Księgarnia internetowa Ravelo – tanie książki, zabawki, prezenty
Księgarnia Ravelo – książki, ebooki, zabawki
Twój koszyk »
jest pusty
+1

Dodano:
sprawdź zawartość koszyka »

sprawdź
koszyk »
kontynuuj
zakupy »
promocja
Problems of economic policy of the Central and Eastern Europe countries: macroeconomic and regional aspects. Problemy polityki ekonomicznej państw Europy Środkowej i Wschodniej: aspekty makroekonomiczne i regionalne - Ebooki i Audiobooki
Google PlusFacebookPinterest
Wstaw obrazek na swoją stronę »
X<a href="https://www.ravelo.pl/problems-of-economic-policy-of-the-central-and-eastern-europe-countries-macroeconomic-and-regional-aspects-problemy-polityki-ekonomicznej-panstw-europy-srodkowej-i-wschodniej-aspekty-makroekonomiczne-i-regionalne,p200106900.html" title="Problems of economic policy of the Central and Eastern Europe countries: macroeconomic and regional aspects. Problemy polityki ekonomicznej państw Europy Środkowej i Wschodniej: aspekty makroekonomiczne i regionalne"><img src="https://www.ravelo.pl/pub/mm/img/220/200106900.jpg" alt="Problems of economic policy of the Central and Eastern Europe countries: macroeconomic and regional aspects. Problemy polityki ekonomicznej państw Europy Środkowej i Wschodniej: aspekty makroekonomiczne i regionalne - Ebooki i Audiobooki"></a>

Problems of economic policy of the Central and Eastern Europe countries: macroeconomic and regional aspects. Problemy polityki ekonomicznej państw Europy Środkowej i Wschodniej: aspekty makroekonomiczne i regionalne (Ebook)

Format pliku: PDF

wydawca: Naukowe Uniwersyte Wydawnictwodata wydania:2014
Oceń produkt Napisz recenzję

zamów

Cena detaliczna:31 zł

27.90 zł

Cena zawiera podatek VAT

dodaj do przechowalni

Wyłącznie przedpłata (karta płatnicza, przelew, BLIK itd.)

Książka elektronicznaKsiążka elektroniczna, do pobrania po opłaceniu zamówienia

Ebook chronionyEbook chroniony przezWatermark

zobacz więcej »

Wydawca: Naukowe Uniwersyte WydawnictwoData wydania:2014
Pełny opis

Pełny opis eBooka "Problems of economic policy of the Central and Eastern Europe countries: macroeconomic and regional aspects. Problemy polityki ekonomicznej państw Europy Środkowej i Wschodniej: aspekty makroekonomiczne i regionalne"

Pełny tytuł: "Problems of economic policy of the Central and Eastern Europe countries: macroeconomic and regional aspects. Problemy ekonomičeskoj politiki stran Central'noj i Vostočnoj Evropy: makroekonomičeskie i regional'nye aspekty. Problemy polityki ekonomicznej państw Europy Środkowej i Wschodniej: aspekty makroekonomiczne i regionalne"

Spis treści

Editor’s note / ??????????? / Od redaktorów / 11 I. Current Problems of Macroeconomic Policy / ?????????? ???????? ?????????????????? ???????? / Aktualne problemy polityki makroekonomicznej Saulius Stanaitis, Regina Subotkeviciene, Darius Česnavičius – ????????? ? ??????????? ???????? ????????? ????? ? ???????? ??????????? ??????????? ??????? / Trends and Prospects of the Development of the Lithuanian Economy under the Influence of the Global Crisis / Tendencje i perspektywy rozwoju gospodarki Litwy w warunkach skutkow kryzysu globalnego / 23 Dainis V. Zelmenis – ?????? ? ?????? «???? ?????????» / Latvia and „two-speed” Europe / Łotwa i Europa „dwoch prędkości” / 39 Lyudmila V. Kozarezenko – ???????????? ????????? ? ???????? ???????????????? ????????????? ????????? / Human Potential in the Process of State Regulation of the Economy / Potencjał ludzki w procesie państwowej regulacji gospodarki / 53 Dmitry Pavlyuk, Natalia Gode – Spatial Aspects of International Population Migration in the European Countries / ??????????????? ??????? ????????????? ???????? ????????? ??????????? ????? / Przestrzenne aspekty międzynarodowej migracji ludności państw europejskich / 73 Zhanna Tsaurkubule, Alevtina Vishnevskaya – Problems and Prospects of Development of SMEs in Latvia / ???????? ? ??????????? ???????? ??? ? ?????? / Problemy i perspektywy rozwoju MSP na Łotwie / 93 II. New Conditions of Regional Policy / ????????? ? ?????????? ???????????? ???????? / Nowe uwarunkowania polityki regionalnej Aranka Ignasiak-Szulc, Andrzej Potoczek – Current Directions and Conditions of Development Policy of Regions in Poland / ??????????? ??????????? ? ??????????????? ???????? ???????? ???????? ? ?????e / Wspołczesne kierunki i uwarunkowania rozwoju regionow w Polsce / 109 Angelina Gudkova, Sergey Shuvalov – ??????????????? ????????????? ?????????????? ???????? ? ??????: ???????????? ?????? / Governmental Regulation of Innovation Development in Russia: Regional Aspect / Państwowa regulacja rozwoju innowacyjnego w Rosji: aspekt regionalny / 127 Vladimir S. Fateyev – ??????????? ?????????, ???????? ? ??????????? ????????????????? ???????????? ???????? ?????????? ???????? / Current State, Problems and Perspectives of the Improvement of the Regional Policy of Republic of Belarus / Stan aktualny, problemy i perspektywy udoskonalenia polityki regionalnej Republiki Białoruś / 147 Gulmira I. Dosmagambetova – ???????????? ???????? ?????????????? ?????????? / Regional Policy of Post-soviet Kazakhstan / Polityka regionalna postsowieckiego Kazachstanu / 167 Lyubov I. Fedulova – ??????? ?? ???? ???????? ???????????? ????????????? ?????? / Ukraine on the Way to Regional Innovative Systems Construction / Ukraina na drodze tworzenia regionalnych systemów innowacyjnych / 183 Katarzyna Świerczewska-Pietras, Izabella Dąbrowska – Management of Revitalisation Processes in Poland in the Context of Regional Development / ?????????? ?????????? ????????????? ? ?????? ? ????????? ????????????? ???????? / Zarządzanie procesami rewitalizacji w Polsce w kontekście rozwoju regionalnego / 203 III. New Determinants of Economic Development / ????? ???????????? ?????????????? ???????? / Nowe determinanty rozwoju gospodarczego Mirosława Klamut – Public-Private Partnership as an Instrument of Cooperation of Public and Private Sector / ??????????????-??????? ??????????? ??? ?????????? ?????????????? ???????????????? ? ???????? ???????? / Partnerstwo publiczno-prywatne jako instrument współpracy sektora publicznego i prywatnego / 229 Aleksandrs Stetjuha – Transport System and its Development in the Regional Perspective / ???????????? ??????? ? ?? ???????? ? ???????????? ??????????? / System transportowy i jego rozwój w perspektywie regionalnej / 245 Luca Manfredi, Urszula Markowska-Przybyła – Crowdfunding as a Symptom of Social Capital – an Example of Italy and Poland / / ???????????? ??? ?????????? ????????????? ???????? – ?????? ?????? ? ?????? / Crowdfunding jako przejaw kapitału społecznego – przykład Włoch i Polski / 257 Tatiana M. Bogolib – Role of Educational and Innovative Potential in Development of the Region – the Case of Ukraine / ???? ???????????????? ? ?????????????? ?????????? ? ???????? ??????? – ?????? ??????? / Rola potencjału edukacyjnego i innowacyjnego w rozwoju regionu – przykład Ukrainy / 273 Barbara Jurkowska – Cross-border Cooperation in the North-Eastern Borderland of the EU in the Light of Survey Research / ?????????????? ?????????????? ?? ??????-????????? ??? ????????? ??????????? ?C ? ????? ????????? ?????? / Współpraca transgraniczna na połnocno-wschodnim pograniczu UE w świetle badań ankietowych / 289 Marzena Piotrowska-Trybull – Post-military Areas – an Opportunity or a Threat to Sustainable Development of Municipalities? / / ????? ?????? ??????? ???????? – ???? ??? ?????? ??? ??????????? ???????? ????? / Tereny powojskowe – szansa czy zagrożenie dla zrownoważonego rozwoju gmin? / 317 IV. Evolution of Public Finance in the Development Process / ???????? ??????????????? ???????? ? ???????? ???????? / Ewolucja finansow publicznych w procesie rozwoju Anastasia A. Lisnyak, Natalia A.Tyulenieva – ?????????? ?????? ???????????? ??????? ????????? / Financial Models of Regional Innovation System / Finansowe modele regionalnego systemu innowacji / 333 Lyubov V. Lysyak – ???????????? ????????? ???????? ??? ?????????? ???????? ????????????? ???????? ??????? / Pubblic Finance Modernization as a Tool for Regional Development Policy of Ukraine / Modernizacja finansów publicznych jako instrument polityki rozwoju regionalnego Ukrainy / 349 ?atiana Andreieva – ??????? ????????? ???????? ?????? / Questions on Tax Policy of Latvia / Problemy polityki podatkowej Łotwy / 369 Inese Paberza – The Impact of Personal Income Tax on the Development of Economy / ??????? ??????????? ?????? ? ????????? ?? ???????? ?????????? ????????? / Wpływ podatku dochodowego od osób fizycznych na rozwój gospodar?zy / 385 Aleksandrs Rubanovskis – ?????????? ??????? ????????????????? ?????????? ?????????? ??????? / Urgent Problems of the Pension System Improvement in Latvia / Naglące problemy doskonalenia łotewskiego system emerytalnego / 395 Wojciech Dereszewski, Bożena Zaborowska – Solecki Fund as an Instrument of a Local Development on the Example of Kurzętnik Commune / ???????? ???? ? ???????? ??????????? ???????? ???????? ?? ??????? ????? ????????? / Fundusz sołecki jako instrument rozwoju lokalnego na przykładzie gminy Kurzętnik / 411 V. Regional Research Methods / ?????? ???????????? ???????????? /Metody badań regionalnych Gennadij A. Khatskevich, Elena V. Opiekun, Valentina I. Lialikova – ??????????????? ???????? ???????: ???????????????? ?????? ? ????????? ??????? / Forecasting Development of the Region: Econometric Methods and Most Important Factors / Prognozowanie rozwoju regionu: metody ekonometryczne i ważniejsze czynniki / 429 Wojciech Kosiedowski, Olga Lavrinenko – ?????????????? ?????? ??????? ????????????? ???????? ??? ???????????? ?????????-?????????????? ??????? / Statistical Methods for Analysis of Regional Development as a Multidimensional Socio-economic Phenomenon / Statystyczne metody analizy rozwojuregionalnego jako wielowymiarowego zjawiska społeczno-ekonomicznego / 457 Olga Shevchenko – ????????? ??????????? ??????????????? ????????????? ???????? / Strategies to Overcome the Disparities in Regional Development / Strategie przezwyciężania nierównomierności w rozwoju regionalnym / 485 Information about Authors / 501

Cechy produktu

Cechy produktu

Wydawca: Naukowe Uniwersyte Wydawnictwo

data wydania: 2014

numer produktu: 200106900

kod produktu: 40ECBFA5EB

Zabezpieczenie pliku: Watermark

Średnia ocena Klientów:
Kategorie

Zobacz również

 

Konstytucje państw europejskich z perspektyw historycznej i współczesnej (Ebook)

wydawca: Naukowe Uniwersyte Wydawnictwo

format pliku - PDF

00000

"Konstytucje państw europejskich z perspektyw historycznej i współczesnej" to praca zbiorowa młodych naukowców zainteresowanych prawem konstytucyjnym. Publikacja ta jest owocem rozważań i dyskusji podjętych podczas II Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Konstytucje państw europejskich: historia...zobacz więcej »

Konstytucje państw europejskich z perspektyw historycznej i współczesnej (Ebook)

26 zł 23.40 zł

zamów

Pomiędzy prawdą a zmyśleniem. U źródeł interpretacji w malarstwie współczesnym (Ebook)

wydawca: Naukowe Uniwersyte Wydawnictwo

format pliku - PDF

00000

Organizatorzy konferencji z Zakładu Malarstwa w Instytucie Artystycznym na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu podjęli decyzję o zorganizowaniu w listopadzie ubiegłego roku kolejnej konferencji i panelu dyskusyjnego, której tytuł nawiązuje, na pozór, do tematyki poprzedniej konferencji, sprzed...zobacz więcej »

Pomiędzy prawdą a zmyśleniem. U źródeł interpretacji w malarstwie współczesnym (Ebook)

42 zł 37.80 zł

zamów

Od filologii do antropologii (Ebook)

Aleksander Madyda

wydawca: Naukowe Uniwersyte Wydawnictwo

format pliku - PDF

00000

„Książka Aleksandra Madydy ukazuje […] różne wymiary pracy filologa […] i właśnie ta wieloaspektowość warsztatu badawczego stanowi o wyjątkowym charakterze tomu, o jego poznawczej wartości i – co należałoby szczególnie podkreślić – dydaktycznej użyteczności. Czytelnik wraz z badaczem stale...zobacz więcej »

Od filologii do antropologii (Ebook)

Aleksander Madyda

32 zł 28.80 zł

zamów

Tożsamość nowego Izraela w Księdze Zachariasza (Ebook)

Tomasz Tułodziecki

wydawca: Naukowe Uniwersyte Wydawnictwo

format pliku - PDF

00000

„Nie bądźcie jak wasi przodkowie, których napominali dawniejsi prorocy” (Za 1,4) – za pomocą tych słów, wyjętych z prologu do Księgi Zachariasza, autor przypomina o swojej przynależności do wyjątkowej społeczności proroków ST. W świecie naznaczonym upadkiem starego porządku, który wyznaczał kres...zobacz więcej »

Tożsamość nowego Izraela w Księdze Zachariasza (Ebook)

Tomasz Tułodziecki

36 zł 32.40 zł

zamów

Osobliwa nie-śmierć neoliberalizmu (Ebook)

Colin Crouch

wydawca: Naukowe Uniwersyte Wydawnictwo

format pliku - PDF

00000

W samym centrum tej zagadki leży rozbieżność między faktycznie istniejącym neoliberalizmem a jego sterylną ideologicznie wersją. Ten pierwszy w niczym nie przypomina bowiem deklarowanego poświęcenia wolnemu rynkowi, jest on raczej oddany dominacji wielkich korporacji w życiu publicznym. Popularna...zobacz więcej »

Osobliwa nie-śmierć neoliberalizmu (Ebook)

Colin Crouch

30 zł 27.00 zł

zamów

Rosja w dialogu kultur, tom 2 (Ebook)

wydawca: Naukowe Uniwersyte Wydawnictwo

format pliku - PDF

00000

II tom monografii zbiorowej Rosja w dialogu kultur. Literatura. Język. Folklor. Idee, poświęcony 7o-leciu Prof. Stefana Grzybowskiego. Zgromadzone w zbiorze rozprawy składają się na szeroką i wielostronną refleksję nad kulturą, sztuką, literaturą i folklorem rosyjskim.

Spis treści

ROSJA...

zobacz więcej »

Rosja w dialogu kultur, tom 2 (Ebook)

32 zł 28.80 zł

zamów

Herodes Attyk. Sofista, dobroczyńca, tyran (Ebook)

Marcin Pawlak

wydawca: Naukowe Uniwersyte Wydawnictwo

format pliku - PDF

00000

Książka jest poświęcona Herodesowi Attykowi, jednej z najbardziej intrygujących postaci II wieku n.e., okresu największego rozkwitu cesarstwa rzymskiego. Ten grecki arystokrata i milioner, słynny sofista, rzymski konsul, przyjaciel i nauczyciel cesarzy wzbudzał wśród współczesnych zarówno podziw,...zobacz więcej »

Herodes Attyk. Sofista, dobroczyńca, tyran (Ebook)

Marcin Pawlak

30 zł 27.00 zł

zamów

Cultores Deorum. Stowarzyszenia religijne w Italii w okresie wczesnego cesarstwa I-III w. n.e. (Ebook)

Przemysław Wojciechowski

wydawca: Naukowe Uniwersyte Wydawnictwo

format pliku - PDF

00000

Theodor Mommsen w 1848 r. opublikował słynny traktat De collegiis et sodaliciis Romanorum. Naszkicowana przez niego sugestywna wizja rzymskich kolegiów, które – tak jak to miały czynić ich średniowieczne odpowiedniki – używały kultu jako parawanu pozwalającego im istnieć i realizować rzeczywiste...zobacz więcej »

Cultores Deorum. Stowarzyszenia religijne w Italii w okresie wczesnego cesarstwa I-III w. n.e. (Ebook)

Przemysław Wojciechowski

30 zł 27.00 zł

zamów

Katecheta i katechizowany w sieci (Ebook)

wydawca: Naukowe Uniwersyte Wydawnictwo

format pliku - PDF

00000

Dla opisu i zrozumienia przemian, jakim podlegają współczesne media prasowe, kluczowymi słowami są: globalizacja, cyfryzacja, cyberprzestrzeń, konwergencja i dywergencja. To bez wątpienia rewolucja, jaka w ciągu ostatnich lat dokonuje się w sferze rekonfiguracji komunikacji (powstanie i rozwój...zobacz więcej »

Katecheta i katechizowany w sieci (Ebook)

30 zł 27.00 zł

zamów

Zanim Polska została Polską (Ebook)

Urbańczyk Przemysław

wydawca: Naukowe Uniwersyte Wydawnictwo

format pliku - PDF

00000

Podważanie utartych poglądów i formułowanie nowych (choćby i prowokacyjnych) pytań nadaje badaniom nad minionymi czasami dynamikę wzbogacającą naszą wiedzę o nowe spojrzenie. Ta książka jest kolejną próbą przyjrzenia się przedpiastowskim i wczesnopiastowskim korzeniom polskiej państwowości. A...zobacz więcej »

Zanim Polska została Polską (Ebook)

Urbańczyk Przemysław

35 zł 31.50 zł

zamów

Bestsellery w kategorii

 

Bestseller

Bez znieczulenia (Ebook)

Magdalena Rigamonti, Marzena Dębska, Dębski Romulad

wydawca: Dom Wydawniczy PWN

seria:BEZ TAJEMNIC

format pliku - EPUB,MOBI

11111ocena: 5 [liczba ocen: 1]

„Człowiek. Kiedy jest człowiek? Tych definicji może być bardzo wiele. Ale ta biologiczna, ten moment, kiedy dochodzi do połączenia się dwóch materiałów genetycznych, dwóch gamet i powstaje nowe, jest nie do podważenia”. „Rodzenie naprawdę boli. Jestem w stanie przychylić się do tezy, że poród...zobacz więcej »

Bez znieczulenia (Ebook)

Magdalena Rigamonti

29.90 zł 26.91 zł

zamów

Bestseller

Cesarz (Ebook)

Ryszard Kapuściński

wydawca: Agora

format pliku - EPUB,MOBI

11111ocena: 5 [liczba ocen: 1]

„Cesarz” miał być pierwotnie obszerną relacją z etiopskiej rewolty. Historia kraju, którą zgłębiał reporter, ukazała mu jednak swoje drugie, znacznie straszniejsze oblicze. Kapuściński w czasie zbierania materiałów coraz bardziej ogniskował swoją uwagę wokół dworu cesarza Hajle Sellasjego i to...zobacz więcej »

Cesarz (Ebook)

Ryszard Kapuściński

19.90 zł 17.91 zł

zamów

Bestseller

Dobry "zły" liberalizm (Ebook)

Stanisław Michalkiewicz

wydawca: Von Borowiecky Wydawnictwo

format pliku - PDF

00000

Często, łatwo i powszechnie liberalizmem, liberałami, gospodarką liberalną straszy się dziś w Polsce dzieci i dorosłych, jak Babą Jagą i chorobą wstydliwą. Wiele gazet i czasopism, w tym tych określających się mianem prawicowych, pełnych jest niskiego lotu filipik skierowanych przeciwko...zobacz więcej »

Dobry "zły" liberalizm (Ebook)

Stanisław Michalkiewicz

19 zł 17.10 zł

zamów

Bestseller

Dziewczyny z Dubaju (Ebook)

Piotr Krysiak

wydawca: Deadline

format pliku - EPUB,MOBI

11110ocena: 4 [liczba ocen: 4]

Cały świat należał do nich. Luksusowe jachty, najdroższe hotele, popularne plaże w Dubaju, Cannes czy Saint Tropez. Kolorowe drinki, narkotyki i seks. Tak wyglądało życie ekskluzywnych prostytutek z Polski. Były wśród nich modelki, celebrytki, finalistki konkursów piękności, artystki. Podczas...zobacz więcej »

Dziewczyny z Dubaju (Ebook)

Piotr Krysiak

31 zł 27.90 zł

zamów

Bestseller

Służące do wszystkiego (Ebook)

Joanna Kuciel-Frydryszak

wydawca: Marginesy

format pliku - EPUB,MOBI

11111ocena: 5 [liczba ocen: 1]

Przejmujące losy „białych niewolnic”, kobiet z najniższego szczebla hierarchii służby domowej. Tych, których w przedwojennej Polsce było najwięcej. Zatrudniane przez mieszczaństwo wiejskie dziewczęta zaczynały służbę mając często 15 lat. Nie miały prawa do urlopu i wypoczynku, pracowały od świtu...zobacz więcej »

Służące do wszystkiego (Ebook)

Joanna Kuciel-Frydryszak

35.90 zł 32.31 zł

zamów

NowośćBestseller

21 lekcji na XXI wiek

Yuval Noah Harari

wydawca: Literackie

format pliku - MP3

00000

Jakie wyzwania stawia przed ludzkością teraźniejszość? Nowa książka autora światowych bestsellerów Sapiens i Homo deus. Krótka historia jutra. Yuval Noah Harari, słynny izraelski historyk i wizjoner, w swej najnowszej książce skupia się nie na przeszłości ani na możliwej przyszłości...zobacz więcej »

21 lekcji na XXI wiek

Yuval Noah Harari

34.90 zł 31.41 zł

zamów

NowośćBestseller

Sapiens

Yuval Noah Harari

wydawca: Literackie

format pliku - MP3

11110ocena: 4 [liczba ocen: 2]

Światowy hit. Książka, dzięki której rozpoczęła się międzynarodowa kariera Harariego. Całościowa historia człowieka - od ukrywania się w jaskiniach do podróży na Księżyc i inżynierii genetycznej. Sto tysięcy lat temu ludzie z trudem walczyli o przetrwanie, cały czas żyjąc w strachu...zobacz więcej »

Sapiens

Yuval Noah Harari

39.90 zł 35.91 zł

zamów

NowośćBestseller

Nauka o klimacie (Ebook)

Kardaś Aleksandra, Marcin Popkiewicz, Malinowski Szymon

wydawca: Sonia Draga

format pliku - EPUB,MOBI

00000

Globalne ocieplenie to temat bardzo „gorący”, wywołujący emocje i ożywione dyskusje: od rozmów w gronie znajomych po wystąpienia polityków w ogólnopolskich mediach. W dyskusjach tych napotkać można wiele nieporozumienia, wyobrażeń odległych od stanu wiedzy naukowej i mitów klimatycznych,...zobacz więcej »

Nauka o klimacie (Ebook)

Kardaś Aleksandra

50 zł 40.00 zł

zamów
Dodaj recenzję

Dodaj recenzję produktu "Problems of economic policy of the Central and Eastern Europe countries: macroeconomic and regional aspects. Problemy polityki ekonomicznej państw Europy Środkowej i Wschodniej: aspekty makroekonomiczne i regionalne"

Twoja ocena
Jednym zdaniem
Treść recenzji
Oświadczam, że jestem wyłącznym autorem publikowanej recenzji i nie narusza ona praw osób trzecich. Wyrażam zgodę na wykorzystanie recenzji przez Ravelo sp. z o.o. do celów promocyjnych.

Inni klienci oglądali również

„Publikację można wyświetlić w programie iBooks na urządzeniu z systemem iOS” Autobiografia Verny van Schaik, najgłębiej nurkującej kobiety świata, której notowane w Księdze Rekordów Guinessa 221 metrów pozostaje nie pobite od 2004 r. Jednak nie rekord, ale droga, którą Verna przeszła zmagając...

Korea Północna to zagadka. Z jednej strony reżim nieprzystający do współczesnych czasów i jeden z najbiedniejszych krajów na świecie, który nie przetrwałby bez międzynarodowej pomocy humanitarnej. Z drugiej – państwo igrające z bronią masowego rażenia, pretendujące do miana atomowej potęgi, z...

Żyj i bogać się

Żyj i bogać się

zamów
19.90 zł
17.91 zł

Celem publikacji jest nauczenie Cię konkretnych strategii i technik zarządzania pieniędzmi, które pozwolą na kontrolę wydatków, znajdowanie nowych źródeł dochodów, inwestowanie i zapewnienie sobie odpowiedniego poziomu życia w przyszłości. Część dotycząca strategii finansowych jest oparta na...

E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY: AKTUALNOŚCI 1.Zdolność kredytowa samorządów idzie w dół 2.Obowiązkowe potwierdzenie warunków umowy o pracę jeszcze w tym roku 3.Zmiany w Karcie Nauczyciela. Od września bez godzin karcianych RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA 4.TEMAT MIESIĄCA: Nowe sprawozdania w...

Prace polskiego agrarysty i cywilisty Profesora Waleriana Pańki zachowują do dziś swoją aktualność i cieszą się nieustanym zainteresowaniem doktryny prawa rolnego i prawa cywilnego. Do fundamentalnych dzieł naukowych należą monografie: "Własność gruntowa w planowej gospodarce przestrzennej....

Podróż służbowa to zazwyczaj podróż tymczasowa i incydentalna, którą pracownik odbywa na polecenie pracodawcy i w ramach wykonywanej pracy, poza miejscowość właściwą dla siedziby organizacji lub stałego miejsca pracy pracownika. A jak to wygląda w przypadku wolontariuszy? Jak rozliczyć takie...

Rozmowy przypominały żeglugę po wodach burzliwych i słabo oznakowanych, wędrówkę w gąszczu zmiennych i zaskakujących nieraz tematów, między przeszłością a przyszłością, tym, co prywatne, i tym, co publiczne. Stanisław Lem wracał do własnej biografii, do lwowskiego dzieciństwa i do lat wojny...

Z zawodu specjalista Ochrony Środowiska i specjalista ds. BHP. Prywatnie miłośniczka przyrody, ceniąca jej piękno. Anna Sznigir ur. w 1977 r. w Gryfinie, w dzieciństwie autorka zachorowała na Młodzieńcze Idiopatyczne Zapalenie Stawów, chorobę na całe życie. Z tego powodu autorka w 2016 r....

Wspomnienia Niemca dojrzewającego w ZSRR, wychowanka sowieckiego systemu, kształtowanego, by krzewić rewolucję komunistyczną we własnym kraju. Po wojnie Wolfgang Leonhard aktywnie wprowadza komunizm w pokonanych Niemczech. Ideowe rozterki każą mu w 1949 roku zerwać ze stalinizmem. Wydane po raz...

Zanurzona z filmem (iOS) (Ebook)

Verna van Schaik

wydawca: Mayfly

format pliku - EPUB

00000

„Publikację można wyświetlić w programie iBooks na urządzeniu z systemem iOS” Autobiografia Verny van Schaik, najgłębiej nurkującej kobiety świata, której notowane w Księdze Rekordów Guinessa 221 metrów pozostaje nie pobite od 2004 r. Jednak nie rekord, ale droga, którą Verna przeszła zmagając...zobacz więcej »
Zanurzona z filmem (iOS)

Zanurzona z filmem (iOS) (Ebook)

Verna van Schaik

31 zł27.90 zł

zamów

Korea Północna Paradoksy polityki Kimów (Ebook)

Barthélémy Courmont

wydawca: Akademickie Dialog Wydawnictwo

format pliku - EPUB,MOBI

00000

Korea Północna to zagadka. Z jednej strony reżim nieprzystający do współczesnych czasów i jeden z najbiedniejszych krajów na świecie, który nie przetrwałby bez międzynarodowej pomocy humanitarnej. Z drugiej – państwo igrające z bronią masowego rażenia, pretendujące do miana atomowej potęgi, z...zobacz więcej »
Korea Północna Paradoksy polityki Kimów

Korea Północna Paradoksy polityki Kimów (Ebook)

Barthélémy Courmont

31 zł27.90 zł

zamów

Żyj i bogać się

Arkadiusz Bednarski

wydawca: Złote Myśli

format pliku - MP3

00000

Celem publikacji jest nauczenie Cię konkretnych strategii i technik zarządzania pieniędzmi, które pozwolą na kontrolę wydatków, znajdowanie nowych źródeł dochodów, inwestowanie i zapewnienie sobie odpowiedniego poziomu życia w przyszłości.

Część dotycząca strategii finansowych jest...

zobacz więcej »
Żyj i bogać się

Żyj i bogać się

Arkadiusz Bednarski

31 zł27.90 zł

zamów

Aktualności rachunkowości budżetowej, wydanie czerwiec-lipiec 2016 r. (Ebook)

Praca zbiorowa

wydawca: Wiedza i Praktyka

format pliku - PDF

00000

E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY: AKTUALNOŚCI 1.Zdolność kredytowa samorządów idzie w dół 2.Obowiązkowe potwierdzenie warunków umowy o pracę jeszcze w tym roku 3.Zmiany w Karcie Nauczyciela. Od września bez godzin karcianych RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA 4.TEMAT MIESIĄCA: Nowe sprawozdania w...zobacz więcej »
Aktualności rachunkowości budżetowej, wydanie czerwiec-lipiec 2016 r.

Aktualności rachunkowości budżetowej, wydanie czerwiec-lipiec 2016 r. (Ebook)

Praca zbiorowa

31 zł27.90 zł

zamów

Walerian Pańko: "O prawie własności i jego współczesnych funkcjach" (Ebook)

Pańko Walerian

wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

format pliku - PDF

00000

Prace polskiego agrarysty i cywilisty Profesora Waleriana Pańki zachowują do dziś swoją aktualność i cieszą się nieustanym zainteresowaniem doktryny prawa rolnego i prawa cywilnego. Do fundamentalnych dzieł naukowych należą monografie: "Własność gruntowa w planowej gospodarce przestrzennej....zobacz więcej »
Walerian Pańko: "O prawie własności i jego współczesnych funkcjach"

Walerian Pańko: "O prawie własności i jego współczesnych funkcjach" (Ebook)

Pańko Walerian

31 zł27.90 zł

zamów

Wolontariusze i pracownicy NGO mają prawo do zwrotu kosztów podróży (Ebook)

Katarzyna Trzpioła

wydawca: Wiedza i Praktyka

format pliku - PDF

00000

Podróż służbowa to zazwyczaj podróż tymczasowa i incydentalna, którą pracownik odbywa na polecenie pracodawcy i w ramach wykonywanej pracy, poza miejscowość właściwą dla siedziby organizacji lub stałego miejsca pracy pracownika. A jak to wygląda w przypadku wolontariuszy? Jak rozliczyć takie...zobacz więcej »
Wolontariusze i pracownicy NGO mają prawo do zwrotu kosztów podróży

Wolontariusze i pracownicy NGO mają prawo do zwrotu kosztów podróży (Ebook)

Katarzyna Trzpioła

31 zł27.90 zł

zamów

Świat na krawędzi. Ze Stanisławem Lemem rozmawia Tomasz Fiałkowski (Ebook)

Stanisław Lem, Tomasz Fiałkowski

wydawca: Cyfrant

format pliku - EPUB,MOBI

00000

Rozmowy przypominały żeglugę po wodach burzliwych i słabo oznakowanych, wędrówkę w gąszczu zmiennych i zaskakujących nieraz tematów, między przeszłością a przyszłością, tym, co prywatne, i tym, co publiczne. Stanisław Lem wracał do własnej biografii, do lwowskiego dzieciństwa i do lat wojny...zobacz więcej »
Świat na krawędzi. Ze Stanisławem Lemem rozmawia Tomasz Fiałkowski

Świat na krawędzi. Ze Stanisławem Lemem rozmawia Tomasz Fiałkowski (Ebook)

Stanisław Lem, Tomasz Fiałkowski

31 zł27.90 zł

zamów

Choroba to walka (Ebook)

Anna Sznigir

wydawca: Sitepress

format pliku - PDF

00000

Z zawodu specjalista Ochrony Środowiska i specjalista ds. BHP. Prywatnie miłośniczka przyrody, ceniąca jej piękno. Anna Sznigir ur. w 1977 r. w Gryfinie, w dzieciństwie autorka zachorowała na Młodzieńcze Idiopatyczne Zapalenie Stawów, chorobę na całe życie. Z tego powodu autorka w 2016 r....zobacz więcej »
Choroba to walka

Choroba to walka (Ebook)

Anna Sznigir

31 zł27.90 zł

zamów

Dzieci rewolucji (Ebook)

Leonhard Wolfgang

wydawca: KARTA

format pliku - EPUB,MOBI

00000

Wspomnienia Niemca dojrzewającego w ZSRR, wychowanka sowieckiego systemu, kształtowanego, by krzewić rewolucję komunistyczną we własnym kraju. Po wojnie Wolfgang Leonhard aktywnie wprowadza komunizm w pokonanych Niemczech. Ideowe rozterki każą mu w 1949 roku zerwać ze stalinizmem. Wydane po raz...zobacz więcej »
Dzieci rewolucji

Dzieci rewolucji (Ebook)

Leonhard Wolfgang

31 zł27.90 zł

zamów
To top