Księgarnia internetowa Ravelo – tanie książki, zabawki, prezenty
Księgarnia Ravelo – książki, ebooki, zabawki
Twój koszyk »
jest pusty
+1

Dodano:
sprawdź zawartość koszyka »

sprawdź
koszyk »
kontynuuj
zakupy »
promocja
Postępowanie międzyinstancyjne w postępowaniu sądowoadministracyjnym - Ebooki i Audiobooki
FacebookPinterest
Wstaw obrazek na swoją stronę »
X<a href="https://www.ravelo.pl/postepowanie-miedzyinstancyjne-w-postepowaniu-sadowoadministracyjnym-agnieszka-ziolkowska,p300048515.html" title="Postępowanie międzyinstancyjne w postępowaniu sądowoadministracyjnym"><img src="https://www.ravelo.pl/pub/mm/img/220/300048515.jpg" alt="Postępowanie międzyinstancyjne w postępowaniu sądowoadministracyjnym - Ebooki i Audiobooki"></a>

Postępowanie międzyinstancyjne w postępowaniu sądowoadministracyjnym (Ebook)

Format pliku: PDF

autor: Agnieszka Ziółkowska

wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiegodata wydania: 7 kwietnia 2019
Oceń produkt Napisz recenzję

zamów

Cena detaliczna:39.36 zł

35.42 zł

Cena zawiera podatek VAT

dodaj do przechowalni

Wyłącznie przedpłata (karta płatnicza, przelew, BLIK itd.)

Książka elektronicznaKsiążka elektroniczna, do pobrania po opłaceniu zamówienia

Ebook chronionyEbook chroniony przezWatermark

zobacz więcej »

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu ŚląskiegoData wydania: 7 kwietnia 2019
Pełny opis

Pełny opis eBooka – Agnieszka Ziółkowska "Postępowanie międzyinstancyjne w postępowaniu sądowoadministracyjnym"

Postępowanie międzyinstancyjne w postępowaniu sądowoadministracyjnym obejmuje swym zakresem zespół czynności podejmowanych w nich tak przez skarżących jak i sądy pierwszej instancji. W szczególności wyposażenie tych ostatnich w kompetencje samokontrole, zarówno w postępowaniu kasacyjnym jak i zażaleniowym, oznaczało dla ustawodawcy konieczność zbalansowania potrzeby ochrony interesu jednostki w szybszym zakończeniu postępowania a z drugiej strony ochronę obiektywnego porządku prawnego, wyrażającego się w tym przypadku w nienaruszeniu konstytucyjnej zasady dwuinstancyjności postępowania. Monografia opiera się na założeniu, że postępowanie międzyinstancyjne w postępowaniu sądowoadministracyjnym, stanowiąc pierwszy etap postępowania odwoławczego, ma miejsce w przypadku modelu środków odwoławczych posiadających przymiot dewolutywności. Ze względu na centralne miejsce skargi kasacyjnej wśród środków odwoławczych w postępowaniu sądowoadministracyjnym, to jej poświęcono najwięcej uwagi. Rozważania zostały dopełnione także postępowaniem zażaleniowym z uwzględnieniem jego odrębności w stosunku do postępowania kasacyjnego. Poza zakresem rozważań pozostały środki zaskarżenia o niedewolutywnym charakterze. Rozważania w zakresie międzyinstancyjnego postępowania w procedurze sądowoadministracyjnej osadzone w polskiej regulacji zostały wzbogacone o analizę komparatystyczną w wybranych państw europejskich ( Republika Federalna Niemiec, Austria, Republika Czech, Republika Słowacka). Adresatem monografii są sędziowie sądów administracyjnych, prawnicy - praktycy oraz przedstawiciele doktryny i studenci.

Spis treści

Spis treści Wstęp / 9 Rozdział pierwszy Instancja i instancyjność postępowania sądowoadministracyjnego w doktrynie prawa i judykaturze / 15 1. Pojęcie instancji w prawie / 15 2. Instancja w znaczeniu funkcjonalnym / 20 3. Instancja pionowa i pozioma / 23 4. Pojęcie instancyjności / 26 5. Rodzaje instancyjności / 32 5.1. Instancyjność pionowa / 32 5.1.1. Dewolutywność jako cecha instancyjności pionowej / 33 5.1.2. Dwuinstancyjność postępowania / 35 5.2. Instancyjność pozioma / 42 6. Kształtowanie się instancyjności postępowania sądowoadministracyjnego w Polsce / 48 6.1. Rozwój sądownictwa administracyjnego do 1980 r. / 50 6.2. Od jednoinstancyjności do dwuinstancyjności postępowania sądowoadministracyjnego (okres 1980–2002) / 69 6.3. Dwuinstancyjność postępowania sądowoadministracyjnego od 2004 r. / 81 7. Funkcje instancyjności / 92 8. Prawo do sądu a dwuinstancyjność postępowania sądowoadministracyjnego / 103 9. Wpływ instancyjności na czas trwania postępowania sądowoadministracyjnego / 117 Rozdział drugi System środków odwoławczych w postępowaniu sądowoadministracyjnym / 123 1. Prawo do zaskarżania / 123 2. Pojęcie środka zaskarżenia i środka odwoławczego oraz ich klasyfikacje / 136 3. Charakter prawny środków odwoławczych w postępowaniu sądowoadministracyjnym / 144 3.1. Skarga kasacyjna / 144 3.2. Zażalenie / 147 4. Modele kontroli instancyjnej w postępowaniach sądowych / 151 4.1. Model apelacyjny / 152 4.2. Model kasacyjny / 153 4.3. Model rewizyjny / 155 4.4. Model kontroli instancyjnej w postępowaniu sądowoadministracyjnym / 157 Rozdział trzeci Międzyinstancyjność w postępowaniu sądowoadministracyjnym / 159 1. Miejsce postępowania międzyinstancyjnego w postępowaniu sądowoadministracyjnym / 159 2. Zakres temporalny postępowania międzyinstancyjnego / 162 3. Czynności sądu I instancji w postępowaniu międzyinstancyjnym / 168 4. Definicja postępowania międzyinstancyjnego w postępowaniu sądowoadministracyjnym / 171 5. Badanie dopuszczalności środka odwoławczego w międzyinstancyjnym postępowaniu w postępowaniu sądowoadministracyjnym / 173 5.1. Wniesienie środka odwoławczego / 173 5.2. Badanie dopuszczalności środka odwoławczego przez wojewódzki sąd administracyjny / 175 5.2.1. Istnienie przedmiotu zaskarżenia / 178 5.2.2. Zaskarżalność z mocy ustawy / 182 5.2.3. Legitymacja do wniesienia środka / 196 5.2.4. Interes (gravamen) w zaskarżeniu / 201 5.2.5. Termin wniesienia środka / 207 5.2.6. Badanie warunków formalnych środka odwoławczego / 216 5.2.6.1. Wymagania środka odwoławczego właściwe dla zwykłego pisma procesowego / 217 5.2.6.2. Badanie warunków konstrukcyjnych skargi kasacyjnej / 223 5.2.6.3. Przymus adwokacko-radcowski / 245 5.2.6.4. Wymagania fiskalne / 252 5.3. Postępowania naprawcze / 255 5.4. Odrzucenie środka odwoławczego / 257 6. Kompetencje autokontrolne wojewódzkiego sądu administracyjnego w postępowaniu międzyinstancyjnym w postępowaniu sądowoadministracyjnym / 260 6.1. Istota autokontroli wojewódzkiego sądu administracyjnego / 260 6.2. Obowiązek autoremedury sądu I instancji / 263 6.3. Aspekt czasowy kompetencji autokontrolnych / 265 6.4. Przesłanki autokontroli wojewódzkiego sądu administracyjnego / 266 6.4.1. Oczywiście usprawiedliwione podstawy skargi kasacyjnej i oczywiście uzasadnione zażalenie / 268 6.4.2. Nieważność postępowania jako podstawa uprawnień autokontrolnych / 270 6.5. Skład orzekający w trybie autokontroli / 282 6.6. Zakres kompetencji autokontrolnych wojewódzkiego sądu administracyjnego w postępowaniu kasacyjnym / 285 6.7. Zaskarżalność orzeczenia sądu I instancji wydanego w trybie autokontroli / 289 7. Orzeczenia sądu I instancji wpływające na bieg postępowania odwoławczego / 290 7.1. Przywrócenie terminu do wniesienia środka odwoławczego / 290 7.2. Zawieszenie postępowania międzyinstancyjnego / 293 7.3. Umorzenie postępowania międzyinstancyjnego / 297 7.3.1. Umorzenie postępowania na skutek cofnięcia środka odwoławczego / 298 7.3.2. Umorzenie postępowania zażaleniowego / 304 8. Kwestie wpadkowe rozstrzygane przez sąd I instancji w postępowaniu międzyinstancyjnym w postępowaniu sądowoadministracyjnym / 306 8.1. Przyznanie prawa pomocy / 306 8.1.1. Wniosek o przyznanie prawa pomocy w formie profesjonalnego pełnomocnika / 309 8.1.2. Przyznanie prawa pomocy w zakresie kosztów sądowych / 311 8.2. Wstrzymanie wykonania zaskarżonego orzeczenia / 313 9. Czynności procesowo-techniczne w postępowaniu międzyinstancyjnym w postępowaniu sądowoadministracyjnym / 315 9.1. Ocena odmowy sporządzenia skargi przez pełnomocnika przyznanego w ramach pomocy prawnej / 316 9.2. Odpowiedź na środek odwoławczy strony przeciwnej / 320 9.3. Przekazanie akt sprawy do Naczelnego Sądu Administracyjnego / 327 9.3.1. Aspekt temporalny przekazania akt do sądu odwoławczego / 328 9.3.2. Zakres przedmiotowy przekazywanych akt / 329 9.3.3. Przygotowanie akt do przekazania sądowi II instancji / 330 Rozdział czwarty Instancyjność i postępowanie międzyinstancyjne w postępowaniu sądowoadministracyjnym w wybranych regulacjach europejskich / 333 1. Wprowadzenie / 333 2. Republika Federalna Niemiec / 335 3. Austria / 349 4. Republika Czeska / 364 5. Republika Słowacka / 374 6. Podsumowanie / 389 Zakończenie / 391 Bibliografia / 397 Publikacje / 397 Akty normatywne / 428 Orzecznictwo krajowe / 434 Orzecznictwo zagraniczne / 446 Glosy / 448 Inne źródła / 449 Summary / 451 Zusammenfassung / 453 Resumé / 455

Cechy produktu

Cechy produktu

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

data wydania: 7 kwietnia 2019

numer produktu: 300048515

kod produktu: 1F48DF0AEB

Zabezpieczenie pliku: Watermark

Średnia ocena Klientów:
Kategorie

Zobacz również

 

Informacja w ujęciu prawnym przez pryzmat zagadnień terminologicznych (Ebook)

Michał Barański

wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

format pliku - PDF

00000

Termin „informacja” funkcjonuje w wielu aktach normatywnych obowiązujących w polskim porządku prawnym, stanowiąc pojęcie bardzo złożone. Z niego zaczęły wyodrębniać się grupy poglądów określające zakres znaczeniowy informacji w ujęciu prawnym. W celu ustalenia zakresu tego pojęcia w...zobacz więcej »

Informacja w ujęciu prawnym przez pryzmat zagadnień terminologicznych (Ebook)

Michał Barański

24.60 zł 22.14 zł

zamów

Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego. T. 26 (Ebook)

wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

format pliku - PDF

00000

26. tom „Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego” adresowany jest do polonistów, studentów polonistyki, dydaktyków języka ojczystego i literatury oraz do pedagogów. Zamieszczono w nim piętnaście artykułów z zakresu edukacji literackiej i kulturowej oraz językowej; dodatkowo w dziale...zobacz więcej »

Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego. T. 26 (Ebook)

27.06 zł 24.35 zł

zamów

Praktyczny kurs wymowy angielskiej dla Polaków (Ebook)

Porzuczek Andrzej, Rojczyk Arkadiusz

wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

format pliku - PDF

00000

Praktyczny kurs wymowy angielskiej dla Polaków to napisany przystępnym językiem podręcznik wymowy, dzięki któremu osoba ucząca się języka angielskiego może (samodzielnie lub z pomocą nauczyciela) przyswoić dźwięki współczesnej angielszczyzny. Autorzy książki: Andrzej Porzuczek, Arkadiusz...zobacz więcej »

Praktyczny kurs wymowy angielskiej dla Polaków (Ebook)

Porzuczek Andrzej

49.20 zł 44.28 zł

zamów

Czytaj po polsku. T. 5: Andrzej Sapkowski: "Wiedźmin". Wyd. 2. (Ebook)

wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

seria:WIEDŹMIN

format pliku - PDF

00000

Prezentowane publikacje zapoczątkowują w popularnej wśród czytelników serii „Czytaj po polsku” nowy etap – książek przeznaczonych dla osób znających język polski na poziomie zaawansowanym, pragnących sprawdzić oraz doskonalić dotychczasową wiedzę. Zawierają nie, jak dotąd, tylko streszczenie...zobacz więcej »

Czytaj po polsku. T. 5: Andrzej Sapkowski: "Wiedźmin". Wyd. 2. (Ebook)

9.84 zł 8.86 zł

zamów

Wyczytać świat – międzykulturowość w literaturze dla dzieci i młodzieży (Ebook)

wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

format pliku - PDF

00000

elem publikacji pt. Wyczytać świat. Międzykulturowość w literaturze dla dzieci i młodzieży pod redakcją Bernadety Niesporek-Szamburskiej i Małgorzaty Wójcik-Dudek jest próba wieloaspektowego opisania międzykulturowości – zjawiska na stałe wpisanego w ponowoczesny świat – przy założeniu że głównym...zobacz więcej »

Wyczytać świat – międzykulturowość w literaturze dla dzieci i młodzieży (Ebook)

51.66 zł 46.49 zł

zamów

Nowość

Sztuka mediów. O świadomości gatunkowej dziennikarzy prasowych (Ebook)

Magdalena Ślawska

wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

format pliku - PDF

00000

Książka jest próbą opisu świadomości gatunkowej współczesnych dziennikarzy prasowych. Jest także próbą odpowiedzi na pytania dotyczące dziennikarskiego warsztatu: procesu powstawania tekstów, wyboru gatunku czy postrzegania czytelnika. Autorka definiuje świadomość gatunkową nie tylko jako wiedzę...zobacz więcej »

Sztuka mediów. O świadomości gatunkowej dziennikarzy prasowych (Ebook)

Magdalena Ślawska

39.90 zł 35.91 zł

zamów

Nowość

Od wrogości do przyjaźni. Habsburgowie austriaccy wobec Polski w latach 1587–1592 (Ebook)

Barwicka-Makula Aleksandra

wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

format pliku - PDF

00000

Książka ukazuje, możliwie wyczerpująco i wszechstronnie, stosunki habsbursko-polskie w latach 1587-1592. Jest pierwszym całościowym opracowaniem działań dyplomacji habsburskiej w okresie trzeciego bezkrólewia. Wnikliwie ukazuje również przebieg habsbursko-polskich rokowań pokojowych z lat...zobacz więcej »

Od wrogości do przyjaźni. Habsburgowie austriaccy wobec Polski w latach 1587–1592 (Ebook)

Barwicka-Makula Aleksandra

29.40 zł 26.46 zł

zamów

Nowość

Śląski Moniuszko. Recepcja postaci i twórczości kompozytora na Górnym Śląsku. Studium socjologiczne. (Ebook)

Drzazga-Lech Maja

wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

format pliku - PDF

00000

Wraz z przekształceniami górnośląskości, które miały miejsce w XX wieku, a zwłaszcza po II wojnie światowej, zmieniały się również treści, które działacze śląskich zrzeszonych amatorskich kół śpiewaczych oraz kreatorzy recepcji scenicznych dzieł kompozytora wystawianych na śląskiej ziemi...zobacz więcej »

Śląski Moniuszko. Recepcja postaci i twórczości kompozytora na Górnym Śląsku. Studium socjologiczne. (Ebook)

Drzazga-Lech Maja

29.40 zł 26.46 zł

zamów

Bestsellery w kategorii

 

Bestseller

Proces karny w diagramach (Ebook)

Praca zbiorowa

wydawca: Wydawnictwo e-bookowo

format pliku - PDF

00000

„Proces karny w diagramach”. Kolejne wydanie cieszącego się wielka popularnością zbioru diagramów do nauki procesu karnego. W skład zespołu autorskiego wchodzą zarówno uznani nauczyciele akademiccy, jak i praktycy, specjaliści w zakresie procedury karnej. „Proces karny w diagramach” to zbiór...zobacz więcej »

Proces karny w diagramach (Ebook)

Praca zbiorowa

39.90 zł 35.91 zł

zamów

Bestseller

Pricing Man. Jak zarządzanie ceną może odmienić biznes (Ebook)

Hermann Simon

wydawca: Institute ICAN

format pliku - EPUB,MOBI

11111ocena: 5 [liczba ocen: 1]

To paradoks: z jednej strony firmy chcą za wszelką cenę uniknąć wojny cenowej, a z drugiej wielu menedżerów uważa, że obniżka cen to najlepszy, najszybszy i najskuteczniejszy sposób na poprawę wyników sprzedaży. W efekcie – zamiast być wyjątkiem – wojny cenowe stają się regułą i druzgocąco...zobacz więcej »

Pricing Man. Jak zarządzanie ceną może odmienić biznes (Ebook)

Hermann Simon

89 zł 80.10 zł

zamów
Dodaj recenzję

Dodaj recenzję produktu "Postępowanie międzyinstancyjne w postępowaniu sądowoadministracyjnym"

Twoja ocena
Jednym zdaniem
Treść recenzji
Oświadczam, że jestem wyłącznym autorem publikowanej recenzji i nie narusza ona praw osób trzecich. Wyrażam zgodę na wykorzystanie recenzji przez Ravelo sp. z o.o. do celów promocyjnych.

Inni klienci oglądali również

E-book zawiera podpowiedzi, jak przeprowadzić procedurę zamówienia publicznego na system elektronicznej dokumentacji medycznej, począwszy od opisu przedmiotu zamówienia oraz przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, kończąc na wyborze najbardziej odpowiedniego w odniesieniu do...

? Komentarz w sposób kompleksowy omawia fragment kodeksu postępowania cywilnego poświęcony księgom wieczystym. Publikacja zawiera bogaty zbiór orzeczeń i tez piśmiennictwa, które pomogą Czytelnikowi rozwiązać wszelkie wątpliwości pojawiające się w praktyce dokonywania wpisów do ksiąg wieczystych....

Stan prawny na 1.06.2009 r. Przedmiotem monografii jest próba rozstrzygnięcia kwestii charakteru postępowania o wpis do rejestru przedsiębiorców i udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy jest ono postępowaniem cywilnym, czy też administracyjnym, poddanym jedynie z woli ustawodawcy kompetencji...

Komentarz zawiera kompleksowe omówienie pracowniczej i socjalnej problematyki procesowej wyodrębnionej w dziale III, tytułu VII księgi pierwszej kodeksu postępowania cywilnego pt. "Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych". Książka obejmuje nie tylko te rozwiązania...

Oddajemy do rąk Czytelników kolejne wydanie dużego komentarza do kodeksu postępowania cywilnego. Autorstwo najwybitniejszych autorytetów polskiego prawa procesowego cywilnego oraz długoletnia obecność dzieła na rynku wydawniczym gwarantują najwyższy poziom merytoryczny i edytorski publikacji....

Oddajemy do rąk Czytelników kolejne wydanie dużego komentarza do kodeksu postępowania cywilnego. Autorstwo najwybitniejszych autorytetów polskiego prawa procesowego cywilnego oraz długoletnia obecność dzieła na rynku wydawniczym gwarantują najwyższy poziom merytoryczny i edytorski publikacji....

Seria "Skrypty Becka" przeznaczona jest dla studentów wydziałów prawa i aplikantów. Książki z tej serii zawierają najistotniejsze wiadomości z określonej dziedziny prawa oraz pozwalają na szybka i efektywna naukę. Skrypt Postępowanie cywilne. Kompendium zawiera całościowe omówienie polskiego...

W opracowaniu uwzględniono następujące zagadnienia: Postępowania karnego: zasady postępowania, właściwość i skład sądu, wyłączenie sędziego, strony, obrońcy, pełnomocnicy, czynności procesowe – orzeczenia, zarządzenia, narada, głosowanie, porządek czynności procesowych, terminy, doręczenia,...

Niniejsze opracowanie jest pierwszą próbą monograficznego przedstawienia w polskiej literaturze prawniczej aspektu dowodowego rozwiązywania małżeństwa z perspektywy cywilnego procesu rozwodowego jak i procesu kanonicznego o stwierdzenie nieważności małżeństwa, będącego w istocie „rozwodem”...

Postępowanie przetargowe na wdrożenie systemu obsługującego elektroniczną dokumentację medyczną (Ebook)

Krzysztof Nyczaj, Olszanowski Ryszard

wydawca: Wiedza i Praktyka

format pliku - PDF

00000

E-book zawiera podpowiedzi, jak przeprowadzić procedurę zamówienia publicznego na system elektronicznej dokumentacji medycznej, począwszy od opisu przedmiotu zamówienia oraz przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, kończąc na wyborze najbardziej odpowiedniego w odniesieniu do...zobacz więcej »
Postępowanie przetargowe na wdrożenie systemu obsługującego elektroniczną dokumentację medyczną

Postępowanie przetargowe na wdrożenie systemu obsługującego elektroniczną dokumentację medyczną (Ebook)

Krzysztof Nyczaj, Olszanowski Ryszard

39.36 zł35.42 zł

zamów

Postępowanie wieczystoksięgowe. Komentarz (Ebook)

Agnieszka Maziarz-Charuza

wydawca: Kluwer SA Wolters

format pliku - PDF

00000

? Komentarz w sposób kompleksowy omawia fragment kodeksu postępowania cywilnego poświęcony księgom wieczystym. Publikacja zawiera bogaty zbiór orzeczeń i tez piśmiennictwa, które pomogą Czytelnikowi rozwiązać wszelkie wątpliwości pojawiające się w praktyce dokonywania wpisów do ksiąg wieczystych....zobacz więcej »
Postępowanie wieczystoksięgowe. Komentarz

Postępowanie wieczystoksięgowe. Komentarz (Ebook)

Agnieszka Maziarz-Charuza

39.36 zł35.42 zł

zamów

Postępowanie o wpis do rejestru przedsiębiorców (Ebook)

Agnieszka Michnik

wydawca: Kluwer SA Wolters

format pliku - PDF

00000

Stan prawny na 1.06.2009 r. Przedmiotem monografii jest próba rozstrzygnięcia kwestii charakteru postępowania o wpis do rejestru przedsiębiorców i udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy jest ono postępowaniem cywilnym, czy też administracyjnym, poddanym jedynie z woli ustawodawcy kompetencji...zobacz więcej »
Postępowanie o wpis do rejestru przedsiębiorców

Postępowanie o wpis do rejestru przedsiębiorców (Ebook)

Agnieszka Michnik

39.36 zł35.42 zł

zamów

Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie odrębne w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Komentarz (Ebook)

Andrzej Jabłoński, Bartosz Suchacki, Jacek Witkowski

wydawca: Kluwer SA Wolters

format pliku - PDF

00000

Komentarz zawiera kompleksowe omówienie pracowniczej i socjalnej problematyki procesowej wyodrębnionej w dziale III, tytułu VII księgi pierwszej kodeksu postępowania cywilnego pt. "Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych". Książka obejmuje nie tylko te rozwiązania...zobacz więcej »
Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie odrębne w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Komentarz

Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie odrębne w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Komentarz (Ebook)

Andrzej Jabłoński, Bartosz Suchacki

39.36 zł35.42 zł

zamów

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom 1. Postępowanie rozpoznawcze (Ebook)

Jacek Gudowski, Maria Jędrzejewska, Paweł Grzegorczyk

wydawca: Kluwer SA Wolters

format pliku - PDF

00000

Oddajemy do rąk Czytelników kolejne wydanie dużego komentarza do kodeksu postępowania cywilnego. Autorstwo najwybitniejszych autorytetów polskiego prawa procesowego cywilnego oraz długoletnia obecność dzieła na rynku wydawniczym gwarantują najwyższy poziom merytoryczny i edytorski publikacji....zobacz więcej »
Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom 1. Postępowanie rozpoznawcze

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom 1. Postępowanie rozpoznawcze (Ebook)

Jacek Gudowski, Maria Jędrzejewska

39.36 zł35.42 zł

zamów

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom 6. Międzynarodowe postępowanie cywilne. Sąd polubowny (Ebook)

Jan Ciszewski, Karol Weitz, Paweł Grzegorczyk

wydawca: Kluwer Polska SA Wolters

format pliku - EPUB

00000

Oddajemy do rąk Czytelników kolejne wydanie dużego komentarza do kodeksu postępowania cywilnego. Autorstwo najwybitniejszych autorytetów polskiego prawa procesowego cywilnego oraz długoletnia obecność dzieła na rynku wydawniczym gwarantują najwyższy poziom merytoryczny i edytorski publikacji....zobacz więcej »
Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom 6. Międzynarodowe postępowanie cywilne. Sąd polubowny

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom 6. Międzynarodowe postępowanie cywilne. Sąd polubowny (Ebook)

Jan Ciszewski, Karol Weitz

39.36 zł35.42 zł

zamów

Postępowanie cywilne. Kompendium. Wydanie 16 (Ebook)

Zieliński Andrzej

wydawca: C.H. BECK Sp. z o. Wydawnictwo

format pliku - EPUB,MOBI,PDF

00000

Seria "Skrypty Becka" przeznaczona jest dla studentów wydziałów prawa i aplikantów. Książki z tej serii zawierają najistotniejsze wiadomości z określonej dziedziny prawa oraz pozwalają na szybka i efektywna naukę. Skrypt Postępowanie cywilne. Kompendium zawiera całościowe omówienie polskiego...zobacz więcej »
Postępowanie cywilne. Kompendium. Wydanie 16

Postępowanie cywilne. Kompendium. Wydanie 16 (Ebook)

Zieliński Andrzej

39.36 zł35.42 zł

zamów

Postępowanie karne w pigułce. Wydanie 6 (Ebook)

Grzegorz Dąbrowski

wydawca: C.H. BECK Sp. z o. Wydawnictwo

format pliku - PDF

00000

W opracowaniu uwzględniono następujące zagadnienia: Postępowania karnego: zasady postępowania, właściwość i skład sądu, wyłączenie sędziego, strony, obrońcy, pełnomocnicy, czynności procesowe – orzeczenia, zarządzenia, narada, głosowanie, porządek czynności procesowych, terminy, doręczenia,...zobacz więcej »
Postępowanie karne w pigułce. Wydanie 6

Postępowanie karne w pigułce. Wydanie 6 (Ebook)

Grzegorz Dąbrowski

39.36 zł35.42 zł

zamów

Postępowanie dowodowe w sprawach o rozwód w procesie cywilnym oraz o stwierdzenie nieważności małżeństwa w procesie kanonicznym („rozwodowym” procesie kościelnym) - analiza prawnoporównawcza (Ebook)

Iwona Nasiłowska

wydawca: C.H. BECK Sp. z o. Wydawnictwo

format pliku - PDF

00000

Niniejsze opracowanie jest pierwszą próbą monograficznego przedstawienia w polskiej literaturze prawniczej aspektu dowodowego rozwiązywania małżeństwa z perspektywy cywilnego procesu rozwodowego jak i procesu kanonicznego o stwierdzenie nieważności małżeństwa, będącego w istocie „rozwodem”...zobacz więcej »
Postępowanie dowodowe w sprawach o rozwód w procesie cywilnym oraz o stwierdzenie nieważności małżeństwa w procesie kanonicznym („rozwodowym” procesie kościelnym) - analiza prawnoporównawcza

Postępowanie dowodowe w sprawach o rozwód w procesie cywilnym oraz o stwierdzenie nieważności małżeństwa w procesie kanonicznym („rozwodowym” procesie kościelnym) - analiza prawnoporównawcza (Ebook)

Iwona Nasiłowska

39.36 zł35.42 zł

zamów
To top