Księgarnia internetowa Ravelo – tanie książki i wiele więcej
Księgarnia Ravelo – książki, ebooki, zabawki
Twój koszyk »
jest pusty
+1

Dodano:
sprawdź zawartość koszyka »

sprawdź
koszyk »
kontynuuj
zakupy »
promocja
Filozofia społeczna - Ebooki i Audiobooki
Google PlusFacebookPinterest
Wstaw obrazek na swoją stronę »
X<a href="https://www.ravelo.pl/filozofia-spoleczna-wlodzimierz-kaczocha,p300010753.html" title="Filozofia społeczna"><img src="https://www.ravelo.pl/pub/mm/img/220/300010753.jpg" alt="Filozofia społeczna - Ebooki i Audiobooki"></a>

Filozofia społeczna (Ebook)

Format pliku: PDF

autor: Włodzimierz Kaczocha

wydawca: Naukowe Scholar Sp Wydawnictwodata wydania:2014
Oceń produkt

Inne wersje

Książka (Outlet) oprawa twarda 42.00 zł 24.71 zł
Cena detaliczna:35 zł

31.50 zł

Cena zawiera podatek VAT

dodaj do przechowalni

Wyłącznie przedpłata (karta płatnicza, przelew, BLIK itd.)

Książka elektronicznaKsiążka elektroniczna, do pobrania po opłaceniu zamówienia

Ebook chronionyEbook chroniony przezWatermark

zobacz więcej »

Wydawca: Naukowe Scholar Sp WydawnictwoData wydania:2014

Inne wersje

Książka (Outlet) oprawa twarda 42.00 zł 24.71 zł
Pełny opis

Pełny opis eBooka – Włodzimierz Kaczocha "Filozofia społeczna"

Książka prezentuje wybrane nurty współczesnej filozofii społecznej i czołowych jej myślicieli. Autor m.in. omawia poglądy M. Horkheimera, K.R. Poppera, J. Habermasa, A. Giddensa, P. Wincha, wiele miejsca poświęcając na ukazanie dwóch modeli demokracji :demokracji proceduralnej oraz republikańskiej, argumentuje za przyjęciem tej ostatniej, w której respektuje się dobro wspólne, wbrew grupowym partykularyzmom, jakie przeważnie dominują w demokracji proceduralnej. Włodzimierz Kaczocha przedstawia rozbudowaną koncepcję dobra wspólnego oraz zasady polityki państwa, dotyczące realizacji wartości dobra. Nawiązuje przy tym do myśli J. Maritaina i Jana Pawła II. Profesor filozofii Włodzimierz Kaczocha opublikował dziesięć monografii oraz trzysta artykułów i rozpraw, w których przedstawił, między innymi, zagadnienia filozofii rozwijane przez polskich myślicieli w okresie od połowy XIX do końca XX wieku, w szczególności zagadnienia filozofii kultury oraz filozofii społecznej, m.in.: Inspiracje marksistowskie w filozofii kultury w Polsce (do 1939 roku) [1984]; Kultura. Studia z historii myśli [1991, II wyd. 1999]; Demokracja. Studia z dziejów myśli [1993, II wyd. 1999]; Filozofia cywilizacji i kultury [1998]; Konta ston Hainteker ton Kafka kai Aristoteli, Eurace [2002]; Studia z filozofii XX wieku [2008]. W ostatnich latach zajmuje się współczesnymi zagadnieniami filozofii społecznej: Demokracja proceduralna oraz republikańska [2004]; Filozofia społeczna. Wybrane zagadnienia filozoficzno-teoretyczne oraz empiryczne [2015].

Spis treści

Wstęp – prezentacja treści książki 15 CZEŚĆ PIERWSZA FILOZOFIA SPOŁECZNA – ZAKRESY REFLEKSJI ORAZ PRZEDMIOTY BADAŃ. PREZENTACJA POGLĄDÓW I. Społeczne funkcje filozofii w ujęciu Maksa Horkheimera 21 1. Rozumienie oraz zakresy badań filozofii 23 2. Krytyka metafizyki oraz ontologii 25 3. Funkcje filozofii odnoszące się do aksjologicznego kontekstu życia ludzi 28 4. Funkcje filozofii odnoszące się do kontekstu poznawczego 31 5. Poznanie filozoficzne jako funkcja filozofii – rozum obiektywny oraz rozum subiektywny 32 6. Poznanie teoretyczne jako funkcja filozofii 33 7. Projekt odrodzenia rozumu obiektywnego 35 8. Dlaczego Horkheimer nie odkrył projektów społeczeństwa sterowanego u Platona oraz Hegla 37 II. Karl Raimund Popper – społeczeństwo zamknięte i społeczeństwo otwarte, poglądy o naukach społecznych, historycyzmie oraz filozofii społecznej 39 1. Teoria społeczeństwa zamkniętego oraz koncepcja społeczeństwa otwartego 40 2. Zasady polityczne demokracji jako społeczeństwa otwartego 44 3. Historycystyczne filozofie społeczne 47 4. Filozofia społeczna jako teoria 50 5. Krytyka holizmu metodologicznego 53 III. Filozofia społeczna w interpretacji Jürgena Habermasa 55 IV. Jak rozumie filozofię polityki oraz filozofię społeczną Leo Strauss 62 V. Nauka o społeczeństwie jako filozofia publiczna w rozumieniu komunitarystów amerykańskich 67 1. Wolny rynek w zakresie kształcenia i badań naukowych – relacje przyczynowe 67 2. Założenia filozoficzno-metodologiczne oraz zakres badań filozofii publicznej 72 VI. Poglądy filozoficzne i teoretyczne Anthony’ego Giddensa oraz Petera Wincha – odniesienie do nauk społecznych 76 VII. Filozofia społeczna w ujęciu filozofów polskich 88 1. Neotomistyczna (personalistyczna) filozofia społeczna Józefa Majki oraz Stanisława Kowalczyka 88 2. Ontologia społeczeństwa Józefa Lipca 94 VIII. Filozofia prawa a filozofia społeczna 97 1. Poglądy Zygmunta Ziembińskiego 97 2. Poglądy Romana Tokarczyka 98 3. Filozofia społeczna w rozumieniu Kazimierza Opałka 99 IX. Jak rozumieć filozofię społeczną i filozofię polityki? Projekt zakresów badań filozofii społecznej oraz sugestie (dyrektywy) metodologiczne 103 CZĘŚĆ DRUGA ZAGADNIENIA FILOZOFICZNO-TEORETYCZNE I. Demokracja proceduralna demokracja republikańska 113 1. Dwa modele demokracji 113 2. Proceduralny model demokracji 114 3. Demokracja republikańska 123 4. Czy Unia Europejska jest demokracją proceduralną? 127 II. Dobro wspólne w demokracji a polityka demokratyczna 130 1. Trzy koncepcje dobra wspólnego 130 2. Nieteoretyczny status dobra wspólnego 134 3. Ontologiczne zagadnienia dobra wspólnego 136 4. Filozoficzna koncepcja dobra wspólnego 138 4.1. Struktura wartości dobra wspólnego 138 4.2. Sprawiedliwość jako wartość prymarna 139 4.3. Pokój społeczny 143 4.4. Demokracja, państwo, demokratyczne prawo i procedury prawne 145 4.5. Wolność pozytywna 147 4.6. Wartość osoby ludzkiej 150 4.7. Gospodarka jako dobro wspólne 153 5. Dobro wspólne w państwie demokratycznym 156 6. Trzy polityki demokratyczne ufundowane na wartości sprawiedliwości 160 6.1. Polityka gospodarcza 160 6.2. Polityka edukacyjna 161 6.3. Polityka społeczna 162 III. Religia w społeczeństwie otwartym (demokratycznym) 167 1. Poglądy Michaela Walzera oraz Jürgena Habermasa dotyczące usytuowania wartości chrześcijańskich w demokracji 170 2. Koncepcja demokracji chrześcijańskiej (personalistycznej) Jacques’a Maritaina 173 3. Poglądy Jana Pawła II dotyczące demokracji 179 4. Religia i Kościół w demokracji 182 5. Aksjologiczne i funkcjonalne znaczenie religii i Kościoła w demokracji 186 IV. Zagadnienia filozoficzne w analizach społeczeństwa informacyjnego 190 1. Zagadnienia pojęcia społeczeństwa informacyjnego 192 2. Dystrybutywne analizy społeczeństwa informacyjnego 194 3. Otwartość ontologiczna społeczeństwa informacyjnego 198 4. Zakresy otwartości 199 5. Projektowane pojęcie społeczeństwa informacyjnego 202 6. Wyjaśnienie przyczyn powstania oraz rozwoju społeczeństwa informacyjnego 204 7. Struktura społeczeństwa informacyjnego 208 8. Społeczeństwo informacyjne a demokracja 212 9. Internet – sieci obywatelskie – rewolucje społeczne 215 CZĘŚĆ TRZECIA ZAGADNIENIA EMPIRYCZNE I. Typologia społeczeństwa obywatelskiego w Polsce – cztery formy oraz projekt inteligentnego społeczeństwa obywatelskiego 221 1. Cztery formy stowarzyszeń w ujęciu Alexisa de Tocqueville’a 223 2. Pojęcia społeczeństwa obywatelskiego 225 3. Cztery formy społeczeństwa obywatelskiego w Polsce 230 3.1. Polityczne społeczeństwo obywatelskie 230 3.2. Gospodarcze społeczeństwo obywatelskie 231 3.3. Społeczeństwo obywatelskie w sferze kultury 232 3.4. Lokalne społeczeństwo obywatelskie 234 4. Przyczynek do charakterystyki społeczeństwa obywatelskiego w Polsce: czy istnieje stagnacja obywatelska? 235 5. Konkluzje – dyskursy społeczne oraz demokracja deliberacyjna 239 6. Projekt inteligentnego społeczeństwa obywatelskiego 241 II. Społeczna odpowiedzialność biznesu a dobro wspólne 245 1. Trzy zasady Andrew Carnegiego, które fundują społeczną odpowiedzialność biznesu 245 2. Dwa stanowiska krytyczne wobec idei społecznej odpowiedzialności biznesu 248 2.1. Libertarianie – Milton Friedman 248 2.2. Józef Bocheński – cel immanentny przedsiębiorstwa to produkcja 250 3. Nieteologiczne (świeckie) koncepcje społecznej odpowiedzialności biznesu 251 4. Wartości dobra wspólnego a społeczna odpowiedzialność biznesu . 255 4.1. Przedmiotowy zakres odpowiedzialności biznesu oraz zasady (normy) powszechnych obowiązków 257 4.2. Podmiotowy zakres odpowiedzialności oraz zasady (normy) indywidualnych zobowiązań 259 III. Problemy empiryczne zarządzania przez państwo niektórymi instytucjami publicznymi 262 1. Fragmentacja i autonomizacja oraz partykularyzm biurokracji 262 2. Fragmentacja organizacyjna 265 3. Fragmentacja funkcjonalna 266 Zakończenie: Sprawne państwo w tworzeniu polityki demokratycznej i zarządzaniu nią 271 Bibliografia 277 Indeks nazwisk 288

Cechy produktu

Cechy produktu

Wydawca: Naukowe Scholar Sp Wydawnictwo

data wydania: 2014

numer produktu: 300010753

kod produktu: 6EC091CDEB

Zabezpieczenie pliku: Watermark

Średnia ocena Klientów:
Kategorie

Zobacz również

 

Outlet

Filozofia społeczna. Outlet

Włodzimierz Kaczocha

wydawca: Scholar

OPRAWA TWARDA

00000

Książka prezentuje wybrane nurty współczesnej filozofii społecznej i czołowych jej myślicieli. Autor m.in. omawia poglądy M. Horkheimera, K.R. Poppera, J. Habermasa, A. Giddensa, P. Wincha, wiele miejsca poświęcając na ukazanie dwóch modeli demokracji :demokracji proceduralnej oraz...zobacz więcej »
Filozofia społeczna. Outlet

Filozofia społeczna. Outlet

Włodzimierz Kaczocha

42 zł 24.71 zł

zamów

Etyka w turystyce

Jan Sikora, Włodzimierz Kaczocha, Agnieszka Wartecka-Ważyńska

wydawca:  CeDeWu

OPRAWA MIĘKKA

00000

Turystyka stanowi szeroki przedmiot zainteresowań naukowo-badawczych oraz praktycznych. Przykładem są liczne publikacje poświęcone jej zagadnieniom geograficznym, ekonomicznym, organizacyjnym, marketingowym. Na rynku wydawniczym brakuje jednak zwartego opracowania poświęconego problematyce etyki...zobacz więcej »
Etyka w turystyce

Etyka w turystyce

Jan Sikora

50 zł 42.50 zł

zamów

Filozofia społeczna (Ebook)

Włodzimierz Kaczocha

wydawca: Naukowe Scholar Sp Wydawnictwo

format pliku - PDF

00000

Książka prezentuje wybrane nurty współczesnej filozofii społecznej i czołowych jej myślicieli. Autor m.in. omawia poglądy M. Horkheimera, K.R. Poppera, J. Habermasa, A. Giddensa, P. Wincha, wiele miejsca poświęcając na ukazanie dwóch modeli demokracji :demokracji proceduralnej oraz...zobacz więcej »
Filozofia społeczna (Ebook)

Filozofia społeczna (Ebook)

Włodzimierz Kaczocha

35 zł 31.50 zł

zamów

Inne eBooki wydawcy

 

Psychologia Społeczna nr 4(31)/2014 (Ebook)

wydawca: Naukowe Scholar Sp Wydawnictwo

format pliku - PDF

00000

Agata Błachnio, Aneta Przepiórka, Tomasz Rowiński: Dysfunkcjonalne korzystanie z internetu – przegląd badań [Dysfunctional Internet use – Review of research], doi: 10.7366/1896180020143101, s. 378–395; Anna Studzińska, Bogdan Wojciszke: Przekonania o genezie różnic płci a legitymizacja...zobacz więcej »

Psychologia Społeczna nr 4(31)/2014 (Ebook)

13 zł 11.70 zł

zamów

Zarządzanie Publiczne nr 3(29)/2014, Koło Krakowskie (Ebook)

wydawca: Naukowe Scholar Sp Wydawnictwo

format pliku - PDF

00000

Jerzy Hausner: Podmiotowość i ład instytucjonalny [Subjectivity and institutional order], doi: 10.7366/1898352932901, s. 7–16; Jarosław Górniak: Podmiotowość i struktura. Uwagi o koncepcji podmiotowości, realizmie krytycznym, motywacji do osiągnięć i argumentach na rzecz metodologicznego...zobacz więcej »

Zarządzanie Publiczne nr 3(29)/2014, Koło Krakowskie (Ebook)

13 zł 11.70 zł

zamów

Historia w dyplomacji publicznej (Ebook)

Anna Umińska-Woroniecka, Beata Ociepka, Piotrowicz Dobrosława

wydawca: Naukowe Scholar Sp Wydawnictwo

format pliku - PDF

00000

Pojęcie dyplomacji publicznej pojawiło się w nauce o stosunkach międzynarodowych w latach sześćdziesiątych XX wieku. Dyplomacja publiczna zaczyna się jednak znacznie wcześniej, bo właściwie już w połowie XIX stulecia. Historia tego zjawiska pokazuje, jak zmieniały się sposoby prowadzenia...zobacz więcej »

Historia w dyplomacji publicznej (Ebook)

Anna Umińska-Woroniecka

26 zł 23.40 zł

zamów

Zarządzanie Publiczne nr 1(31)/2015 (Ebook)

Biga Bartłomiej, Dawid Sześciło, Giandomenico Majone

wydawca: Naukowe Scholar Sp Wydawnictwo

format pliku - PDF

00000

W numerze [Contents] Łukasz Mamica: Determinants of competitiveness in the IT sector in the Kraków cluster as a part of creative industries, doi: 10.15678/ZP.2015.31.1.01, s. 5–12; Dawid Sześciło: Współzarządzanie jako koprodukcja usług publicznych [Governance as co-production of public...zobacz więcej »

Zarządzanie Publiczne nr 1(31)/2015 (Ebook)

Biga Bartłomiej

13 zł 11.70 zł

zamów

Studia Regionalne i Lokalne nr 1(59)/2015 (Ebook)

Adam Gendźwiłł, Ptak Arkadiusz, Namyślak Beata

wydawca: Naukowe Scholar Sp Wydawnictwo

format pliku - PDF

00000

W numerze [Contents] ARTYKUŁY [Articles] Mikołaj Herbst: Regionalne stopy zwrotu z inwestycji… w edukację w kontekście migracji międzyregionalnych [Regional returns to education in the context of interregional migration], doi: 10.7366/1509499515901, s. 5–22; Beata Namyślak: Diagnoza przemysłów...zobacz więcej »

Studia Regionalne i Lokalne nr 1(59)/2015 (Ebook)

Adam Gendźwiłł

13 zł 11.70 zł

zamów

Psychologia-Etologia-Genetyka nr 30/2014 (Ebook)

Włodzimierz Oniszczenko

wydawca: Naukowe Scholar Sp Wydawnictwo

format pliku - PDF

00000

W numerze [Contents] Ewa Małgorzata Szepietowska, Barbara Gawda: Mechanizmy neuronalne fluencji semantycznej na przykładzie kategorii ożywione i nieożywione: badania z zastosowaniem funkcjonalnego rezonansu magnetycznego [Neural mechanisms of semantic fluency living and non-living categories:...zobacz więcej »

Psychologia-Etologia-Genetyka nr 30/2014 (Ebook)

Włodzimierz Oniszczenko

13 zł 11.70 zł

zamów

Stosunki Międzynarodowe nr 1(51)/2015 (Ebook)

wydawca: Naukowe Scholar Sp Wydawnictwo

format pliku - PDF

00000

W NUMERZE [CONTENTS] Edward Haliżak: Wstęp [Introduction] STUDIA [STUDIES] Edward Haliżak: Przedmiot, teoria i metodologia nauki o stosunkach międzynarodowych [The Subject, Theory and Methodology of the Science of International Relations], doi 10.7366/020909611201501, s. 11–34; Dariusz...zobacz więcej »

Stosunki Międzynarodowe nr 1(51)/2015 (Ebook)

13 zł 11.70 zł

zamów

Studia Regionalne i Lokalne nr 2(60)/2015 (Ebook)

Grzegorz Gorzelak

wydawca: Naukowe Scholar Sp Wydawnictwo

format pliku - PDF

00000

Contents [W numerze]: Olga Mrinska, Maciej Smętkowski: Foreword [Słowo wstępne], s. 5–8; Les Dolega, Dorota Celińska-Janowicz: Retail resilience: A theoretical framework for understanding town centre dynamics [Rezyliencja handlowa: ramy teoretyczne dla zrozumienia przekształceń centrum miasta],...zobacz więcej »

Studia Regionalne i Lokalne nr 2(60)/2015 (Ebook)

Grzegorz Gorzelak

13 zł 11.70 zł

zamów

Rozkosz zemsty (Ebook)

Lech Nijakowski

wydawca: Naukowe Scholar Sp Wydawnictwo

format pliku - PDF

00000

Książka poświęcona jest ludobójstwom, czystkom etnicznym i masakrom. Autor stara się wyjaśnić, w jaki sposób dochodzi do tych krwawych aktów zbiorowej przemocy – jak mobilizowani są ludzie i zasoby. W pracy opisano i porównano 12 różnych przypadków ludobójstw totalnych i częściowych – od...zobacz więcej »

Rozkosz zemsty (Ebook)

Lech Nijakowski

35 zł 31.50 zł

zamów

Psychologia Społeczna nr 2(33)/2015 (Ebook)

wydawca: Naukowe Scholar Sp Wydawnictwo

format pliku - PDF

00000

W numerze [Contents] Katarzyna Jaśko, Marta Szastok: Źródła nierównych wynagrodzeń kobiet i mężczyzn [Sources of pay inequality among women and men], doi 10.7366/1896180020153301, s. 128–140; Michał Olszanowski, Piotr Winkielman: Rola płynności przetwarzania w procesach wnioskowania społecznego...zobacz więcej »

Psychologia Społeczna nr 2(33)/2015 (Ebook)

13 zł 11.70 zł

zamów

Bestsellery w kategorii

 

Bestseller

Legendy morskie (Ebook)

Anna Tatarzycka-Ślęk, Małgorzata Korczyńska

wydawca: LITERAT HENRYK PŁONCZYŃSKI

format pliku - PDF

00000

Zbiór 13 najpopularniejszych legend związanych z polskim morzem, napisanych przystępnym, zrozumiałym dla dzieci językiem. Znajdziesz tu następujące historie: Dlaczego woda morska jest słona?, Jurata, królowa Bałtyku, Morze się pali, Panny wodne, Kto pierwszy rozpalił ogień na Rozewiu?, O mądrym...zobacz więcej »

Legendy morskie (Ebook)

Anna Tatarzycka-Ślęk

1 zł 0.90 zł

zamów

Bestseller

MASA o kobietach polskiej mafii

Artur Górski

wydawca: Prószyński Media

format pliku - MP3

00000

Polski świadek koronny numer jeden przerywa milczenie!

Kim były matki, żony i kochanki polskich gangsterów? 

Wstrząsająca opowieść o kobietach w cieniu wielkich mafiosów. Co porabia piękna i bezwzględna Inka, która wystawiła ministra Dębskiego? Poznaj...

zobacz więcej »

MASA o kobietach polskiej mafii

Artur Górski

28 zł 25.20 zł

zamów

Bestseller

Trening Autogenny Schultza

Sylwester Kowalski

wydawca: Group Consulting Media

format pliku - MP3

00000

Trening Autogenny Schultza to jedna z najlepszych i najbardziej popularnych technik relaksacji na świecie. Doskonale integruje i relaksuje psychikę, łagodzi stany napięcia nerwowego, wzmacnia system odpornościowy organizmu. Służy także leczeniu nerwic i poprawie koncentracji. Dzięki...

zobacz więcej »

Trening Autogenny Schultza

Sylwester Kowalski

21 zł 18.90 zł

zamów

Bestseller

Potęga podświadomości

Joseph Murphy

wydawca: Świat Książki

format pliku - MP3

00000

Nowe rozszerzone wydanie kultowej książki! Sprzedaż w Polsce osiągnęła ponad 700 000 egzemplarzy. POTĘGA PODŚWIADOMOŚCI, to jeden z najlepszych i najskuteczniejszych poradników, jakie kiedykolwiek napisano. Ta książka pomogła milionom ludzi na całym świecie osiągnąć upragnione cele jedynie...zobacz więcej »

Potęga podświadomości

Joseph Murphy

26.90 zł 24.21 zł

zamów

Bestseller

Machina sprzedażowa (Ebook)

Roff-Marsh Justin

wydawca: Institute ICAN

format pliku - EPUB,MOBI

00000

STWÓRZ SUPERWYDAJNĄ ORGANIZACJĘ DZIĘKI PRZEŁOMOWEJ METODZIE JUSTINA ROFFA-MARSHA Większość firm ciągle w zbyt małym stopniu wykorzystuje korzyści związane z podziałem pracy i specjalizacją w sprzedaży. W związku z tym wszelkie inne działania mające ją uzdrowić przynoszą jedynie chwilowy efekt...zobacz więcej »

Machina sprzedażowa (Ebook)

Roff-Marsh Justin

89 zł 80.10 zł

zamów

Bestseller

Praca jako narzędzie realizacji ludzkich ambicji (Ebook)

Ciepał Adrian

wydawca: IT Solution Ridero

format pliku - EPUB,MOBI

00000

Książka zawiera wszystko to co powinien każdy z nas wiedzieć na temat pracy w polskim systemie prawnym oraz tego w jaki sposób należy skutecznie poszukiwać pracy w zależności do konkretnego rodzaju osobowości i naszych własnych predyspozycji. Poszczególne rozdziały dotyczą: 1.Najważniejszych...zobacz więcej »

Praca jako narzędzie realizacji ludzkich ambicji (Ebook)

Ciepał Adrian

1.21 zł 1.09 zł

zamów

NowośćBestseller

Zabawnie opisany sennik rymowany (Ebook)

Coleger Alan

wydawca: IT Solution Ridero

format pliku - EPUB,MOBI

00000

Niniejsza książka opisuję typowe marzenia senne, ich interpretację w postaci rymowanych zabawnych wierszy. Zostały w niej zawarte przykłady snów jakie sami na co dzień miewamy. Idealna książka, dla ludzi lubiących się pośmiać, jak i tych, którzy potrafią z przymrużeniem oka spojrzeć na różne...zobacz więcej »

Zabawnie opisany sennik rymowany (Ebook)

Coleger Alan

1.23 zł 1.11 zł

zamów

NowośćBestseller

Co cię nie zabije, to cię wzmocni (Ebook)

Adonis James

wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN

format pliku - EPUB,MOBI

00000

Co cię nie zabije, to cię wzmocni. Wybierz pracę, którą kochasz, a nigdy w życiu nie będziesz pracował. Nigdy nie należy się poddawać. Czy te inspirujące sentencje mają cokolwiek wspólnego z rzeczywistością? Czy wytrzymują konfrontację z faktami, z naukową weryfikacją? James Adonis bierze na...zobacz więcej »

Co cię nie zabije, to cię wzmocni (Ebook)

Adonis James

31 zł 27.90 zł

zamów
Dodaj recenzję

Dodaj recenzję produktu "Filozofia społeczna"

Twoja ocena
Jednym zdaniem
Treść recenzji
Oświadczam, że jestem wyłącznym autorem publikowanej recenzji i nie narusza ona praw osób trzecich. Wyrażam zgodę na wykorzystanie recenzji przez Ravelo sp. z o.o. do celów promocyjnych.
Biorę udział w konkursie recenzji.

Inni klienci oglądali również

Wszelka asymetria we wszechświecie ma ciekawą właściwość. Zmusza do aktywności, do wyrwania ze stanu letargu, obojętności, zastoju,który nie mając charakteru twórczego, skazany jest na zagładę. Jednocześnie byty dążą świadomie lub nieświadomie do stanu równowagi. Harmonia jest punktem docelowym...

Problem religii w ideologiach "Polski odradzającej się": od deizmu do mesjanizmu Dwa mesjanizmy: Adam Mickiewicz i August Cieszkowski "Prelekcje paryskie" Mickiewicza a słowianofilstwo rosyjskie "Filozofia narodowa" Bronisława Trentowskiego a mesjanizm Mickiewiczowski Próba syntezy: Karola...

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie najważniejszych cech Herbartowskiej pedagogiki, która jest w zasadzie filozofią nauczania wychowującego. [...] Herbart nigdy nie przestał być filozofem i dlatego jego pedagogika pozostała otwarta na kwestie filozoficzne. [...] z jednej strony...

Książka ta ukazała się jedyny raz w 1965 roku w Państwowym Wydawnictwie Naukowym. Z tamtego opracowania za uprzejmą zgodą PWN korzystamy, za co Wydawnictwu dziękujemy. Inicjatywa wznowienia Filozofii na rozdrożu w Wydawnictwie Naukowym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika wiąże się nie tylko z...

Monografia "Filozofia XVII wieku – twórcy, problemy, kontynuacje" zawiera zbiór artykułów dotyczących początków i rozwoju systemów nowożytnej europejskiej filozofii oraz płynących z nich inspiracji. Autorzy – historycy filozofii,etycy, logicy, znawcy idei i badacze systemów filozoficznych XVII...

Demon Maxwella jest jednym z najciekawszych eksperymentów myślowych w historii fizyki, o niemal półtorawiecznej historii. Polega on na wyobrażeniu sobie czynnika (mechanizmu lub istoty inteligentnej) działającego na poziomie molekularnym i zdolnego do sortowania molekuł gazu ze względu na...

Książka stanowi próbę odpowiedzi na pytania o problemy, z jakimi musi się borykać filozofujący. Problemy te towarzyszą filozofii od zarania dziejów, z czasem jednak coraz bardziej się nawarstwiają i prowadzą do kolejnych problemów, co w rezultacie wpływa na zmianę kształtu refleksji...

Artykuły zebrane w książce stanowią próbę spojrzenia na rozmaite wpływy filozofii krytycznej Immanuela Kanta przede wszystkim z punktu widzenia filozofii współczesnej. Prezentowana publikacja stanowi efekt współpracy ośrodków (przede wszystkim uniwersytetów w Katowicach, Koszycach, Preszowie i...

Książka Witolda Mackiewicza jest podręcznikiem historii filozofii, od okresu tzw. I pozytywizmu do czasów najnowszych tzn. do końca XX wieku. Zawiera ona podstawowe informacje oraz komentarze dotyczące rozwijanych w tym okresie kierunków filozoficznych, jak i ich najwybitniejszych przedstawicieli.

Filozofia I-Cing w zarządzaniu (Ebook)

Kazimierz Perechuda

wydawca: Placet Wydawnictwo

format pliku - PDF

00000

Wszelka asymetria we wszechświecie ma ciekawą właściwość. Zmusza do aktywności, do wyrwania ze stanu letargu, obojętności, zastoju,który nie mając charakteru twórczego, skazany jest na zagładę. Jednocześnie byty dążą świadomie lub nieświadomie do stanu równowagi. Harmonia jest punktem docelowym...zobacz więcej »
Filozofia I-Cing w zarządzaniu

Filozofia I-Cing w zarządzaniu (Ebook)

Kazimierz Perechuda

35 zł31.50 zł

zamów

Filozofia polskiego romantyzmu. Kultura i myśl polska. Prace wybrane, t.2 (Ebook)

Andrzej Walicki

wydawca: Universitas TAiWPN

format pliku - PDF

00000

Problem religii w ideologiach "Polski odradzającej się": od deizmu do mesjanizmu Dwa mesjanizmy: Adam Mickiewicz i August Cieszkowski "Prelekcje paryskie" Mickiewicza a słowianofilstwo rosyjskie "Filozofia narodowa" Bronisława Trentowskiego a mesjanizm Mickiewiczowski Próba syntezy: Karola...zobacz więcej »
Filozofia polskiego romantyzmu. Kultura i myśl polska. Prace wybrane, t.2

Filozofia polskiego romantyzmu. Kultura i myśl polska. Prace wybrane, t.2 (Ebook)

Andrzej Walicki

35 zł31.50 zł

zamów

Filozofia nauczania wychowującego J. F. Herbarta (Ebook)

Andrzej Murzyn

wydawca: Oficyna Wydawnicza Impuls

format pliku - PDF

00000

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie najważniejszych cech Herbartowskiej pedagogiki, która jest w zasadzie filozofią nauczania wychowującego. [...] Herbart nigdy nie przestał być filozofem i dlatego jego pedagogika pozostała otwarta na kwestie filozoficzne. [...] z jednej strony...zobacz więcej »
Filozofia nauczania wychowującego J. F. Herbarta

Filozofia nauczania wychowującego J. F. Herbarta (Ebook)

Andrzej Murzyn

35 zł31.50 zł

zamów

Filozofia na rozdrożu (Ebook)

Tadeusz Czeżowski

wydawca: Naukowe Uniwersyte Wydawnictwo

format pliku - PDF

00000

Książka ta ukazała się jedyny raz w 1965 roku w Państwowym Wydawnictwie Naukowym. Z tamtego opracowania za uprzejmą zgodą PWN korzystamy, za co Wydawnictwu dziękujemy. Inicjatywa wznowienia Filozofii na rozdrożu w Wydawnictwie Naukowym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika wiąże się nie tylko z...zobacz więcej »
Filozofia na rozdrożu

Filozofia na rozdrożu (Ebook)

Tadeusz Czeżowski

35 zł31.50 zł

zamów

Filozofia XVII wieku (Ebook)

wydawca: Naukowe Uniwersyte Wydawnictwo

format pliku - PDF

00000

Monografia "Filozofia XVII wieku – twórcy, problemy, kontynuacje" zawiera zbiór artykułów dotyczących początków i rozwoju systemów nowożytnej europejskiej filozofii oraz płynących z nich inspiracji. Autorzy – historycy filozofii,etycy, logicy, znawcy idei i badacze systemów filozoficznych XVII...zobacz więcej »
Filozofia XVII wieku

Filozofia XVII wieku (Ebook)

35 zł31.50 zł

zamów

Demon Maxwella Dzieje i filozofia pewnego eksperymentu (Ebook)

Robert Piotrowski

wydawca: Akademickie Dialog Wydawnictwo

format pliku - EPUB,MOBI

00000

Demon Maxwella jest jednym z najciekawszych eksperymentów myślowych w historii fizyki, o niemal półtorawiecznej historii. Polega on na wyobrażeniu sobie czynnika (mechanizmu lub istoty inteligentnej) działającego na poziomie molekularnym i zdolnego do sortowania molekuł gazu ze względu na...zobacz więcej »
Demon Maxwella Dzieje i filozofia pewnego eksperymentu

Demon Maxwella Dzieje i filozofia pewnego eksperymentu (Ebook)

Robert Piotrowski

35 zł31.50 zł

zamów

Kłopoty z filozofią (Ebook)

J. Noras Andrzej

wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

format pliku - PDF

00000

Książka stanowi próbę odpowiedzi na pytania o problemy, z jakimi musi się borykać filozofujący. Problemy te towarzyszą filozofii od zarania dziejów, z czasem jednak coraz bardziej się nawarstwiają i prowadzą do kolejnych problemów, co w rezultacie wpływa na zmianę kształtu refleksji...zobacz więcej »
Kłopoty z filozofią

Kłopoty z filozofią (Ebook)

J. Noras Andrzej

35 zł31.50 zł

zamów

Filozofia Kanta i jej recepcja (Ebook)

wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

format pliku - PDF

00000

Artykuły zebrane w książce stanowią próbę spojrzenia na rozmaite wpływy filozofii krytycznej Immanuela Kanta przede wszystkim z punktu widzenia filozofii współczesnej. Prezentowana publikacja stanowi efekt współpracy ośrodków (przede wszystkim uniwersytetów w Katowicach, Koszycach, Preszowie i...zobacz więcej »
Filozofia Kanta i jej recepcja

Filozofia Kanta i jej recepcja (Ebook)

35 zł31.50 zł

zamów

Filozofia współczesna w zarysie (Ebook)

Witold Mackiewicz

wydawca: Uniwersytetu Warsz Wydawnictwa

format pliku - PDF

00000

Książka Witolda Mackiewicza jest podręcznikiem historii filozofii, od okresu tzw. I pozytywizmu do czasów najnowszych tzn. do końca XX wieku. Zawiera ona podstawowe informacje oraz komentarze dotyczące rozwijanych w tym okresie kierunków filozoficznych, jak i ich najwybitniejszych przedstawicieli. zobacz więcej »
Filozofia współczesna w zarysie

Filozofia współczesna w zarysie (Ebook)

Witold Mackiewicz

35 zł31.50 zł

zamów
To top