Księgarnia internetowa Ravelo – tanie książki i wiele więcej
Księgarnia Ravelo – książki, ebooki, zabawki
Twój koszyk »
jest pusty
+1

Dodano:
sprawdź zawartość koszyka »

sprawdź
koszyk »
kontynuuj
zakupy »
promocjapromocja
Problems of economic policy of the Central and Eastern Europe countries: macroeconomic and regional aspects. Problemy polityki ekonomicznej państw Europy Środkowej i Wschodniej: aspekty makroekonomiczne i regionalne - Ebooki i Audiobooki
Google PlusFacebookPinterest
Wstaw obrazek na swoją stronę »
X<a href="https://www.ravelo.pl/problems-of-economic-policy-of-the-central-and-eastern-europe-countries-macroeconomic-and-regional-aspects-problemy-polityki-ekonomicznej-panstw-europy-srodkowej-i-wschodniej-aspekty-makroekonomiczne-i-regionalne,p200106900.html" title="Problems of economic policy of the Central and Eastern Europe countries: macroeconomic and regional aspects. Problemy polityki ekonomicznej państw Europy Środkowej i Wschodniej: aspekty makroekonomiczne i regionalne"><img src="https://www.ravelo.pl/pub/mm/img/220/200106900.jpg" alt="Problems of economic policy of the Central and Eastern Europe countries: macroeconomic and regional aspects. Problemy polityki ekonomicznej państw Europy Środkowej i Wschodniej: aspekty makroekonomiczne i regionalne - Ebooki i Audiobooki"></a>

Problems of economic policy of the Central and Eastern Europe countries: macroeconomic and regional aspects. Problemy polityki ekonomicznej państw Europy Środkowej i Wschodniej: aspekty makroekonomiczne i regionalne (Ebook)

Format pliku: PDF

wydawca: Naukowe Uniwersyte Wydawnictwodata wydania:2014
Oceń produkt
Cena detaliczna:31 zł

27.90 zł

Cena zawiera podatek VAT

dodaj do przechowalni

Wyłącznie przedpłata (karta płatnicza, przelew, BLIK itd.)

Książka elektronicznaKsiążka elektroniczna, do pobrania po opłaceniu zamówienia

Ebook chronionyEbook chroniony przezWatermark

zobacz więcej »

Wydawca: Naukowe Uniwersyte WydawnictwoData wydania:2014
Pełny opis

Pełny opis eBooka "Problems of economic policy of the Central and Eastern Europe countries: macroeconomic and regional aspects. Problemy polityki ekonomicznej państw Europy Środkowej i Wschodniej: aspekty makroekonomiczne i regionalne"

Pełny tytuł: "Problems of economic policy of the Central and Eastern Europe countries: macroeconomic and regional aspects. Problemy ekonomičeskoj politiki stran Central'noj i Vostočnoj Evropy: makroekonomičeskie i regional'nye aspekty. Problemy polityki ekonomicznej państw Europy Środkowej i Wschodniej: aspekty makroekonomiczne i regionalne"

Spis treści

Editor’s note / ??????????? / Od redaktorów / 11 I. Current Problems of Macroeconomic Policy / ?????????? ???????? ?????????????????? ???????? / Aktualne problemy polityki makroekonomicznej Saulius Stanaitis, Regina Subotkeviciene, Darius Česnavičius – ????????? ? ??????????? ???????? ????????? ????? ? ???????? ??????????? ??????????? ??????? / Trends and Prospects of the Development of the Lithuanian Economy under the Influence of the Global Crisis / Tendencje i perspektywy rozwoju gospodarki Litwy w warunkach skutkow kryzysu globalnego / 23 Dainis V. Zelmenis – ?????? ? ?????? «???? ?????????» / Latvia and „two-speed” Europe / Łotwa i Europa „dwoch prędkości” / 39 Lyudmila V. Kozarezenko – ???????????? ????????? ? ???????? ???????????????? ????????????? ????????? / Human Potential in the Process of State Regulation of the Economy / Potencjał ludzki w procesie państwowej regulacji gospodarki / 53 Dmitry Pavlyuk, Natalia Gode – Spatial Aspects of International Population Migration in the European Countries / ??????????????? ??????? ????????????? ???????? ????????? ??????????? ????? / Przestrzenne aspekty międzynarodowej migracji ludności państw europejskich / 73 Zhanna Tsaurkubule, Alevtina Vishnevskaya – Problems and Prospects of Development of SMEs in Latvia / ???????? ? ??????????? ???????? ??? ? ?????? / Problemy i perspektywy rozwoju MSP na Łotwie / 93 II. New Conditions of Regional Policy / ????????? ? ?????????? ???????????? ???????? / Nowe uwarunkowania polityki regionalnej Aranka Ignasiak-Szulc, Andrzej Potoczek – Current Directions and Conditions of Development Policy of Regions in Poland / ??????????? ??????????? ? ??????????????? ???????? ???????? ???????? ? ?????e / Wspołczesne kierunki i uwarunkowania rozwoju regionow w Polsce / 109 Angelina Gudkova, Sergey Shuvalov – ??????????????? ????????????? ?????????????? ???????? ? ??????: ???????????? ?????? / Governmental Regulation of Innovation Development in Russia: Regional Aspect / Państwowa regulacja rozwoju innowacyjnego w Rosji: aspekt regionalny / 127 Vladimir S. Fateyev – ??????????? ?????????, ???????? ? ??????????? ????????????????? ???????????? ???????? ?????????? ???????? / Current State, Problems and Perspectives of the Improvement of the Regional Policy of Republic of Belarus / Stan aktualny, problemy i perspektywy udoskonalenia polityki regionalnej Republiki Białoruś / 147 Gulmira I. Dosmagambetova – ???????????? ???????? ?????????????? ?????????? / Regional Policy of Post-soviet Kazakhstan / Polityka regionalna postsowieckiego Kazachstanu / 167 Lyubov I. Fedulova – ??????? ?? ???? ???????? ???????????? ????????????? ?????? / Ukraine on the Way to Regional Innovative Systems Construction / Ukraina na drodze tworzenia regionalnych systemów innowacyjnych / 183 Katarzyna Świerczewska-Pietras, Izabella Dąbrowska – Management of Revitalisation Processes in Poland in the Context of Regional Development / ?????????? ?????????? ????????????? ? ?????? ? ????????? ????????????? ???????? / Zarządzanie procesami rewitalizacji w Polsce w kontekście rozwoju regionalnego / 203 III. New Determinants of Economic Development / ????? ???????????? ?????????????? ???????? / Nowe determinanty rozwoju gospodarczego Mirosława Klamut – Public-Private Partnership as an Instrument of Cooperation of Public and Private Sector / ??????????????-??????? ??????????? ??? ?????????? ?????????????? ???????????????? ? ???????? ???????? / Partnerstwo publiczno-prywatne jako instrument współpracy sektora publicznego i prywatnego / 229 Aleksandrs Stetjuha – Transport System and its Development in the Regional Perspective / ???????????? ??????? ? ?? ???????? ? ???????????? ??????????? / System transportowy i jego rozwój w perspektywie regionalnej / 245 Luca Manfredi, Urszula Markowska-Przybyła – Crowdfunding as a Symptom of Social Capital – an Example of Italy and Poland / / ???????????? ??? ?????????? ????????????? ???????? – ?????? ?????? ? ?????? / Crowdfunding jako przejaw kapitału społecznego – przykład Włoch i Polski / 257 Tatiana M. Bogolib – Role of Educational and Innovative Potential in Development of the Region – the Case of Ukraine / ???? ???????????????? ? ?????????????? ?????????? ? ???????? ??????? – ?????? ??????? / Rola potencjału edukacyjnego i innowacyjnego w rozwoju regionu – przykład Ukrainy / 273 Barbara Jurkowska – Cross-border Cooperation in the North-Eastern Borderland of the EU in the Light of Survey Research / ?????????????? ?????????????? ?? ??????-????????? ??? ????????? ??????????? ?C ? ????? ????????? ?????? / Współpraca transgraniczna na połnocno-wschodnim pograniczu UE w świetle badań ankietowych / 289 Marzena Piotrowska-Trybull – Post-military Areas – an Opportunity or a Threat to Sustainable Development of Municipalities? / / ????? ?????? ??????? ???????? – ???? ??? ?????? ??? ??????????? ???????? ????? / Tereny powojskowe – szansa czy zagrożenie dla zrownoważonego rozwoju gmin? / 317 IV. Evolution of Public Finance in the Development Process / ???????? ??????????????? ???????? ? ???????? ???????? / Ewolucja finansow publicznych w procesie rozwoju Anastasia A. Lisnyak, Natalia A.Tyulenieva – ?????????? ?????? ???????????? ??????? ????????? / Financial Models of Regional Innovation System / Finansowe modele regionalnego systemu innowacji / 333 Lyubov V. Lysyak – ???????????? ????????? ???????? ??? ?????????? ???????? ????????????? ???????? ??????? / Pubblic Finance Modernization as a Tool for Regional Development Policy of Ukraine / Modernizacja finansów publicznych jako instrument polityki rozwoju regionalnego Ukrainy / 349 ?atiana Andreieva – ??????? ????????? ???????? ?????? / Questions on Tax Policy of Latvia / Problemy polityki podatkowej Łotwy / 369 Inese Paberza – The Impact of Personal Income Tax on the Development of Economy / ??????? ??????????? ?????? ? ????????? ?? ???????? ?????????? ????????? / Wpływ podatku dochodowego od osób fizycznych na rozwój gospodar?zy / 385 Aleksandrs Rubanovskis – ?????????? ??????? ????????????????? ?????????? ?????????? ??????? / Urgent Problems of the Pension System Improvement in Latvia / Naglące problemy doskonalenia łotewskiego system emerytalnego / 395 Wojciech Dereszewski, Bożena Zaborowska – Solecki Fund as an Instrument of a Local Development on the Example of Kurzętnik Commune / ???????? ???? ? ???????? ??????????? ???????? ???????? ?? ??????? ????? ????????? / Fundusz sołecki jako instrument rozwoju lokalnego na przykładzie gminy Kurzętnik / 411 V. Regional Research Methods / ?????? ???????????? ???????????? /Metody badań regionalnych Gennadij A. Khatskevich, Elena V. Opiekun, Valentina I. Lialikova – ??????????????? ???????? ???????: ???????????????? ?????? ? ????????? ??????? / Forecasting Development of the Region: Econometric Methods and Most Important Factors / Prognozowanie rozwoju regionu: metody ekonometryczne i ważniejsze czynniki / 429 Wojciech Kosiedowski, Olga Lavrinenko – ?????????????? ?????? ??????? ????????????? ???????? ??? ???????????? ?????????-?????????????? ??????? / Statistical Methods for Analysis of Regional Development as a Multidimensional Socio-economic Phenomenon / Statystyczne metody analizy rozwojuregionalnego jako wielowymiarowego zjawiska społeczno-ekonomicznego / 457 Olga Shevchenko – ????????? ??????????? ??????????????? ????????????? ???????? / Strategies to Overcome the Disparities in Regional Development / Strategie przezwyciężania nierównomierności w rozwoju regionalnym / 485 Information about Authors / 501

Cechy produktu

Cechy produktu

Wydawca: Naukowe Uniwersyte Wydawnictwo

data wydania: 2014

numer produktu: 200106900

kod produktu: 40ECBFA5EB

Zabezpieczenie pliku: Watermark

Średnia ocena Klientów:
Kategorie

Zobacz również

 

Konstytucje państw europejskich z perspektyw historycznej i współczesnej (Ebook)

wydawca: Naukowe Uniwersyte Wydawnictwo

format pliku - PDF

00000

"Konstytucje państw europejskich z perspektyw historycznej i współczesnej" to praca zbiorowa młodych naukowców zainteresowanych prawem konstytucyjnym. Publikacja ta jest owocem rozważań i dyskusji podjętych podczas II Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Konstytucje państw europejskich: historia...zobacz więcej »

Konstytucje państw europejskich z perspektyw historycznej i współczesnej (Ebook)

26 zł 23.40 zł

zamów

Pomiędzy prawdą a zmyśleniem. U źródeł interpretacji w malarstwie współczesnym (Ebook)

wydawca: Naukowe Uniwersyte Wydawnictwo

format pliku - PDF

00000

Organizatorzy konferencji z Zakładu Malarstwa w Instytucie Artystycznym na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu podjęli decyzję o zorganizowaniu w listopadzie ubiegłego roku kolejnej konferencji i panelu dyskusyjnego, której tytuł nawiązuje, na pozór, do tematyki poprzedniej konferencji, sprzed...zobacz więcej »

Pomiędzy prawdą a zmyśleniem. U źródeł interpretacji w malarstwie współczesnym (Ebook)

42 zł 37.80 zł

zamów

Od filologii do antropologii (Ebook)

Aleksander Madyda

wydawca: Naukowe Uniwersyte Wydawnictwo

format pliku - PDF

00000

„Książka Aleksandra Madydy ukazuje […] różne wymiary pracy filologa […] i właśnie ta wieloaspektowość warsztatu badawczego stanowi o wyjątkowym charakterze tomu, o jego poznawczej wartości i – co należałoby szczególnie podkreślić – dydaktycznej użyteczności. Czytelnik wraz z badaczem stale...zobacz więcej »

Od filologii do antropologii (Ebook)

Aleksander Madyda

32 zł 28.80 zł

zamów

Tożsamość nowego Izraela w Księdze Zachariasza (Ebook)

Tomasz Tułodziecki

wydawca: Naukowe Uniwersyte Wydawnictwo

format pliku - PDF

00000

„Nie bądźcie jak wasi przodkowie, których napominali dawniejsi prorocy” (Za 1,4) – za pomocą tych słów, wyjętych z prologu do Księgi Zachariasza, autor przypomina o swojej przynależności do wyjątkowej społeczności proroków ST. W świecie naznaczonym upadkiem starego porządku, który wyznaczał kres...zobacz więcej »

Tożsamość nowego Izraela w Księdze Zachariasza (Ebook)

Tomasz Tułodziecki

36 zł 32.40 zł

zamów

Osobliwa nie-śmierć neoliberalizmu (Ebook)

Colin Crouch

wydawca: Naukowe Uniwersyte Wydawnictwo

format pliku - PDF

00000

W samym centrum tej zagadki leży rozbieżność między faktycznie istniejącym neoliberalizmem a jego sterylną ideologicznie wersją. Ten pierwszy w niczym nie przypomina bowiem deklarowanego poświęcenia wolnemu rynkowi, jest on raczej oddany dominacji wielkich korporacji w życiu publicznym. Popularna...zobacz więcej »

Osobliwa nie-śmierć neoliberalizmu (Ebook)

Colin Crouch

30 zł 27.00 zł

zamów

Rosja w dialogu kultur, tom 2 (Ebook)

wydawca: Naukowe Uniwersyte Wydawnictwo

format pliku - PDF

00000

II tom monografii zbiorowej Rosja w dialogu kultur. Literatura. Język. Folklor. Idee, poświęcony 7o-leciu Prof. Stefana Grzybowskiego. Zgromadzone w zbiorze rozprawy składają się na szeroką i wielostronną refleksję nad kulturą, sztuką, literaturą i folklorem rosyjskim.

Spis treści

ROSJA...

zobacz więcej »

Rosja w dialogu kultur, tom 2 (Ebook)

32 zł 28.80 zł

zamów

Herodes Attyk. Sofista, dobroczyńca, tyran (Ebook)

Marcin Pawlak

wydawca: Naukowe Uniwersyte Wydawnictwo

format pliku - PDF

00000

Książka jest poświęcona Herodesowi Attykowi, jednej z najbardziej intrygujących postaci II wieku n.e., okresu największego rozkwitu cesarstwa rzymskiego. Ten grecki arystokrata i milioner, słynny sofista, rzymski konsul, przyjaciel i nauczyciel cesarzy wzbudzał wśród współczesnych zarówno podziw,...zobacz więcej »

Herodes Attyk. Sofista, dobroczyńca, tyran (Ebook)

Marcin Pawlak

30 zł 27.00 zł

zamów

Cultores Deorum. Stowarzyszenia religijne w Italii w okresie wczesnego cesarstwa I-III w. n.e. (Ebook)

Przemysław Wojciechowski

wydawca: Naukowe Uniwersyte Wydawnictwo

format pliku - PDF

00000

Theodor Mommsen w 1848 r. opublikował słynny traktat De collegiis et sodaliciis Romanorum. Naszkicowana przez niego sugestywna wizja rzymskich kolegiów, które – tak jak to miały czynić ich średniowieczne odpowiedniki – używały kultu jako parawanu pozwalającego im istnieć i realizować rzeczywiste...zobacz więcej »

Cultores Deorum. Stowarzyszenia religijne w Italii w okresie wczesnego cesarstwa I-III w. n.e. (Ebook)

Przemysław Wojciechowski

30 zł 27.00 zł

zamów

Katecheta i katechizowany w sieci (Ebook)

wydawca: Naukowe Uniwersyte Wydawnictwo

format pliku - PDF

00000

Dla opisu i zrozumienia przemian, jakim podlegają współczesne media prasowe, kluczowymi słowami są: globalizacja, cyfryzacja, cyberprzestrzeń, konwergencja i dywergencja. To bez wątpienia rewolucja, jaka w ciągu ostatnich lat dokonuje się w sferze rekonfiguracji komunikacji (powstanie i rozwój...zobacz więcej »

Katecheta i katechizowany w sieci (Ebook)

30 zł 27.00 zł

zamów

Zanim Polska została Polską (Ebook)

Urbańczyk Przemysław

wydawca: Naukowe Uniwersyte Wydawnictwo

format pliku - PDF

00000

Podważanie utartych poglądów i formułowanie nowych (choćby i prowokacyjnych) pytań nadaje badaniom nad minionymi czasami dynamikę wzbogacającą naszą wiedzę o nowe spojrzenie. Ta książka jest kolejną próbą przyjrzenia się przedpiastowskim i wczesnopiastowskim korzeniom polskiej państwowości. A...zobacz więcej »

Zanim Polska została Polską (Ebook)

Urbańczyk Przemysław

35 zł 31.50 zł

zamów

Bestsellery w kategorii

 

Bestseller

Lapidarium III (Ebook)

Ryszard Kapuściński

wydawca: Agora

format pliku - EPUB,MOBI

00000

„Lapidarium III” to zbiór zapisków Ryszarda Kapuścińskiego, książka wyjątkowa na tle wszystkich utworów autora. W odróżnieniu od pozostałych, nie tworzą jej spójne, uporządkowane historie, lecz spisane na gorąco tropy myśli, zmienne tematy i formy. Autor nie zaczyna opowieści od początku, ale...zobacz więcej »

Lapidarium III (Ebook)

Ryszard Kapuściński

6.99 zł 6.29 zł

zamów

Bestseller

Lapidarium VI (Ebook)

Ryszard Kapuściński

wydawca: Agora

format pliku - EPUB,MOBI

00000

Rok 2002. Ryszard Kapuściński odwiedza dziesięć krajów na trzech kontynentach: Bułgarię, Francję, Włochy, Stany Zjednoczone, Argentynę, Turcję... Odbywa dziesiątki wykładów, spotkań. Kolejne lata to następne podróże, lektury, nowi ludzie i myśli utrwalone w „Lapidarium VI” – ostatnim z cyklu,...zobacz więcej »

Lapidarium VI (Ebook)

Ryszard Kapuściński

6.99 zł 6.29 zł

zamów

Bestseller

Lapidarium V (Ebook)

Ryszard Kapuściński

wydawca: Agora

format pliku - EPUB,MOBI

00000

„Lapidarium V” to zbiór notatek i spontanicznych spostrzeżeń, w których cesarz reportażu stara się uchwycić ulotne chwile codzienności. Nie tworzy skończonych, przemyślanych opowieści, ale urywa w pół słowa, a pewne fakty po prostu pomija. Pisze z Meksyku, Warszawy, Tanzanii. O apartheidzie...zobacz więcej »

Lapidarium V (Ebook)

Ryszard Kapuściński

6.99 zł 6.29 zł

zamów

Bestseller

Imperium (Ebook)

Ryszard Kapuściński

wydawca: Agora

format pliku - EPUB,MOBI

00000

„Imperium” jak wszystkie książki Kapuścińskiego ma swoją historię i, jak niektóre z nich, jest efektem zupełnie innego zamysłu. W latach 80. pisarz planował stworzyć trylogię o wielkich dyktatorach Etiopii, Iranu i Ugandy. Pierwszym tomem miał być „Cesarz”, drugim „Szachinszach”, trzecim „Amin”....zobacz więcej »

Imperium (Ebook)

Ryszard Kapuściński

19.90 zł 17.91 zł

zamów

Bestseller

Lapidarium II (Ebook)

Ryszard Kapuściński

wydawca: Agora

format pliku - EPUB,MOBI

00000

Abu Dhabi, Nieborów, Berlin... Arabskie zoo, polska pracownia reportera... Książki Czesława Miłosza, Stefana Żeromskiego, Nikołaja Gogola, Fernanda Légera... Wystawy Salvadora Dalego, Antoniego Tapiesa, Stefana Gierowskiego... „Lapidarium II” to zapis intelektualnych wędrówek Ryszarda...zobacz więcej »

Lapidarium II (Ebook)

Ryszard Kapuściński

6.99 zł 6.29 zł

zamów

Bestseller

Lapidarium IV (Ebook)

Ryszard Kapuściński

wydawca: Agora

format pliku - EPUB,MOBI

00000

Precyzyjna mozaika, chaos dyskretnie uporządkowany – tak mówi się o zbiorze notatek Ryszarda Kapuścińskiego, które tworzą czwarty tom „Lapidariów”. Cesarz reportażu doświadcza świata spontanicznie, chwytając w przelocie jego najbarwniejsze fragmenty. W takiej też poetyce – niedokończonych...zobacz więcej »

Lapidarium IV (Ebook)

Ryszard Kapuściński

6.99 zł 6.29 zł

zamów

Bestseller

Laleczki skazańców (Ebook)

Linda Polman

wydawca: Czarne

format pliku - EPUB,MOBI

00000

Stany Zjednoczone, rok 1998. W planie dwadzieścia egzekucji, jedna co osiemnaście dni. Rok 1999. Trzydzieści pięć egzekucji, jedna co dziesięć dni. Rok później jedna co dziewięć. Obecnie kara śmierci może być zasądzona w 31 z 50 stanów USA. Zastrzyk trucizny, krzesło elektryczne, komora...zobacz więcej »

Laleczki skazańców (Ebook)

Linda Polman

29.90 zł 26.91 zł

zamów

NowośćBestseller

Dziewczyny z Dubaju (Ebook)

Piotr Krysiak

wydawca: Deadline

format pliku - EPUB,MOBI

00000

Cały świat należał do nich. Luksusowe jachty, najdroższe hotele, popularne plaże w Dubaju, Cannes czy Saint Tropez. Kolorowe drinki, narkotyki i seks. Tak wyglądało życie ekskluzywnych prostytutek z Polski. Były wśród nich modelki, celebrytki, finalistki konkursów piękności, artystki. Podczas...zobacz więcej »

Dziewczyny z Dubaju (Ebook)

Piotr Krysiak

31 zł 27.90 zł

zamów
Dodaj recenzję

Dodaj recenzję produktu "Problems of economic policy of the Central and Eastern Europe countries: macroeconomic and regional aspects. Problemy polityki ekonomicznej państw Europy Środkowej i Wschodniej: aspekty makroekonomiczne i regionalne"

Twoja ocena
Jednym zdaniem
Treść recenzji
Oświadczam, że jestem wyłącznym autorem publikowanej recenzji i nie narusza ona praw osób trzecich. Wyrażam zgodę na wykorzystanie recenzji przez Ravelo sp. z o.o. do celów promocyjnych.
Biorę udział w konkursie recenzji.

Inni klienci oglądali również

...na sposób zachowania pracowników, ich reakcje i motywację do pracy. Role kierownicze stale ulegają modyfikacjom, przystosowując się do warunków ekonomiczno-społecznych, w jakich musi funkcjonować organizacja. Rola menedżerów polega na spajaniu idei i celów organizacji z działaniami...

Fascynująca biografia Bronisława Grąbczewskiego, a zarazem reportaż z podróży jego śladami. Główny bohater to postać tyleż wyrazista, co zagadkowa: słynny podróżnik, który będąc synem powstańca styczniowego, zaciągnął się do służby w carskiej armii . Jako jej oficer w latach osiemdziesiątych...

Głównym celem publikacji jest zidentyfikowanie systemu instytucji mających znaczenie dla efektów funkcjonowania rynku pracy i stworzenie teoretycznej podbudowy dla oceny możliwości deregulacji rynku pracy w różnych systemach gospodarczych. Podstawowym celem poznawczym jest rozpoznanie na gruncie...

Niniejsza publikacja stanowi zbiór opracowań nadesłanych na Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości zorganizowany pod hasłem: Współczesne problemy i kierunki transformacji rachunkowości i rewizji finansowej. Tom II poświęcony został aspektom zarządczym w rachunkowości. Opracowania prezentują...

Prawo administracyjne stanowi najszerszą gałąź prawa. Potrzeba kształcenia studentów na kierunku Administracja w zakresie tej gałęzi jest oczywista. Na rynku znajduje się wiele podręczników omawiających problematykę prawa administracyjnego, jednak niniejszy skrypt stanowić ma pomoc dla osób,...

Wyjątkowo śmiała diagnoza współczesnej sytuacji społeczno-gospodarczej, której autor porównuje menedżerów do lilii wodnych jako osobników mających skłonność do niszczenia własnej przestrzeni życiowej. Masowe zwolnienia, skandale korupcyjne, kryzysy finansowe to czynniki, które powodują coraz...

Opisujemy proces, który jest najbardziej widocznym elementem całego łańcucha dostaw, a który tak naprawdę należy eliminować lub redukować do minimum. Zapasy w magazynie są pewną formą zamrożonego, niepracującego kapitału. Przedstawiamy sposoby organizacji procesów magazynowych tak, aby trwały...

Nowoczesny podręcznik akademicki będący prawdziwym kompendium wiedzy o prawie karnym międzynarodowym. Autorzy kontynuują studia rozpoczęte przez prof. Lecha Gardockiego w kultowym już podręczniku Zarys prawa karnego międzynarodowego (PWN 1985). W syntetyczny i klarowny sposób autorzy objaśniają...

Dean to meteor, mit, aktor trzech filmów (Buntownik bez powodu, Na wschód od Edenu, Olbrzym), młodzieniec o anielskiej twarzy, za którą zdaje się kryć także cząstka demona, a Philippe Besson postanowił uchwycić jego osobowość, zbliżyć się do niego, niemal go dotknąć. Wiadomo, że był krótkowidzem,...

Wpływ działań kierowniczych na zachowania pracowników (Ebook)

Ilona Dukaj

wydawca: Wydawnictwo e-bookowo

format pliku - PDF

00000

...na sposób zachowania pracowników, ich reakcje i motywację do pracy. Role kierownicze stale ulegają modyfikacjom, przystosowując się do warunków ekonomiczno-społecznych, w jakich musi funkcjonować organizacja. Rola menedżerów polega na spajaniu idei i celów organizacji z działaniami...zobacz więcej »
Wpływ działań kierowniczych na zachowania pracowników

Wpływ działań kierowniczych na zachowania pracowników (Ebook)

Ilona Dukaj

31 zł27.90 zł

zamów

Wielki gracz (Ebook)

Max Cegielski

wydawca: Wydawnictwo Karakter S.C.

format pliku - EPUB,MOBI

00000

Fascynująca biografia Bronisława Grąbczewskiego, a zarazem reportaż z podróży jego śladami. Główny bohater to postać tyleż wyrazista, co zagadkowa: słynny podróżnik, który będąc synem powstańca styczniowego, zaciągnął się do służby w carskiej armii. Jako jej oficer w latach...

zobacz więcej »
Wielki gracz

Wielki gracz (Ebook)

Max Cegielski

31 zł27.90 zł

zamów

Formalne i nieformalne instytucje rynku pracy (Ebook)

Ostoj Izabela

wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

format pliku - PDF

00000

Głównym celem publikacji jest zidentyfikowanie systemu instytucji mających znaczenie dla efektów funkcjonowania rynku pracy i stworzenie teoretycznej podbudowy dla oceny możliwości deregulacji rynku pracy w różnych systemach gospodarczych. Podstawowym celem poznawczym jest rozpoznanie na gruncie...zobacz więcej »
Formalne i nieformalne instytucje rynku pracy

Formalne i nieformalne instytucje rynku pracy (Ebook)

Ostoj Izabela

31 zł27.90 zł

zamów

Współczesne problemy i kierunki transformacji rachunkowości i rewizji finansowej. Tom 2. (Ebook)

Dorota Adamek-Hyska, Katarzyna Tkocz-Wolny

wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

format pliku - PDF

00000

Niniejsza publikacja stanowi zbiór opracowań nadesłanych na Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości zorganizowany pod hasłem: Współczesne problemy i kierunki transformacji rachunkowości i rewizji finansowej. Tom II poświęcony został aspektom zarządczym w rachunkowości. Opracowania prezentują...zobacz więcej »
Współczesne problemy i kierunki transformacji rachunkowości i rewizji finansowej. Tom 2.

Współczesne problemy i kierunki transformacji rachunkowości i rewizji finansowej. Tom 2. (Ebook)

Dorota Adamek-Hyska, Katarzyna Tkocz-Wolny

31 zł27.90 zł

zamów

Prawo administracyjne. Skrypt dla studentów kierunku administracja (Ebook)

Grzegorz Krawiec

wydawca: Szkoła Humanitas Wyższa

format pliku - PDF

00000

Prawo administracyjne stanowi najszerszą gałąź prawa. Potrzeba kształcenia studentów na kierunku Administracja w zakresie tej gałęzi jest oczywista. Na rynku znajduje się wiele podręczników omawiających problematykę prawa administracyjnego, jednak niniejszy skrypt stanowić ma pomoc dla osób,...zobacz więcej »
Prawo administracyjne. Skrypt dla studentów kierunku administracja

Prawo administracyjne. Skrypt dla studentów kierunku administracja (Ebook)

Grzegorz Krawiec

31 zł27.90 zł

zamów

Zasada nenufaru (Ebook)

Daniel Goeudevert

wydawca: Edukacja Sp. Z o.o. BC

format pliku - PDF

00000

Wyjątkowo śmiała diagnoza współczesnej sytuacji społeczno-gospodarczej, której autor porównuje menedżerów do lilii wodnych jako osobników mających skłonność do niszczenia własnej przestrzeni życiowej. Masowe zwolnienia, skandale korupcyjne, kryzysy finansowe to czynniki, które powodują coraz...zobacz więcej »
Zasada nenufaru

Zasada nenufaru (Ebook)

Daniel Goeudevert

31 zł27.90 zł

zamów

Zarządzanie magazynem (Ebook)

Praca zbiorowa

wydawca: Wiedza i Praktyka

format pliku - PDF

00000

Opisujemy proces, który jest najbardziej widocznym elementem całego łańcucha dostaw, a który tak naprawdę należy eliminować lub redukować do minimum. Zapasy w magazynie są pewną formą zamrożonego, niepracującego kapitału. Przedstawiamy sposoby organizacji procesów magazynowych tak, aby trwały...zobacz więcej »
Zarządzanie magazynem

Zarządzanie magazynem (Ebook)

Praca zbiorowa

31 zł27.90 zł

zamów

Prawo karne międzynarodowe (Ebook)

Lech Gardocki, Łukasz Majewski, Teresa Gardocka

wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN

format pliku - EPUB,MOBI

00000

Nowoczesny podręcznik akademicki będący prawdziwym kompendium wiedzy o prawie karnym międzynarodowym. Autorzy kontynuują studia rozpoczęte przez prof. Lecha Gardockiego w kultowym już podręczniku Zarys prawa karnego międzynarodowego (PWN 1985). W syntetyczny i klarowny sposób autorzy objaśniają...zobacz więcej »
Prawo karne międzynarodowe

Prawo karne międzynarodowe (Ebook)

Lech Gardocki, Łukasz Majewski

31 zł27.90 zł

zamów

James Dean. Żyć Szybko (Ebook)

Philippe Besson

wydawca: Sonia Draga

format pliku - EPUB,MOBI

00000

Dean to meteor, mit, aktor trzech filmów (Buntownik bez powodu, Na wschód od Edenu, Olbrzym), młodzieniec o anielskiej twarzy, za którą zdaje się kryć także cząstka demona, a Philippe Besson postanowił uchwycić jego osobowość, zbliżyć się do niego, niemal go dotknąć. Wiadomo, że był krótkowidzem,...zobacz więcej »
James Dean. Żyć Szybko

James Dean. Żyć Szybko (Ebook)

Philippe Besson

31 zł27.90 zł

zamów
To top