Księgarnia internetowa Ravelo – tanie książki, zabawki, prezenty
Księgarnia Ravelo – książki, ebooki, zabawki
Twój koszyk »
jest pusty
+1

Dodano:
sprawdź zawartość koszyka »

sprawdź
koszyk »
kontynuuj
zakupy »
promocja
Likwidatorzy Czarnobyla - Książki
FacebookPinterest
Wstaw obrazek na swoją stronę »
X<a href="https://www.ravelo.pl/likwidatorzy-czarnobyla-sekula-pawel,p100732223.html" title="Likwidatorzy Czarnobyla"><img src="https://www.ravelo.pl/pub/mm/img/220/100732223.jpg" alt="Likwidatorzy Czarnobyla - Książki"></a>

NowośćBestseller

Likwidatorzy Czarnobyla

Nieznane historie

autor: Sekuła Paweł

wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWNdata wydania:29 marca 2019 oprawa: miękka liczba stron 264
śr. ocena: 5 z 3 Napisz recenzję

zamów

Inne wersje

Ebook epub, mobi 39.00 zł 35.10 zł
Cena detaliczna:49 zł

36.26 zł

oszczędzasz 26%

Cena zawiera podatek VAT

dodaj do przechowalni

DostępnośćDostępny
w magazynie

Dostępny
w magazynie

Dostawa GRATIS już od 100 zł Cennik
dostaw

Kiosk Ruchu od 6.75 zł Przesyłka pocztowa od 7.75 zł Dostawa kurierem od 11.75 zł Paczkomat InPost od 9.75 zł

Wysyłka GRATIS już od 159,99 zł!

Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWNData wydania:29 marca 2019 Oprawa: miękka, 264 stron

Inne wersje

Ebook epub, mobi 39.00 zł 35.10 zł
Pełny opis

Pełny opis książki – Sekuła Paweł "Likwidatorzy Czarnobyla"

Książka jest zapisem relacji ustnych tzw. likwidatorów Czarnobyla i ich rodzin. Przedstawia dramatyczne doświadczenia żołnierzy z republik bałtyckich związane z działaniami podejmowanymi w rejonie katastrofy w latach 1986-1988. Autor przybliża społeczność likwidatorów, warunki bytowe i życie codzienne w czarnobylskiej zonie. Kolejne rozdziały są wiernym odtworzeniem osobistych przeżyć, odczuć i przemyśleń likwidatorów począwszy od wezwania na miejsce tragedii, poprzez pracę w cieniu czarnobylskiego reaktora, aż po zmaganie się z codzienną rzeczywistością ZSRS po powrocie do domu i heroiczną walkę

o odzyskanie zdrowia. Przekazy świadków poprzedzone są zarysem historii mobilizacji i udziału łotewskich oraz estońskich obywateli ZSRR w usuwaniu skutków katastrofy jądrowej. Zaprezentowane zostały także poszczególne etapy akcji dekontaminacyjnej na obszarze Ukrainy i Białorusi.

„Likwidatorzy Czarnobyla” to pierwsza w Polsce i na świecie publikacja podejmująca temat buntu (lato 1986 roku) uczestników likwidacji skutków katastrofy w Czarnobylu. Czytelnik pozna nigdy wcześniej niepublikowane materiały archiwalne, prasowe oraz fotograficzne, w tym wykonane w czarnobylskiej zonie.

Zasadniczym walorem książki jest fakt, że autor dokonał pogłębionej analizy dokumentów

i relacji ustnych likwidatorów, umieścił je w szerszym kontekście historycznym, co pozwoliło na zgłębienie rzeczywistości społecznej sowieckiej „Pribałtyki”.

prof. dr hab. Jarosław Moklak, Instytut Historii UJ

Niezwykła lektura dla zainteresowanych historią XX w. oraz polityką i historią ZSRR. Znajdą

w niej coś dla siebie wielbiciele wspomnień. Szczególnie adresowana jest do osób będących pasjonatami katastrofy w Czarnobylu.

Dodatkowe informacje

Paweł Sekuła, Likwidatorzy Czarnobyla  - fragment książki

 

Mobilizację nierzadko prowadzono w atmosferze zastraszania i tajemnicy, część mężczyzn zatrzymywano w miejscach pracy i za- wożono wprost do wojskowych komend uzupełnień bez możliwości pożegnania się z rodzinami, innych zabierano z mieszkań w środku nocy. Żołnierzy na ogół nie informowano o powodach wezwania czy miejscu docelowym, a nawet świadomie wprowadzano ich w błąd, twierdząc, że zostają skierowani na ćwiczenia wojskowe lub do prac rolniczych23. Metody te budziły wśród Łotyszy najgorsze skojarzenia, zwłaszcza z deportacją Bałtów na Syberię przeprowadzoną nocą 14 czerwca 1941 r. 24. Dla wielu przyszłych likwidatorów powołanie na „szkolenia rezerwy” było wstrząsającym doświadczeniem:

Rozpoczął się oficjalny pobór do armii radzieckiej. Również na Łotwie. Mieszkańców miasta Limbaži zmobilizowano 23 czerwca o godz. 4 rano. Działo się to rankiem, gdy cały naród łotewski szy- kował się do święta Līgo25. Piwo warzone domowym sposobem już dobrze sfermentowało w beczkach, a gospodynie krzątały się przy świątecznych ciastach. Właśnie o tak wczesnej porze przed samym świętem zahamował samochód wojenkomatu. Głośne walenie do drzwi, po których rozległ się rozkaz w języku rosyj- skim: „Piat´ minut, poniał?” [pięć minut, zrozumiałeś?]. To rze- komo obowiązkowe wezwanie na szkolenie, tu niedaleko, w są- siednim rejonie, jakby to było grabienie siana w Valmierze, i ani słowa o Czarnobylu. Już po kilku godzinach byliśmy w ryskich koszarach. Zaczęliśmy rozumieć, dokąd nas wyślą. Oficerowie milczeli, ale chłopcy przeczuwali.

Rimants Peškaitis z Aizkraukle przez pięć miesięcy wypełniał w zonie obowiązki technika dozymetrysty: „Wezwanie do wojen- komatu wręczyli mi na drodze z pracy do domu – wspominał ze łzami w oczach. – Gdzie wysyłają i po co, nie wyjaśnili”. Zmo- bilizowanych transportowano na Ukrainę brudymi, starymi wa- gonami. Nie mogli nawet powiadomić tych, którzy zostali w do- mach. Często rodziny i krewni dowiadywali się o rzeczywistym miejscu pobytu mężów, ojców i synów dopiero po upływie kilku dni. „Naprawdę budziło to niepokój, zwłaszcza tych ludzi, któ- rzy zostawiali na Łotwie swoje rodziny, żony i dzieci. Na stacji w miejscowości Lilaste, gdzie formowano eszelon, pojawiło się wiele przestraszonych kobiet i ciężko było na to patrzeć”. Pobór do armii prowadzono z pominięciem wojskowych ko- misji lekarskich, uchybiając zasadom etyki lekarskiej. W rezulta- cie do Czarnobyla często trafiały osoby niespełniające wymogów medycznych do służby w takich warunkach oraz podlegający zwolnieniu studenci zaoczni i ojcowie wielodzietnych rodzin (z trojgiem i więcej dzieci). Większość obywateli łotewskich uczestniczyła w przedsięwzię- ciach na terenie strefy czarnobylskiej w składzie wojsk Obrony Cywilnej oraz w jednostkach wojskowych Nadbałtyckiego Okręgu Wojskowego. Około 120 oficerów w służbie czynnej z Nadbałtyc- kiego OW skierowano do prac w CzEJ. Wielu z nich uczestniczyło w tych pracach już od 27 kwietnia 1986 r. Ponadto w likwidacji skutków katastrofy brało udział mniej więcej 400 żołnierzy w służbie czynnej, którzy zostali powołani na Łotwie, a następnie służyli w jednostkach Leningradzkiego OW, Białoruskiego OW, Kijowskiego OW, Przykarpackiego OW oraz innych okręgów wojskowych. Do CzEJ wysłano także specjalistów i naukowców z łotewskich ministerstw, instytucji, departamentów, łącznie około 100 osób .

Obrona Cywilna w ZSRS była częścią ogólnopaństwowego systemu obrony, który miał na celu ochronę ludności cywilnej w czasie wojny i pokoju. Do jej zadań należało między innymi prowadzenie akcji ratunkowej w strefach dotkniętych klęska- mi naturalnymi i katastrofami technologicznymi. Kierownictwo ZSRS szczególny nacisk kładło na działania OC skoncentrowa- ne wokół zwalczania skutków użycia broni masowego rażenia (BMR). W razie ataku nuklearnego do zadań OC należało prze- prowadzenie ewakuacji ludności, zapewnienie środków indywi- dualnej ochrony przed promieniowaniem, nadzór nad schronami, dezaktywacja skażonych obiektów i ludzi. Ogólne kierownictwo nad OC ZSRS sprawowała Rada Mi- nistrów ZSRS, bezpośrednie – Ministerstwo Obrony ZSRS, co- dzienne zaś – szef OC ZSRS, którym od 1961 r. zwyczajowo zostawał zastępca ministra obrony ZSRS (w momencie wybu- chu w CzEJ gen. Aleksandr Ałtunin). System Obrony Cywilnej PO KATASTROFIE obejmował poszczególne ministerstwa, departamenty, organiza- cje, przedsiębiorstwa, kołchozy i sowchozy, których kierownicy lub dyrektorzy sprawowali funkcję zwierzchników OC. Szef oraz sztab OC ZSRS wprost podlegał przewodniczącemu Rady Ministrów (w 1986 r. był nim Nikołaj Ryżkow). Z kolei pod OC ZSRS bezpośrednio podlegały dwa rodzaje struktur: wszystkie sztaby OC (odpowiedzialne za organizację i kierowanie pracami OC) w republikach, a także wszystkie pułki OC na terytorium ZSRS, które mogły być wprowadzone do akcji tylko na podstawie rozkazu sztabu OC ZSRS. Zmechanizowane pułki OC, tworzone w obwodowych centrach i dużych miastach, szerzej stały się zna- ne dopiero po katastrofie w Czarnobylu, po tym jak w likwidacji skutków wzięło udział około 45 pułków z 80 istniejących. Sztaby OC w republikach podlegały zatem systemowi podwój- nego podporządkowania: Radzie Ministrów z premierem danej republiki na czele oraz OC ZSRS. Obwody i rejony republik (w za- leżności od potrzeb) również posiadały swoje sztaby OC, które po- dobnie cechowało podwójne podporządkowanie – miejscowej ad- ministracji i wyższemu sztabowi OC. Sztaby OC w większych miastach Łotwy, takich jak Dyneburg, Lipawa, Windawa, Reżyca, Jurmała czy Jełgawa, podlegały szefowi sztabu OC Łotewskiej SRS. Katastrofa w Czarnobylu wykazała zupełną nieporadność wojsk OC, niedostateczne przeszkolenie na wypadek dużej awa- rii, a także niską jakość wyposażenia technicznego, którym dys- ponowały poszczególne oddziały OC. W lipcu 1986 r. gen. Ał- tunina – oskarżonego o nieudolność podczas likwidacji skutków katastrofy – na stanowisku szefa OC ZSRS zastąpił gen. Władimir Goworow. Szefem Sztabu OC ZSRS, a także Grupy Operacyj- nej (GO) OC ZSRS został uczestnik Wielkiej Wojny Ojczyźnianej gen. płk Dmitrij Krutskich, a po jego dymisji (również po zarzucie o inercję) gen. płk Aleksiej Biezotosow.

Nadbałtycki OW powstał w 1940 r. na terytorium Litwy, Ło- twy i Estonii anektowanych przez Związek Sowiecki. W związ- ku z agresją III Rzeszy na ZSRS (1941) okręg przekształcono w Północno-Zachodni Front, po zakończeniu zaś wojny w lip- cu 1945 odtworzono go na terenie Litewskiej i Łotewskiej SRS. W 1946 r. przyłączono dookręguobwódkaliningradzki, a w 1956 r., także terytorium Estońskiej SRS, wcześniej wchodzące w skład Leningradzkiego OW. Być może korzystne położenie geograficzne Łotwy w centrum państw bałtyckich zadecydowało o lokalizacji kwatery głównej Nadbałtyckiego OW w Rydze. W 1990 r. siły okręgu liczyły 3 dywizje pancerne, 2 powietrzno-desantowe i 6 zmechanizowanych, w tym 170 tys. żołnierzy. Okręgi Wojskowe (również Grupy Wojsk) były podporząd- kowane Głównodowodzącemu Wojsk Lądowych (w 1986 r. gen. Jewgienijowi Iwanowskiemu). Z kolei funkcję szefa Sztabu Ge- neralnego Sił Zbrojnych ZSRS w 1986 r. sprawował gen. Sier- giej Achromiejew (jego pierwszym zastępcą był gen. Walentin Warennikow). Faktycznie pracami dezaktywacyjnymi różnych rodzajów wojsk w rejonie katastrofy czarnobylskiej dowodził Warennikow, który równocześnie sprawował także kontrolę nad działaniami bojowymi w Afganistanie. Z jego polecenia w Owru- czu na granicy 30-kilometrowej strefy utworzono Centrum Na- ukowe Ministerstwa Obrony ZSRS przeznaczone do opracowy- wania metod postępowania sił zbrojnych w CzEJ. W latach 1984–1987 na czele Nadbałtyckiego OW stał gen. płk Anatolij Bietiechtin. Szefem sztabu okręgu od 1982 r. był gen. Władimir Kożbachtiejew, który wcześniej kierował sztabem Grupy Południowej Wojsk Sowieckich. Nadbałtycki OW należał do okręgów centralnego systemu zarządzania, a zatem podlegał bezpośrednio ministrowi obrony ZSRS. W latach 1984–1987 funk- cję MO Związku Sowieckiego sprawował znany z zachowawczego nastawienia marszałek Siergiej Sokołow, który do tego momentu kierował także GO MO ZSRS w Afganistanie.

Rada Ministrów ZSRS jeszcze 26 kwietnia 1986 r. zatwierdzi- ła skład Komisji Rządowej ds. Zbadania Przyczyn Awarii w CzEJ, a następnie Komisji Rządowej ds. Likwidacji Skutków Awarii w CzEJ (dalej – Komisji Rządowej), na której czele, za aproba- tą premiera rządu ZSRS N. Ryżkowa, stanął wicepremier Borys Szczerbina. Siedziba Komisji Rządowej znajdowała się na tery- torium 30-kilometrowej strefy wokół CzEJ (ostatecznie na loka- lizację wybrano miasto Czarnobyl). Dwa dni później powołano także specjalną grupę operacyjną Politbiura KC KPZS (jej szefem został Ryżkow), która wespół z Komisją Rządową Szczerbiny kie- rowała pracami likwidacyjnymi w czarnobylskiej zonie oraz ba- dała okoliczności wypadku. W skład Grupy Operacyjnej (GO) Politbiura KC KPZS weszli między innymi S. Sokołow i sekretarz KC KPZS Jegor Ligaczow. Powołano także GO w poszczególnych ministerstwach i instytucjach centralnych. Dowództwo GO Mi- nisterstwa Obrony ZSRS 3 maja objął Głównodowodzący Wojsk Południowo-Zachodniego Kierunku Operacyjnego – Ukrainiec gen. Iwan Gierasimow. Dowództwo Nadbałtyckiego OW w Czar- nobylu podlegało bezpośrednio GO MO ZSRS. Szefem sztabu GO Nadbałtyckiego OW został gen. mjr Iwan Zołotariow, a w sierp- niu zmienił go gen. mjr Aleksiej Iwanow (do 26 października 1986 r.). Siedziba GO Nadbałtyckiego OW na czas likwidacji skutków katastrofy znajdowała się w wiosce Radcza oddalonej 40 kilometrów od CzEJ.

Na podstawie decyzji Komisji Rządowej cała skażona strefa w promieniu 30 kilometrów od elektrowni została podzielona na trzy sektory i strefę specjalną. Sektory wyznaczono z uwzględ- nieniem administracyjnych granic obwodów, republik oraz biegu rzeki Prypeć. Każdym z nich administrowała Grupa Operacyjna danego Okręgu Wojskowego, której operacyjnie podporządkowa- ne były inne jednostki. Do pierwszego sektora, na terytorium Bia- łoruskiej SRS (obwód homelski), przydzielono GO Białoruskiego OW, drugi utworzono w obwodzie kijowskim (GO Kijowskiego OW), trzeci – na terytorium obwodu żytomierskiego (GO Przy- karpackiego OW). Strefa specjalna obejmowała miasto Prypeć, obszar CzEJ, stację Janów oraz kilka miejscowości na południe od elektrowni. Szefami GO poszczególnych sektorów zwyczajo- wo zostawali zastępcy dowódców OC. Nadbałtycki OW przy- porządkowano do trzeciego sektora. Podczas likwidacji skutków katastrofy wśród jednostek podlegających Nadbałtyckiemu OW znalazły się pułki OC z republik bałtyckich (z Jõhvi [Kohtla- -Järve], Rygi i Taurogów), pułk obrony chemicznej i radiacyjnej z Parnawy, pułk inżynieryjno-saperski z Kowna, batalion ponto- nowy z Sowiecka, batalion budowlany i inne. Łącznie jednostki te liczyły 12,5–14 tys. ludzi. Istotne zmiany w organizacji prac na terenie 30-kilometro- wej strefy zaszły pod koniec 1986 r., gdy kierownictwo od GO MO ZSRS przejęła OC ZSRS. Odpowiedzialność za prace w sek- torach zony kolejno przejmowali na miesiąc szefowie sztabów OC z poszczególnych republik, w tym oficerowie sztabów miej- skich oraz sztabu OC danej republiki. Oficerowie Łotewskiej SRS pełnili funkcje kierownicze w sztabie GO OC ZSRS od 25 listopada do 28 grudnia 1986 r. Szefem sztabu GO OC ZSRS został gen. mjr Ilmars Bruņenieks, dotychczasowy szef szta- bu OC Łotewskiej SRS. W tym czasie na obszarze Strefy Alienacji przy usuwaniu skut- ków katastrofy pracowało, wraz z personelem pomocniczym, około 20 tys. ludzi: 7 pułków OC, bataliony obrony chemicz- nej oraz część wojska. Wykorzystano 8000 jednostek pojazdów technicznych. W trakcie pełnienia obowiązków przez oficerów łotewskiego sztabu teren zony odwiedzili ministrowie obrony państw Układu Warszawskiego, którym zaprezentowano rezulta- ty prac dekontaminacyjnych (ministrowie odwiedzili m.in. Punkt Specjalnej Dezaktywacji w wiosce Leliw położony na granicy wewnętrznej 10-kilometrowej strefy).

Paweł Sekuła, Likwidatorzy Czarnobyla– spis treści

SPIS TREŚCI

SŁOWO WSTĘPNE 7
PODZIĘKOWANIA 11
WPROWADZENIE 15

ROZDZIAŁ 1. PO KATASTROFIE 27
Mobilizacja 27
Punkt krytyczny 41

ROZDZIAŁ 2. BYŁEM LIKWIDATOREM 71
Wezwanie 71
Codzienność 84
Strefa śmierci 115
Trudny powrót do domu 129

ZAKOŃCZENIE 145
ANEKS 151
PRZYPISY 159
BIBLIOGRAFIA 179
INDEKS OSÓB 187

Cechy produktu

Cechy produktu

Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN

data wydania: 29 marca 2019

liczba stron:264

format:14.5x20.5cm

język wydania:polski

numer wydania:1

numer produktu: 100732223

EAN: 9788301204969

Średnia ocena Klientów:5(Oceniło 3 osób)
Kategorie

Zobacz również

 

NowośćBestseller

Likwidatorzy Czarnobyla

Sekuła Paweł

wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN

OPRAWA MIĘKKA

11111ocena: 5 [liczba ocen: 3]

Książka jest zapisem relacji ustnych tzw. likwidatorów Czarnobyla i ich rodzin. Przedstawia dramatyczne doświadczenia żołnierzy z republik bałtyckich związane z działaniami podejmowanymi w rejonie katastrofy w latach 1986-1988. Autor przybliża społeczność likwidatorów, warunki bytowe i życie...

zobacz więcej »
Likwidatorzy Czarnobyla

Likwidatorzy Czarnobyla

Sekuła Paweł

49 zł 36.26 zł

zamów

Nowość

Likwidatorzy Czarnobyla (Ebook)

Sekuła Paweł

wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN

format pliku - EPUB,MOBI

00000

Książka jest zapisem relacji ustnych tzw. likwidatorów Czarnobyla i ich rodzin. Przedstawia dramatyczne doświadczenia żołnierzy z republik bałtyckich związane z działaniami podejmowanymi w rejonie katastrofy w latach 1986-1988. Autor przybliża społeczność likwidatorów, warunki bytowe i życie...zobacz więcej »
Likwidatorzy Czarnobyla (Ebook)

Likwidatorzy Czarnobyla (Ebook)

Sekuła Paweł

39 zł 35.10 zł

zamów

Inne książki wydawcy

 

NowośćBestseller

Likwidatorzy Czarnobyla

Sekuła Paweł

wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN

OPRAWA MIĘKKA

11111ocena: 5 [liczba ocen: 3]

Książka jest zapisem relacji ustnych tzw. likwidatorów Czarnobyla i ich rodzin. Przedstawia dramatyczne doświadczenia żołnierzy z republik bałtyckich związane z działaniami podejmowanymi w rejonie katastrofy w latach 1986-1988. Autor przybliża społeczność likwidatorów, warunki bytowe i życie...

zobacz więcej »

Likwidatorzy Czarnobyla

Sekuła Paweł

49 zł 36.26 zł

zamów

Bestseller

Słownik polsko-szwedzki

Jacek Kubitsky

wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN

OPRAWA MIĘKKA

00000

Słownik zawiera: wyrażenia i zwroty języka potocznego, słownictwo i zwroty literackie, bogatą frazeologię, nowoczesne słownictwo ogólne, duży zasób terminologii w takich dziedzinach, jak medycyna, technika, nauki ścisłe, handel i prawo. Ponadto wyposażony jest w: wstęp gramatyczny dotyczący...zobacz więcej »

Słownik polsko-szwedzki

Jacek Kubitsky

99 zł 73.26 zł

zamów

Bestseller

Słownik szwedzko-polski

Jacek Kubitsky

wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN

OPRAWA MIĘKKA

00000

Największy, jak dotąd, podręczny słownik szwedzko-polski, wydany we współpracy ze szwedzkim wydawnictwem Natur och Kultur. Zawiera około 46 000 haseł, ułożonych w porządku alfabetycznym, oraz bogatą frazeologię. Autor zgromadził w nim najnowsze słownictwo ogólne oraz duży zasób terminologii z...zobacz więcej »

Słownik szwedzko-polski

Jacek Kubitsky

99 zł 73.26 zł

zamów

Bestseller

Mitologia współczesna

Marcin Napiórkowski

wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN

OPRAWA MIĘKKA

11111ocena: 5 [liczba ocen: 1]

Mitologia współczesna poświęcona jest analizie współczesnych zjawisk społeczno-kulturowych

za pomocą klasycznych teorii mitu. Zestawienie takie ujawnia w dobrze nam znanej, codziennej rzeczywistości kulturowej pokłady logiki całkiem odmiennej od „zdrowego rozsądku”, jaki na...

zobacz więcej »

Mitologia współczesna

Marcin Napiórkowski

49 zł 36.26 zł

zamów

Bestseller

Jakość w Agile. Zwinna droga do sukcesu

Karolina Zmitrowicz, Stańczak Rafał

wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN

OPRAWA MIĘKKA

11111ocena: 5 [liczba ocen: 1]

Książka Jakość w Agile została w całości poświęcona szeroko rozumianej tematyce zarządzania jakością w zwinnych projektach IT – od organizacji procesów jakościowych, przez różne podejścia, aż po konkretne narzędzia i techniki wspierające zarządzanie jakością.

Na początku...

zobacz więcej »

Jakość w Agile. Zwinna droga do sukcesu

Karolina Zmitrowicz

69 zł 51.06 zł

zamów

Bestseller

Testowanie i jakość oprogramowania. Modele, techniki, narzędzia.

Adam Roman

wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN

OPRAWA TWARDA

00000

Testowanie, choć kluczowe dla powodzenia projektów IT, jest wciąż niedocenianą dziedziną inżynierii oprogramowania. Jednym z powodów jest brak solidnych, rzetelnych i wiarygodnych źródeł informacji o tej dyscyplinie. Niniejsza pozycja stanowi nowoczesne, obszerne kompendium wiedzy w zakresie...

zobacz więcej »

Testowanie i jakość oprogramowania. Modele, techniki, narzędzia.

Adam Roman

149 zł 110.26 zł

zamów

Bestseller

Chłodnictwo i klimatyzacja

Kazimierz M. Gutkowski, Dariusz Butrymowicz

wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN

OPRAWA MIĘKKA

00000

Jest to nowoczesny podręcznik, w którym kompleksowo omówiono: podstawy termodynamiczne chłodnictwa czynniki chłodnicze i chłodziwa substytucję czynników chłodniczych układy techniczne stosowane w urządzeniach służących do obniżania temperatury konkretne rozwiązania wykorzystywane w budowie...zobacz więcej »

Chłodnictwo i klimatyzacja

Kazimierz M. Gutkowski

59 zł 43.66 zł

zamów

Nowość

Wybrałem Pol(s)kę. Imigranci w PRL

Przemysław Semczuk

wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN

OPRAWA MIĘKKA

11111ocena: 5 [liczba ocen: 2]

Czasy PRL-u kojarzą się z barwnymi ucieczkami. Porwania samolotów, kutry rybackie uciekające na Bornholm, wyprawy przez Bałtyk kajakiem, a nawet masowa ucieczka marynarzy, którzy porwali okręt wojenny. Trudno sobie wyobrazić, że były osoby, które z własnej woli przyjeżdżały do komunistycznej...zobacz więcej »

Wybrałem Pol(s)kę. Imigranci w PRL

Przemysław Semczuk

49 zł 36.26 zł

zamów

Bestsellery w kategorii

 

NowośćBestseller

Skutecznie.TV. Nowe przepisy

Magdalena Grzegorczyk

wydawca: Olimp Media

kategoria wiekowa:15-99 lat

11110ocena: 5 [liczba ocen: 68]

Lubisz gotować, ale możesz na to poświęcić niewiele czasu? Ta książka jest dla ciebie! Oto wybór najnowszych przepisów Magdy Grzegorczyk. Znajdziesz tu pomysły na proste i szybkie dania, które smakują każdemu, a nie wymagają wielogodzinnych przygotowań. Przepisy posegregowane są w działy,...zobacz więcej »

Skutecznie.TV. Nowe przepisy

Magdalena Grzegorczyk

39.99 zł 25.99 zł

zamów

NowośćBestseller

Złota klatka

Camilla Lackberg

wydawca: Czarna Owca

OPRAWA MIĘKKA

11100ocena: 3 [liczba ocen: 34]

Pierwsza część nowej serii królowej szwedzkiego kryminału.

Inteligentna i piękna Faye ma wszystko – wspaniałego męża, ukochaną córeczkę i luksusowy apartament w najlepszej dzielnicy Sztokholmu. Jednak pozory mogą mylić... Jej idealne życie to w rzeczywistości...

zobacz więcej »

Złota klatka

Camilla Lackberg

39.99 zł 25.59 zł

zamów

NowośćBestseller

Tam, gdzie serce twoje

Krystyna Mirek

wydawca: Filia

OPRAWA MIĘKKA

11111ocena: 5 [liczba ocen: 10]

Podobno los zawsze daje drugą szansę. Jednak Ci, którzy ją przegapią, muszą przygotować się na wiele komplikacji…

Laura poświęciła wszystko dla swojego małżeństwa. Stała się mistrzynią kompromisu, w końcu z roku na rok miała mniej do powiedzenia. Aż pewnego dnia o czwartej nad...

zobacz więcej »

Tam, gdzie serce twoje

Krystyna Mirek

39.90 zł 28.73 zł

zamów

NowośćBestseller

Umorzenie

Remigiusz Mróz

wydawca: Czwarta Strona

OPRAWA MIĘKKA

11110ocena: 4 [liczba ocen: 18]

Idealna rodzina. Szczęśliwe małżeństwo, kochająca żona i oddany mąż, dla którego dwójka dzieci jest całym światem. Wydawało się, że nic nie zakłóci idylli, którą cieszyli się Skalscy. Do czasu. Pewnej nocy sąsiedzi słyszą krzyki dochodzące z domu, a kiedy policjanci zjawiają się na miejscu,...zobacz więcej »

Umorzenie

Remigiusz Mróz

39.90 zł 31.26 zł

zamów

NowośćBestseller

Serce w obłokach

Magdalena Kordel

wydawca: Znak

11110ocena: 4 [liczba ocen: 10]

Wspaniała opowieść o tym, że kiedy dajesz szansę marzeniom, nic nie jest zbyt trudne. Nowa powieść autorki bestsellerowego "Pejzażu z Aniołem". Mieszkańcy Miasteczka nie mogą doczekać się otwarcia cukierenki, ale czego tak naprawdę pragnie Klementyna? By spełniły się jej dziecięce marzenia o...zobacz więcej »

Serce w obłokach

Magdalena Kordel

37.90 zł 27.29 zł

zamów

ZapowiedźBestseller

Zagubiona

Katarzyna Michalak

dostępny od: 16.05.2019

11110ocena: 4 [liczba ocen: 4]

Pierwsza miłość, pierwszy pocałunek, pierwszy mężczyzna... Nie tak łatwo zapomnieć, trudno wyleczyć złamane serce, szczególnie jeśli kochałaś pierwszy raz. Weronika - zdradzona, opuszczona, załamana - próbuje odnaleźć się w świecie, gdzie najbliżsi, którzy powinni cię wspierać, wciąż ranią, a...zobacz więcej »

Zagubiona

Katarzyna Michalak

39.99 zł 25.59 zł

zamów

NowośćBestseller

Uśmiech losu: Szczęście na wyciągnięcie ręki

Agnieszka Krawczyk

wydawca: Filia

OPRAWA MIĘKKA

11111ocena: 5 [liczba ocen: 8]

Uśmiech losu to dar. Rozglądajcie się, aby go nie przegapić.

Można pokonać złe wspomnienia i spróbować wyjrzeć poza mroczną zasłonę przykrości i zadr, które przyniósł nam los. Najpierw nieśmiało, a potem już z całą mocą uwierzyć, że szczęście jest już blisko. Dać sobie szansę i...

zobacz więcej »

Uśmiech losu: Szczęście na wyciągnięcie ręki

Agnieszka Krawczyk

39.90 zł 25.54 zł

zamów

Bestseller

Cymanowski Młyn

Magdalena Witkiewicz, Stefan Darda

wydawca: Filia

11110ocena: 4 [liczba ocen: 25]

Małżeństwo Moniki i Macieja przechodzi głęboki kryzys. Oboje łudzą się, że tajemniczy prezent: urlop w leśnym pensjonacie, z dala od ludzi i cywilizacji, może jeszcze wszystko uratować. Początkowo ulegają romantycznym chwilom, jednak nagły wyjazd Macieja budzi demony przeszłości. Łukasz,...zobacz więcej »

Cymanowski Młyn

Magdalena Witkiewicz

36.90 zł 26.57 zł

zamów
Dodaj recenzję

Dodaj recenzję produktu "Likwidatorzy Czarnobyla"

Twoja ocena
Jednym zdaniem
Treść recenzji
Oświadczam, że jestem wyłącznym autorem publikowanej recenzji i nie narusza ona praw osób trzecich. Wyrażam zgodę na wykorzystanie recenzji przez Ravelo sp. z o.o. do celów promocyjnych.

Inni klienci oglądali również

Uważność

Uważność

zamów
29.90 zł
20.03 zł

Uważność „jest dla każdego. […] Nie musisz stać po niczyjej stronie. Możesz pozostać sobą i to jest najlepsza podstawa do praktykowania uważności” – przekonuje we wstępie Ewa Kaian Kochanowska, znakomita propagatorka uważności. Tę uniwersalność uważności widać we wszystkich tekstach, we...

Tir z narzędziami do rozkręcania Czy jest coś lepszego, niż motoryzacyjna zabawka, którą można wielokrotnie rozkręcać i skręcać, nie musząc się zamartwiać, że przestanie działać? Nie, dlatego przedstawiamy rewelacyjny zestaw — tir z walizeczką wypełnioną najważniejszymi narzędziami. Co ciekawe,...

Ojciec Iwana jest kapelusznikiem. Z okazji Dnia Kapelusza chłopiec spodziewa się od niego prezentu w postaci czapki, która będzie pasować do jego osobowości. Jednak sąsiedzi, którzy ofiarowują mu nakrycia głowy uszyte na ich miarę, przyprawiają go o prawdziwy ból głowy. Max Lucado jest autorem...

Klocki konstrukcyjne dla kreatywnego dziecka - 188 elementów Szukasz oryginalnego prezentu dla kilkuletniego dziecka? Przedstawiamy innowacyjny zestaw składający się ze 188 przeróżnych elementów umożliwiających złożenie fantastycznej wyścigówki. Solidne, wytrzymałe elementy w duecie z intensywną...

„Państwo teoretyczne” to książka o polskiej polityce, pisana przez analityka i polityka zarazem. Bartłomiej Sienkiewicz, były minister spraw wewnętrznych w rządzie Donalda Tuska, autor słynnego twierdzenia, że „polskie państwo istnieje tylko teoretycznie”, opowiada o kulisach polityki. Ale przede...

Pustynia skrywa jeszcze więcej magicznych tajemnic. Czy chcesz poznać je wszystkie? Bestsellerowa autorka nagrodzona Goodreads Choice Awards wraca do ukochanego przez czytelników magicznego świata. Ekskluzywna kolekcja opowiadań z uniwersum Buntowniczki z pustyni stanowi doskonałe uzupełnienie...

Florence Buckley jest sierotą i mieszka w Kornwalii, tajemniczej krainie wichur i wrzosowisk. Mimo trudnych warunków jest zadowolona ze swojego losu. Piękno przyrody sprawia, że czuje się wolna i szczęśliwa. Czy wypada oczekiwać od życia więcej? Kiedy Florrie kończy piętnaście lat, poznaje...

Kolejny tom bestsellerowej serii książek dla młodych fanów fantasy! Przed czwórką Zielonych Płaszczy, Conorem, Meilin, Abeke i Rollanem kolejne wyzwania. Muszą oczyścić się z zarzutów zdrady, by ocalić swoje życie. Czy uda im się przekonać wszystkich o swojej niewinności? Seria Spirit Animals...

UWAGA! e-book jest skanem zapisanym w formacie PDF. Plik pdf uniemożliwia przeszukiwanie i kopiowanie tekstu REPRINT. Unia polsko-litewska – związek Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Zapoczątkowany unią w Krewie w 1385 roku, potwierdzany w kolejnych aktach unii i...

Uważność

Kochanowska Ewa Kaian

wydawca: Charaktery

OPRAWA MIĘKKA

00000

Uważność „jest dla każdego. […] Nie musisz stać po niczyjej stronie. Możesz pozostać sobą i to jest najlepsza podstawa do praktykowania uważności” – przekonuje we wstępie Ewa Kaian Kochanowska, znakomita propagatorka uważności. Tę uniwersalność uważności widać we wszystkich tekstach, we...zobacz więcej »
Uważność
-33%

Uważność

Kochanowska Ewa Kaian

49 zł36.26 zł

zamów

Rozkręcany Tir walizka z narzędziami

producent: Lean Toys

kategoria wiekowa:3-4 lata,5-7 lat

00000

Tir z narzędziami do rozkręcania Czy jest coś lepszego, niż motoryzacyjna zabawka, którą można wielokrotnie rozkręcać i skręcać, nie musząc się zamartwiać, że przestanie działać? Nie, dlatego przedstawiamy rewelacyjny zestaw — tir z walizeczką wypełnioną najważniejszymi narzędziami. Co ciekawe,...zobacz więcej »
Rozkręcany Tir walizka z narzędziami

Rozkręcany Tir walizka z narzędziami

49 zł36.26 zł

zamów

Kapelusz dla Iwana

Max Lucado

wydawca: SZARON

OPRAWA MIĘKKA

00000

Ojciec Iwana jest kapelusznikiem. Z okazji Dnia Kapelusza chłopiec spodziewa się od niego prezentu w postaci czapki, która będzie pasować do jego osobowości. Jednak sąsiedzi, którzy ofiarowują mu nakrycia głowy uszyte na ich miarę, przyprawiają go o prawdziwy ból głowy. Max Lucado jest autorem...zobacz więcej »
Kapelusz dla Iwana

Kapelusz dla Iwana

Max Lucado

49 zł36.26 zł

zamów

Klocki konstrukcyjne zestaw 188 części Wyścigówka

producent: Lean Toys

kategoria wiekowa:8-11 lat

00000

Klocki konstrukcyjne dla kreatywnego dziecka - 188 elementów Szukasz oryginalnego prezentu dla kilkuletniego dziecka? Przedstawiamy innowacyjny zestaw składający się ze 188 przeróżnych elementów umożliwiających złożenie fantastycznej wyścigówki. Solidne, wytrzymałe elementy w duecie z intensywną...zobacz więcej »
Klocki konstrukcyjne zestaw 188 części Wyścigówka

Klocki konstrukcyjne zestaw 188 części Wyścigówka

49 zł36.26 zł

zamów

Państwo teoretyczne (Ebook)

Bartłomiej Sienkiewicz

wydawca: Arbitror

format pliku - EPUB,MOBI

00000

„Państwo teoretyczne” to książka o polskiej polityce, pisana przez analityka i polityka zarazem. Bartłomiej Sienkiewicz, były minister spraw wewnętrznych w rządzie Donalda Tuska, autor słynnego twierdzenia, że „polskie państwo istnieje tylko teoretycznie”, opowiada o kulisach polityki. Ale przede...zobacz więcej »
Państwo teoretyczne

Państwo teoretyczne (Ebook)

Bartłomiej Sienkiewicz

49 zł36.26 zł

zamów

Opowieści z piasku i morza (Ebook)

Alwyn Hamilton

wydawca: We Need YA

format pliku - EPUB,MOBI

00000

Pustynia skrywa jeszcze więcej magicznych tajemnic. Czy chcesz poznać je wszystkie? Bestsellerowa autorka nagrodzona Goodreads Choice Awards wraca do ukochanego przez czytelników magicznego świata. Ekskluzywna kolekcja opowiadań z uniwersum Buntowniczki z pustyni stanowi doskonałe uzupełnienie...zobacz więcej »
Opowieści z piasku i morza

Opowieści z piasku i morza (Ebook)

Alwyn Hamilton

49 zł36.26 zł

zamów

Florence Grace (Ebook)

Tracy Rees

wydawca: Czarna Owca

format pliku - EPUB,MOBI

00000

Florence Buckley jest sierotą i mieszka w Kornwalii, tajemniczej krainie wichur i wrzosowisk. Mimo trudnych warunków jest zadowolona ze swojego losu. Piękno przyrody sprawia, że czuje się wolna i szczęśliwa. Czy wypada oczekiwać od życia więcej? Kiedy Florrie kończy piętnaście lat, poznaje...zobacz więcej »
Florence Grace

Florence Grace (Ebook)

Tracy Rees

49 zł36.26 zł

zamów

Spirit Animals. Upadek bestii. Pazur żbika. Tom 6 (Ebook)

Johnson Varian

wydawca: Wilga

format pliku - EPUB,MOBI

00000

Kolejny tom bestsellerowej serii książek dla młodych fanów fantasy! Przed czwórką Zielonych Płaszczy, Conorem, Meilin, Abeke i Rollanem kolejne wyzwania. Muszą oczyścić się z zarzutów zdrady, by ocalić swoje życie. Czy uda im się przekonać wszystkich o swojej niewinności? Seria Spirit Animals...zobacz więcej »
Spirit Animals. Upadek bestii. Pazur żbika. Tom 6

Spirit Animals. Upadek bestii. Pazur żbika. Tom 6 (Ebook)

Johnson Varian

49 zł36.26 zł

zamów

Unia Litwy z Koroną (Ebook)

Stanisław Smolka

wydawca: Armoryka Wydawnictwo

format pliku - PDF

00000

UWAGA! e-book jest skanem zapisanym w formacie PDF. Plik pdf uniemożliwia przeszukiwanie i kopiowanie tekstu REPRINT. Unia polsko-litewska – związek Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Zapoczątkowany unią w Krewie w 1385 roku, potwierdzany w kolejnych aktach unii i...zobacz więcej »
Unia Litwy z Koroną

Unia Litwy z Koroną (Ebook)

Stanisław Smolka

49 zł36.26 zł

zamów
Sposoby i terminy dostawy

Sposoby i terminy dostawy

Dostawa kurierem - dostawa 1 dzień roboczy
Paczka w RUCHu - dostawa 2 dni robocze
Odbiór paczki w urzędzie Poczty Polskiej - dostawa 2 dni robocze
Dostawa Pocztą Polską - dostawa 2 dni robocze
Odbiór paczki w Paczkomacie InPost - dostawa 2 dni robocze
Odbiór paczki w księgarni PWN - dostawa ok. 3 dni roboczych

Ważne informacje o wysyłce

Ważne informacje o wysyłce

Każdy produkt ma na swojej stronie oszacowany czas wysyłki, potrzebny na obsługę zamówienia w magazynie, zapakowanie oraz przekazanie paczki kurierowi.
Większość oferowanych produktów posiadamy w magazynie, dlatego zamówienia wysyłamy zazwyczaj w ciągu 1-2 dni. Zamówienia opłacane z góry realizujemy od razu po uzyskaniu wpłaty od klienta. Zamówienia za pobraniem – od złożenia zamówienia.
Produkty oznaczone jako Zapowiedź lub Dodruk wysyłane są po dacie premiery wydawniczej bądź wznowienia nakładu.
Na czas realizacji zamówienia składają się czas wysyłki (podany na stronie produktu) oraz czas doręczenia przesyłki przez przewoźnika.
Wszystkie terminy dotyczą tylko i wyłącznie dni roboczych (od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt).

To top