Księgarnia internetowa Ravelo – tanie książki i wiele więcej
Księgarnia Ravelo – książki, ebooki, zabawki
Twój koszyk »
jest pusty
+1

Dodano:
sprawdź zawartość koszyka »

sprawdź
koszyk »
kontynuuj
zakupy »
promocja
Prawo konkurencji. 25 lat [EBOOK] - Ebooki i Audiobooki
Google PlusFacebookPinterest
Wstaw obrazek na swoją stronę »
X<a href="https://www.ravelo.pl/prawo-konkurencji-25-lat-ebook-tadeusz-skoczny,p300005839.html" title="Prawo konkurencji. 25 lat [EBOOK]"><img src="https://www.ravelo.pl/pub/mm/img/220/300005839.jpg" alt="Prawo konkurencji. 25 lat [EBOOK] - Ebooki i Audiobooki"></a>

Prawo konkurencji. 25 lat [EBOOK] (Ebook)

Format pliku: PDF

autor: Tadeusz Skoczny

wydawca: Kluwer SA Woltersdata wydania:2015
Oceń produkt

Inne wersje

Ebook epub 220.00 zł 198.00 zł
Cena detaliczna:220 zł

198.00 zł

Cena zawiera podatek VAT

dodaj do przechowalni

Wyłącznie przedpłata (karta płatnicza, przelew, BLIK itd.)

Książka elektronicznaKsiążka elektroniczna, do pobrania po opłaceniu zamówienia

Ebook chronionyEbook chroniony przezWatermark

zobacz więcej »

Wydawca: Kluwer SA WoltersData wydania:2015

Inne wersje

Ebook epub 220.00 zł 198.00 zł
Pełny opis

Pełny opis eBooka – Tadeusz Skoczny "Prawo konkurencji. 25 lat [EBOOK]"

Tadeusz Skoczny profesor nauk prawnych; kierownik Zakładu Europejskiego Prawa Gospo- darczego na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; dyrektor Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS); autor wielu publikacji naukowych. Książka zawiera zbiór referatów wygłoszonych w dniach 13 15 kwietnia 2015 r. w trakcie Pierw- szego Polskiego Kongresu Prawa Konkurencji zatytułowanego 25 lat transformacji. 25 lat pra- wa konkurencji w Polsce , a także sesji okolicznościowej oraz sesji otwierającej kongres. Było to wydarzenie najwyższej rangi naukowej, obejmujące swym zakresem przedmiotowym całe prawo konkurencji, tj. zarówno publiczne prawo ochrony konkurencji, jak i prywatne prawo zwalcza- nia nieuczciwej konkurencji. Uczestnikami kongresu byli wybitni przedstawiciele świata nauki oraz praktycy związani z tą dziedziną prawa. W opracowaniu przedstawiono wiele zagadnień związanych z prawem konkurencji, w tym m.in. takie kwestie, jak: stosowanie prawa konkurencji na rynkach regulowanych, zwalczanie karteli a prawo do rzetelnego procesu i prawo do prywatności, negocjacyjne stosowanie prawa ochrony konkurencji, czyny nieuczciwej konkurencji jako podstawa dochodzenia roszczeń w postępowaniach gru- powych, instytucja sprzedaży premiowanej z punktu widzenia prawa zwalczania nieuczciwej konku- rencji. Publikacja przeznaczona jest zarówno dla teoretyków, jak i praktyków prawa konkurencji w Polsce.

Spis treści

Wykaz skrótów 9 CZĘŚĆ I UROCZYSTA SESJA Z OKAZJI 25-LECIA PRAWA KONKURENCJI W WOLNEJ POLSCE Wystąpienia 13 Adam Jasser 13 Ewa Kopacz 15 Małgorzata Gersdorf 18 List gratulacyjny Marka Safjana 21 CZĘŚĆ II SESJA WPROWADZAJĄCA Tadeusz Skoczny 25 Stanisław Sołtysiński O systemowej doniosłości prawa antymonopolowego. Refleksje w ćwierć wieku po utworzeniu UOKiK 29 Maciej Szpunar Private enforcement a prawo prywatne międzynarodowe 34 Teresa Flemming-Kulesza Kamienie milowe w orzecznictwie Sądu Najwyższego w sprawach z zakresu ochrony konkurencji 44 Anna Fornalczyk Jak ekonomizować prawo konkurencji? 51 Grzegorz Lot Energia elektryczna jako produkt. Konsument energii elektrycznej w obliczu wolnego rynku 61 CZĘŚĆ III "KONKURENCJA" I "INTERES PUBLICZNY" W PRAWIE KONKURENCJI Marek Szydło Judycjalizacja unijnej i polskiej polityki konkurencji: w kierunku rewizji obecnego paradygmatu 79 Jarosław Sroczyński O potrzebie (i pułapkach) "bardziej interdyscyplinarnego podejścia" do publicznego i prywatnego prawa konkurencji 100 Marcin Kolasiński Istota konkurencji, jaka powinna podlegać ochronie w interesie publicznym, w kontekście działalności podmiotów wykonujących zadania publiczne 113 Piotr Adamczewski Stosowanie prawa konkurencji na rynkach regulowanych - udział państwa w gospodarce a ochrona konkurencji 131 Agata Jurkowska-Gomułka Interes publiczny a prywatne egzekwowanie reguł konkurencji 148 Dawid Miąsik Interakcje między publicznoprawnym a prywatnoprawnym zwalczaniem nieuczciwej konkurencji na przykładzie zakazu praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów 164 CZĘŚĆ IV STOSOWANIE PRAWA OCHRONY KONKURENCJI Przeciwdziałanie ograniczeniom konkurencji a sprawiedliwość proceduralna i prawa podstawowe w postępowaniach antymonopolowych 183 Małgorzata Król-Bogomilska Zwalczanie karteli a prawo do rzetelnego procesu i prawo do prywatności - sporne zagadnienia 185 Maciej Bernatt Stosowanie reguł konkurencji UE przez polski, czeski i słowacki organ ochrony konkurencji 220 Grzegorz Materna Ograniczenie konkurencji jako czynnik limitujący zastosowanie art. 6 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów do porozumień ingerujących w przebieg przetargów 237 Joanna Noga-Bogomilska Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w sprawach praktyk ograniczających konkurencję w polskim prawie antymonopolowym jako element zasady sprawiedliwości proceduralnej - wybrane zagadnienia 253 Anna Mlostoń-Olszewska Uprawnienie organu antymonopolowego do żądania przekazania przez przedsiębiorcę informacji. Różnice pomiędzy rozwiązaniem unijnym a polskim 276 Dominik Wolski Implementacja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych przepisów regulujących dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji (2014/104/UE) 303 Ekonomizacja prawa antymonopolowego w zakresie praktyk antykonkurencyjnych i koncentracji 329 Zbigniew Jurczyk Kartele a ekonomizacja 331 Bożena Borkowska Tworzenie konkurencji w branżach z monopolem naturalnym 361 Konrad Kohutek Antykonkurencyjny cel lub skutek porozumienia w kontekście wertykalnego ustalania cen odsprzedaży 380 Bartosz Turno Definiowanie rynku właściwego w sprawach antymonopolowych z uwzględnieniem podejścia ekonomicznego - problemy, metodologia oraz propozycje rozwiązań alternatywnych 405 Paweł Ważniewski, Wojciech Dorabialski Ekonomika ekonomizacji ochrony konkurencji z perspektywy UOKiK - priorytety w stosowaniu narzędzi ekonomicznych 421 Negocjacyjne stosowanie prawa ochrony konkurencji 441 Tadeusz Skoczny Negocjacyjne stosowanie prawa ochrony konkurencji - rzeczywistość, istota, problemy 443 Małgorzata Modzelewska de Raad Decyzja zobowiązaniowa jako forma udziału przedsiębiorcy w rozstrzygnięciu organu antymonopolowego: korzyści i pułapki 475 Anna Piszcz Dobrowolne poddanie się karze pieniężnej a dyrektywa odszkodowawcza 2014/104/UE 491 Małgorzata Kozak Programy compliance jako narzędzie skutecznego wdrażania prawa konkurencji - metoda kija i marchewki? 510 Antoni Bolecki Ile miejsca na negocjacyjne stosowanie prawa w procedurze leniency? 527 CZĘŚĆ V PRAWO ZWALCZANIA NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI Wielość dróg prawnych zwalczania czynów nieuczciwej konkurencji 547 Marian Kępiński Relacja klauzuli ogólnej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (art. 3 ust. 1) do szczególnych deliktów nieuczciwej konkurencji 549 Ryszard Skubisz Cele i zakres zastosowania ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dylematy trudnego sąsiedztwa z ustawą o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym 563 Paweł Podrecki Czyny nieuczciwej konkurencji jako podstawa dochodzenia roszczeń w postępowaniach grupowych 580 Rafał Sikorski Przedawnienie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji w świetle postanowień dyrektywy 2014/104/UE 592 Monika Namysłowska Nieuczciwe praktyki handlowe między przedsiębiorcami w prawie Unii Europejskiej 604 Anna Zientara Penalizacja prowadzenia działalności w formie systemu konsorcyjnego a zasada ne bis in idem 617 Problemy stosowania zakazów czynów nieuczciwej konkurencji 633 Jarosław Dudzik Legitymacja czynna na podstawie przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - aktualne problemy 635 Łukasz Żelechowski Ochrona oznaczeń odróżniających w prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji. Dylematy wokół charakteru cywilnoprawnego reżimu ochrony 649 Edyta Całka Zakres zastosowania przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji dotyczących ochrony geograficznych oznaczeń pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych 669 Jakub Kępiński Instytucja sprzedaży premiowanej z punktu widzenia prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji. Polska regulacja w świetle orzecznictwa TSUE 678 Anna Tischner Zakaz nieuczciwego naśladownictwa w art. 13 u.z.n.k. w kontekście rozbudowanej ochrony postaci produktu w prawie własności intelektualnej z uwzględnieniem prawa UE 695 Beata Giesen Pobieranie innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży - praktyka uzasadniona wolnością gospodarczą czy czyn nieuczciwej konkurencji? Kontrowersje wokół wykładni art. 15 ust. 1 pkt 4 u.z.n.k. 713

Cechy produktu

Cechy produktu

Wydawca: Kluwer SA Wolters

data wydania: 2015

numer produktu: 300005839

kod produktu: D8EEFA88EB

Zabezpieczenie pliku: Watermark

Średnia ocena Klientów:
Kategorie

Zobacz również

 

Ustawa o prawach konsumenta

Dorota Karczewska, Monika Namysłowska, Tadeusz Skoczny

wydawca:  C.H. Beck

seria:ZARYS PRAWA

OPRAWA TWARDA

00000

Publikacja w sposób kompleksowy prezentuje regulacje ustawy o prawach konsumenta z punktu widzenia praktyków i teoretyków prawa. Na szczególną uwagę zasługuje grupa rozwiązań prawnych dotycząca obowiązków informacyjnych. Jest to swoista próba doregulowania pewnych obszarów, tj. umów które do tej...zobacz więcej »
Ustawa o prawach konsumenta

Ustawa o prawach konsumenta

Dorota Karczewska

189 zł 170.10 zł

zamów

Prawo konkurencji. 25 lat [EBOOK] (Ebook)

Tadeusz Skoczny

wydawca: Kluwer SA Wolters

format pliku - PDF

00000

Tadeusz Skoczny profesor nauk prawnych; kierownik Zakładu Europejskiego Prawa Gospo- darczego na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; dyrektor Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS); autor wielu publikacji naukowych. Książka zawiera zbiór referatów...zobacz więcej »
Prawo konkurencji. 25 lat [EBOOK] (Ebook)

Prawo konkurencji. 25 lat [EBOOK] (Ebook)

Tadeusz Skoczny

220 zł 198.00 zł

zamów

Prawo konkurencji. 25 lat [EBOOK] (Ebook)

Tadeusz Skoczny

wydawca: Kluwer SA Wolters

format pliku - EPUB

00000

Tadeusz Skoczny profesor nauk prawnych; kierownik Zakładu Europejskiego Prawa Gospo- darczego na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; dyrektor Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS); autor wielu publikacji naukowych. Książka zawiera zbiór referatów...zobacz więcej »
Prawo konkurencji. 25 lat [EBOOK] (Ebook)

Prawo konkurencji. 25 lat [EBOOK] (Ebook)

Tadeusz Skoczny

220 zł 198.00 zł

zamów

Bestsellery w kategorii

 

Bestseller

Ekstremalne przywództwo.

Willink Jocko, Babin Leif

wydawca: Wydawnictwo Sine Qua Non

OPRAWA MIĘKKA

11111ocena: 5 [liczba ocen: 2]

Książka, na którą wszyscy czekaliśmy. Przejmująca, potężna, praktyczna. Każdy lider musi ją przeczytać. – Fox Business Network

Ar-Ramadi, stracone miasto, piekło na ziemi. Jednostka specjalna komandosów SEALs pod wodzą Jocko Willinka i Leifa Babina stanęła przed misją...

zobacz więcej »

Ekstremalne przywództwo.

Willink Jocko

39.90 zł 27.93 zł

zamów

Bestseller

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – nowe procedury (Ebook)

PL Infor

wydawca: PL Infor

format pliku - PDF

00000

"Książka w bardzo przystępny sposób przybliża zagadnienia regulowane nową ustawą z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W publikacji każdy zainteresowany podmiot – biuro rachunkowe, biegły rewident, dorada podatkowy – znajdzie przykładową procedurę, jaką...zobacz więcej »

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – nowe procedury (Ebook)

PL Infor

79.20 zł 71.28 zł

zamów

Bestseller

Praca jako narzędzie realizacji ludzkich ambicji (Ebook)

Ciepał Adrian

wydawca: IT Solution Ridero

format pliku - EPUB,MOBI

00000

Książka zawiera wszystko to co powinien każdy z nas wiedzieć na temat pracy w polskim systemie prawnym oraz tego w jaki sposób należy skutecznie poszukiwać pracy w zależności do konkretnego rodzaju osobowości i naszych własnych predyspozycji. Poszczególne rozdziały dotyczą: 1.Najważniejszych...zobacz więcej »

Praca jako narzędzie realizacji ludzkich ambicji (Ebook)

Ciepał Adrian

1.21 zł 1.09 zł

zamów
Dodaj recenzję

Dodaj recenzję produktu "Prawo konkurencji. 25 lat [EBOOK]"

Twoja ocena
Jednym zdaniem
Treść recenzji
Oświadczam, że jestem wyłącznym autorem publikowanej recenzji i nie narusza ona praw osób trzecich. Wyrażam zgodę na wykorzystanie recenzji przez Ravelo sp. z o.o. do celów promocyjnych.
Biorę udział w konkursie recenzji.

Inni klienci oglądali również

Już od 24 grudnia 2013 r. podwykonawcy mają dodatkową ochronę, która została im zagwarantowana nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 8 listopada 2013 r. W e-booku "Nowe zasady rozliczania się z podwykonawcami. Ustawy Prawo zamówień publicznych z komentarzem eksperta" znajdziesz...

E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY: UMOWY I DOKUMENTACJA 1.Jak wykazać w świadectwie pracy zbieg egzekucji z wynagrodzenia 2.Można zmienić stanowisko i nałożyć nowe wymagania, ale trzeba to zrobić w odpowiednim trybie TEMAT NUMERU 3.Minimalne okresy odpoczynku – jak ich udzielać, kiedy...

W publikacji zostały przedstawione w sposób szczegółowy, a zarazem syntetyczny wszystkie instytucje urzędniczego prawa pracy. Skomentowano w niej cztery ustawy: o służbie cywilnej, o pracownikach samorządowych, o pracownikach urzędów państwowych, o pracownikach sądów i prokuratury....

Tadeusz Skoczny profesor nauk prawnych; kierownik Zakładu Europejskiego Prawa Gospo- darczego na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; dyrektor Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS); autor wielu publikacji naukowych. Książka zawiera zbiór referatów...

Łukasz Siudak doktor nauk prawnych, radca prawny z bogatym doświadczeniem praktycznym w zakresie nieruchomości i procesu inwestycyjnego; autor wielu artykułów w prasie branżowej; prowadzi kancelarię radcowską. Książka stanowi zbiór orzeczeń dotyczących wybranej części prawa administracyjnego...

Przystępujesz wkrótce do trudnego egzaminu z części ogólnej prawa cywilnego, prawa rzeczowego, zobowiązań lub prawa spadkowego? Nie masz czasu na tworzenie własnych notatek a z długich opisów podręcznikowych nic nie możesz zapamiętać? Nie wiesz, jakie pytania mogą pojawić się na egzaminie?...

Stan prawny: wrzesień 2016 r. Książka ,,Prawo cywilne - część ogólna. Prawo rzeczowe" zawiera zagadnienia dotyczące m.in.: źródeł prawa cywilnego, osób fizycznych i prawnych, czynności prawnych, przedawnienia, własności i uzytkowania wieczystego, ograniczonych...

Najważniejsze zalety książki: przedstawia wszystkie istotne aspekty indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, może służyć zarówno do celów dydaktycznych, jak i jako poradnik dla osób stosujących prawo pracy w praktyce, jest dostosowana do wymogów programowych ćwiczeń, seminariów, konwersatoriów,...

Monografia jest pierwszym w Polsce opracowaniem kompleksowo podejmującym problematykę wykorzystania materiałów legislacyjnych w wykładni prawa. Szeroko zakrojone badania polskiego orzecznictwa zostały tu wsparte analizą kilkuset pozycji z zakresu polskiej, anglosaskiej i niemieckiej teorii...

Nowe zasady rozliczania się z podwykonawcami. Ustawa Prawo zamówień publicznych z komentarzem eksperta (Ebook)

Ziembiński Dariusz

wydawca: Wiedza i Praktyka

format pliku - PDF

00000

Już od 24 grudnia 2013 r. podwykonawcy mają dodatkową ochronę, która została im zagwarantowana nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 8 listopada 2013 r. W e-booku "Nowe zasady rozliczania się z podwykonawcami. Ustawy Prawo zamówień publicznych z komentarzem eksperta" znajdziesz...zobacz więcej »
Nowe zasady rozliczania się z podwykonawcami. Ustawa Prawo zamówień publicznych z komentarzem eksperta

Nowe zasady rozliczania się z podwykonawcami. Ustawa Prawo zamówień publicznych z komentarzem eksperta (Ebook)

Ziembiński Dariusz

220 zł198 zł

zamów

Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach, wydanie czerwiec-lipiec 2015 r. (Ebook)

Praca zbiorowa

wydawca: Wiedza i Praktyka

format pliku - EPUB,MOBI,PDF

00000

E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY: UMOWY I DOKUMENTACJA 1.Jak wykazać w świadectwie pracy zbieg egzekucji z wynagrodzenia 2.Można zmienić stanowisko i nałożyć nowe wymagania, ale trzeba to zrobić w odpowiednim trybie TEMAT NUMERU 3.Minimalne okresy odpoczynku – jak ich udzielać, kiedy...zobacz więcej »
Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach, wydanie czerwiec-lipiec 2015 r.

Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach, wydanie czerwiec-lipiec 2015 r. (Ebook)

Praca zbiorowa

220 zł198 zł

zamów

Prawo urzędnicze. Komentarz (Ebook)

Anna Dubowik, Bolesław M. Ćwiertniak, Daniel Książek

wydawca: Kluwer SA Wolters

format pliku - EPUB

00000

W publikacji zostały przedstawione w sposób szczegółowy, a zarazem syntetyczny wszystkie instytucje urzędniczego prawa pracy. Skomentowano w niej cztery ustawy: o służbie cywilnej, o pracownikach samorządowych, o pracownikach urzędów państwowych, o pracownikach sądów i prokuratury....zobacz więcej »
Prawo urzędnicze. Komentarz

Prawo urzędnicze. Komentarz (Ebook)

Anna Dubowik, Bolesław M. Ćwiertniak

220 zł198 zł

zamów

Prawo konkurencji. 25 lat [EBOOK] (Ebook)

Tadeusz Skoczny

wydawca: Kluwer SA Wolters

format pliku - EPUB

00000

Tadeusz Skoczny profesor nauk prawnych; kierownik Zakładu Europejskiego Prawa Gospo- darczego na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; dyrektor Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS); autor wielu publikacji naukowych. Książka zawiera zbiór referatów...zobacz więcej »
Prawo konkurencji. 25 lat [EBOOK]

Prawo konkurencji. 25 lat [EBOOK] (Ebook)

Tadeusz Skoczny

220 zł198 zł

zamów

Prawo administracyjne materialne. Orzecznictwo aplikanta (Ebook)

Łukasz Siudak

wydawca: Kluwer SA Wolters

format pliku - EPUB

00000

Łukasz Siudak doktor nauk prawnych, radca prawny z bogatym doświadczeniem praktycznym w zakresie nieruchomości i procesu inwestycyjnego; autor wielu artykułów w prasie branżowej; prowadzi kancelarię radcowską. Książka stanowi zbiór orzeczeń dotyczących wybranej części prawa administracyjnego...zobacz więcej »
Prawo administracyjne materialne. Orzecznictwo aplikanta

Prawo administracyjne materialne. Orzecznictwo aplikanta (Ebook)

Łukasz Siudak

220 zł198 zł

zamów

Prawo cywilne - część ogólna, prawo rzeczowe, zobowiązania i prawo spadkowe (Ebook)

Katarzyna Czajkowska-Matosiuk

wydawca: C.H. BECK Sp. z o. Wydawnictwo

format pliku - PDF

00000

Przystępujesz wkrótce do trudnego egzaminu z części ogólnej prawa cywilnego, prawa rzeczowego, zobowiązań lub prawa spadkowego? Nie masz czasu na tworzenie własnych notatek a z długich opisów podręcznikowych nic nie możesz zapamiętać? Nie wiesz, jakie pytania mogą pojawić się na egzaminie?...zobacz więcej »
Prawo cywilne - część ogólna, prawo rzeczowe, zobowiązania i prawo spadkowe

Prawo cywilne - część ogólna, prawo rzeczowe, zobowiązania i prawo spadkowe (Ebook)

Katarzyna Czajkowska-Matosiuk

220 zł198 zł

zamów

Prawo cywilne - część ogólna. Prawo rzeczowe. Wydanie 4 (Ebook)

Krzysztof Bieliński Arkadiusz, Maciej Pannert

wydawca: C.H. BECK Sp. z o. Wydawnictwo

format pliku - PDF

00000

Stan prawny: wrzesień 2016 r. Książka ,,Prawo cywilne - część ogólna. Prawo rzeczowe" zawiera zagadnienia dotyczące m.in.: źródeł prawa cywilnego, osób fizycznych i prawnych, czynności prawnych, przedawnienia, własności i uzytkowania wieczystego, ograniczonych...zobacz więcej »
Prawo cywilne - część ogólna. Prawo rzeczowe. Wydanie 4

Prawo cywilne - część ogólna. Prawo rzeczowe. Wydanie 4 (Ebook)

Krzysztof Bieliński Arkadiusz, Maciej Pannert

220 zł198 zł

zamów

Prawo pracy (Ebook)

Andrzej Patulski, Grzegorz Orłowski, Krzysztof Walczak

wydawca: C.H. BECK Sp. z o. Wydawnictwo

format pliku - PDF

00000

Najważniejsze zalety książki: przedstawia wszystkie istotne aspekty indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, może służyć zarówno do celów dydaktycznych, jak i jako poradnik dla osób stosujących prawo pracy w praktyce, jest dostosowana do wymogów programowych ćwiczeń, seminariów, konwersatoriów,...zobacz więcej »
Prawo pracy

Prawo pracy (Ebook)

Andrzej Patulski, Grzegorz Orłowski

220 zł198 zł

zamów

Śladami prawodawcy faktyczneg o. Materiały legislacyjne jako narzędzie wykładni prawa (Ebook)

Agnieszka Bielska-Brodziak

wydawca: Kluwer Polska SA Wolters

format pliku - PDF

00000

Monografia jest pierwszym w Polsce opracowaniem kompleksowo podejmującym problematykę wykorzystania materiałów legislacyjnych w wykładni prawa. Szeroko zakrojone badania polskiego orzecznictwa zostały tu wsparte analizą kilkuset pozycji z zakresu polskiej, anglosaskiej i niemieckiej teorii...zobacz więcej »
Śladami prawodawcy faktyczneg
o. Materiały legislacyjne jako narzędzie wykładni prawa

Śladami prawodawcy faktyczneg o. Materiały legislacyjne jako narzędzie wykładni prawa (Ebook)

Agnieszka Bielska-Brodziak

220 zł198 zł

zamów
To top