Księgarnia internetowa Ravelo – tanie książki, zabawki, prezenty
Księgarnia Ravelo – książki, ebooki, zabawki
Twój koszyk »
jest pusty
+1

Dodano:
sprawdź zawartość koszyka »

sprawdź
koszyk »
kontynuuj
zakupy »
promocja
System wynagradzania nauczycieli - Ebooki i Audiobooki
FacebookPinterest
Wstaw obrazek na swoją stronę »
X<a href="https://www.ravelo.pl/system-wynagradzania-nauczycieli-krzysztof-lisowski,p300005435.html" title="System wynagradzania nauczycieli"><img src="https://www.ravelo.pl/pub/mm/img/220/300005435.jpg" alt="System wynagradzania nauczycieli - Ebooki i Audiobooki"></a>

System wynagradzania nauczycieli (Ebook)

Format pliku: PDF

autor: Krzysztof Lisowski

wydawca: Kluwer SA Woltersdata wydania:2012
Oceń produkt Napisz recenzję

zamów

Inne wersje

Ebook epub 39.00 zł 35.10 zł
Cena detaliczna:39 zł

35.10 zł

Cena zawiera podatek VAT

dodaj do przechowalni

Wyłącznie przedpłata (karta płatnicza, przelew, BLIK itd.)

Książka elektronicznaKsiążka elektroniczna, do pobrania po opłaceniu zamówienia

Ebook chronionyEbook chroniony przezWatermark

zobacz więcej »

Wydawca: Kluwer SA WoltersData wydania:2012

Inne wersje

Ebook epub 39.00 zł 35.10 zł
Pełny opis

Pełny opis eBooka – Krzysztof Lisowski "System wynagradzania nauczycieli"

Książka System wynagradzania nauczycieli zawiera omówienie ostatnich nowelizacji Karty Nauczyciela i ustawy o systemie oświaty w zakresie dotyczącym wynagrodzeń. W szczególności omówiono w niej kwestie związane z obowiązkiem wypłaty dodatku uzupełniającego, wynagrodzeniami nauczycieli za pracę podczas matur, wynagrodzeniami za czas odosobnienia związanego z chorobą lub macierzyństwem, prawem do wynagrodzenia w sytuacjach nieświadczenia pracy, ustalaniem wynagrodzenia w miesiącu częściowo przepracowanym oraz potrącaniem z wynagrodzenia. Specyficzny charakter przepisów prawnych dotyczących wynagradzania nauczycieli prowadzi w praktyce do wielu wątpliwości interpretacyjnych i trudności w ich regulacji. Opracowanie wyjaśnia te kwestie na podstawie aktualnego orzecznictwa sądowego oraz rozstrzygnięć nadzorczych organów nadzoru prawnego nad działalnością samorządu terytorialnego. Wskazane zostały także podstawy prawne wynagrodzeń nauczycieli. Adresaci: Publikacja jest adresowana przede wszystkim do nauczycieli i dyrektorów szkół.

Spis treści

Wykaz skrótów 13 Wstęp 19 1. Artykuł 30 Karty Nauczyciela 21 1.1. Pojęcie wynagrodzenia nauczycielskiego 21 1.2. Pojęcie średniego wynagrodzenia nauczycieli 21 1.2.1. Kwota bazowa a średnie wynagrodzenie nauczycieli 22 1.2.2. Składniki średniego wynagrodzenia 23 1.2.3. Źródło finansowania średnich wynagrodzeń 24 2. Kształtowanie wynagrodzeń 28 2.1. Kształtowanie wynagrodzeń na poziomie centralnym 29 2.1.1. Stawki wynagrodzenia zasadniczego w szkołach samorządowych i szkołach rządowych 29 2.1.2. Szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez organy administracji rządowej 31 2.2. Kształtowanie wynagrodzeń na poziomie organu prowadzącego szkoły 49 2.2.1. Regulamin wynagradzania o rocznym okresie obowiązywania 51 2.2.2. Wypłata składników wynagrodzenia określanych treścią regulaminu wynagradzania z rocznym terminem obowiązywania 53 2.2.3. Uzgadnianie projektu regulaminu wynagradzania ze związkami zawodowymi 55 2.2.4. Podwyższanie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego na poziomie organu prowadzącego i szkoły 58 3. Terminy realizacji podwyżek wynagrodzenia nauczycieli 60 4. Wypłata wynagrodzenia nauczycielskiego 61 5. Dodatek uzupełniający 63 5.1. Funkcja kompensacyjna dodatku uzupełniającego 63 5.1.1. Zagadnienia ogólne 63 5.1.2. Charakter prawny 63 5.1.3. Średnioroczna struktura zatrudnienia 64 5.1.4. Wysokość dodatku uzupełniającego 66 5.2. Prawo do dodatku uzupełniającego 66 5.3. Dodatek uzupełniający a wynagrodzenie nauczycielskie 68 5.4. Dodatek uzupełniający a szczególne uprawnienia związane z wynagrodzeniem ("trzynastka" i wynagrodzenie urlopowe) 68 5.5. Dodatek uzupełniający a podstawa zasiłku chorobowego 70 6. Dodatek funkcyjny i motywacyjny 72 6.1. Ogólne przesłanki nabycia dodatku motywacyjnego 72 6.2. Uprawnienie organu prowadzącego do określania szczegółowych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego 74 6.3. Ogólne przesłanki nabycia dodatku funkcyjnego 76 6.4. Kwestia uprawnień wychowawców przedszkoli do dodatku funkcyjnego 78 7. Dodatek za wysługę lat 82 7.1. Informacje ogólne 82 7.2. Sposób zaliczania zakończonych okresów zatrudnienia do stażu pracy 83 7.3. Inne okresy podlegające zaliczeniu do stażu pracy 84 7.3.1. Okresy zaliczane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 85 7.3.2. Udokumentowane okresy zatrudnienia, przebyte za granicą u pracodawcy zagranicznego 85 7.3.3. Okresy zaliczane na podstawie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej 86 7.3.4. Okresy zaliczane na podstawie ustawy o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy 89 7.3.5. Okresy urlopu macierzyńskiego i urlopu wychowawczego 94 7.3.6. Okresy nieskładkowe podlegające wliczeniu 95 7.4. Zaliczanie okresów zatrudnienia w przypadku nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach 96 7.4.1. Nauczyciel zatrudniony w kilku szkołach w wymiarze przekraczającym jeden etat 96 7.4.2. Nauczyciel zatrudniony w kilku szkołach w wymiarze nieprzekraczającym jednego etatu 98 8. Dodatek za warunki pracy 98 8.1. Informacje ogólne 98 8.2. Praca w trudnych warunkach 99 8.3. Praca w warunkach uciążliwych 101 8.4. Kompetencje organu prowadzącego w zakresie dodatku za warunki pracy 102 8.5. Prawo nauczycieli przedszkoli specjalnych do dodatku za warunki pracy 103 9. Godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw 104 9.1. Informacje ogólne 104 9.2. Kompetencje organu prowadzącego 108 9.3. Prawo do wynagrodzenia z tytułu godzin ponadwymiarowych w przypadku ich niewypracowania przez nauczyciela 108 9.3.1. Niezrealizowanie godzin ponadwymiarowych przypadających podczas dni wolnych od pracy lub z przyczyn leżących po stronie nauczyciela 109 9.3.2. Niezrealizowanie godzin ponadwymiarowych z przyczyn leżących po stronie pracodawcy 111 9.4. Prawo do wynagrodzenia z tytułu godzin ponadwymiarowych nauczyciela skierowanego na delegację 113 9.5. Prawo do wynagrodzenia z tytułu godzin ponadwymiarowych nauczyciela zatrudnionego w zespole szkół 114 9.6. Prawo do wynagrodzenia z tytułu godzin ponadwymiarowych nauczyciela realizującego zajęcia w ramach tzw. zielonej szkoły 115 9.6.1. Rozliczanie godzin ponadwymiarowych w ramach "zielonej szkoły" tak, jak pracy w szkole 116 9.6.2. Ustalenie prawa do godzin ponadwymiarowych w ramach "zielonej szkoły" na zasadach dotyczących wynagrodzenia podczas przestoju 117 9.6.3. Rozliczanie ponadnormatywnej pracy w ramach "zielonej szkoły" jak za godziny nadliczbowe 119 9.6.4. Rozliczanie godzin ponadwymiarowych podczas "zielonej szkoły" w ramach 40-godzinnego tygodnia pracy 121 9.7. Prawo do wynagrodzenia z tytułu godzin ponadwymiarowych nauczyciela wykonującego funkcje kierownicze w szkole 122 9.8. Prawo do wynagrodzenia z tytułu godzin ponadwymiarowych a dni opieki nad dzieckiem 125 9.9. Prawo do wynagrodzenia z tytułu godzin ponadwymiarowych a dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych 126 9.10. Prawo do wynagrodzenia z tytułu godzin ponadwymiarowych a korzystanie z urlopu bezpłatnego przez część miesiąca 128 10. Dodatek za pracę w porze nocnej 129 11. Wynagrodzenie w dniu wolnym od pracy 130 12. Nagroda jubileuszowa 131 12.1. Przebywanie na zwolnieniu lekarskim a prawo do nagrody jubileuszowej 134 12.2. Podmiot zobowiązany do wypłaty nagrody jubileuszowej w przypadku zmiany pracodawcy 134 12.3. Wypłata różnicy występującej między nagrodą otrzymaną a nagrodą, do której nauczyciel nabył prawo 135 13. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 135 13.1. Informacje ogólne 135 13.2. Prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczyciela zatrudnionego krócej niż 6 miesięcy 137 13.3. Prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczyciela przebywającego na urlopie dla poratowania zdrowia, urlopie wychowawczym i urlopie szkoleniowym 139 13.4. Praca na dwóch stanowiskach w tej samej szkole przez okres całego roku kalendarzowego a prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego 140 13.5. Prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego a praca nauczyciela na podstawie kolejnych, następujących po sobie umów okresowych 142 13.6. Prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczyciela przebywającego w stanie nieczynnym 143 13.7. Umowy cywilnoprawne (umowa zlecenia) a prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego 145 14. Świadczenie urlopowe 146 15. Dodatek mieszkaniowy i tzw. dodatek wiejski 148 15.1. Informacje ogólne 148 15.1.1. Dodatek mieszkaniowy 149 15.1.2. Dodatek wiejski 151 15.2. Miejsce zatrudnienia a prawo do dodatków mieszkaniowego i wiejskiego 151 15.3. Zmiana wysokości dodatku mieszkaniowego 152 16. Zasiłek na zagospodarowanie 154 16.1. Pierwsza praca zawodowa w życiu 154 16.2. Kwalifikacje 156 16.3. Wysokość zasiłku na zagospodarowanie 156 17. Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy i ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy 157 17.1. Informacje ogólne 157 17.2. Obliczanie wynagrodzenia urlopowego na podstawie składników wynagrodzenia w wysokości należnej w miesiącu wykorzystywania urlopu 158 17.3. Obliczanie wynagrodzenia na podstawie średniej z okresu roku szkolnego poprzedzającego miesiąc rozpoczęcia urlopu 159 17.3.1. Obliczanie wynagrodzenia urlopowego z tytułu godzin ponadwymiarowych i godzin zastępstw doraźnych 159 17.3.2. Obliczanie wynagrodzenia urlopowego z tytułu dodatku funkcyjnego 161 17.3.3. Obliczanie wynagrodzenia za jeden dzień urlopu 162 17.3.4. Obliczanie ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy 162 17.4. Proporcjonalność ekwiwalentu pieniężnego w odniesieniu do okresu przepracowanego w roku szkolnym 163 17.4.1. Nauczyciel zatrudniony na czas nieokreślony 163 17.4.2. Nauczyciel zatrudniony na czas określony krótszy niż 10 miesięcy 164 18. Wynagrodzenie za urlop dla poratowania zdrowia 165 18.1. Informacje ogólne 165 18.2. Przebywanie na urlopie dla poratowania zdrowia a kwestia podwyżki stawek wynagrodzenia zasadniczego 166 18.3. Przebywanie na urlopie dla poratowania zdrowia a dodatek uzupełniający 167 18.4. Przebywanie na urlopie dla poratowania zdrowia a dodatkowe wynagrodzenie roczne 167 18.5. Przebywanie na urlopie dla poratowania zdrowia a ograniczenie zatrudnienia 168 19. Praca przy maturach 169 19.1. Kwestie wynagradzania egzaminatorów 170 19.2. Kwestie dotyczące wynagradzania nauczycieli biorących udział w egzaminach ustnych 171 20. Odprawy związane z zakończeniem stosunku pracy 179 20.1. Zagadnienia ogólne: przyczyny wypowiedzenia i nabycie prawa do odprawy 179 20.2. Wysokość odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania 180 20.3. Wysokość odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 181 20.3.1. Rozwiązanie umowy o pracę na czas nieokreślony zawartej w pełnym wymiarze czasu pracy 181 20.3.2. Rozwiązanie umowy o pracę na czas nieokreślony zawartej w części obowiązkowego wymiaru czasu pracy 183 20.4. Odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy a przeniesienie nauczyciela w stan nieczynny 184 20.5. Odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy na podstawie art. 20 KN a odprawa emerytalna 184 20.6. Odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy z powodu niezdolności nauczyciela do wykonywania dotychczasowej pracy 185 20.7. Odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy na podstawie art. 70 ust. 2 KN 185 20.8. Odprawa dla nauczyciela religii z tytułu cofnięcia skierowania (art. 28 ust. 2a KN) 186 20.9. Odprawa dla nauczyciela w związku z przekazaniem szkoły osobie fizycznej lub osobie prawnej niebędącej organem samorządu terytorialnego 186 20.9.1. Odprawa "nauczycielska" 186 20.9.2. Odprawa "pracownicza" 189 20.9.3. Reasumpcja 190 20.10. Odprawa z tytułu śmierci pracownika 191 21. Odprawa emerytalna 193 22. Nagrody 196 22.1. Nagrody organów prowadzących i dyrektora szkoły 197 22.2. Nagrody kuratorów oświaty i organów sprawujących nadzór pedagogiczny oraz nagroda ministra 198 23. Wynagrodzenie za czas odosobnienia związanego z chorobą lub macierzyństwem 200 23.1. Zasiłek chorobowy 201 23.2. Świadczenie rehabilitacyjne 202 23.3. Zasiłek macierzyński 202 23.4. Zasiłek opiekuńczy 202 23.5. Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków przysługujących ubezpieczonym będącym pracownikami 203 24. Prawo do wynagrodzenia w sytuacjach nieświadczenia pracy 204 25. Ustalanie wynagrodzenia w miesiącu częściowo przepracowanym 205 25.1. Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy, jeżeli pracownik był gotów do jej wykonania 207 25.2. Wynagrodzenie za czas zwolnienia od pracy oraz za czas niewykonywania pracy, gdy przepisy przewidują zachowanie przez pracownika prawa do wynagrodzenia 208 25.3. Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca w związku z nieobecnością pracownika w pracy z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą 209 25.4. Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca w związku z nieobecnością pracownika w pracy z innych przyczyn niż niezdolność do pracy spowodowana chorobą 210 26. Potrącanie wynagrodzenia 211 26.1. Zagadnienia ogólne 211 26.2. Potrącenie świadczeń z funduszu socjalnego w ramach egzekucji komorniczej 213 26.3. Potrącanie innych należności 214 26.4. Potrącenia za strajk 214 Literatura 219

Cechy produktu

Cechy produktu

Wydawca: Kluwer SA Wolters

data wydania: 2012

numer produktu: 300005435

kod produktu: 06D02367EB

Zabezpieczenie pliku: Watermark

Średnia ocena Klientów:
Kategorie

Zobacz również

 

Zapowiedź

Zaginiona we śnie

Krzysztof Lisowski

wydawca: Biblioteka Kraków

OPRAWA MIĘKKA

dostępny od: 29.05.2019

00000

Sen uwalnia tylko na niedługo. Do jawy, do pamięci, do wspomnienia – krótkie przepustki. Potem wraca się z ciekawością i niepokojem. Przychodzą pasje błądzenia. Tu i na wyspach. Nawet w miejscach, gdzie nas nie było i dokąd nie zamierzaliśmy się udać.

Czasem nie wiadomo, czego...

zobacz więcej »
Zaginiona we śnie

Zaginiona we śnie

Krzysztof Lisowski

25 zł 21.25 zł

zamów

Karta Nauczyciela Komentarz

Krzysztof Lisowski, Krzysztof Stradomski

wydawca: C.H. Beck

OPRAWA MIĘKKA

00000

Praktyczny komentarz do ustawy – Karta Nauczyciela, która jest podstawowym aktem prawnym regulującym wszystkie zagadnienia związane ze stosunkiem pracy nauczycieli, uwzględniający najnowsze zmiany wprowadzone ustawą z 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203)....zobacz więcej »
Karta Nauczyciela Komentarz

Karta Nauczyciela Komentarz

Krzysztof Lisowski

229 zł 206.10 zł

zamów

Kiedy wieś staje się miastem (Ebook)

Krzysztof Lisowski

wydawca: Wydawniczy Nomos Sp. z Zakład

format pliku - PDF

00000

Praca Krzysztofa Lisowskiego, mieszcząca się w nurcie badań socjologii miasta, porusza ważny poznawczo i doniosły społecznie problem, jakim jest proces łączenia miasta i gminy Zielona Góra w jeden organizm administracyjno-społeczny. Monografia ma głównie charakter empiryczny i jest nastawiona na...zobacz więcej »
Kiedy wieś staje się miastem (Ebook)

Kiedy wieś staje się miastem (Ebook)

Krzysztof Lisowski

24.54 zł 22.09 zł

zamów

Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy w zawodzie nauczyciela

Krzysztof Lisowski

wydawca:  Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP

OPRAWA MIĘKKA

00000

Podstawę normatywną określającą zasady zatrudniania nauczycieli w samorządowych szkołach publicznych reguluje art. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, pragmatyka nauczycielska.zobacz więcej »
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy w zawodzie nauczyciela

Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy w zawodzie nauczyciela

Krzysztof Lisowski

12.00 zł

zamów

Postępowanie dyscyplinarne i odpowiedzialność porządkowa w sprawach dotyczących nauczycieli

Krzysztof Lisowski

wydawca:  Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP

OPRAWA MIĘKKA

00000

System odpowiedzialności pracowniczej nauczycieli omówiony w niniejszym opracowaniu został rozdzielony na dwa rodzaje odpowiedzialności pracowniczej: dyscyplinarną i porządkową. W najbliższym czasie zasady dotyczące postępowania dyscyplinarnego nie ulegną zmianie. Z tego względu w niniejszym...zobacz więcej »
Postępowanie dyscyplinarne i odpowiedzialność porządkowa w sprawach dotyczących nauczycieli

Postępowanie dyscyplinarne i odpowiedzialność porządkowa w sprawach dotyczących nauczycieli

Krzysztof Lisowski

10.00 zł

zamów

System wynagradzania nauczycieli (Ebook)

Krzysztof Lisowski

wydawca: Kluwer SA Wolters

format pliku - EPUB

00000

Książka System wynagradzania nauczycieli zawiera omówienie ostatnich nowelizacji Karty Nauczyciela i ustawy o systemie oświaty w zakresie dotyczącym wynagrodzeń. W szczególności omówiono w niej kwestie związane z obowiązkiem wypłaty dodatku uzupełniającego, wynagrodzeniami nauczycieli za pracę...zobacz więcej »
System wynagradzania nauczycieli (Ebook)

System wynagradzania nauczycieli (Ebook)

Krzysztof Lisowski

39 zł 35.10 zł

zamów

Outlet

System wynagradzania nauczycieli. Outlet - uszkodzona okładka

Krzysztof Lisowski

wydawca: Wolters Kluwer

seria:PORADNIKI BRANŻOWE

OPRAWA MIĘKKA

00000

Książka System wynagradzania nauczycieli zawiera omówienie ostatnich nowelizacji Karty Nauczyciela i ustawy o systemie oświaty w zakresie dotyczącym wynagrodzeń. W szczególności omówiono w niej kwestie związane z obowiązkiem wypłaty dodatku uzupełniającego, wynagrodzeniami nauczycieli za pracę...zobacz więcej »
System wynagradzania nauczycieli. Outlet - uszkodzona okładka

System wynagradzania nauczycieli. Outlet - uszkodzona okładka

Krzysztof Lisowski

39 zł 20.00 zł

zamów

System wynagradzania nauczycieli (Ebook)

Krzysztof Lisowski

wydawca: Kluwer SA Wolters

format pliku - PDF

00000

Książka System wynagradzania nauczycieli zawiera omówienie ostatnich nowelizacji Karty Nauczyciela i ustawy o systemie oświaty w zakresie dotyczącym wynagrodzeń. W szczególności omówiono w niej kwestie związane z obowiązkiem wypłaty dodatku uzupełniającego, wynagrodzeniami nauczycieli za pracę...zobacz więcej »
System wynagradzania nauczycieli (Ebook)

System wynagradzania nauczycieli (Ebook)

Krzysztof Lisowski

39 zł 35.10 zł

zamów

Inne eBooki wydawcy

 

Egzekucja obowiązków szkolnego i nauki (Ebook)

Katarzyna Mańko, Magdalena Czuba-Wąsowska

wydawca: Kluwer SA Wolters

format pliku - PDF

00000

Publikacja Egzekucja obowiązków szkolnego i nauki zawiera kompleksowe opracowanie kwestii odpowiedzialności za realizację obowiązków edukacyjnych: obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki oraz kontroli i egzekucji ich spełniania. W książce wiele uwagi...zobacz więcej »

Egzekucja obowiązków szkolnego i nauki (Ebook)

Katarzyna Mańko

45 zł 40.50 zł

zamów

Szkoła w kryzysie versus media (Ebook)

Grażyna Piechota

wydawca: Kluwer SA Wolters

format pliku - PDF

00000

Książka, będąca następstwem cyklu wykładów i warsztatów prowadzonych dla dyrektorów szkół, jest poświęcona współpracy szkół z mediami w zakresie zarządzania sytuacją kryzysową. Media są zainteresowane działalnością szkół, choć wydaje się, że szkoły nie zawsze są do takiej współpracy przygotowane....zobacz więcej »

Szkoła w kryzysie versus media (Ebook)

Grażyna Piechota

29 zł 26.10 zł

zamów

Kodeks cywilny. Komentarz. Tom 6. Spadki (Ebook)

Elżbieta Skowrońska-Bocian, Jacek Gudowski, Jacek Wierciński

wydawca: Kluwer SA Wolters

format pliku - PDF

00000

Publikacja jest klasycznym komentarzem prawniczym, kontynuującym bogate, sięgające międzywojnia, tradycje polskiej myśli prawniczej. W syntetycznych, ale wyczerpujących omówieniach, podanych prostym, komunikatywnym językiem prawniczym, łączącym bogaty dorobek doktryny i orzecznictwa, Autorzy...zobacz więcej »

Kodeks cywilny. Komentarz. Tom 6. Spadki (Ebook)

Elżbieta Skowrońska-Bocian

189 zł 170.10 zł

zamów

MERITUM Postępowanie cywilne (Ebook)

Elwira Marszałkowska-Krześ

wydawca: Kluwer SA Wolters

format pliku - PDF

00000

Postępowanie cywilne wydane w serii MERITUM, to systemowe ujęcie dotyczące wszystkich rodzajów postępowania w sprawach cywilnych oraz w regulacjach międzynarodowych i unijnych tych spraw. Celem publikacji jest przystępne i przejrzyste przedstawienie przesłanek, przebiegu oraz zakończenia...zobacz więcej »

MERITUM Postępowanie cywilne (Ebook)

Elwira Marszałkowska-Krześ

299 zł 269.10 zł

zamów

Współpraca administracji publicznej z podmiotami ekonomii społecznej. Aspekty administracyjnoprawne (Ebook)

Magdalena Małecka-Łyszczek

wydawca: Kluwer SA Wolters

format pliku - EPUB

00000

Publikacja przedstawia zagadnienia dotyczące współpracy, którą w coraz szerszym zakresie administracja samorządowa podejmuje z tzw. podmiotami ekonomii społecznej. W pracy dokonano niezbędnych ustaleń terminologicznych oraz teoretycznych w zakresie możliwych konstrukcji i form prawnych, w jakich...zobacz więcej »

Współpraca administracji publicznej z podmiotami ekonomii społecznej. Aspekty administracyjnoprawne (Ebook)

Magdalena Małecka-Łyszczek

99 zł 89.10 zł

zamów

Współpraca administracji publicznej z podmiotami ekonomii społecznej. Aspekty administracyjnoprawne (Ebook)

Magdalena Małecka-Łyszczek

wydawca: Kluwer SA Wolters

format pliku - PDF

00000

Publikacja przedstawia zagadnienia dotyczące współpracy, którą w coraz szerszym zakresie administracja samorządowa podejmuje z tzw. podmiotami ekonomii społecznej. W pracy dokonano niezbędnych ustaleń terminologicznych oraz teoretycznych w zakresie możliwych konstrukcji i form prawnych, w jakich...zobacz więcej »

Współpraca administracji publicznej z podmiotami ekonomii społecznej. Aspekty administracyjnoprawne (Ebook)

Magdalena Małecka-Łyszczek

99 zł 89.10 zł

zamów

MAR. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nadużyć na rynku. Komentarz (Ebook)

Angelina Stokłosa, Szymon Syp

wydawca: Kluwer SA Wolters

format pliku - EPUB

00000

W komentarzu omówiono przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 (MAR). Autorzy uwzględnili wszystkie dotychczas wydane akty wykonawcze do MAR oraz stanowiska Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie MAR. Publikacja stanowi praktyczną pomoc w codziennym wykonywaniu...zobacz więcej »

MAR. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nadużyć na rynku. Komentarz (Ebook)

Angelina Stokłosa

139 zł 125.10 zł

zamów

Mediacja w postępowaniu cywilnym. Komentarz (Ebook)

Katarzyna Antolak-Szymanski, Olga Maria Piaskowska

wydawca: Kluwer SA Wolters

format pliku - PDF

00000

W komentarzu szczegółowo omówiono mediację w postępowaniu cywilnym po zmianach wprowadzonych nowelą z dnia 10 września 2015 r. oraz wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi, z uwzględnieniem przepisów dyrektywy w sprawie niektórych aspektów mediacji w sprawach cywilnych i handlowych....zobacz więcej »

Mediacja w postępowaniu cywilnym. Komentarz (Ebook)

Katarzyna Antolak-Szymanski

129 zł 116.10 zł

zamów

Bestsellery w kategorii

 

Bestseller

Potęga podświadomości

Joseph Murphy

wydawca: Świat Książki

format pliku - MP3

00000

Nowe rozszerzone wydanie kultowej książki! Sprzedaż w Polsce osiągnęła ponad 700 000 egzemplarzy. POTĘGA PODŚWIADOMOŚCI, to jeden z najlepszych i najskuteczniejszych poradników, jakie kiedykolwiek napisano. Ta książka pomogła milionom ludzi na całym świecie osiągnąć upragnione cele jedynie...zobacz więcej »

Potęga podświadomości

Joseph Murphy

26.90 zł 24.21 zł

zamów

Bestseller

Niewidzialna transfuzja (Ebook)

Guru Singh Wahe

wydawca: IT Solution Ridero

format pliku - EPUB,MOBI

11111ocena: 5 [liczba ocen: 1]

Książka popularno-naukowa, oparta na autentycznych doświadczeniach autora. Dedykowana wszystkim szukającym wyjaśnienia przyczyny wielu chorób o nieznanej dotychczas etiologii. Zaskakujące wyjaśnienie prostych zależności wynikających z odmienności genetycznej powiązanych z grupami krwi. zobacz więcej »

Niewidzialna transfuzja (Ebook)

Guru Singh Wahe

9.97 zł 8.97 zł

zamów

NowośćBestseller

Powrót do Reims (Ebook)

Didier Eribon

wydawca: Wydawnictwo Karakter S.C.

format pliku - EPUB,MOBI

00000

Anatomia społecznego wstydu i wykluczenia. Autor, francuski socjolog i filozof, miał na koncie wiele książek, między innymi biografię Foucaulta, gdy uświadomił sobie, że o ile przez lata zajmował się wykluczeniem i homofobią, o tyle nigdy nie przeanalizował tego, co naznaczyło całe jego...zobacz więcej »

Powrót do Reims (Ebook)

Didier Eribon

29 zł 23.20 zł

zamów

NowośćBestseller

Status moralny (Ebook)

Mary Anne Warren

wydawca: Uniwersytetu Łódzk Wydawnictwo

format pliku - EPUB,MOBI,PDF

00000

Istot posiadających status moralny nie możemy traktować w sposób dowolny, gdyż mamy wobec nich obowiązki wynikające z moralności. Co jednak decyduje o tym, komu lub czemu przypisujemy status moralny? Życie, odczuwanie, osobowość czy rola organizmu w środowisku naturalnym bądź społecznym? Mary...zobacz więcej »

Status moralny (Ebook)

Mary Anne Warren

35.90 zł 32.31 zł

zamów

Bestseller

Zaklinanie umysłu (Ebook)

Kevin Dutton

wydawca: Muza

format pliku - EPUB,MOBI

11111ocena: 5 [liczba ocen: 1]

Flipnoza jest szczególną odmianą perswazji. Jej okres wylęgania trwa zaledwie kilka sekund, a niezwykła moc pozwala w mgnieniu oka zawładnąć najbardziej przenikliwym umysłem. To psychologiczna tajna broń, która umożliwia przypieczętowanie każdej umowy, ale w niepowołanych rękach jest śmiertelnie...zobacz więcej »

Zaklinanie umysłu (Ebook)

Kevin Dutton

31.90 zł 25.52 zł

zamów

Bestseller

Umysł prawniczy (Ebook)

Bartosz Brożek

wydawca: Copernicus Center Press

format pliku - EPUB,MOBI

00000

Jak myśli prawnik? Czy istnieje intuicja prawnicza? Czy prawnik potrzebuje wyobraźni? Dlaczego prawo jest abstrakcyjne? Myślenie prawnicze od wieków stanowi wyzwanie dla teoretyków prawa i filozofów. Nie sposób się temu dziwić, zważywszy na rolę, jaką prawo odgrywa w...zobacz więcej »

Umysł prawniczy (Ebook)

Bartosz Brożek

39.90 zł 35.91 zł

zamów

NowośćBestseller

Kompulsywne objadanie się. Jak dzięki mocy własnego mózgu uwolnić się od zaburzeń odżywiania (Ebook)

Kathryn Hansen

wydawca: Vital

format pliku - EPUB,MOBI,PDF

00000

Jeśli cierpisz na zaburzenia odżywiania, masz napady kompulsywnego objadania się i znaczna część Twojego życia kręci się wokół jedzenia, to dobrze trafiłeś. Ta książka podpowie Ci jak w samodzielny sposób pokonać swoją chorobę i zerwać ze wszystkimi formami niekontrolowanego jedzenia. Autorka...zobacz więcej »

Kompulsywne objadanie się. Jak dzięki mocy własnego mózgu uwolnić się od zaburzeń odżywiania (Ebook)

Kathryn Hansen

44.40 zł 39.96 zł

zamów

Bestseller

Rodowód Piastów Śląskich (Ebook)

Kazimierz Jasiński

wydawca: Avalon

format pliku - PDF

00000

W skład prezentowanej książki wchodzą trzy samodzielnie opracowane części poświęcone książęcym liniom królewskiego rodu Piastów. W części I omówieni zostali Piastowie wrocławscy i legnicko-brzescy, w części II możemy zapoznać się z faktami genealogicznymi dotyczącymi Piastów świdnickich,...zobacz więcej »

Rodowód Piastów Śląskich (Ebook)

Kazimierz Jasiński

30 zł 27.00 zł

zamów
Dodaj recenzję

Dodaj recenzję produktu "System wynagradzania nauczycieli"

Twoja ocena
Jednym zdaniem
Treść recenzji
Oświadczam, że jestem wyłącznym autorem publikowanej recenzji i nie narusza ona praw osób trzecich. Wyrażam zgodę na wykorzystanie recenzji przez Ravelo sp. z o.o. do celów promocyjnych.

Inni klienci oglądali również

W pracy omówiono problem depopulacji miast Polski w okresie od początków XIX w. do czasów współczesnych. Przedstawiono istotne uwarunkowania i specyfikę badanego zjawiska w odniesieniu do pięciu podokresów. Szczegółowa analiza depopulacji miast zlokalizowanych na terytorium współczesnej Polski...

ePUB ISBN: 978-83-200-4866-7 Mobi ISBN: 978-83-200-4865-0 Książka „Lekarz dentysta w systemie prawnym. Prawo dla lekarzy dentystów” stanowi praktyczny przewodnik po regulacjach prawnych dotyczących wykonywania zawodu lekarza dentysty, w tym zasad: uzyskiwania prawa wykonywania zawodu,...

Autorzy przedstawili problematykę przygotowania i analizy rachunku przepływów pieniężnych przedsiębiorstwa, która w obecnej sytuacji gospodarczej stanowi kluczowy element bezpieczeństwa funkcjonowania firmy. Przepływy pieniężne powinny być analizowane w dwóch zakresach. Pierwszy to analiza ex...

Współczesny świat nie pozostaje pozbawiony odczuwanych i realnych zagrożeń, których genezy należy upatrywać w napięciach politycznych, ekonomicznych, nacjonalizmie, antagonizmach etnicznych lub religijnych. Sprzeczność i zróżnicowanie interesów generuje niebezpieczeństwa o wielorakim...

Wstęp: Systemy fotowoltaiczne PV (ang. Photovoltaic) przetwarzają bezpośrednio promieniowanie słoneczne na energię elektryczną bez zanieczyszczeń, hałasu i innych zmian w środowisku naturalnym. Fakt ten, w połączeniu ze spadkiem kosztów systemów PV, powoduje szybki rozwój tego rodzaju źródeł...

W niniejszej pracy podjęto próbę zastosowania teorii niezawodności, a w zasadzie wykorzystania jej praktycznego aspektu, jakim jest inżynieria niezawodności i jej narzędzia opisu matematycznego obiektów i systemów technicznych w pełni zaprojektowanych i zbudowanych przez człowieka, do opisu...

Kraje Europy Środkowej i Wschodniej przebyły długą drogę reform mających na celu przede wszystkim demokratyzację władzy państwowej, urynkowienie i prywatyzację gospodarki oraz rozwój społeczeństwa obywatelskiego, korzystając w procesie modernizacji z doświadczeń państw zachodnich. Po 26 latach...

W książce System awansu zawodowego nauczycieli – ocena kluczowego elementu reformy edukacjijako ramowy problem badawczy autorka przyjęła następujące pytanie: W jakim stopniu system awansu jest czynnikiem wpływającym na zmianę funkcjonowania zawodowego nauczycieli? Na podstawie literatury...

Powtórzenie jako zjawisko tekstowe i systemowe jest kolejną, trzecią monografią tego autora i jednocześnie pierwszą w Polsce pracą poświęconą systematycznemu opisowi powtórzeń wewnątrzzdaniowych, reduplikacji i quasi-tautologii. Głównym przedmiotem opisu są tu repetycje występujące w...

Systematyka procesu depopulacji miast na obszarze Polski od XIX do XXI wieku (Ebook)

Kantor-Pietraga Iwona

wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

format pliku - PDF

00000

W pracy omówiono problem depopulacji miast Polski w okresie od początków XIX w. do czasów współczesnych. Przedstawiono istotne uwarunkowania i specyfikę badanego zjawiska w odniesieniu do pięciu podokresów. Szczegółowa analiza depopulacji miast zlokalizowanych na terytorium współczesnej Polski...zobacz więcej »
Systematyka procesu depopulacji miast na obszarze Polski od XIX do XXI wieku

Systematyka procesu depopulacji miast na obszarze Polski od XIX do XXI wieku (Ebook)

Kantor-Pietraga Iwona

39 zł35.10 zł

zamów

Lekarz dentysta w systemie prawnym. Prawo dla lekarzy dentystów (Ebook)

Emilia Sarnacka

wydawca: Lekarskie PZWL Sp. Wydawnictwo

format pliku - EPUB,MOBI

00000

ePUB ISBN: 978-83-200-4866-7 Mobi ISBN: 978-83-200-4865-0
Książka „Lekarz dentysta w systemie prawnym. Prawo dla lekarzy dentystów” stanowi praktyczny przewodnik po regulacjach prawnych dotyczących wykonywania zawodu lekarza dentysty, w tym zasad: uzyskiwania prawa wykonywania zawodu,...zobacz więcej »
Lekarz dentysta w systemie prawnym. Prawo dla lekarzy dentystów

Lekarz dentysta w systemie prawnym. Prawo dla lekarzy dentystów (Ebook)

Emilia Sarnacka

39 zł35.10 zł

zamów

Rachunek przepływów pieniężnych w teorii i praktyce. Program komputerowy Cash Flow System (Ebook)

Karol Wajszczuk

wydawca: Centrum Doradztwa i Informacji

format pliku - EPUB,MOBI

00000

Autorzy przedstawili problematykę przygotowania i analizy rachunku przepływów pieniężnych
przedsiębiorstwa, która w obecnej sytuacji gospodarczej stanowi kluczowy element bezpieczeństwa funkcjonowania firmy.

Przepływy pieniężne powinny być analizowane w dwóch zakresach....

zobacz więcej »
Rachunek przepływów pieniężnych w teorii i praktyce. Program komputerowy Cash Flow System

Rachunek przepływów pieniężnych w teorii i praktyce. Program komputerowy Cash Flow System (Ebook)

Karol Wajszczuk

39 zł35.10 zł

zamów

Instytucjonalny system bezpieczeństwa wewnętrznego (Ebook)

Andrzej Misiuk

wydawca: Centrum Doradztwa i Informacji

format pliku - EPUB,MOBI

00000

Współczesny świat nie pozostaje pozbawiony odczuwanych i realnych zagrożeń, których genezy należy upatrywać w napięciach politycznych, ekonomicznych, nacjonalizmie, antagonizmach etnicznych lub religijnych. Sprzeczność i zróżnicowanie interesów generuje niebezpieczeństwa o wielorakim...

zobacz więcej »
Instytucjonalny system bezpieczeństwa wewnętrznego

Instytucjonalny system bezpieczeństwa wewnętrznego (Ebook)

Andrzej Misiuk

39 zł35.10 zł

zamów

Ochrona odgromowa systemów fotowoltaicznych. Seria: Zeszyty dla elektryków - nr 10 (Ebook)

Andrzej W. Sowa, Wincencik Krzysztof

wydawca: MEDIUM sp. Z o.o. Sk-A GRUPA

format pliku - PDF

00000

Wstęp: Systemy fotowoltaiczne PV (ang. Photovoltaic) przetwarzają bezpośrednio promieniowanie słoneczne na energię elektryczną bez zanieczyszczeń, hałasu i innych zmian w środowisku naturalnym. Fakt ten, w połączeniu ze spadkiem kosztów systemów PV, powoduje szybki rozwój tego rodzaju źródeł...zobacz więcej »
Ochrona odgromowa systemów fotowoltaicznych. Seria: Zeszyty dla elektryków - nr 10

Ochrona odgromowa systemów fotowoltaicznych. Seria: Zeszyty dla elektryków - nr 10 (Ebook)

Andrzej W. Sowa, Wincencik Krzysztof

39 zł35.10 zł

zamów

Bezpieczeństwo i niezawodność systemów hydrologicznych. Zeszyt "Inżynieria Środowiska" nr 69 (Ebook)

Ozga-Zieliński Bogdan

wydawca: Wydawnicza Politechnik Oficyna

format pliku - PDF

00000

W niniejszej pracy podjęto próbę zastosowania teorii niezawodności, a w zasadzie wykorzystania jej praktycznego aspektu, jakim jest inżynieria niezawodności i jej narzędzia opisu matematycznego obiektów i systemów technicznych w pełni zaprojektowanych i zbudowanych przez człowieka, do opisu...zobacz więcej »
Bezpieczeństwo i niezawodność systemów hydrologicznych. Zeszyt "Inżynieria Środowiska" nr 69

Bezpieczeństwo i niezawodność systemów hydrologicznych. Zeszyt "Inżynieria Środowiska" nr 69 (Ebook)

Ozga-Zieliński Bogdan

39 zł35.10 zł

zamów

Doświadczenia transformacji systemowej w państwach Europy Środkowej i Wschodniej (Ebook)

wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

format pliku - PDF

00000

Kraje Europy Środkowej i Wschodniej przebyły długą drogę reform mających na celu przede wszystkim demokratyzację władzy państwowej, urynkowienie i prywatyzację gospodarki oraz rozwój społeczeństwa obywatelskiego, korzystając w procesie modernizacji z doświadczeń państw zachodnich. Po 26 latach...zobacz więcej »
Doświadczenia transformacji systemowej w państwach Europy Środkowej i Wschodniej

Doświadczenia transformacji systemowej w państwach Europy Środkowej i Wschodniej (Ebook)

39 zł35.10 zł

zamów

System awansu zawodowego nauczycieli (Ebook)

Magdalena Szumiec

wydawca: Oficyna Wydawnicza Impuls

format pliku - EPUB,MOBI

00000

W książce System awansu zawodowego nauczycieli – ocena kluczowego elementu reformy edukacjijako ramowy problem badawczy autorka przyjęła następujące pytanie: W jakim stopniu system awansu jest czynnikiem wpływającym na zmianę funkcjonowania zawodowego nauczycieli? Na podstawie literatury...zobacz więcej »
System awansu zawodowego nauczycieli

System awansu zawodowego nauczycieli (Ebook)

Magdalena Szumiec

39 zł35.10 zł

zamów

Powtórzenie jako zjawisko tekstowe i systemowe (Ebook)

Adam Dobaczewski

wydawca: Naukowe Uniwersyte Wydawnictwo

format pliku - PDF

00000

Powtórzenie jako zjawisko tekstowe i systemowe jest kolejną, trzecią monografią tego autora i jednocześnie pierwszą w Polsce pracą poświęconą systematycznemu opisowi powtórzeń wewnątrzzdaniowych, reduplikacji i quasi-tautologii. Głównym przedmiotem opisu są tu repetycje występujące w...zobacz więcej »
Powtórzenie jako zjawisko tekstowe i systemowe

Powtórzenie jako zjawisko tekstowe i systemowe (Ebook)

Adam Dobaczewski

39 zł35.10 zł

zamów
To top