Księgarnia internetowa Ravelo – tanie książki, zabawki, prezenty
Księgarnia Ravelo – książki, ebooki, zabawki
Twój koszyk »
jest pusty
+1

Dodano:
sprawdź zawartość koszyka »

sprawdź
koszyk »
kontynuuj
zakupy »
promocja
Likwidatorzy Czarnobyla - Książki
FacebookPinterest
Wstaw obrazek na swoją stronę »
X<a href="https://www.ravelo.pl/likwidatorzy-czarnobyla-sekula-pawel,p100732223.html" title="Likwidatorzy Czarnobyla"><img src="https://www.ravelo.pl/pub/mm/img/220/100732223.jpg" alt="Likwidatorzy Czarnobyla - Książki"></a>

Likwidatorzy Czarnobyla

Nieznane historie

autor: Sekuła Paweł

wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWNdata wydania:29 marca 2019 oprawa: miękka liczba stron 264
śr. ocena: 5 z 6 Napisz recenzję

zamów

Inne wersje

Ebook epub, mobi 39.00 zł 35.10 zł
Cena detaliczna:49 zł

39.20 zł

oszczędzasz 20%

Cena zawiera podatek VAT

dodaj do przechowalni

DostępnośćWysyłka
48h

Wysyłka
48h

Dostawa GRATIS już od 159,99 zł Cennik
dostaw

Kiosk Ruchu od 6.75 zł Przesyłka pocztowa od 7.75 zł Dostawa kurierem od 11.75 zł Paczkomat InPost od 11.75 zł

Wysyłka GRATIS już od 159,99 zł!

Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWNData wydania:29 marca 2019 Oprawa: miękka, 264 stron

Inne wersje

Ebook epub, mobi 39.00 zł 35.10 zł
Pełny opis

Pełny opis książki – Sekuła Paweł "Likwidatorzy Czarnobyla"

Książka jest zapisem relacji ustnych tzw. likwidatorów Czarnobyla i ich rodzin. Przedstawia dramatyczne doświadczenia żołnierzy z republik bałtyckich związane z działaniami podejmowanymi w rejonie katastrofy w latach 1986-1988. Autor przybliża społeczność likwidatorów, warunki bytowe i życie codzienne w czarnobylskiej zonie. Kolejne rozdziały są wiernym odtworzeniem osobistych przeżyć, odczuć i przemyśleń likwidatorów począwszy od wezwania na miejsce tragedii, poprzez pracę w cieniu czarnobylskiego reaktora, aż po zmaganie się z codzienną rzeczywistością ZSRS po powrocie do domu i heroiczną walkę

o odzyskanie zdrowia. Przekazy świadków poprzedzone są zarysem historii mobilizacji i udziału łotewskich oraz estońskich obywateli ZSRR w usuwaniu skutków katastrofy jądrowej. Zaprezentowane zostały także poszczególne etapy akcji dekontaminacyjnej na obszarze Ukrainy i Białorusi.

„Likwidatorzy Czarnobyla” to pierwsza w Polsce i na świecie publikacja podejmująca temat buntu (lato 1986 roku) uczestników likwidacji skutków katastrofy w Czarnobylu. Czytelnik pozna nigdy wcześniej niepublikowane materiały archiwalne, prasowe oraz fotograficzne, w tym wykonane w czarnobylskiej zonie.

Zasadniczym walorem książki jest fakt, że autor dokonał pogłębionej analizy dokumentów

i relacji ustnych likwidatorów, umieścił je w szerszym kontekście historycznym, co pozwoliło na zgłębienie rzeczywistości społecznej sowieckiej „Pribałtyki”.

prof. dr hab. Jarosław Moklak, Instytut Historii UJ

Niezwykła lektura dla zainteresowanych historią XX w. oraz polityką i historią ZSRR. Znajdą

w niej coś dla siebie wielbiciele wspomnień. Szczególnie adresowana jest do osób będących pasjonatami katastrofy w Czarnobylu.

Dodatkowe informacje

Paweł Sekuła, Likwidatorzy Czarnobyla  - fragment książki

 

Mobilizację nierzadko prowadzono w atmosferze zastraszania i tajemnicy, część mężczyzn zatrzymywano w miejscach pracy i za- wożono wprost do wojskowych komend uzupełnień bez możliwości pożegnania się z rodzinami, innych zabierano z mieszkań w środku nocy. Żołnierzy na ogół nie informowano o powodach wezwania czy miejscu docelowym, a nawet świadomie wprowadzano ich w błąd, twierdząc, że zostają skierowani na ćwiczenia wojskowe lub do prac rolniczych23. Metody te budziły wśród Łotyszy najgorsze skojarzenia, zwłaszcza z deportacją Bałtów na Syberię przeprowadzoną nocą 14 czerwca 1941 r. 24. Dla wielu przyszłych likwidatorów powołanie na „szkolenia rezerwy” było wstrząsającym doświadczeniem:

Rozpoczął się oficjalny pobór do armii radzieckiej. Również na Łotwie. Mieszkańców miasta Limbaži zmobilizowano 23 czerwca o godz. 4 rano. Działo się to rankiem, gdy cały naród łotewski szy- kował się do święta Līgo25. Piwo warzone domowym sposobem już dobrze sfermentowało w beczkach, a gospodynie krzątały się przy świątecznych ciastach. Właśnie o tak wczesnej porze przed samym świętem zahamował samochód wojenkomatu. Głośne walenie do drzwi, po których rozległ się rozkaz w języku rosyj- skim: „Piat´ minut, poniał?” [pięć minut, zrozumiałeś?]. To rze- komo obowiązkowe wezwanie na szkolenie, tu niedaleko, w są- siednim rejonie, jakby to było grabienie siana w Valmierze, i ani słowa o Czarnobylu. Już po kilku godzinach byliśmy w ryskich koszarach. Zaczęliśmy rozumieć, dokąd nas wyślą. Oficerowie milczeli, ale chłopcy przeczuwali.

Rimants Peškaitis z Aizkraukle przez pięć miesięcy wypełniał w zonie obowiązki technika dozymetrysty: „Wezwanie do wojen- komatu wręczyli mi na drodze z pracy do domu – wspominał ze łzami w oczach. – Gdzie wysyłają i po co, nie wyjaśnili”. Zmo- bilizowanych transportowano na Ukrainę brudymi, starymi wa- gonami. Nie mogli nawet powiadomić tych, którzy zostali w do- mach. Często rodziny i krewni dowiadywali się o rzeczywistym miejscu pobytu mężów, ojców i synów dopiero po upływie kilku dni. „Naprawdę budziło to niepokój, zwłaszcza tych ludzi, któ- rzy zostawiali na Łotwie swoje rodziny, żony i dzieci. Na stacji w miejscowości Lilaste, gdzie formowano eszelon, pojawiło się wiele przestraszonych kobiet i ciężko było na to patrzeć”. Pobór do armii prowadzono z pominięciem wojskowych ko- misji lekarskich, uchybiając zasadom etyki lekarskiej. W rezulta- cie do Czarnobyla często trafiały osoby niespełniające wymogów medycznych do służby w takich warunkach oraz podlegający zwolnieniu studenci zaoczni i ojcowie wielodzietnych rodzin (z trojgiem i więcej dzieci). Większość obywateli łotewskich uczestniczyła w przedsięwzię- ciach na terenie strefy czarnobylskiej w składzie wojsk Obrony Cywilnej oraz w jednostkach wojskowych Nadbałtyckiego Okręgu Wojskowego. Około 120 oficerów w służbie czynnej z Nadbałtyc- kiego OW skierowano do prac w CzEJ. Wielu z nich uczestniczyło w tych pracach już od 27 kwietnia 1986 r. Ponadto w likwidacji skutków katastrofy brało udział mniej więcej 400 żołnierzy w służbie czynnej, którzy zostali powołani na Łotwie, a następnie służyli w jednostkach Leningradzkiego OW, Białoruskiego OW, Kijowskiego OW, Przykarpackiego OW oraz innych okręgów wojskowych. Do CzEJ wysłano także specjalistów i naukowców z łotewskich ministerstw, instytucji, departamentów, łącznie około 100 osób .

Obrona Cywilna w ZSRS była częścią ogólnopaństwowego systemu obrony, który miał na celu ochronę ludności cywilnej w czasie wojny i pokoju. Do jej zadań należało między innymi prowadzenie akcji ratunkowej w strefach dotkniętych klęska- mi naturalnymi i katastrofami technologicznymi. Kierownictwo ZSRS szczególny nacisk kładło na działania OC skoncentrowa- ne wokół zwalczania skutków użycia broni masowego rażenia (BMR). W razie ataku nuklearnego do zadań OC należało prze- prowadzenie ewakuacji ludności, zapewnienie środków indywi- dualnej ochrony przed promieniowaniem, nadzór nad schronami, dezaktywacja skażonych obiektów i ludzi. Ogólne kierownictwo nad OC ZSRS sprawowała Rada Mi- nistrów ZSRS, bezpośrednie – Ministerstwo Obrony ZSRS, co- dzienne zaś – szef OC ZSRS, którym od 1961 r. zwyczajowo zostawał zastępca ministra obrony ZSRS (w momencie wybu- chu w CzEJ gen. Aleksandr Ałtunin). System Obrony Cywilnej PO KATASTROFIE obejmował poszczególne ministerstwa, departamenty, organiza- cje, przedsiębiorstwa, kołchozy i sowchozy, których kierownicy lub dyrektorzy sprawowali funkcję zwierzchników OC. Szef oraz sztab OC ZSRS wprost podlegał przewodniczącemu Rady Ministrów (w 1986 r. był nim Nikołaj Ryżkow). Z kolei pod OC ZSRS bezpośrednio podlegały dwa rodzaje struktur: wszystkie sztaby OC (odpowiedzialne za organizację i kierowanie pracami OC) w republikach, a także wszystkie pułki OC na terytorium ZSRS, które mogły być wprowadzone do akcji tylko na podstawie rozkazu sztabu OC ZSRS. Zmechanizowane pułki OC, tworzone w obwodowych centrach i dużych miastach, szerzej stały się zna- ne dopiero po katastrofie w Czarnobylu, po tym jak w likwidacji skutków wzięło udział około 45 pułków z 80 istniejących. Sztaby OC w republikach podlegały zatem systemowi podwój- nego podporządkowania: Radzie Ministrów z premierem danej republiki na czele oraz OC ZSRS. Obwody i rejony republik (w za- leżności od potrzeb) również posiadały swoje sztaby OC, które po- dobnie cechowało podwójne podporządkowanie – miejscowej ad- ministracji i wyższemu sztabowi OC. Sztaby OC w większych miastach Łotwy, takich jak Dyneburg, Lipawa, Windawa, Reżyca, Jurmała czy Jełgawa, podlegały szefowi sztabu OC Łotewskiej SRS. Katastrofa w Czarnobylu wykazała zupełną nieporadność wojsk OC, niedostateczne przeszkolenie na wypadek dużej awa- rii, a także niską jakość wyposażenia technicznego, którym dys- ponowały poszczególne oddziały OC. W lipcu 1986 r. gen. Ał- tunina – oskarżonego o nieudolność podczas likwidacji skutków katastrofy – na stanowisku szefa OC ZSRS zastąpił gen. Władimir Goworow. Szefem Sztabu OC ZSRS, a także Grupy Operacyj- nej (GO) OC ZSRS został uczestnik Wielkiej Wojny Ojczyźnianej gen. płk Dmitrij Krutskich, a po jego dymisji (również po zarzucie o inercję) gen. płk Aleksiej Biezotosow.

Nadbałtycki OW powstał w 1940 r. na terytorium Litwy, Ło- twy i Estonii anektowanych przez Związek Sowiecki. W związ- ku z agresją III Rzeszy na ZSRS (1941) okręg przekształcono w Północno-Zachodni Front, po zakończeniu zaś wojny w lip- cu 1945 odtworzono go na terenie Litewskiej i Łotewskiej SRS. W 1946 r. przyłączono dookręguobwódkaliningradzki, a w 1956 r., także terytorium Estońskiej SRS, wcześniej wchodzące w skład Leningradzkiego OW. Być może korzystne położenie geograficzne Łotwy w centrum państw bałtyckich zadecydowało o lokalizacji kwatery głównej Nadbałtyckiego OW w Rydze. W 1990 r. siły okręgu liczyły 3 dywizje pancerne, 2 powietrzno-desantowe i 6 zmechanizowanych, w tym 170 tys. żołnierzy. Okręgi Wojskowe (również Grupy Wojsk) były podporząd- kowane Głównodowodzącemu Wojsk Lądowych (w 1986 r. gen. Jewgienijowi Iwanowskiemu). Z kolei funkcję szefa Sztabu Ge- neralnego Sił Zbrojnych ZSRS w 1986 r. sprawował gen. Sier- giej Achromiejew (jego pierwszym zastępcą był gen. Walentin Warennikow). Faktycznie pracami dezaktywacyjnymi różnych rodzajów wojsk w rejonie katastrofy czarnobylskiej dowodził Warennikow, który równocześnie sprawował także kontrolę nad działaniami bojowymi w Afganistanie. Z jego polecenia w Owru- czu na granicy 30-kilometrowej strefy utworzono Centrum Na- ukowe Ministerstwa Obrony ZSRS przeznaczone do opracowy- wania metod postępowania sił zbrojnych w CzEJ. W latach 1984–1987 na czele Nadbałtyckiego OW stał gen. płk Anatolij Bietiechtin. Szefem sztabu okręgu od 1982 r. był gen. Władimir Kożbachtiejew, który wcześniej kierował sztabem Grupy Południowej Wojsk Sowieckich. Nadbałtycki OW należał do okręgów centralnego systemu zarządzania, a zatem podlegał bezpośrednio ministrowi obrony ZSRS. W latach 1984–1987 funk- cję MO Związku Sowieckiego sprawował znany z zachowawczego nastawienia marszałek Siergiej Sokołow, który do tego momentu kierował także GO MO ZSRS w Afganistanie.

Rada Ministrów ZSRS jeszcze 26 kwietnia 1986 r. zatwierdzi- ła skład Komisji Rządowej ds. Zbadania Przyczyn Awarii w CzEJ, a następnie Komisji Rządowej ds. Likwidacji Skutków Awarii w CzEJ (dalej – Komisji Rządowej), na której czele, za aproba- tą premiera rządu ZSRS N. Ryżkowa, stanął wicepremier Borys Szczerbina. Siedziba Komisji Rządowej znajdowała się na tery- torium 30-kilometrowej strefy wokół CzEJ (ostatecznie na loka- lizację wybrano miasto Czarnobyl). Dwa dni później powołano także specjalną grupę operacyjną Politbiura KC KPZS (jej szefem został Ryżkow), która wespół z Komisją Rządową Szczerbiny kie- rowała pracami likwidacyjnymi w czarnobylskiej zonie oraz ba- dała okoliczności wypadku. W skład Grupy Operacyjnej (GO) Politbiura KC KPZS weszli między innymi S. Sokołow i sekretarz KC KPZS Jegor Ligaczow. Powołano także GO w poszczególnych ministerstwach i instytucjach centralnych. Dowództwo GO Mi- nisterstwa Obrony ZSRS 3 maja objął Głównodowodzący Wojsk Południowo-Zachodniego Kierunku Operacyjnego – Ukrainiec gen. Iwan Gierasimow. Dowództwo Nadbałtyckiego OW w Czar- nobylu podlegało bezpośrednio GO MO ZSRS. Szefem sztabu GO Nadbałtyckiego OW został gen. mjr Iwan Zołotariow, a w sierp- niu zmienił go gen. mjr Aleksiej Iwanow (do 26 października 1986 r.). Siedziba GO Nadbałtyckiego OW na czas likwidacji skutków katastrofy znajdowała się w wiosce Radcza oddalonej 40 kilometrów od CzEJ.

Na podstawie decyzji Komisji Rządowej cała skażona strefa w promieniu 30 kilometrów od elektrowni została podzielona na trzy sektory i strefę specjalną. Sektory wyznaczono z uwzględ- nieniem administracyjnych granic obwodów, republik oraz biegu rzeki Prypeć. Każdym z nich administrowała Grupa Operacyjna danego Okręgu Wojskowego, której operacyjnie podporządkowa- ne były inne jednostki. Do pierwszego sektora, na terytorium Bia- łoruskiej SRS (obwód homelski), przydzielono GO Białoruskiego OW, drugi utworzono w obwodzie kijowskim (GO Kijowskiego OW), trzeci – na terytorium obwodu żytomierskiego (GO Przy- karpackiego OW). Strefa specjalna obejmowała miasto Prypeć, obszar CzEJ, stację Janów oraz kilka miejscowości na południe od elektrowni. Szefami GO poszczególnych sektorów zwyczajo- wo zostawali zastępcy dowódców OC. Nadbałtycki OW przy- porządkowano do trzeciego sektora. Podczas likwidacji skutków katastrofy wśród jednostek podlegających Nadbałtyckiemu OW znalazły się pułki OC z republik bałtyckich (z Jõhvi [Kohtla- -Järve], Rygi i Taurogów), pułk obrony chemicznej i radiacyjnej z Parnawy, pułk inżynieryjno-saperski z Kowna, batalion ponto- nowy z Sowiecka, batalion budowlany i inne. Łącznie jednostki te liczyły 12,5–14 tys. ludzi. Istotne zmiany w organizacji prac na terenie 30-kilometro- wej strefy zaszły pod koniec 1986 r., gdy kierownictwo od GO MO ZSRS przejęła OC ZSRS. Odpowiedzialność za prace w sek- torach zony kolejno przejmowali na miesiąc szefowie sztabów OC z poszczególnych republik, w tym oficerowie sztabów miej- skich oraz sztabu OC danej republiki. Oficerowie Łotewskiej SRS pełnili funkcje kierownicze w sztabie GO OC ZSRS od 25 listopada do 28 grudnia 1986 r. Szefem sztabu GO OC ZSRS został gen. mjr Ilmars Bruņenieks, dotychczasowy szef szta- bu OC Łotewskiej SRS. W tym czasie na obszarze Strefy Alienacji przy usuwaniu skut- ków katastrofy pracowało, wraz z personelem pomocniczym, około 20 tys. ludzi: 7 pułków OC, bataliony obrony chemicz- nej oraz część wojska. Wykorzystano 8000 jednostek pojazdów technicznych. W trakcie pełnienia obowiązków przez oficerów łotewskiego sztabu teren zony odwiedzili ministrowie obrony państw Układu Warszawskiego, którym zaprezentowano rezulta- ty prac dekontaminacyjnych (ministrowie odwiedzili m.in. Punkt Specjalnej Dezaktywacji w wiosce Leliw położony na granicy wewnętrznej 10-kilometrowej strefy).

Paweł Sekuła, Likwidatorzy Czarnobyla– spis treści

SPIS TREŚCI

SŁOWO WSTĘPNE 7
PODZIĘKOWANIA 11
WPROWADZENIE 15

ROZDZIAŁ 1. PO KATASTROFIE 27
Mobilizacja 27
Punkt krytyczny 41

ROZDZIAŁ 2. BYŁEM LIKWIDATOREM 71
Wezwanie 71
Codzienność 84
Strefa śmierci 115
Trudny powrót do domu 129

ZAKOŃCZENIE 145
ANEKS 151
PRZYPISY 159
BIBLIOGRAFIA 179
INDEKS OSÓB 187

Cechy produktu

Cechy produktu

Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN

data wydania: 29 marca 2019

liczba stron:264

format:14.5x20.5cm

język wydania:polski

numer wydania:1

numer produktu: 100732223

EAN: 9788301204969

Średnia ocena Klientów:5(Oceniło 6 osób)
Kategorie

Zobacz również

 

Likwidatorzy Czarnobyla (Ebook)

Sekuła Paweł

wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN

format pliku - EPUB,MOBI

00000ocena: 0 [liczba ocen: 1]

Książka jest zapisem relacji ustnych tzw. likwidatorów Czarnobyla i ich rodzin. Przedstawia dramatyczne doświadczenia żołnierzy z republik bałtyckich związane z działaniami podejmowanymi w rejonie katastrofy w latach 1986-1988. Autor przybliża społeczność likwidatorów, warunki bytowe i życie...zobacz więcej »
Likwidatorzy Czarnobyla (Ebook)

Likwidatorzy Czarnobyla (Ebook)

Sekuła Paweł

39 zł 35.10 zł

zamów

Likwidatorzy Czarnobyla

Sekuła Paweł

wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN

OPRAWA MIĘKKA

11111ocena: 5 [liczba ocen: 6]

Książka jest zapisem relacji ustnych tzw. likwidatorów Czarnobyla i ich rodzin. Przedstawia dramatyczne doświadczenia żołnierzy z republik bałtyckich związane z działaniami podejmowanymi w rejonie katastrofy w latach 1986-1988. Autor przybliża społeczność likwidatorów, warunki bytowe i życie...

zobacz więcej »
Likwidatorzy Czarnobyla

Likwidatorzy Czarnobyla

Sekuła Paweł

49 zł 39.20 zł

zamów

Inne książki wydawcy

 

Bestseller

ECDL Base na skróty Syllabus V. 1.0

Alicja Żarowska-Mazur, Waldemar Węglarz

wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN

OPRAWA MIĘKKA

11111ocena: 5 [liczba ocen: 1]

Książka wychodzi naprzeciw wymogom nowego certyfikatu ECDL Base. Jej wprowadzenie na rynek będzie się pokrywało z wdrożeniem nowego certyfikatu. Książka oparta jest na praktycznych przykładach. Treści zawarte w książce są instruktażem i opisem zadań praktycznych. Książka w prosty sposób...zobacz więcej »

ECDL Base na skróty Syllabus V. 1.0

Alicja Żarowska-Mazur

79 zł 63.20 zł

zamów

Bestseller

Mapa samochodowa Polski dla profesjonalistów 1:700 000

wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN

OPRAWA MIĘKKA

00000

Najbardziej szczegółowa mapa samochodowa Polski dla profesjonalistów, w skali 1:700 000. Mapa zawiera: - pełną sieć autostrad, dróg ekspresowych, krajowych i wojewódzkich - gęstą sieć dróg asfaltowych niższych kategorii - ponad 14 000 zaznaczonych miast, osiedli i wsi, - aktualne informacje o...zobacz więcej »

Mapa samochodowa Polski dla profesjonalistów 1:700 000

11.90 zł 9.77 zł

zamów

Bestseller

Chromatografia gazowa

Wardencki Waldemar, Zygfryd Witkiewicz

wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN

OPRAWA MIĘKKA

00000

Chromatografia gazowa jest jedną z najważniejszych metod analitycznych mających zastosowanie w wielu dziedzinach, a chromatograf gazowy – najbardziej rozpowszechnionym przyrządem analitycznym w laboratoriach na świecie. Oto najpełniejsze w języku polskim opracowanie poświęcone chromatografii...

zobacz więcej »

Chromatografia gazowa

Wardencki Waldemar

59 zł 47.20 zł

zamów

Bestseller

Anatomia zwierząt Tom 1 Aparat ruchowy

Franciszek Kobryńczuk, Henryk Kobryń, Kazimierz Krysiak

wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN

OPRAWA MIĘKKA

00000

Wznowienie tomu 1 nowoczesnego, 3 -tomowego podręcznika anatomii zwierząt! Obecne, nowe wydanie podręcznika zostało gruntownie zmienione przez uczniów i współpracowników autora - m.in. profesora Kazimierza Krysiaka. Materiał uwzględnia współczesny stan wiedzy oraz aktualne wymagania programowe....zobacz więcej »

Anatomia zwierząt Tom 1 Aparat ruchowy

Franciszek Kobryńczuk

69 zł 55.20 zł

zamów

Bestseller

Anatomia zwierząt Tom 2

Kazimierz Krysiak, Krzysztof Świeżyński

wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN

OPRAWA MIĘKKA

00000

Tom 2 zawiera splanchnologię - nauka o trzewiach, bez gruczołów dokrewnych i angiologię - nauka o naczyniach. W nowym wydaniu autorzy uwzględnili współczesny stan wiedzy, aktualne wymagania programowe, a także zastosowali nowe naukowe mianownictwo anatomiczne, histologiczne i embriologiczne,...zobacz więcej »

Anatomia zwierząt Tom 2

Kazimierz Krysiak

69 zł 55.20 zł

zamów

Bestseller

Anatomia zwierząt Tom 3

Henryk Kobryń, Franciszek Kobryńczuk

wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN

OPRAWA MIĘKKA

00000

Ostatni 3 tom nowoczesnego podręcznika anatomii zwierząt. Podzielony jest na 2 części. W pierwszej omówione są: gruczoły dokrewne, układ nerwowy, narządy zmysłów i powłoka wspólna. Część druga to anatomia ptaków. Autorzy uwzględnili współczesny stan wiedzy, aktualne wymagania programowe, a także...zobacz więcej »

Anatomia zwierząt Tom 3

Henryk Kobryń

69 zł 55.20 zł

zamów

Bestseller

Wielki słownik angielsko-polski polsko-angielski naukowo-techniczny WNT Pendrive

producent: Wydawnictwo Naukowe PWN

OPRAWA MIĘKKA

00000

Multimedialny Wielki słownik angielsko-polski polsko-angielski naukowo-techniczny WNT, to elektroniczna wersja Słownika naukowo-technicznego angielsko-polskiego polsko-angielskiego w nowej odsłonie.

Słownik zawiera ok. 135 000 terminów i skrótów...

zobacz więcej »

Wielki słownik angielsko-polski polsko-angielski naukowo-techniczny WNT Pendrive

249 zł 199.20 zł

zamów

Bestseller

Niezwykłe początki znanych firm

Prokurat Sergiusz

wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN

OPRAWA MIĘKKA

00000

Książka przybliża historię powstania marek takich firm, jak: Kodak, Coca-Cola, Gillette, Wrigley, Cadbury, H.J.Heinz, Johnson&Johnson, J.P. Morgan, L’Oreal oraz tłumaczy, w jaki sposób stały się globalnie rozpoznawalne. Nazwiska właścicieli tych firm są symbolem gigantycznych korporacji. Należy...zobacz więcej »

Niezwykłe początki znanych firm

Prokurat Sergiusz

39 zł 31.20 zł

zamów

Bestsellery w kategorii

 

Bestseller

Oxford Solutions Elementary Podręcznik

Tim Falla, Paul A. Davies

wydawca: Oxford University Press

OPRAWA MIĘKKA

11111ocena: 5 [liczba ocen: 1]

Bestsellerowy oksfordzki kurs dla szkół ponadgimnazjalnych napisany na podstawie opinii zebranych wśród nauczycieli. Inspirujący materiał Dużo słuchania i mówienia Wiele ćwiczeń na słownictwo Poziom kształcenia A1/A2zobacz więcej »

Oxford Solutions Elementary Podręcznik

Tim Falla

72.20 zł 62.06 zł

zamów

NowośćBestseller

Ta która musi umrzeć

David Lagercrantz

wydawca: Czarna Owca

OPRAWA MIĘKKA

11111ocena: 5 [liczba ocen: 5]

Ostatnia część serii Millennium! W centrum Sztokholmu znaleziony zostaje martwy mężczyzna. Z pozoru wygląda to na tragiczną śmierć bezdomnego, jednak pomimo cech charakterystycznych jego tożsamości nie udaje się ustalić. Lekarka sądowa, Fredrika Nyman, kierując się swoimi podejrzeniami,...zobacz więcej »

Ta która musi umrzeć

David Lagercrantz

39.99 zł 25.98 zł

zamów

Bestseller

Oxford Solutions Elementary Ćwiczenia

Tim Falla, Paul A. Davies

wydawca: Oxford University Press

OPRAWA MIĘKKA

11111ocena: 5 [liczba ocen: 1]

Bestsellerowy oksfordzki kurs dla szkół ponadgimnazjalnych napisany na podstawie opinii zebranych wśród nauczycieli. Kompleksowe przygotowanie do egzaminu maturalnego Dodatkowe wsparcie w rozwoju kluczowych umiejętności: mówienie i rozumienie ze słuchu Nauka słownictwa Solidna praca nad gramatykązobacz więcej »

Oxford Solutions Elementary Ćwiczenia

Tim Falla

58.10 zł 49.57 zł

zamów

Bestseller

Antolka

Magdalena Kordel

wydawca: Znak

OPRAWA MIĘKKA

11111ocena: 5 [liczba ocen: 2]

Niektórzy mówią, że gdy życie rzuca ci kłody pod nogi, zawsze możesz otworzyć tartak. Antolka właśnie tego musiała się nauczyć. Nigdy nie poznała swojego ojca, a kłótnie z despotyczną i nieczułą matką stały się dla niej codziennością. Jako dziecko ciągle czekała na jakieś „jutro”, w którym miały...zobacz więcej »

Antolka

Magdalena Kordel

39.90 zł 28.22 zł

zamów

Bestseller

Kompass Team 2 Materiały ćwiczeniowe do języka niemieckiego dla klas VII-VIII

Małgorzata Jezierska-Wiejak, Elżbieta Reymont, Agnieszka Sibiga

wydawca: PWN Wydawnictwo Szkolne

seria:KOMPASS TEAM

OPRAWA MIĘKKA

11111ocena: 5 [liczba ocen: 3]

"Kompass Team 2. Materiały ćwiczeniowe do języka niemieckiego dla klasy 7 lub 8" to bogaty zbiór ćwiczeń ułatwiających utrwalenie materiału leksykalno-gramatycznego. Uczniowie znajdą tu ćwiczenia automatyzujące struktury gramatyczne, utrwalające i rozszerzające słownictwo oraz rozwijające...zobacz więcej »

Kompass Team 2 Materiały ćwiczeniowe do języka niemieckiego dla klas VII-VIII

Małgorzata Jezierska-Wiejak

25.00 zł

zamów

NowośćBestseller

Róża wiatrów

Agnieszka Krawczyk

wydawca: Filia

OPRAWA MIĘKKA

11111ocena: 5 [liczba ocen: 1]

W życiu nie zawsze układa się tak, jak sobie wyśniliśmy w marzeniach. Matylda Radwan wraca nad morze pełna nadziei na nowy związek. Pomiędzy nią a archeologiem Łukaszem Rokickim coś się jednak psuje. Kobieta gubi się w domysłach, co może być tego powodem. Nie ma pojęcia, że ukochany ukrywa przed...zobacz więcej »

Róża wiatrów

Agnieszka Krawczyk

39.90 zł 24.99 zł

zamów

Bestseller

Tak, zdam! Egzamin ósmoklasisty 2019 Język polski Repetytorium

Małgorzata Cichewicz, Jolanta Eisner, Ewa Frączek

wydawca: Operon

seria:TAK, ZDAM!

OPRAWA MIĘKKA

11100ocena: 3 [liczba ocen: 6]

Repetytorium zawiera tylko niezbędną praktyczną wiedzę i zadania oraz arkusze przydatne w nauce do egzaminu ósmoklasisty. Dużym atutem publikacji są przykłady i samouczek pisania wypracowań oraz streszczenie lektur wymaganych na egzaminie. Repetytorium umożliwia uczniom przećwiczenie i...zobacz więcej »

Tak, zdam! Egzamin ósmoklasisty 2019 Język polski Repetytorium

Małgorzata Cichewicz

31.70 zł 26.80 zł

zamów

NowośćBestseller

Wot i my. Po nowomu. 1 Podręcznik do nauki języka rosyjskiego dla liceum i technikum

Małgorzata Wiatr-Kmieciak, Sławomira Wujec

wydawca: PWN Wydawnictwo Szkolne

seria:Wot i my Po nowomu

OPRAWA MIĘKKA

11111ocena: 5 [liczba ocen: 3]

"Wot i my. Po nowomu" to nowa odsłona wiodącego podręcznika do języka rosyjskiego najczęściej wybieranego przez rusycystów. Nowy podręcznik uwzględnia doświadczenia i sugestie nauczycieli, którzy pracują z kursem od wielu lat.
Kurs został przygotowany specjalnie z myślą o pierwszym roczniku...zobacz więcej »

Wot i my. Po nowomu. 1 Podręcznik do nauki języka rosyjskiego dla liceum i technikum

Małgorzata Wiatr-Kmieciak

45.00 zł

zamów
Dodaj recenzję

Dodaj recenzję produktu "Likwidatorzy Czarnobyla"

Twoja ocena
Jednym zdaniem
Treść recenzji
Oświadczam, że jestem wyłącznym autorem publikowanej recenzji i nie narusza ona praw osób trzecich. Wyrażam zgodę na wykorzystanie recenzji przez Ravelo sp. z o.o. do celów promocyjnych.

Inni klienci oglądali również

Załatwianie wiz w ambasadzie Republiki Beninu w Lagos trwało bardzo krótko chociaż normalnie odbiór paszportu odbywa się następnego dnia. Takie przyśpieszenie uzyskaliśmy dzięki uprzejmej prośbie wspartej upominkiem w postaci zestawu do makijażu firmy ?Pollena", k tóry wręczyłem miłej urzędniczce...

Szlak Orlich Gniazd

Szlak Orlich Gniazd

zamów
16.35 zł
10.41 zł

Szlak Orlich Gniazd to przepiękna kraina o niezwykle urozmaiconym krajobrazie, bogata w zabytki, cenna pod względem przyrodniczym i kulturowym. Szlak Orlich Gniazd, poprzez połączenia piękna przyrody i architektury, stanowi jedną z ciekawszych atrakcji turystycznych Polski, a być może i Europy...

Publikacja zawiera szereg praktycznych porad dotyczących podstaw techniki kierowania oraz zasad bezpiecznej jazdy samochodem. Wiedza ta jest niezbędna, aby bezpiecznie poruszać się pojazdem po drogach, a jej poznanie z pewnością ułatwi przygotowanie do praktycznej części egzaminu na prawo jazdy....

Esej Jacka Dobrowolskiego to antropologiczny szkic, który stara się odpowiedzieć pytanie, czy starożytne hasło „poznaj samego siebie” jest wciąż aktualne w naszych czasach, zdominowanych przez naukę i technikę. Esej został wyróżniony w drugiej edycji konkursu o nagrodę im. Barbary Skargi na esej...

Analfabet III RP

Analfabet III RP

zamów
39.90 zł
27.77 zł

Kto jest mężem stanu, a kto tylko mężem swojej żony? O jakich politycznych hakach nie przeczytacie w gazetach? Czym się różnią lemingi od mohengów? Jak bardzo media zepsuły Polskę? Po co premierom obiady czwartkowe? Kogo warto podsłuchiwać? Dlaczego nie chodzę na filmy polskie? Gdzie jest...

"Auta. Maxiksiążeczka malucha". Czytaj o przygodach wyścigowego asa Zygzaka McQueena i baw się puzzlami. W środku trzy układanki – każda składa się z trzydziestu elementów. Gotów do zabawy? Start!

Przystań Wiatrów

Przystań Wiatrów

11111

zamów
39.90 zł
27.77 zł

Mieszkańcy Przystani Wiatrów odkryli, że na ich planecie możliwe jest realizowanie odwiecznego marzenia ludzi. Wspomagani przez słabą grawitację i gęstą atmosferę, na skrzydłach wykutych z metalu uzyskanego z porzuconego statku - zaczęli latać! Na planecie małych wysepek, trapionych...

Kartonowe książeczki z serii DOTYKAMY KOLORÓW , maja za zadanie wprowadzić malucha w świat kolorów i faktur materiałów. Książeczki maja wbudowane elementy przypominające fakturą skórę poszczególnych bohaterów książeczek .

Książka jest zapisem relacji ustnych tzw. likwidatorów Czarnobyla i ich rodzin. Przedstawia dramatyczne doświadczenia żołnierzy z republik bałtyckich związane z działaniami podejmowanymi w rejonie katastrofy w latach 1986-1988. Autor przybliża społeczność likwidatorów, warunki bytowe i życie...

Przez Afrykę bez kompasu

Andrzej Krakowiak

wydawca: BEL

OPRAWA MIĘKKA

00000

Załatwianie wiz w ambasadzie Republiki Beninu w Lagos trwało bardzo krótko chociaż normalnie odbiór paszportu odbywa się następnego dnia. Takie przyśpieszenie uzyskaliśmy dzięki uprzejmej prośbie wspartej upominkiem w postaci zestawu do makijażu firmy ?Pollena", k tóry wręczyłem miłej urzędniczce...zobacz więcej »
Przez Afrykę bez kompasu
-26%

Przez Afrykę bez kompasu

Andrzej Krakowiak

49 zł39.20 zł

zamów

Szlak Orlich Gniazd

Joanna Włodarczyk

wydawca: ARTI

OPRAWA TWARDA

00000

Szlak Orlich Gniazd to przepiękna kraina o niezwykle urozmaiconym krajobrazie, bogata w zabytki, cenna pod względem przyrodniczym i kulturowym. Szlak Orlich Gniazd, poprzez połączenia piękna przyrody i architektury, stanowi jedną z ciekawszych atrakcji turystycznych Polski, a być może i Europy...zobacz więcej »
Szlak Orlich Gniazd
-36%

Szlak Orlich Gniazd

Joanna Włodarczyk

49 zł39.20 zł

zamów

Praktyczne rady do egzaminu państwowego kategoria B

Kamil Kowalski, Andrzej Kulis, Zbigniew Papuga

wydawca:  Liwona

OPRAWA MIĘKKA

00000

Publikacja zawiera szereg praktycznych porad dotyczących podstaw techniki kierowania oraz zasad bezpiecznej jazdy samochodem. Wiedza ta jest niezbędna, aby bezpiecznie poruszać się pojazdem po drogach, a jej poznanie z pewnością ułatwi przygotowanie do praktycznej części egzaminu na prawo jazdy....zobacz więcej »
Praktyczne rady do egzaminu państwowego kategoria B
-56%

Praktyczne rady do egzaminu państwowego kategoria B

Kamil Kowalski, Andrzej Kulis

49 zł39.20 zł

zamów

Wzlot i upadek człowieka nowoczesnego

Jacek Dobrowolski

wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN

OPRAWA MIĘKKA

00000

Esej Jacka Dobrowolskiego to antropologiczny szkic, który stara się odpowiedzieć pytanie, czy starożytne hasło „poznaj samego siebie” jest wciąż aktualne w naszych czasach, zdominowanych przez naukę i technikę. Esej został wyróżniony w drugiej edycji konkursu o nagrodę im. Barbary Skargi na esej...zobacz więcej »
Wzlot i upadek człowieka nowoczesnego
-20%

Wzlot i upadek człowieka nowoczesnego

Jacek Dobrowolski

49 zł39.20 zł

zamów

Analfabet III RP

Piotr Gociek

wydawca: Zysk i S-ka

OPRAWA MIĘKKA

00000

Kto jest mężem stanu, a kto tylko mężem swojej żony? O jakich politycznych hakach nie przeczytacie w gazetach? Czym się różnią lemingi od mohengów? Jak bardzo media zepsuły Polskę? Po co premierom obiady czwartkowe? Kogo warto podsłuchiwać? Dlaczego nie chodzę na filmy polskie? Gdzie jest...

zobacz więcej »
Analfabet III RP
-30%

Analfabet III RP

Piotr Gociek

49 zł39.20 zł

zamów

Auta Maxi książeczka malucha

wydawca: Egmont

bohater:Auta

kategoria wiekowa:2 lata,3-4 lata

OPRAWA MIĘKKA

00000

"Auta. Maxiksiążeczka malucha". Czytaj o przygodach wyścigowego asa Zygzaka McQueena i baw się puzzlami. W środku trzy układanki – każda składa się z trzydziestu elementów. Gotów do zabawy? Start!zobacz więcej »
Auta Maxi książeczka malucha
-31%

Auta Maxi książeczka malucha

49 zł39.20 zł

zamów

Przystań Wiatrów

George R.R. Martin, Lisa Tuttle

wydawca: Zysk i S-ka

OPRAWA MIĘKKA

11111ocena: 5 [liczba ocen: 1]

Mieszkańcy Przystani Wiatrów odkryli, że na ich planecie możliwe jest realizowanie odwiecznego marzenia ludzi.

Wspomagani przez słabą grawitację i gęstą atmosferę, na skrzydłach wykutych z metalu uzyskanego z porzuconego statku - zaczęli latać!

Na planecie małych wysepek,...

zobacz więcej »
Przystań Wiatrów
-30%

Przystań Wiatrów

George R.R. Martin, Lisa Tuttle

49 zł39.20 zł

zamów

Nowość

Dotykamy kolorów Zielony

wydawca: Yoyo Books

OPRAWA MIĘKKA

00000

Kartonowe książeczki z serii DOTYKAMY KOLORÓW , maja za zadanie wprowadzić malucha w świat kolorów i faktur materiałów. Książeczki maja wbudowane elementy przypominające fakturą skórę poszczególnych bohaterów książeczek .zobacz więcej »
Dotykamy kolorów Zielony
-38%

Dotykamy kolorów Zielony

49 zł39.20 zł

zamów

Likwidatorzy Czarnobyla (Ebook)

Sekuła Paweł

wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN

format pliku - EPUB,MOBI

00000ocena: 0 [liczba ocen: 1]

Książka jest zapisem relacji ustnych tzw. likwidatorów Czarnobyla i ich rodzin. Przedstawia dramatyczne doświadczenia żołnierzy z republik bałtyckich związane z działaniami podejmowanymi w rejonie katastrofy w latach 1986-1988. Autor przybliża społeczność likwidatorów, warunki bytowe i życie...zobacz więcej »
Likwidatorzy Czarnobyla

Likwidatorzy Czarnobyla (Ebook)

Sekuła Paweł

49 zł39.20 zł

zamów
Sposoby i terminy dostawy

Sposoby i terminy dostawy

Dostawa kurierem - dostawa 1 dzień roboczy
Paczka w RUCHu - dostawa 2 dni robocze
Odbiór paczki w urzędzie Poczty Polskiej - dostawa 2 dni robocze
Dostawa Pocztą Polską - dostawa 2 dni robocze
Odbiór paczki w Paczkomacie InPost - dostawa 2 dni robocze
Odbiór paczki w księgarni PWN - dostawa ok. 3 dni roboczych

Ważne informacje o wysyłce

Ważne informacje o wysyłce

Każdy produkt ma na swojej stronie oszacowany czas wysyłki, potrzebny na obsługę zamówienia w magazynie, zapakowanie oraz przekazanie paczki kurierowi.
Większość oferowanych produktów posiadamy w magazynie, dlatego zamówienia wysyłamy zazwyczaj w ciągu 1-2 dni. Zamówienia opłacane z góry realizujemy od razu po uzyskaniu wpłaty od klienta. Zamówienia za pobraniem – od złożenia zamówienia.
Produkty oznaczone jako Zapowiedź lub Dodruk wysyłane są po dacie premiery wydawniczej bądź wznowienia nakładu.
Na czas realizacji zamówienia składają się czas wysyłki (podany na stronie produktu) oraz czas doręczenia przesyłki przez przewoźnika.
Wszystkie terminy dotyczą tylko i wyłącznie dni roboczych (od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt).

To top