Księgarnia internetowa Ravelo – tanie książki, zabawki, prezenty
Księgarnia Ravelo – książki, ebooki, zabawki
Twój koszyk »
jest pusty
+1

Dodano:
sprawdź zawartość koszyka »

sprawdź
koszyk »
kontynuuj
zakupy »
promocja
Postępowanie międzyinstancyjne w postępowaniu sądowoadministracyjnym - Ebooki i Audiobooki
FacebookPinterest
Wstaw obrazek na swoją stronę »
X<a href="https://www.ravelo.pl/postepowanie-miedzyinstancyjne-w-postepowaniu-sadowoadministracyjnym-agnieszka-ziolkowska,p300048515.html" title="Postępowanie międzyinstancyjne w postępowaniu sądowoadministracyjnym"><img src="https://www.ravelo.pl/pub/mm/img/220/300048515.jpg" alt="Postępowanie międzyinstancyjne w postępowaniu sądowoadministracyjnym - Ebooki i Audiobooki"></a>

Nowość

Postępowanie międzyinstancyjne w postępowaniu sądowoadministracyjnym (Ebook)

Format pliku: PDF

autor: Agnieszka Ziółkowska

wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiegodata wydania: 7 kwietnia 2019
Oceń produkt Napisz recenzję

zamów

Cena detaliczna:39.36 zł

35.42 zł

Cena zawiera podatek VAT

dodaj do przechowalni

Wyłącznie przedpłata (karta płatnicza, przelew, BLIK itd.)

Książka elektronicznaKsiążka elektroniczna, do pobrania po opłaceniu zamówienia

Ebook chronionyEbook chroniony przezWatermark

zobacz więcej »

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu ŚląskiegoData wydania: 7 kwietnia 2019
Pełny opis

Pełny opis eBooka – Agnieszka Ziółkowska "Postępowanie międzyinstancyjne w postępowaniu sądowoadministracyjnym"

Postępowanie międzyinstancyjne w postępowaniu sądowoadministracyjnym obejmuje swym zakresem zespół czynności podejmowanych w nich tak przez skarżących jak i sądy pierwszej instancji. W szczególności wyposażenie tych ostatnich w kompetencje samokontrole, zarówno w postępowaniu kasacyjnym jak i zażaleniowym, oznaczało dla ustawodawcy konieczność zbalansowania potrzeby ochrony interesu jednostki w szybszym zakończeniu postępowania a z drugiej strony ochronę obiektywnego porządku prawnego, wyrażającego się w tym przypadku w nienaruszeniu konstytucyjnej zasady dwuinstancyjności postępowania. Monografia opiera się na założeniu, że postępowanie międzyinstancyjne w postępowaniu sądowoadministracyjnym, stanowiąc pierwszy etap postępowania odwoławczego, ma miejsce w przypadku modelu środków odwoławczych posiadających przymiot dewolutywności. Ze względu na centralne miejsce skargi kasacyjnej wśród środków odwoławczych w postępowaniu sądowoadministracyjnym, to jej poświęcono najwięcej uwagi. Rozważania zostały dopełnione także postępowaniem zażaleniowym z uwzględnieniem jego odrębności w stosunku do postępowania kasacyjnego. Poza zakresem rozważań pozostały środki zaskarżenia o niedewolutywnym charakterze. Rozważania w zakresie międzyinstancyjnego postępowania w procedurze sądowoadministracyjnej osadzone w polskiej regulacji zostały wzbogacone o analizę komparatystyczną w wybranych państw europejskich ( Republika Federalna Niemiec, Austria, Republika Czech, Republika Słowacka). Adresatem monografii są sędziowie sądów administracyjnych, prawnicy - praktycy oraz przedstawiciele doktryny i studenci.

Spis treści

Spis treści Wstęp / 9 Rozdział pierwszy Instancja i instancyjność postępowania sądowoadministracyjnego w doktrynie prawa i judykaturze / 15 1. Pojęcie instancji w prawie / 15 2. Instancja w znaczeniu funkcjonalnym / 20 3. Instancja pionowa i pozioma / 23 4. Pojęcie instancyjności / 26 5. Rodzaje instancyjności / 32 5.1. Instancyjność pionowa / 32 5.1.1. Dewolutywność jako cecha instancyjności pionowej / 33 5.1.2. Dwuinstancyjność postępowania / 35 5.2. Instancyjność pozioma / 42 6. Kształtowanie się instancyjności postępowania sądowoadministracyjnego w Polsce / 48 6.1. Rozwój sądownictwa administracyjnego do 1980 r. / 50 6.2. Od jednoinstancyjności do dwuinstancyjności postępowania sądowoadministracyjnego (okres 1980–2002) / 69 6.3. Dwuinstancyjność postępowania sądowoadministracyjnego od 2004 r. / 81 7. Funkcje instancyjności / 92 8. Prawo do sądu a dwuinstancyjność postępowania sądowoadministracyjnego / 103 9. Wpływ instancyjności na czas trwania postępowania sądowoadministracyjnego / 117 Rozdział drugi System środków odwoławczych w postępowaniu sądowoadministracyjnym / 123 1. Prawo do zaskarżania / 123 2. Pojęcie środka zaskarżenia i środka odwoławczego oraz ich klasyfikacje / 136 3. Charakter prawny środków odwoławczych w postępowaniu sądowoadministracyjnym / 144 3.1. Skarga kasacyjna / 144 3.2. Zażalenie / 147 4. Modele kontroli instancyjnej w postępowaniach sądowych / 151 4.1. Model apelacyjny / 152 4.2. Model kasacyjny / 153 4.3. Model rewizyjny / 155 4.4. Model kontroli instancyjnej w postępowaniu sądowoadministracyjnym / 157 Rozdział trzeci Międzyinstancyjność w postępowaniu sądowoadministracyjnym / 159 1. Miejsce postępowania międzyinstancyjnego w postępowaniu sądowoadministracyjnym / 159 2. Zakres temporalny postępowania międzyinstancyjnego / 162 3. Czynności sądu I instancji w postępowaniu międzyinstancyjnym / 168 4. Definicja postępowania międzyinstancyjnego w postępowaniu sądowoadministracyjnym / 171 5. Badanie dopuszczalności środka odwoławczego w międzyinstancyjnym postępowaniu w postępowaniu sądowoadministracyjnym / 173 5.1. Wniesienie środka odwoławczego / 173 5.2. Badanie dopuszczalności środka odwoławczego przez wojewódzki sąd administracyjny / 175 5.2.1. Istnienie przedmiotu zaskarżenia / 178 5.2.2. Zaskarżalność z mocy ustawy / 182 5.2.3. Legitymacja do wniesienia środka / 196 5.2.4. Interes (gravamen) w zaskarżeniu / 201 5.2.5. Termin wniesienia środka / 207 5.2.6. Badanie warunków formalnych środka odwoławczego / 216 5.2.6.1. Wymagania środka odwoławczego właściwe dla zwykłego pisma procesowego / 217 5.2.6.2. Badanie warunków konstrukcyjnych skargi kasacyjnej / 223 5.2.6.3. Przymus adwokacko-radcowski / 245 5.2.6.4. Wymagania fiskalne / 252 5.3. Postępowania naprawcze / 255 5.4. Odrzucenie środka odwoławczego / 257 6. Kompetencje autokontrolne wojewódzkiego sądu administracyjnego w postępowaniu międzyinstancyjnym w postępowaniu sądowoadministracyjnym / 260 6.1. Istota autokontroli wojewódzkiego sądu administracyjnego / 260 6.2. Obowiązek autoremedury sądu I instancji / 263 6.3. Aspekt czasowy kompetencji autokontrolnych / 265 6.4. Przesłanki autokontroli wojewódzkiego sądu administracyjnego / 266 6.4.1. Oczywiście usprawiedliwione podstawy skargi kasacyjnej i oczywiście uzasadnione zażalenie / 268 6.4.2. Nieważność postępowania jako podstawa uprawnień autokontrolnych / 270 6.5. Skład orzekający w trybie autokontroli / 282 6.6. Zakres kompetencji autokontrolnych wojewódzkiego sądu administracyjnego w postępowaniu kasacyjnym / 285 6.7. Zaskarżalność orzeczenia sądu I instancji wydanego w trybie autokontroli / 289 7. Orzeczenia sądu I instancji wpływające na bieg postępowania odwoławczego / 290 7.1. Przywrócenie terminu do wniesienia środka odwoławczego / 290 7.2. Zawieszenie postępowania międzyinstancyjnego / 293 7.3. Umorzenie postępowania międzyinstancyjnego / 297 7.3.1. Umorzenie postępowania na skutek cofnięcia środka odwoławczego / 298 7.3.2. Umorzenie postępowania zażaleniowego / 304 8. Kwestie wpadkowe rozstrzygane przez sąd I instancji w postępowaniu międzyinstancyjnym w postępowaniu sądowoadministracyjnym / 306 8.1. Przyznanie prawa pomocy / 306 8.1.1. Wniosek o przyznanie prawa pomocy w formie profesjonalnego pełnomocnika / 309 8.1.2. Przyznanie prawa pomocy w zakresie kosztów sądowych / 311 8.2. Wstrzymanie wykonania zaskarżonego orzeczenia / 313 9. Czynności procesowo-techniczne w postępowaniu międzyinstancyjnym w postępowaniu sądowoadministracyjnym / 315 9.1. Ocena odmowy sporządzenia skargi przez pełnomocnika przyznanego w ramach pomocy prawnej / 316 9.2. Odpowiedź na środek odwoławczy strony przeciwnej / 320 9.3. Przekazanie akt sprawy do Naczelnego Sądu Administracyjnego / 327 9.3.1. Aspekt temporalny przekazania akt do sądu odwoławczego / 328 9.3.2. Zakres przedmiotowy przekazywanych akt / 329 9.3.3. Przygotowanie akt do przekazania sądowi II instancji / 330 Rozdział czwarty Instancyjność i postępowanie międzyinstancyjne w postępowaniu sądowoadministracyjnym w wybranych regulacjach europejskich / 333 1. Wprowadzenie / 333 2. Republika Federalna Niemiec / 335 3. Austria / 349 4. Republika Czeska / 364 5. Republika Słowacka / 374 6. Podsumowanie / 389 Zakończenie / 391 Bibliografia / 397 Publikacje / 397 Akty normatywne / 428 Orzecznictwo krajowe / 434 Orzecznictwo zagraniczne / 446 Glosy / 448 Inne źródła / 449 Summary / 451 Zusammenfassung / 453 Resumé / 455

Cechy produktu

Cechy produktu

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

data wydania: 7 kwietnia 2019

numer produktu: 300048515

kod produktu: 1F48DF0AEB

Zabezpieczenie pliku: Watermark

Średnia ocena Klientów:
Kategorie

Zobacz również

 

Ład społeczny i jego przedstawienia (Ebook)

wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

format pliku - PDF

00000

Prof. zw. dr hab. Jacek Wódz jest wybitnym socjologiem związanym od lat z ośrodkiem katowickim. Niniejszy tom zawiera teksty ofiarowane prof. Jackowi Wodzowi na siedemdziesiątą rocznicę urodzin przez jego przyjaciół, współpracowników i uczniów. W sposób przyjęty w świecie akademickim autorzy...zobacz więcej »

Ład społeczny i jego przedstawienia (Ebook)

44.28 zł 39.85 zł

zamów

Wybory, prawo wyborcze, systemy wyborcze w państwach Grupy Wyszehradzkiej (Ebook)

Anna Czyż, Marek Barański, Robert Rajczyk

wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

format pliku - PDF

00000

„Proponujemy czytelnikowi interesującemu się państwami Grupy Wyszehradzkiej pracę poświęconą wyborom i systemom wyborczym w systemie politycznym Czech, Polski, Słowacji oraz Węgier. Kolejna monografia poświęcona fenomenowi wyborów, prawu wyborczemu i systemom wyborczym ma na celu rekonstrukcje...zobacz więcej »

Wybory, prawo wyborcze, systemy wyborcze w państwach Grupy Wyszehradzkiej (Ebook)

Anna Czyż

24.60 zł 22.14 zł

zamów

Diagnoza i terapia zaburzeń realizacji fonemów (Ebook)

wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

format pliku - PDF

11110ocena: 4 [liczba ocen: 1]

Monografia pt. Diagnoza i terapia zaburzeń realizacji fonemów jest adresowana do specjalistów zajmujących się pomocą osobom z zaburzeniami artykulacji, w szczególności zaś do logopedów. Zagadnienia podejmowane przez autorów tekstów z pewnością zainteresują także językoznawców, pedagogów,...zobacz więcej »

Diagnoza i terapia zaburzeń realizacji fonemów (Ebook)

56.58 zł 50.92 zł

zamów

Wykłady z topologii (Ebook)

Jerzy Mioduszewski

wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

format pliku - PDF

00000

Praca zawiera najważniejsze pojęcia i twierdzenia dotyczące zbiorów spójnych i kontinuów. W kolejnych wykładach Autor omawia takie zagadnienia, jak: zbiory uporządkowane, topologie wyznaczone przez uporządkowanie, spójność przestrzeni topologicznych ogólnych, osobliwości spójności, kontinua,...zobacz więcej »

Wykłady z topologii (Ebook)

Jerzy Mioduszewski

19.68 zł 17.71 zł

zamów

Nowość

Postępowanie międzyinstancyjne w postępowaniu sądowoadministracyjnym (Ebook)

Agnieszka Ziółkowska

wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

format pliku - PDF

00000

Postępowanie międzyinstancyjne w postępowaniu sądowoadministracyjnym obejmuje swym zakresem zespół czynności podejmowanych w nich tak przez skarżących jak i sądy pierwszej instancji. W szczególności wyposażenie tych ostatnich w kompetencje samokontrole, zarówno w postępowaniu kasacyjnym jak i...zobacz więcej »

Postępowanie międzyinstancyjne w postępowaniu sądowoadministracyjnym (Ebook)

Agnieszka Ziółkowska

39.36 zł 35.42 zł

zamów

Nowość

W stronę antropologii inkluzywnej: głęboka niepełnosprawność intelektualna a człowieczeństwo. Studium z zakresu katolickiej teologii niepełnosprawności (Ebook)

Anna Maliszewska

wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

format pliku - PDF

11111ocena: 5 [liczba ocen: 1]

Czy osoby upośledzone intelektualnie w stopniu głębokim, a więc jednostki pozbawione umiejętności werbalnej komunikacji ze światem, nie potrafiące zadbać o swoje podstawowe potrzeby egzystencjalne, zupełnie bezradne i – jak się zwykle uważa – bezrefleksyjne są osobami ludzkimi? A jeśli tak, to...zobacz więcej »

W stronę antropologii inkluzywnej: głęboka niepełnosprawność intelektualna a człowieczeństwo. Studium z zakresu katolickiej teologii niepełnosprawności (Ebook)

Anna Maliszewska

46.74 zł 42.07 zł

zamów

"Tropy konfliktu". Retoryka pamięci kulturowej we współczesnej powieści północnoirlandzkiej (Ebook)

Drong Leszek

wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

format pliku - PDF

00000

"Tropy konfliktu" to książka pokazująca, jak współczesna powieść północnoirlandzka mierzy się z trudną przeszłością Ulsteru i całej Irlandii, szczególnie z napięciami lat 1968-1998. Konflikt w Irlandii Północnej przedstawiony został tutaj z perspektywy związanej z retorycznym wymiarem kultury....zobacz więcej »

"Tropy konfliktu". Retoryka pamięci kulturowej we współczesnej powieści północnoirlandzkiej (Ebook)

Drong Leszek

31.98 zł 28.78 zł

zamów

Śląski Moniuszko. Recepcja postaci i twórczości kompozytora na Górnym Śląsku. Studium socjologiczne (Ebook)

Drzazga-Lech Maja

wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

format pliku - PDF

00000

Budowanie tożsamości narodowej poprzez muzykę to długotrwały proces, którego znaczna część rozgrywa się w intersubiektywnej przestrzeni życia społecznego. Wskaźnikiem zachodzenia tego procesu są sytuacje, w których wykonywaniu i recepcji wybranych utworów muzycznych bądź recepcji postaci tych...zobacz więcej »

Śląski Moniuszko. Recepcja postaci i twórczości kompozytora na Górnym Śląsku. Studium socjologiczne (Ebook)

Drzazga-Lech Maja

29.52 zł 26.57 zł

zamów

Bestsellery w kategorii

 

Bestseller

Negocjuj nienegocjowalne (Ebook)

L. Shapiro Daniel

wydawca: Institute ICAN

format pliku - EPUB,MOBI

00000

Wynegocjuj więcej dzięki przełomowym odkryciom z zakresu psychologii konfliktów. Konflikty mają ogromną moc – przejmują kontrolę nad nami, naszym życiem, karierą, biznesem, a na dodatek często wydają się niemożliwe do przezwyciężenia. Jak zmienić tę sytuację? Jak walczyć o swoje i wygrywać?...zobacz więcej »

Negocjuj nienegocjowalne (Ebook)

L. Shapiro Daniel

89 zł 80.10 zł

zamów

Bestseller

Pricing Man. Jak zarządzanie ceną może odmienić biznes (Ebook)

Hermann Simon

wydawca: Institute ICAN

format pliku - EPUB,MOBI

00000

To paradoks: z jednej strony firmy chcą za wszelką cenę uniknąć wojny cenowej, a z drugiej wielu menedżerów uważa, że obniżka cen to najlepszy, najszybszy i najskuteczniejszy sposób na poprawę wyników sprzedaży. W efekcie – zamiast być wyjątkiem – wojny cenowe stają się regułą i druzgocąco...zobacz więcej »

Pricing Man. Jak zarządzanie ceną może odmienić biznes (Ebook)

Hermann Simon

89 zł 80.10 zł

zamów
Dodaj recenzję

Dodaj recenzję produktu "Postępowanie międzyinstancyjne w postępowaniu sądowoadministracyjnym"

Twoja ocena
Jednym zdaniem
Treść recenzji
Oświadczam, że jestem wyłącznym autorem publikowanej recenzji i nie narusza ona praw osób trzecich. Wyrażam zgodę na wykorzystanie recenzji przez Ravelo sp. z o.o. do celów promocyjnych.

Inni klienci oglądali również

Jak firmy walczą z korupcją Postępowanie z pracownikami, klientami, dostawcami - Afera w sieciach handlowych - Menedżerowie pod lupą Szerokim echem odbiła się sprawa korupcji w wielkich sieciach handlowych. Prokuratura we Wrocławiu oskarżyła kilkadziesiąt osób, m.in. o żądanie oraz przyjmowanie...

Opracowanie stanowi kompleksową analizę sędziowskiego kierownictwa postępowaniem cywilnym, podniesionego do rangi naczelnej zasady postępowania cywilnego. Sędziowskie kierownictwo postępowaniem należy bowiem do podstawowych obowiązków sądu, jest konieczne do tego, aby proces się rozpoczął, toczył...

Oddajemy do rąk Czytelników kolejne wydanie dużego komentarza do kodeksu postępowania cywilnego. Autorstwo najwybitniejszych autorytetów polskiego prawa procesowego cywilnego oraz długoletnia obecność dzieła na rynku wydawniczym gwarantują najwyższy poziom merytoryczny i edytorski publikacji....

Stan prawny: wrzesień 2016 r. Repetytorium z prawa administracyjnego, zawiera pytania z odpowiedziami, kazusy z rozwiązaniami, tablice oraz testy. Atutem książki jest uwzględnienie ostatnich nowelizacji z prawa administracyjnego dokonanych w 2016 r. Nie czujesz się pewnie przed egzaminem?...

Prawo i postępowanie administracyjne w pigułce to: zwięzłe ujęcie tematu, tabele, wykresy i wyróżnienia, istotne stwierdzenia, bez zbędnych opisów, dzięki którym szybko przyswoisz i powtórzysz wiedzę

W opracowaniu uwzględniono następujące zagadnienia: Postępowania karnego: zasady postępowania, właściwość i skład sądu, wyłączenie sędziego, strony, obrońcy, pełnomocnicy, czynności procesowe – orzeczenia, zarządzenia, narada, głosowanie, porządek czynności procesowych, terminy, doręczenia,...

Szybko i skutecznie przygotujesz się do egzaminu! Przyswoisz, zapamiętasz i przećwiczysz swoją wiedzę. Kompleksowo i praktycznie – opracowane przez specjalistów. Pytania, kazusy, tablice i testy oparte na aktualnym stanie prawnym. Poczujesz się pewnie na egzaminie. Pytania najważniejsze pytania...

Podręcznik "Postępowanie karne" w sposób kompleksowy, zwięzły i przystępny omawia wszystkie najważniejsze zagadnienia dotyczące polskiego procesu karnego. Autorzy w poszczególnych rozdziałach omawiają zarówno unormowania, które nie uległy zmianom jak i te, które poddano, często daleko idącym,...

Zamierzeniem Autorów było stworzenie podręcznika o postępowaniu karnym, który przedstawiał będzie procedurę karną, przede wszystkim z perspektywy aktualnego stanu prawnego, a ten jak wiadomo, w latach 2013-2018 zmieniał się nie tylko dynamicznie, ale również w sposób trudny do przewidzenia....

Jak firmy walczą z korupcją Postępowanie z pracownikami, klientami, dostawcami (Ebook)

Anna Łużniak, Słowik Patryk, Tomasz Wróblewski

wydawca: Infor Biznes

format pliku - PDF

00000

Jak firmy walczą z korupcją Postępowanie z pracownikami, klientami, dostawcami - Afera w sieciach handlowych - Menedżerowie pod lupą Szerokim echem odbiła się sprawa korupcji w wielkich sieciach handlowych. Prokuratura we Wrocławiu oskarżyła kilkadziesiąt osób, m.in. o żądanie oraz przyjmowanie...zobacz więcej »
Jak firmy walczą z korupcją Postępowanie z pracownikami, klientami, dostawcami

Jak firmy walczą z korupcją Postępowanie z pracownikami, klientami, dostawcami (Ebook)

Anna Łużniak, Słowik Patryk

39.36 zł35.42 zł

zamów

Sędziowskie kierownictwo postępowaniem cywilnym przed sądem pierwszej instancji (Ebook)

Aneta Łazarska

wydawca: Kluwer SA Wolters

format pliku - PDF

00000

Opracowanie stanowi kompleksową analizę sędziowskiego kierownictwa postępowaniem cywilnym, podniesionego do rangi naczelnej zasady postępowania cywilnego. Sędziowskie kierownictwo postępowaniem należy bowiem do podstawowych obowiązków sądu, jest konieczne do tego, aby proces się rozpoczął, toczył...zobacz więcej »
Sędziowskie kierownictwo postępowaniem cywilnym przed sądem pierwszej instancji

Sędziowskie kierownictwo postępowaniem cywilnym przed sądem pierwszej instancji (Ebook)

Aneta Łazarska

39.36 zł35.42 zł

zamów

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom 1. Postępowanie rozpoznawcze (Ebook)

Jacek Gudowski, Maria Jędrzejewska, Paweł Grzegorczyk

wydawca: Kluwer SA Wolters

format pliku - EPUB

00000

Oddajemy do rąk Czytelników kolejne wydanie dużego komentarza do kodeksu postępowania cywilnego. Autorstwo najwybitniejszych autorytetów polskiego prawa procesowego cywilnego oraz długoletnia obecność dzieła na rynku wydawniczym gwarantują najwyższy poziom merytoryczny i edytorski publikacji....zobacz więcej »
Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom 1. Postępowanie rozpoznawcze

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom 1. Postępowanie rozpoznawcze (Ebook)

Jacek Gudowski, Maria Jędrzejewska

39.36 zł35.42 zł

zamów

Postępowanie administracyjne. Pytania. Kazusy. Tablice. Testy (Ebook)

Aneta Flisek

wydawca: C.H. BECK Sp. z o. Wydawnictwo

format pliku - PDF

00000

Stan prawny: wrzesień 2016 r. Repetytorium z prawa administracyjnego, zawiera pytania z odpowiedziami, kazusy z rozwiązaniami, tablice oraz testy. Atutem książki jest uwzględnienie ostatnich nowelizacji z prawa administracyjnego dokonanych w 2016 r. Nie czujesz się pewnie przed egzaminem?...zobacz więcej »
Postępowanie administracyjne. Pytania. Kazusy. Tablice. Testy

Postępowanie administracyjne. Pytania. Kazusy. Tablice. Testy (Ebook)

Aneta Flisek

39.36 zł35.42 zł

zamów

Prawo i postępowanie administracyjne w pigułce. Wydanie 6 (Ebook)

Grzegorz Dąbrowski

wydawca: C.H. BECK Sp. z o. Wydawnictwo

format pliku - PDF

00000

Prawo i postępowanie administracyjne w pigułce to: zwięzłe ujęcie tematu, tabele, wykresy i wyróżnienia, istotne stwierdzenia, bez zbędnych opisów, dzięki którym szybko przyswoisz i powtórzysz wiedzę zobacz więcej »
Prawo i postępowanie administracyjne w pigułce. Wydanie 6

Prawo i postępowanie administracyjne w pigułce. Wydanie 6 (Ebook)

Grzegorz Dąbrowski

39.36 zł35.42 zł

zamów

Postępowanie karne w pigułce. Wydanie 6 (Ebook)

Grzegorz Dąbrowski

wydawca: C.H. BECK Sp. z o. Wydawnictwo

format pliku - PDF

00000

W opracowaniu uwzględniono następujące zagadnienia: Postępowania karnego: zasady postępowania, właściwość i skład sądu, wyłączenie sędziego, strony, obrońcy, pełnomocnicy, czynności procesowe – orzeczenia, zarządzenia, narada, głosowanie, porządek czynności procesowych, terminy, doręczenia,...zobacz więcej »
Postępowanie karne w pigułce. Wydanie 6

Postępowanie karne w pigułce. Wydanie 6 (Ebook)

Grzegorz Dąbrowski

39.36 zł35.42 zł

zamów

Postępowanie administracyjne. Pytania. Kazusy. Tablice. Testy. Wydanie 3 (Ebook)

Anna Grochowska-Wasilewska, Łukasz Jagiełłowicz, Łukasz Wiśniewski

wydawca: C.H. BECK Sp. z o. Wydawnictwo

format pliku - PDF

00000

Szybko i skutecznie przygotujesz się do egzaminu! Przyswoisz, zapamiętasz i przećwiczysz swoją wiedzę. Kompleksowo i praktycznie – opracowane przez specjalistów. Pytania, kazusy, tablice i testy oparte na aktualnym stanie prawnym. Poczujesz się pewnie na egzaminie. Pytania najważniejsze pytania...zobacz więcej »
Postępowanie administracyjne. Pytania. Kazusy. Tablice. Testy. Wydanie 3

Postępowanie administracyjne. Pytania. Kazusy. Tablice. Testy. Wydanie 3 (Ebook)

Anna Grochowska-Wasilewska, Łukasz Jagiełłowicz

39.36 zł35.42 zł

zamów

Postępowanie karne. Wydanie 3 (Ebook)

Katarzyna T. Boratyńska, Łukasz Chojniak, Wojciech Jasiński

wydawca: C.H. BECK Sp. z o. Wydawnictwo

format pliku - EPUB,MOBI,PDF

00000

Podręcznik "Postępowanie karne" w sposób kompleksowy, zwięzły i przystępny omawia wszystkie najważniejsze zagadnienia dotyczące polskiego procesu karnego. Autorzy w poszczególnych rozdziałach omawiają zarówno unormowania, które nie uległy zmianom jak i te, które poddano, często daleko idącym,...zobacz więcej »
Postępowanie karne. Wydanie 3

Postępowanie karne. Wydanie 3 (Ebook)

Katarzyna T. Boratyńska, Łukasz Chojniak

39.36 zł35.42 zł

zamów

Postępowanie karne. Wydanie 2 (Ebook)

Cezary Kulesza, Piotr Starzyński

wydawca: C.H. BECK Sp. z o. Wydawnictwo

format pliku - PDF

00000

Zamierzeniem Autorów było stworzenie podręcznika o postępowaniu karnym, który przedstawiał będzie procedurę karną, przede wszystkim z perspektywy aktualnego stanu prawnego, a ten jak wiadomo, w latach 2013-2018 zmieniał się nie tylko dynamicznie, ale również w sposób trudny do przewidzenia....zobacz więcej »
Postępowanie karne. Wydanie 2

Postępowanie karne. Wydanie 2 (Ebook)

Cezary Kulesza, Piotr Starzyński

39.36 zł35.42 zł

zamów
To top