Publikacja jest źródłem praktycznej wiedzy z zakresu diagnozowania i różnicowania...

Frankiści – zwolennicy Jakuba Franka, członkowie żydowskiej grupy religijnej, sekty heretyckiej w stosunku do judaizmu. Sekta istniała w drugiej połowie XVIII wieku do około 1820 roku, głównie na terenach południowej Polski oraz w Czechach, Austrii, Turcji, Rumunii i południowych Niemczech....

20 000 polskich cywilów, 10 000 banderowców, 10 miesięcy oblężenia – niepokonana polska twierdza. Wiosna 1943, dawne województwo wołyńskie. Banderowcy wyrzynają polskie wioski, jedna po drugiej. Dla niektórych początkiem bezprzykładnego bestialstwa było wymordowanie własnych żon – Polek. Wobec...

"To zbiór artykułów, które łączy wspólny temat – męskość, definiowana w różny sposób i postrzegana z różnych perspektyw. Pierwszy tekst prezentuje spojrzenie socjologiczne: Jolanta Klimczak i Kazimiera Wódz analizują przemiany męskości w społecznościach robotniczych w wybranych kulturach (również...

Ogólnopolski kwartalnik ukazujący się od roku 1956. Prezentowane są w nim artykuły teoretyczne z zakresu szeroko pojętej pedagogiki oraz omówienia wyników badań obejmujących funkcjonowanie jednostki w społeczeństwie. Publikowane materiały dotyczą różnych subdyscyplin pedagogiki, m. in....

Ukrzyżowani. Współczesne misteria męki Pańskiej w Polsce (Ebook)

Kamila Baraniecka-Olszewska

wydawca: Naukowe Uniwersyte Wydawnictwo

format pliku - PDF

00000

Książka Ukrzyżowani. Współczesne misteria męki Pańskiej ma dwóch głównych bohaterów: tytułowe misteria oraz teorię performance jako propozycję koncepcji interpretacyjnej w badaniach antropologicznych and współczesną religijnością. Dzięki takiemu podejściu udaje się uchwycić polskie misteria...zobacz więcej »
Ukrzyżowani. Współczesne misteria męki Pańskiej w Polsce

Ukrzyżowani. Współczesne misteria męki Pańskiej w Polsce (Ebook)

Kamila Baraniecka-Olszewska

99 zł89.10 zł

zamów

Studia z dziejów i kultury ludów tureckich (Ebook)

Praca zbiorowa

wydawca: Akademickie Dialog Wydawnictwo

format pliku - EPUB,MOBI

00000

Publikowane w niniejszym tomie referaty były prezentowane podczas obrad I Krajowej Konferencji Turkologicznej w Poznaniu w 2007 roku i II Krajowej Konferencji Turkologicznej w Warszawie w 2008 roku. Różnorodność tematów przedstawionych w czasie obu konferencji świadczy o bardzo szerokich...zobacz więcej »
Studia z dziejów i kultury ludów tureckich

Studia z dziejów i kultury ludów tureckich (Ebook)

Praca zbiorowa

99 zł89.10 zł

zamów

Traktat o cnotach (Ebook)

Św. Tomasz z Akwinu

wydawca: Wydawnictwo Marek Derewiecki

format pliku - PDF

00000

Teoria cnoty Tomasza z Akwinu, najpełniej rozwinięta w jego Sumie teologicznej, ale w zarysie przedstawiona już we wcześniejszym Komentarzu do Sentencji Piotra Lombarda, a w szczegółach dopracowana w późniejszych Questiones disputatae de virtutibus, jest bez wątpienia czymś więcej niż tylko...zobacz więcej »
Traktat o cnotach

Traktat o cnotach (Ebook)

Św. Tomasz z Akwinu

99 zł89.10 zł

zamów

Godzina cudu. Miłość i erotyzm w twórczości Stanisława Przybyszewskiego (Ebook)

Katarzyna Badowska

wydawca: Uniwersytetu Łódzk Wydawnictwo

format pliku - PDF

00000

W pierwszej części książki zostanie omówiony kontekst literacki, filozoficzny, kulturowy i obyczajowy, w którym pojawiła się twórczość Przybyszewskiego, z zaakcentowaniem problematyki najbardziej interesującej i istotnej z punktu widzenia tematu publikacji. Kolejne części będą poświęcone...zobacz więcej »
Godzina cudu. Miłość i erotyzm w twórczości Stanisława Przybyszewskiego

Godzina cudu. Miłość i erotyzm w twórczości Stanisława Przybyszewskiego (Ebook)

Katarzyna Badowska

99 zł89.10 zł

zamów

Trudne diagnozy psychiatryczne. Analiza przypadków (Ebook)

wydawca: Lekarskie PZWL Sp. Wydawnictwo

format pliku - EPUB,MOBI

00000

ePUB ISBN: 978-83-200-4818-6 Mobi ISBN: 978-83-200-4819-3
Choroba Alzheimera czy otępienie czołowo-skroniowe? To jeden z wielu przypadków opisanych w książce, gdzie postawienie właściwej diagnozy było trudne.
Publikacja jest źródłem praktycznej wiedzy z zakresu diagnozowania i...zobacz więcej »
Trudne diagnozy psychiatryczne. Analiza przypadków

Trudne diagnozy psychiatryczne. Analiza przypadków (Ebook)

99 zł89.10 zł

zamów

Frank i frankiści polscy 1726-1816. Monografia historyczna osnuta na źródłach archiwalnych i rękopiśmiennych. Tom pierwszy (Ebook)

Kraushar Aleksander

wydawca: Armoryka Wydawnictwo

format pliku - PDF

00000

Frankiści – zwolennicy Jakuba Franka, członkowie żydowskiej grupy religijnej, sekty heretyckiej w stosunku do judaizmu. Sekta istniała w drugiej połowie XVIII wieku do około 1820 roku, głównie na terenach południowej Polski oraz w Czechach, Austrii, Turcji, Rumunii i południowych Niemczech....zobacz więcej »
Frank i frankiści polscy 1726-1816. Monografia historyczna osnuta na źródłach archiwalnych i rękopiśmiennych. Tom pierwszy

Frank i frankiści polscy 1726-1816. Monografia historyczna osnuta na źródłach archiwalnych i rękopiśmiennych. Tom pierwszy (Ebook)

Kraushar Aleksander

99 zł89.10 zł

zamów

Krwawy Wołyń 43 (Ebook)

Henryk Cybulski

wydawca: Bellona S.A.

format pliku - EPUB,MOBI

00000

20 000 polskich cywilów, 10 000 banderowców, 10 miesięcy oblężenia – niepokonana polska twierdza. Wiosna 1943, dawne województwo wołyńskie. Banderowcy wyrzynają polskie wioski, jedna po drugiej. Dla niektórych początkiem bezprzykładnego bestialstwa było wymordowanie własnych żon – Polek. Wobec...zobacz więcej »
Krwawy Wołyń 43

Krwawy Wołyń 43 (Ebook)

Henryk Cybulski

99 zł89.10 zł

zamów

Oblicza męskości / Faces of Masculinity (Ebook)

wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

format pliku - PDF

00000

"To zbiór artykułów, które łączy wspólny temat – męskość, definiowana w różny sposób i postrzegana z różnych perspektyw. Pierwszy tekst prezentuje spojrzenie socjologiczne: Jolanta Klimczak i Kazimiera Wódz analizują przemiany męskości w społecznościach robotniczych w wybranych kulturach (również...zobacz więcej »
Oblicza męskości / Faces of Masculinity

Oblicza męskości / Faces of Masculinity (Ebook)

99 zł89.10 zł

zamów

Kwartalnik Pedagogiczny 2017/1 (243) (Ebook)

wydawca: Uniwersytetu Warsz Wydawnictwa

format pliku - PDF

00000

Ogólnopolski kwartalnik ukazujący się od roku 1956. Prezentowane są w nim artykuły teoretyczne z zakresu szeroko pojętej pedagogiki oraz omówienia wyników badań obejmujących funkcjonowanie jednostki w społeczeństwie. Publikowane materiały dotyczą różnych subdyscyplin pedagogiki, m. in....zobacz więcej »
Kwartalnik Pedagogiczny 2017/1 (243)

Kwartalnik Pedagogiczny 2017/1 (243) (Ebook)

99 zł89.10 zł

zamów
To top