Księgarnia internetowa Ravelo – tanie książki, zabawki, prezenty
Księgarnia Ravelo – książki, ebooki, zabawki
Twój koszyk »
jest pusty
+1

Dodano:
sprawdź zawartość koszyka »

sprawdź
koszyk »
kontynuuj
zakupy »
promocja
Geografia gleb świata - Ebooki i Audiobooki
Google PlusFacebookPinterest
Wstaw obrazek na swoją stronę »
X<a href="https://www.ravelo.pl/geografia-gleb-swiata-renata-bednarek,p300010988.html" title="Geografia gleb świata"><img src="https://www.ravelo.pl/pub/mm/img/220/300010988.jpg" alt="Geografia gleb świata - Ebooki i Audiobooki"></a>

Geografia gleb świata (Ebook)

Format pliku: EPUB MOBI

autor: Renata Bednarek, Skiba Stefan

wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWNdata wydania:2015
Oceń produkt Napisz recenzję

zamów

Cena detaliczna:12.90 zł

11.61 zł

Cena zawiera podatek VAT

dodaj do przechowalni

Wyłącznie przedpłata (karta płatnicza, przelew, BLIK itd.)

Książka elektronicznaKsiążka elektroniczna, do pobrania po opłaceniu zamówienia

Ebook chronionyEbook chroniony przezWatermark

zobacz więcej »

Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWNData wydania:2015
Pełny opis

Pełny opis eBooka – Skiba Stefan "Geografia gleb świata"

Rozdział 9 z publikacji pt. "Gleboznawstwo", redakcja naukowa Andrzej Mocek. Kompendium wiedzy o glebie opracowane według najnowszych kryteriów stosowanych w Polsce i na świecie. Nowoczesny, ogólnopolski podręcznik gleboznawstwa. Zaprezentowano w nim wiadomości dotyczące genezy, budowy morfologicznej, właściwości oraz klasyfikacji przyrodniczej i użytkowej gleb. Omówiono nowoczesną metodykę oznaczania najważniejszych parametrów glebowych. Książka jest bogato ilustrowana (m.in. są fotografie najważniejszych typów gleb Polski). W publikacji przedstawiono nową klasyfikację uziarnienia mineralnych utworów glebowych, opracowaną przez PTG (2009), które nawiązują ściśle do podziałów na frakcje i grupy granulometryczne stosowane powszechnie w literaturze międzynarodowej. Zaprezentowano również nowe zasady klasyfikacji przyrodniczej gleb. Systematyka gleb Polski (SgP 2011) jest oparta na kryteriach najczęściej stosowanych w taksonomiach gleb o zasięgu światowym, zalecanych oraz wykorzystywanych w krajach Unii Europejskiej. Książka jest przeznaczona dla studentów kierunków: rolniczych, przyrodniczych, inżynierii kształtowania środowiska, ochrony środowiska, biologii, geografii, geodezji, architektury krajobrazu w ramach studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich oraz dla pracowników naukowych wyższych uczelni i instytutów badawczych.

Spis treści

Przedmowa XIII 1. Definicja i funkcje gleby w środowisku (krajobrazie) Andrzej Mocek 1 1.1. Definicja 1 1.2. Funkcje gleby 1 2. Geologiczne podstawy gleboznawstwa Jerzy Weber, Zbigniew Zagórski 3 2.1. Wprowadzenie 3 2.2. Miejsce Ziemi we Wszechświecie, jej powstanie i historia 3 2.3. Budowa Ziemi 9 2.4. Procesy geologiczne i cykl skalny 10 2.4.1. Magmatyzm 12 2.4.2. Metamorfizm 13 2.4.3. Wietrzenie 15 2.4.4. Erozja, transport, sedymentacja i diageneza 24 2.5. Podstawy mineralogii 27 2.5.1. Systematyka minerałów 28 2.5.2. Budowa i podział krzemianów 30 2.5.3. Charakterystyka najważniejszych minerałów skałotwórczych 32 2.5.4. Minerały ilaste i ich znaczenie 35 2.6. Skały magmowe 44 2.6.1. Budowa skał magmowych 44 2.6.2. Systematyka skał magmowych 45 2.6.3. Charakterystyka ważniejszych skał magmowych występujących w Polsce 49 2.7. Skały osadowe 53 2.7.1. Podział skał osadowych 54 2.7.2. Charakterystyka ważniejszych skał okruchowych luźnych 55 2.7.3. Charakterystyka ważniejszych skał okruchowych scementowanych 59 2.7.4. Charakterystyka ważniejszych skał pochodzenia chemicznego i organicznego 60 2.8. Skały metamorficzne 64 2.8.1. Budowa skał metamorficznych 64 2.8.2. Charakterystyka ważniejszych skał metamorficznych 65 3. Czynniki i procesy glebotwórcze Renata Bednarek, Stefan Skiba 68 3.1. Wprowadzenie 68 3.2. Wpływ poszczególnych czynników glebotwórczych na powstawanie i rozwój gleb 69 3.2.1. Organizmy żywe 69 3.2.2. Klimat 72 3.2.3. Materiały macierzyste (skały macierzyste) 73 3.2.4. Rzeźba terenu 74 3.2.5. Warunki wodne 76 3.2.6. Czas 77 3.2.7. Działalność człowieka 80 3.3. Istota procesu glebotwórczego i zjawiska składające się na proces glebotwórczy. 82 3.4. Elementarne (typologiczne) procesy glebotwórcze 83 3.4.1. Proces inicjalny 83 3.4.2. Proces darniowy 85 3.4.3. Proces brunatnienia 86 3.4.4. Proces lessiważu 87 3.4.5. Proces bielicowania 88 3.4.6. Proces rdzawienia 89 3.4.7. Proces glejowy 90 3.4.8. Proces torfienia 91 3.4.9. Proces murszenia 91 3.4.10. Proces wertylizacji 92 3.4.11. Proces ferralityzacji 93 3.4.12. Proces salinizacji (zasolenia) 94 3.4.13. Proces sołonizacji 96 3.4.14. Proces sołodyzacji 97 4. Morfologia gleb Cezary Kabała 99 4.1. Wprowadzenie 99 4.2. Pedon i profil glebowy 99 4.3. Główne poziomy glebowe (genetyczne) 105 4.3.1. Miąższość gleby 109 4.4. Barwa gleby 110 4.5. Oglejenie gleby 113 4.5.1. Identyfikacja oglejenia na podstawie barw redukcyjnych 113 4.5.2. Identyfikacja oglejenia na podstawie barw redukcyjnych i oksydacyjnych 114 4.6. Struktura gleby 115 4.6.1. Struktury proste (nieagregatowe) 115 4.6.2. Struktury agregatowe 116 4.6.2.1. Struktury sferoidalne 117 4.6.2.2. Struktury foremnowielościenne (blokowe) 118 4.6.2.3. Struktury wrzecionowate 118 4.6.2.4. Struktury dyskoidalne 118 4.6.2.5. Struktury soczewkowe 119 4.6.2.6. Stopień ukształtowania i trwałości struktury 119 4.6.3. Struktury włókniste 120 4.6.4. Stopnie rozkładu materiałów torfowych 120 4.6.5. Stopnie rozkładu materiału organicznego w poziomach ektopróchnicznych 121 4.7. Układ gleby 122 4.7.1. Układ gleby w stanie suchym 123 4.7.2. Układ gleby w stanie wilgotnym 123 4.8. Nagromadzenia i wytrącenia substancji 124 4.9. Zarys mikromorfologii gleb 127 5. Właściwości fizyczne gleb Wojciech Owczarzak, Ryszard Dębicki, Andrzej Mocek 131 5.1. Wprowadzenie 131 5.2. Gleba jako układ trójfazowy 131 5.3. Podział właściwości fizycznych gleb 133 5.4. Podstawowe właściwości fizyczne gleb 133 5.4.1. Skład granulometryczny gleb (uziarnienie) 133 5.4.1.1. Frakcje granulometryczne 133 5.4.1.2. Grupy granulometryczne 135 5.4.1.3. Zgodność klasyfikacji uziarnienia gleb i utworów mineralnych według PTG (2008 r.) ze standardem USDA 139 5.4.1.4. Kategorie ciężkości agrotechnicznej gleb według PTG (2008 r.) 143 5.4.1.5. Interpretacja wyników analizy składu granulometrycznego (uziarnienia) 143 5.4.1.6. Oznaczanie uziarnienia gleb w badaniach terenowych 147 5.4.2. Powierzchnia właściwa gleb 149 5.4.3. Gęstość gleb 152 5.4.3.1. Gęstość fazy stałej 152 5.4.3.2. Gęstość objętościowa 154 5.4.4. Wilgotność gleby 155 5.4.5. Porowatość gleb 156 5.4.5.1. Porowatość ogólna 156 5.4.5.2. Porowatość różnicowa 158 5.4.6. Plastyczność 159 5.4.7. Lepkość gleb 160 5.4.8. Zwięzłość gleb 161 5.4.9. Zmiany objętościowe gleby 161 5.4.9.1. Uwagi wstępne 161 5.4.9.2. Pęcznienie 161 5.4.9.3. Kurczliwość 163 5.4.9.4. Procesy mrozowe 163 5.4.10. Struktura gleb 164 5.4.10.1. Uwagi wstępne 164 5.5. Funkcjonalne właściwości fizyczne gleb 165 5.5.1. Obieg wody w przyrodzie 165 5.5.1.1. Źródła, rodzaje i postaci wody glebowej 168 5.5.1.2. Siły wiązania wody w glebie (potencjał wody glebowej) 169 5.5.1.3. Pojemność wodna gleby (retencja wodna) 172 5.5.1.4. Ruch wody w glebie 174 5.5.1.4.1. Infiltracja 174 5.5.1.4.2. Filtracja 175 5.5.1.4.3. Podsiąk kapilarny 177 5.5.1.5. Zapas wody glebowej 178 5.5.1.6. Gospodarka wodna gleby 180 5.5.1.6.1. Czynniki kształtujące gospodarkę wodną 180 5.5.1.6.2. Bilans wodny gleb 183 5.5.2. Powietrzne i cieplne właściwości gleb 184 5.5.2.1. Właściwości powietrzne 184 5.5.2.2. Właściwości cieplne 187 6. Właściwości chemiczne gleb Sławomir Gonet, Halina Smal, Józef Chojnicki 189 6.1. Wprowadzenie 189 6.2. Materia organiczna gleb 189 6.2.1. Podstawowe definicje, źródła i zawartość materii organicznej w glebach 189 6.2.2. Substancje humusowe 194 6.2.3. Funkcje i rola materii organicznej 199 6.3. Odczyn, kwasowość i właściwości buforowe gleb 201 6.4. Właściwości sorpcyjne gleb 208 6.5. Skład chemiczny gleby 216 6.5.1. Pierwiastki niezbędne do życia roślin 216 6.5.2. Makroskładniki (azot, fosfor, potas, wapń, magnez, siarka) 217 6.5.3. Mikroskładniki (żelazo, mangan, cynk, miedź, bor, molibden, kobalt, chlor) 226 7. Właściwości biologiczne i biochemiczne gleby Jan Kucharski, Wiesław Barabasz, Elżbieta J. Bielińska, Jadwiga Wyszkowska 232 7.1. Wprowadzenie 232 7.2. Drobnoustroje glebowe 234 7.2.1. Wirusy 234 7.2.2. Bakterie 235 7.2.3. Grzyby 240 7.2.4. Glony 242 7.3. Mezo- i makrofauna 242 7.4. Mikrobiologiczne przemiany materii organicznej w glebie 248 7.5. Mikrobiologiczne przemiany azotu glebowego 253 7.5.1. Wiązanie azotu 253 7.5.2. Amonifikacja 256 7.5.3. Immobilizacja 258 7.5.4. Nitryfikacja 259 7.5.5. Denitryfikacja 261 7.6. Mikoryza 262 7.7. Rola mikroorganizmów w przemianach fosforu, siarki, żelaza i manganu 265 7.8. Mikroorganizmy i enzymy glebowe jako bioindykatory jakości i zdrowotności gleby 272 8. Systematyka gleb Polski Jerzy Marcinek, Jolanta Komisarek 281 8.1. Wprowadzenie 281 8.2. Założenia do systematyki gleb 282 8.2.1. Współczesna koncepcja gleby klasyfikowanej 282 8.2.2. Poziomy i warstwy glebowe wyróżnione w systematyce gleb Polski 283 8.2.3. Koncepcja indywiduum glebowego w klasyfikacji gleb 284 8.2.4. Ogólne zasady systematyki gleb Polski 285 8.3. Materiały, poziomy i właściwości diagnostyczne gleb klasyfikowanych 287 8.3.1. Materiały glebowe 287 8.3.1.1. Mineralne diagnostyczne materiały glebowe 288 8.3.1.2. Organiczne diagnostyczne materiały glebowe 289 8.3.2. Powierzchniowe poziomy diagnostyczne (epipedony) 291 8.3.3. Podpowierzchniowe poziomy diagnostyczne (endopedony) 294 8.3.4. Mineralne warstwy i podłoża w glebach organicznych 297 8.3.5. Diagnostyczne właściwości gleb 298 8.4. Klasyfikacja i identyfikacja taksonomicznych jednostek glebowych 302 8.4.1. Opis wydzielonych jednostek taksonomicznych w systematyce gleb Polski 302 Fotografie wybranych profili gleb Polski 359 9. Geografia gleb świata Renata Bednarek, Stefan Skiba 365 9.1. Wprowadzenie 365 9.2. Charakterystyka gleb strefowych kuli ziemskiej w ujęciu geograficzno-genetycznym 367 9.2.1. Gleby pasa polarnego 367 9.2.1.1. Gleby obszaru arktyczno-antarktycznego 367 9.2.1.2. Gleby obszaru tundrowego 369 9.2.2. Gleby pasa umiarkowanie chłodnego 373 9.2.2.1. Gleby marzłociowej strefy tajgi 373 9.2.2.2. Gleby bezmarzłociowej strefy tajgi 374 9.2.2.2.1. Gleby podstrefy tajgi północnej 375 9.2.2.2.2. Gleby podstrefy tajgi środkowej 375 9.2.2.2.3. Gleby podstrefy tajgi południowej 377 9.2.3. Gleby pasa umiarkowanie ciepłego 378 9.2.3.1. Gleby strefy wilgotnej 378 9.2.3.2. Gleby strefy przejściowej 380 9.2.3.3. Gleby strefy suchej 384 9.2.4. Gleby pasa subtropikalnego 385 9.2.4.1. Gleby strefy wilgotnej 385 9.2.4.2. Gleby strefy przejściowej 387 9.2.4.3. Gleby strefy suchej 389 9.2.5. Gleby pasa tropikalnego 392 9.2.5.1. Gleby strefy wilgotnej 392 9.2.5.2. Gleby strefy przejściowej 394 9.2.5.3. Gleby strefy suchej 397 9.3. Charakterystyka ważniejszych gleb śródstrefowych (intrazonalnych) kuli ziemskiej 398 9.3.1. Takyry 399 9.3.2. Andosole (gleby wulkaniczne) 399 9.3.3. Gleby mangrowe (namorzynowe) 401 9.3.4. Podbieły 402 9.4. Charakterystyka ważniejszych gleb niestrefowych (azonalnych) kuli ziemskiej 403 9.4.1. Plaggosole 403 9.4.2. Heilutu 403 9.4.3. Terra preta 404 9.4.4. Gleby chinampa (czinampa) 405 9.5. Gleby świata w ujęciu amerykańskiej klasyfikacji gleb 405 9.6. Gleby świata w ujęciu klasyfikacji gleb WRB (World Reference Base for Soil Resources 2007) 408 9.7. Geografia gleb Polski 411 9.7.1. Specyficzne cechy pokrywy glebowej Polski 411 9.7.2. Główne prawidłowości w geograficznym rozmieszczeniu gleb w Polsce 413 9.7.2.1. Gleby terenów nizinnych i wyżynnych 413 9.7.2.2. Gleby terenów górskich 418 9.7.2.2.1. Gleby Sudetów 419 9.7.2.2.2. Gleby Karpat 419 10. Podstawy kartografii i klasyfikacji użytkowej gleb Piotr Skłodowski, Bolesław Bieniek, Anna Bielska 430 10.1. Technika terenowych prac gleboznawczych 432 10.2. Kartografia gleb siedlisk leśnych 439 10.3. Klasyfikacja bonitacyjna gleb 441 10.3.1. Klasyfikacja gruntów ornych 447 10.3.2. Klasyfikacja gleb użytków zielonych 451 10.3.3. Klasyfikacja gleb pod lasami 455 10.3.4. Klasyfikacja gruntów pod wodami 459 10.3.5. Klasyfikacja nieużytków 459 10.3.6. Klasyfikacja gruntów zrekultywowanych 460 10.3.7. Treść map klasyfikacyjnych (glebowo-bonitacyjnych) 462 10.3.8. Współczynniki przeliczeniowe i wskaźniki bonitacji gleb 465 10.4. Klasyfikacja glebowo-rolnicza 467 10.4.1. Kompleksy przydatności rolniczej gruntów ornych 467 10.4.2. Kompleksy trwałych użytków zielonych 474 10.4.3. Treść map glebowo-rolniczych 475 10.4.4. Aneks do mapy glebowo-rolniczej 475 10.5. Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej 478 10.5.1. Wycena gleb 480 10.5.2. Wycena agroklimatu 482 10.5.3. Wycena rzeźby terenu 482 10.5.4. Wycena stosunków wodnych 483 11. Zagrożenia, ochrona i rekultywacja gleb Anna Karczewska, Stanisław Baran, Mirosława Gilewska 485 11.1. Wprowadzenie 485 11.2. Główne zagrożenia i mechanizmy degradacji gleb w świetle Strategii Tematycznej Ochrony Gleb Unii Europejskiej 486 11.2.1. Erozja 486 11.2.1.1. Erozja wodna 487 11.2.1.2. Erozja wietrzna 491 11.2.2. Spadek zawartości materii organicznej w glebach 492 11.2.3. Zanieczyszczenie gleb (lokalne oraz rozproszone) 493 11.2.4. Zasklepianie gleb 497 11.2.5. Zagęszczanie gleb 498 11.2.6. Utrata bioróżnorodności gleb 500 11.2.7. Zasolenie gleb 501 11.2.8. Powodzie i osuwiska ziemi 502 11.3. Zagrożenie gleb degradacją na świecie 503 11.4. Zagrożenia i degradacja gleb w Polsce 504 11.4.1. Wyłączenia gleb z użytkowania 504 11.4.2. Erozja wodna i wietrzna w Polsce 504 11.4.3. Degradacja geomechaniczna 506 11.4.4. Degradacja hydrologiczna 510 11.4.5. Degradacja chemiczna 513 11.4.5.1. Zakwaszenie gleb 513 11.4.5.2. Zanieczyszczenie metalami ciężkimi 514 11.4.5.3. Podatność magnetyczna gleb jako wskaźnik zanieczyszczenia 520 11.5. Ochrona gleb 520 11.5.1. Ochrona gleb w prawodawstwie polskim 521 11.6. Rekultywacja terenów zdegradowanych 523 11.6.1. Ogólne założenia rekultywacji 524 11.6.2. Kierunki zagospodarowania terenów zdegradowanych 524 11.6.3. Fazy rekultywacji 525 11.7. Rekultywacja i zagospodarowanie wybranych terenów zdegradowanych geomechanicznie 526 11.7.1. Zwałowiska górnictwa węgla brunatnego 526 11.7.2. Hałdy górnictwa węgla kamiennego 530 11.7.3. Kamieniołomy, piaskownie i żwirownie 532 11.7.4. Składowiska odpadów poflotacyjnych rud metali 535 11.8. Wybrane zagadnienia z zakresu rekultywacji (remediacji) gleb zdegradowanych chemicznie 537 11.8.1. Wapnowanie – metoda rekultywacji gleb zakwaszonych 537 11.8.2. Wybór strategii remediacji. Metody unieruchamiania i usuwania zanieczyszczeń 538 11.8.3. Zasady remediacji gleb zanieczyszczonych metalami ciężkimi 538 11.8.4. Znaczenie i zasady stosowania materii organicznej w rekultywacji 540 11.8.5. Przykłady metod dekontaminacji gleb 541 11.8.6. Metody fitoremediacji w rekultywacji gleb 543 Literatura 547 Indeks 558 Mapa: Typy gleb 572

Cechy produktu

Cechy produktu

Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN

data wydania: 2015

numer produktu: 300010988

kod produktu: 6B2FE0D4EB

Zabezpieczenie pliku: Watermark

Średnia ocena Klientów:
Kategorie

Zobacz również

 

Geografia gleb świata (Ebook)

Renata Bednarek, Skiba Stefan

wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN

format pliku - EPUB,MOBI

00000

Rozdział 9 z publikacji pt. "Gleboznawstwo", redakcja naukowa Andrzej Mocek. Kompendium wiedzy o glebie opracowane według najnowszych kryteriów stosowanych w Polsce i na świecie. Nowoczesny, ogólnopolski podręcznik gleboznawstwa. Zaprezentowano w nim wiadomości dotyczące genezy, budowy...zobacz więcej »
Geografia gleb świata (Ebook)

Geografia gleb świata (Ebook)

Renata Bednarek

12.90 zł 11.61 zł

zamów

Czynniki i procesy glebotwórcze (Ebook)

Renata Bednarek, Skiba Stefan

wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN

format pliku - EPUB,MOBI

00000

Rozdział 3 z publikacji pt. "Gleboznawstwo", redakcja naukowa Andrzej Mocek. Kompendium wiedzy o glebie opracowane według najnowszych kryteriów stosowanych w Polsce i na świecie. Nowoczesny, ogólnopolski podręcznik gleboznawstwa. Zaprezentowano w nim wiadomości dotyczące genezy, budowy...zobacz więcej »
Czynniki i procesy glebotwórcze (Ebook)

Czynniki i procesy glebotwórcze (Ebook)

Renata Bednarek

12.90 zł 11.61 zł

zamów

Inne eBooki wydawcy

 

Bestseller

Rewolucja z marketing automation

Grzegorz Błażewicz

wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN

seria:E-marketing

OPRAWA MIĘKKA

11111

Trwająca od kilkunastu lat rewolucja technologiczna, ogromna penetracja internetu a także technologie mobilne stworzyły zupełnie nowego konsumenta. Konsumenta, który oprócz tego, że zmienił swój sposób podejmowania decyzji zakupowych, pozostawia po sobie tysiące śladów na stronach...

zobacz więcej »

Rewolucja z marketing automation

Grzegorz Błażewicz

69 zł 58.65 zł

zamów

Bestseller

Trener w rolach głównych. Podręcznik pracy trenera

Matras Justyna, Rafał Żak

wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN

OPRAWA MIĘKKA

00000

Praca trenera nie zaczyna się z wejściem na salę szkoleniową i nie kończy po rozejściu się uczestników. Obejmuje także wiele aktywności odbywających się poza miejscem szkolenia. Justyna Matras i Rafał Żak, doświadczeni trenerzy biznesu, prezentują kompleksowy podręcznik pracy trenera,...

zobacz więcej »

Trener w rolach głównych. Podręcznik pracy trenera

Matras Justyna

119 zł 101.15 zł

zamów

Bestseller

Duchowe życie mózgu

M. Heilman Kenneth, S Donda Russell

wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN

OPRAWA MIĘKKA

00000

Na planecie zamieszkałej przez 6,9 miliarda ludzi 6 miliardów praktykuje jakąś formę religii.

Chrześcijanie, muzułmanie, hindusi stanowią dwie trzecie wszystkich wierzących. Pozostałe 1,4 miliarda to wyznawcy buddyzmu, shinto, sikhizmu, judaizmu, bahaizmu i...

zobacz więcej »

Duchowe życie mózgu

M. Heilman Kenneth

49 zł 40.67 zł

zamów

Bestseller

Filozofia religii

Bogdan Dziobkowski, Jacek Hołówka

wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN

seria:Biblioteka Przeglądu Filozoficznego

OPRAWA TWARDA

00000

W kolejnym tomie serii Biblioteki Przeglądu Filozoficznego 25 wybitnych polskich filozofów dyskutuje o 13 kluczowych zagadnieniach filozofii religii: od analizy pojęcia Boga i natury dowodów na Jego istnienie, przez problem zła, istnienie cudów i skuteczność modlitwy, po realność duszy,...

zobacz więcej »

Filozofia religii

Bogdan Dziobkowski

79 zł 65.57 zł

zamów

Bestseller

Świat jako wola i przedstawienie tom 2

Arthur Schopenhauer

wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN

seria:BIBLIOTEKA KLASYKÓW FILOZOFII

OPRAWA MIĘKKA

00000

Świat jako wola i przedstawienie to opus magnum Schopenhauera i jedyna całościowa prezentacja systemu filozofa. Projekt ten stanowi pewną kontynuację filozofii Kanta, na tyle jednak osobliwą, a także krytyczną, że w efekcie wykracza poza cały klasyczny nurt myśli europejskiej, nie tylko dlatego,...zobacz więcej »

Świat jako wola i przedstawienie tom 2

Arthur Schopenhauer

89 zł 75.65 zł

zamów

Nowość

Konstrukcje żelbetowe w warunkach pożarowych

hab. inż., prof. nzw. Robert Kowalski Dr

wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN

OPRAWA MIĘKKA

00000

Aktualnie, w Polsce ochrona przeciwpożarowa jest integralną częścią budownictwa, a działania mające na celu zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego są prowadzone na etapie projektowania i realizacji nowych obiektów budowlanych oraz podczas eksploatacji istniejących. Mimo stałego wzrostu...

zobacz więcej »

Konstrukcje żelbetowe w warunkach pożarowych

hab. inż., prof. nzw. Robert Kowalski Dr

69 zł 55.20 zł

zamów

Obrazki z moich lat chłopięcych (plus audiobook)

Kalisch Ludwig

wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN

seria:Żydzi. Polska. Autobiogra?a

OPRAWA MIĘKKA

00000

Bilder aus meiner Knabenzeit [Obrazki z moich lat chłopięcych] wydane w 1872 roku to zbiór esejów autobiograficznych, w których Ludwig Kalisch ukazuje różne aspekty życia gminy żydowskiej w Lesznie – w owym czasie największej gminy żydowskiej w Wielkopolsce. Autor szczegółowo opisuje...

zobacz więcej »

Obrazki z moich lat chłopięcych (plus audiobook)

Kalisch Ludwig

39 zł 31.20 zł

zamów

Balistyka dla snajperów. (Ebook)

Jerzy A. Ejsmont

wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN

format pliku - EPUB,MOBI

00000

Publikacja Wydawnictwa WNT, dodruk Wydawnictwo Naukowe PWN Prezentujemy nowe wydanie popularnej i cenionej książki profesora Jerzego A. Ejsmonta z dziedziny balistyki. Od I wydania tego poradnika minęło już prawie 10 lat, w związku z czym zaistniała konieczność jego rozszerzenia i...zobacz więcej »

Balistyka dla snajperów. (Ebook)

Jerzy A. Ejsmont

55 zł 49.50 zł

zamów

Bestsellery w kategorii

 

Bestseller

Potęga podświadomości

Joseph Murphy

wydawca: Świat Książki

format pliku - MP3

00000

Nowe rozszerzone wydanie kultowej książki! Sprzedaż w Polsce osiągnęła ponad 700 000 egzemplarzy. POTĘGA PODŚWIADOMOŚCI, to jeden z najlepszych i najskuteczniejszych poradników, jakie kiedykolwiek napisano. Ta książka pomogła milionom ludzi na całym świecie osiągnąć upragnione cele jedynie...zobacz więcej »

Potęga podświadomości

Joseph Murphy

26.90 zł 24.21 zł

zamów

Bestseller

Machina sprzedażowa (Ebook)

Roff-Marsh Justin

wydawca: Institute ICAN

format pliku - EPUB,MOBI

00000

STWÓRZ SUPERWYDAJNĄ ORGANIZACJĘ DZIĘKI PRZEŁOMOWEJ METODZIE JUSTINA ROFFA-MARSHA Większość firm ciągle w zbyt małym stopniu wykorzystuje korzyści związane z podziałem pracy i specjalizacją w sprzedaży. W związku z tym wszelkie inne działania mające ją uzdrowić przynoszą jedynie chwilowy efekt...zobacz więcej »

Machina sprzedażowa (Ebook)

Roff-Marsh Justin

89 zł 80.10 zł

zamów

Bestseller

Człowiek w poszukiwaniu sensu (Ebook)

Viktor E. Frankl

wydawca: Wydawnictwo Czarna Owca

format pliku - EPUB,MOBI

00000

Człowiek w poszukiwaniu sensu Viktora E. Frankla to jedna z najbardziej wpływowych książek w literaturze psychiatrycznej od czasu Freuda. Zaczyna się od długiego, suchego i głęboko poruszającego osobistego eseju o pięcioletnim pobycie Frankla w Auschwitz i innych obozach koncentracyjnych i...

zobacz więcej »

Człowiek w poszukiwaniu sensu (Ebook)

Viktor E. Frankl

19.99 zł 17.99 zł

zamów

NowośćBestseller

Zwrotnice dziejów (Ebook)

Andrzej Chwalba, Harpula Wojciech

wydawca: Literackie

format pliku - EPUB,MOBI

00000

Jaka byłaby teraz Polska, gdyby zwrotnice dziejów ustawiono inaczej? Kto mógł odmienić losy naszego kraju, a kto tego nie zrobił? Autor bestsellerowych książek historycznych i jego alternatywna historia Polski Nasze „tu i teraz” jest sumą wyborów i zdarzeń sprzed lat. Ta zasada...zobacz więcej »

Zwrotnice dziejów (Ebook)

Andrzej Chwalba

29.90 zł 26.91 zł

zamów

Bestseller

Depresja poporodowa (Ebook)

Anna Morawska

wydawca: Świat Książki

format pliku - EPUB,MOBI

00000

Płaczesz. Brakuje ci siły, by zająć się dzieckiem. Boisz się, że nie dasz rady go wychować, że nie potrafisz być dobrą matką. Objawów depresji poporodowej jest wiele. Dziecko odmienia życie każdej kobiety, ale nie zawsze może ona w pełni cieszyć się macierzyństwem. Z depresją poporodową walczy co...zobacz więcej »

Depresja poporodowa (Ebook)

Anna Morawska

21.90 zł 19.71 zł

zamów
Dodaj recenzję

Dodaj recenzję produktu "Geografia gleb świata"

Twoja ocena
Jednym zdaniem
Treść recenzji
Oświadczam, że jestem wyłącznym autorem publikowanej recenzji i nie narusza ona praw osób trzecich. Wyrażam zgodę na wykorzystanie recenzji przez Ravelo sp. z o.o. do celów promocyjnych.

Inni klienci oglądali również

"Geografia myślenia" to książka, w której w niezwykle interesujący sposób przeanalizowane są tajniki ludzkiego myślenia, a dokładniej - różnice w sposobie pojmowania świata i myślenia o drugim człowieku uwarunkowane kulturowo. Okazuje się, że miejsce, w którym mieszkamy, wychowujemy się,...

Turcja – potęga demograficzna i gospodarcza, której znaczenie na scenie międzynarodowej stale rośnie – niewątpliwie należy obecnie do „krajów wschodzących”. Położona w miejscu, gdzie stykają się ze sobą trzy ważne obszary: wspólnotowa Europa, Środkowy Wschód i kraje byłego ZSRR, tradycyjnie jest...

Tom zawiera prace Krystyny Rembowskiej publikowane na przełomie XX i XXI w. Prezentują one humanistyczny, antynaturalistyczny model geografii. Tom obejmuje prace Krystyny Rembowskiej publikowane na przełomie XX i XXI w. Prezentują one humanistyczny, antynaturalistyczny model geografii, który...

Geografia wezbrań i powodzi rzecznych autorstwa A. Bartnika i P. Jokiela jest dziełem zasługującym na wydanie. Jest to publikacja bardzo dobra, doskonale napisana, zawierająca treści wsparte najnowszą literaturą światową i danymi z ogólnodostępnych, światowych baz danych hydrologicznych. Uważam,...

Potrzebujesz korepetycji z geografii? Powtórki przed maturą? Szybkiej pomocy przed klasówką? Nowa seria repetytoriów dla licealistów "OLDSCHOOL - stara dobra szkoła" to skuteczna nauka tego, czego naprawdę potrzebujesz. Weź to na rozum! My w Ciebie wierzymy! Seria została przygotowana przez...

"Książka, która obala mit, że dobre przygotowanie do egzaminu nie może być szybkie i łatwe. Szybko : powtórka przebiega 4 razy szybciej, ponieważ można powtarzać naraz 4 przedmioty: fizykę, biologię, chemię i geografię. Łatwo : wystarczy rozwiązać dziennie tylko jedno zadanie z każdego...

Tekst, wstęp, przekład i komentarz - Ireneusz Mikołajczyk, Natalia Rataj, Emilia Twarowska-Antczak, Krzysztof Antczak Dzieło Pliniusza Starszego Historia naturalis, liczące 37 ksiąg, nie doczekało się do tej pory pełnego przekładu na język polski. Rzecz zastanawiająca, ponieważ stanowi ono jedno...

„(...) pracę dr. Marcina Wójcika oceniam ze wszech miar pozytywnie i w głębokim przekonaniu o jej znacznej wartości naukowej (...). Zarówno temat książki, sposób podejścia do jego analizy, zastosowane metody, jak i poziom pisarstwa naukowego wskazują, że opracowanie M. Wójcika spełnia warunki...

Autorka omawia podstawy teoretyczne geografii ekonomicznej, wskazuje jej powiązania z innymi dyscyplinami, zwłaszcza ekonomią i stosunkami międzynarodowymi, charakteryzuje poszczególne sektory gospodarki oraz strukturę międzynarodowej wymiany gospodarczej, a także główne czynniki i procesy...

Geografia myślenia (Ebook)

Richard E. Nisbett

wydawca: Smak Słowa

format pliku - EPUB,MOBI

00000

"Geografia myślenia" to książka, w której w niezwykle interesujący sposób przeanalizowane są tajniki ludzkiego myślenia, a dokładniej - różnice w sposobie pojmowania świata i myślenia o drugim człowieku uwarunkowane kulturowo. Okazuje się, że miejsce, w którym...

zobacz więcej »
Geografia myślenia

Geografia myślenia (Ebook)

Richard E. Nisbett

12.90 zł11.61 zł

zamów

Turcja Geografia wschodzącej potęgi (Ebook)

Marcel Bazin, De Tapia Stephane

wydawca: Akademickie Dialog Wydawnictwo

format pliku - EPUB,MOBI

00000

Turcja – potęga demograficzna i gospodarcza, której znaczenie na scenie międzynarodowej stale rośnie – niewątpliwie należy obecnie do „krajów wschodzących”. Położona w miejscu, gdzie stykają się ze sobą trzy ważne obszary: wspólnotowa Europa, Środkowy Wschód i kraje byłego ZSRR, tradycyjnie jest...zobacz więcej »
Turcja Geografia wschodzącej potęgi

Turcja Geografia wschodzącej potęgi (Ebook)

Marcel Bazin, De Tapia Stephane

12.90 zł11.61 zł

zamów

Geografia w ujęciu humanistycznym. Wybór prac Krystyny Rembowskiej (Ebook)

Andrzej Suliborski

wydawca: Uniwersytetu Łódzk Wydawnictwo

format pliku - PDF

00000

Tom zawiera prace Krystyny Rembowskiej publikowane na przełomie XX i XXI w. Prezentują one humanistyczny, antynaturalistyczny model geografii. Tom obejmuje prace Krystyny Rembowskiej publikowane na przełomie XX i XXI w. Prezentują one humanistyczny, antynaturalistyczny model geografii, który...zobacz więcej »
Geografia w ujęciu humanistycznym. Wybór prac Krystyny Rembowskiej

Geografia w ujęciu humanistycznym. Wybór prac Krystyny Rembowskiej (Ebook)

Andrzej Suliborski

12.90 zł11.61 zł

zamów

Geografia wezbrań i powodzi rzecznych (Ebook)

Adam Bartnik, Paweł Jokiel

wydawca: Uniwersytetu Łódzk Wydawnictwo

format pliku - PDF

00000

Geografia wezbrań i powodzi rzecznych autorstwa A. Bartnika i P. Jokiela jest dziełem zasługującym na wydanie. Jest to publikacja bardzo dobra, doskonale napisana, zawierająca treści wsparte najnowszą literaturą światową i danymi z ogólnodostępnych, światowych baz danych hydrologicznych. Uważam,...zobacz więcej »
Geografia wezbrań i powodzi rzecznych

Geografia wezbrań i powodzi rzecznych (Ebook)

Adam Bartnik, Paweł Jokiel

12.90 zł11.61 zł

zamów

Geografia Korepetycje maturzysty (Ebook)

Sławomir Dmowski

wydawca: Lingo sp.j Wydawnictwo

format pliku - PDF

00000

Potrzebujesz korepetycji z geografii? Powtórki przed maturą? Szybkiej pomocy przed klasówką? Nowa seria repetytoriów dla licealistów "OLDSCHOOL - stara dobra szkoła" to skuteczna nauka tego, czego naprawdę potrzebujesz. Weź to na rozum! My w Ciebie wierzymy! Seria została przygotowana przez...zobacz więcej »
Geografia Korepetycje maturzysty

Geografia Korepetycje maturzysty (Ebook)

Sławomir Dmowski

12.90 zł11.61 zł

zamów

Egzamin gimnazjalny. Biologia. Chemia. Fizyka. Geografia (Ebook)

Praca zbiorowa

wydawca: Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

format pliku - PDF

00000

"Książka, która obala mit, że dobre przygotowanie do egzaminu nie może być szybkie i łatwe.

Szybko: powtórka przebiega 4 razy szybciej, ponieważ można powtarzać naraz 4 przedmioty: fizykę, biologię, chemię i geografię.

Łatwo: wystarczy rozwiązać dziennie tylko...zobacz więcej »
Egzamin gimnazjalny. Biologia. Chemia. Fizyka. Geografia

Egzamin gimnazjalny. Biologia. Chemia. Fizyka. Geografia (Ebook)

Praca zbiorowa

12.90 zł11.61 zł

zamów

Historia naturalna. Tom I: Kosmologia i Geografia. Księgi II–VI (Ebook)

Pliniusz Sekundus Gajusz

wydawca: Naukowe Uniwersyte Wydawnictwo

format pliku - PDF

00000

Tekst, wstęp, przekład i komentarz - Ireneusz Mikołajczyk, Natalia Rataj, Emilia Twarowska-Antczak, Krzysztof Antczak Dzieło Pliniusza Starszego Historia naturalis, liczące 37 ksiąg, nie doczekało się do tej pory pełnego przekładu na język polski. Rzecz zastanawiająca, ponieważ stanowi ono jedno...zobacz więcej »
Historia naturalna. Tom I: Kosmologia i Geografia. Księgi II–VI

Historia naturalna. Tom I: Kosmologia i Geografia. Księgi II–VI (Ebook)

Pliniusz Sekundus Gajusz

12.90 zł11.61 zł

zamów

Geografia wsi w Polsce. Studium zmiany podstaw teoretyczno-metodologicznych (Ebook)

Marcin Wójcik

wydawca: Uniwersytetu Łódzk Wydawnictwo

format pliku - PDF

00000

„(...) pracę dr. Marcina Wójcika oceniam ze wszech miar pozytywnie i w głębokim przekonaniu o jej znacznej wartości naukowej (...). Zarówno temat książki, sposób podejścia do jego analizy, zastosowane metody, jak i poziom pisarstwa naukowego wskazują, że opracowanie M. Wójcika spełnia warunki...zobacz więcej »
Geografia wsi w Polsce. Studium zmiany podstaw teoretyczno-metodologicznych

Geografia wsi w Polsce. Studium zmiany podstaw teoretyczno-metodologicznych (Ebook)

Marcin Wójcik

12.90 zł11.61 zł

zamów

Geografia ekonomiczna. Międzynarodowe struktury produkcji i wymiany (Ebook)

Anna Wróbel

wydawca: Wydawnictwo Naukowe Scholar

format pliku - PDF

00000

Autorka omawia podstawy teoretyczne geografii ekonomicznej, wskazuje jej powiązania z innymi dyscyplinami, zwłaszcza ekonomią i stosunkami międzynarodowymi, charakteryzuje poszczególne sektory gospodarki oraz strukturę międzynarodowej wymiany gospodarczej, a także główne czynniki i procesy...zobacz więcej »
Geografia ekonomiczna. Międzynarodowe struktury produkcji i wymiany

Geografia ekonomiczna. Międzynarodowe struktury produkcji i wymiany (Ebook)

Anna Wróbel

12.90 zł11.61 zł

zamów
To top