Księgarnia internetowa Ravelo – tanie książki, zabawki, prezenty
Księgarnia Ravelo – książki, ebooki, zabawki
Twój koszyk »
jest pusty
+1

Dodano:
sprawdź zawartość koszyka »

sprawdź
koszyk »
kontynuuj
zakupy »
W krzywym zwierciadle ironii i autoironii - Ebooki i Audiobooki
FacebookPinterest
Wstaw obrazek na swoją stronę »
X<a href="https://www.ravelo.pl/w-krzywym-zwierciadle-ironii-i-autoironii-anna-milanowicz,p300129921.html" title="W krzywym zwierciadle ironii i autoironii"><img src="https://www.ravelo.pl/pub/mm/img/220/300129921.jpg" alt="W krzywym zwierciadle ironii i autoironii - Ebooki i Audiobooki"></a>

Nowość

W krzywym zwierciadle ironii i autoironii (Ebook)

Format pliku: EPUB MOBI PDF

autor: Anna Milanowicz, Barbara Bokus

wydawca: Uniwersytetu Warsz Wydawnictwadata wydania: 6 marca 2020
Oceń produkt Napisz recenzję

zamów

Cena detaliczna:31.20 zł

24.96 zł

oszczędzasz 20%

Cena zawiera podatek VAT

dodaj do przechowalni

Wyłącznie przedpłata (karta płatnicza, przelew, BLIK itd.)

Książka elektronicznaKsiążka elektroniczna, do pobrania po opłaceniu zamówienia

Ebook chronionyEbook chroniony przezWatermark

zobacz więcej »

Wydawca: Uniwersytetu Warsz WydawnictwaData wydania: 6 marca 2020
Pełny opis

Pełny opis eBooka – Barbara Bokus "W krzywym zwierciadle ironii i autoironii"

Autorki opisują trzy eksperymenty z udziałem kobiet i mężczyzn, przeprowadzone w celu sprawdzenia, w jaki sposób płeć, samoocena i lęk wpływają na generowanie i postrzeganie ironii werbalnej oraz autoironii, a także tworzenie obrazu JA w tym procesie. Z badań wynika, że wypowiedź ironiczna (krytyka przez pochwałę lub pochwała przez krytykę) funkcjonuje nie tylko na dwóch poziomach językowych: dosłownym i zamierzonym, lecz także w perspektywie dwóch płci. Ironia, chociaż etymologicznie „ona” (forma gramatycznie żeńska), jest raczej domeną mężczyzn. Są oni bardziej ironiczni niż kobiety i stosują ironię często na granicy żartu. W przypadku kobiet ironia przybiera odcień złośliwości. Osoby o wyższej samoocenie i niższym poziomie lęku częściej posługują się autoironią. Autorki monografii zwracają szczególną uwagę na rolę emocji w przetwarzaniu ironii i posługiwaniu się nią. Na podstawie przeprowadzonych badań proponują koncepcję ironii jako obronnego mechanizmu autoregulacji. This book presents three psychological experiments on men and women. The goal was to establish how gender, self-esteem and anxiety impact the production and perception of verbal irony and self-mockery. Further, the research analyzes the role of non-verbal language in self-identification. The experiments show that irony (‘blame by praise’ or ‘praise by blame’) are not only hinged on two linguistic levels: literal and implied; but also on gender. Though the grammatical form of the Polish word irony (“ironia”) is feminine, we find it is used more by men. Men produce more irony than women and use it in a more playful way. For women, irony is associated with spitefulness. Higher self-esteem and lower anxiety are also predictors of the use of self-mockery. The authors place a special focus on the importance of emotions in irony use and processing. The results of this research allow for the presentation of a new model of irony as a defensive mechanism for self-regulation of emotion.

Spis treści

Zaproszenie do lektury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 C Z ĘŚĆ I IRONIA: TŁO TEORETYCZNE 1. Ironia w wymiarze językowym i jej miejsce w komunikacji . . . . . 23 1.1. Jak rozpoznać ironię? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 1.2. Ironia w świetle badań nad humorem . . . . . . . . . . . . . . 30 1.3. Cele komunikacyjne ironii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 1.4. Społeczny wymiar ironii: relacje, status i układ uczestników . . 34 2. Ironia jako sposób konceptualizacji rzeczywistości w wymiarze interakcyjnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 2.1. Ironia a Goffmanowski rytuał interakcyjny . . . . . . . . . . . 37 2.2. (Auto)ironia jako mechanizm autoprezentacji . . . . . . . . . 38 2.3. Ironia jako przywołanie echem w reakcji na niespełnione oczekiwania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 2.4. Ironia jako gra pozorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 2.5. Ironia, czyli powiedzenie (nie)prawdy . . . . . . . . . . . . . . 42 2.6. Ironia na dwa głosy: pomiędzy inter- i kontekstualizacją . . . 43 3. Mechanizmy przetwarzania ironii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 4. Ironia z perspektywy różnic indywidualnych . . . . . . . . . . . . . 47 4.1. Afekt w ironii oraz wpływ ironii na postawy . . . . . . . . . . 47 4.2. Ironia a lęk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 4.3. Ironia a samoocena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 4.4. Ironia a płeć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 5. Komunikowanie stereotypów w przetwarzaniu języka niedosłownego 55 6 Spis treści C Z ĘŚĆ II WPROWADZENIE DO CZĘŚCI EMPIRYCZNEJ 1. Uzasadnienie podjętej tematyki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 1.1. Badania nad rozumieniem ironii sytuacyjnej przez dzieci . . . 61 1.2. Badania nad znaczeniem płci w układzie komunikacyjnym . . 62 1.3. Badania nad percepcją ironii przez osoby dorosłe . . . . . . . 63 2. Badanie pilotażowe: percepcja ironii, afekt i IQ . . . . . . . . . . . 65 2.1. Założenia badania pilotażowego i pytania badawcze . . . . . . 65 2.2. Wybór i opracowanie narzędzi badawczych . . . . . . . . . . . 66 2.3. Opis badania pilotażowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 2.3.1. Osoby badane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 2.3.2. Procedura badania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 2.4. Wyniki badania pilotażowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 2.5. Dyskusja dotycząca badania pilotażowego . . . . . . . . . . . 70 3. Cel monografi i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 4. Podstawowe pytania badawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 5. Narzędzia badawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 5.1. Inwentarz Stanu i Cechy Lęku (STAI) . . . . . . . . . . . . . 77 5.1.1. Uzasadnienie wprowadzenia pomiaru lęku . . . . . . . 77 5.1.2. Założenia dotyczące pomiaru lęku . . . . . . . . . . . . 78 5.2. Skala Samooceny Rosenberga (SES) . . . . . . . . . . . . . . 80 5.2.1. Uzasadnienie wprowadzenia pomiaru samooceny . . . 80 5.2.2. Założenia dotyczące pomiaru samooceny . . . . . . . . 81 5.3. Inwentarz do Oceny Płci Psychologicznej (IPP) . . . . . . . . 81 5.3.1. Uzasadnienie wprowadzenia pomiaru płci psychologicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 5.3.2. Założenia dotyczące pomiaru płci psychologicznej . . . 83 5.4. Test Tworzenia i Percepcji Ironii (TTPI) . . . . . . . . . . . . 83 5.4.1. Uzasadnienie konstrukcji Testu Tworzenia i Percepcji Ironii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 5.4.2. Założenia dotyczące Testu Tworzenia i Percepcji Ironii 85 5.5. Zadanie Wstępne Torujące (priming) – aktywizacja stereotypu płci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 5.5.1. Uzasadnienie wprowadzenia Zadania Wstępnego Torującego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 5.5.2. Założenia dotyczące torowania . . . . . . . . . . . . . . 89 6. Schemat badania i rozkład wyników charakteryzujących próbę badawczą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 6.1. Procedura badania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 6.2. Charakterystyka badanej próby . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Spis treści 7 6.2.1. Wyniki testów STAI, SES i IPP a płeć osób badanych . . 96 6.2.2. Płeć psychologiczna a poziom samooceny i lęku . . . . 99 6.3. Wyniki dotyczące wyboru przymiotników w Zadaniu Wstępnym Torującym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 6.4. W kierunku odpowiedzi na główne pytanie badawcze pracy . . 110 C Z ĘŚĆ III WYNIKI BADANIA TESTEM TWORZENIA I PERCEPCJI IRONII 1. Badanie 1: Tworzenie ironii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 1.1. Jak kobiety i mężczyźni odpowiadają na ironię - opis Zadania Tworzenia i Percepcji Ironii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 1.2. Założenia konstrukcji Zadania 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 1.3. Uzasadnienie przeprowadzenia Badania 1 . . . . . . . . . . . 116 1.4. Hipotezy i operacjonalizacja hipotez dotyczących Badania 1 . 116 1.5. Analiza danych zebranych w Zadaniu 1 . . . . . . . . . . . . . 119 1.6. Wyniki i weryfi kacja hipotez Badania 1 . . . . . . . . . . . . . 123 1.6.1. Płeć osób badanych a rodzaj reakcji na ironię . . . . . . 123 1.6.2. Samoocena, lęk i płeć psychologiczna a reakcja na ironię 128 1.6.3. Płeć, samoocena, lęk i płeć psychologiczna a śmiech . . 130 2. Badanie 2: W krzywym zwierciadle autoironii . . . . . . . . . . . . 133 2.1. Między autodeprecjacją i autoafi rmacją: jak kobiety i mężczyźni stosują autoironię – opis Zadania Autoironii . . . . . . . . . . 133 2.2. Założenia konstrukcji Zadania 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 2.3. Uzasadnienie przeprowadzenia Badania 2 . . . . . . . . . . . 135 2.4. Hipotezy i operacjonalizacja hipotez dotyczących Badania 2 . . 136 2.5. Analiza danych zebranych w Zadaniu 2 . . . . . . . . . . . . . 137 2.6. Wyniki i weryfi kacja hipotez Badania 2 . . . . . . . . . . . . . 140 2.6.1. Samoocena a stosowanie autoafi rmacji i autodeprecjacji 140 2.6.2. Poziom lęku a stosowanie autoafi rmacji i autodeprecjacji 141 2.6.3. Samoocena i lęk a autoafi rmacja i autodeprecjacja . . . 142 2.6.4. Torowanie a stosowanie autoafi rmacji i autodeprecjacji 143 2.6.5. Płeć osób badanych a stosowanie autoafi rmacji i autodeprecjacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 2.6.6. Płeć psychologiczna a stosowanie autoafi rmacji i autodeprecjacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 2.6.7. Płeć osób badanych a odwoływanie się do wyglądu . . . 146 2.6.8. Płeć osób badanych, ich samoocena i poziom lęku a uzasadnienia wyboru komentarza autoironicznego . . . . . 146 2.6.9. Uzasadnienia dotyczące wyboru komentarza autoironicznego i nieironicznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 8 Spis treści 3. Badanie 3: Gallus domesticus – ironia jako bodziec emotogenny . . 155 3.1. Jakie emocje wywołuje ironia wśród kobiet i mężczyzn – opis Zadania Aktywizacji Stereotypu Płci w Ironii . . . . . . . . . 155 3.2. Założenia konstrukcji Zadania 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 3.3. Uzasadnienie przeprowadzenia Badania 3 . . . . . . . . . . . 157 3.4. Hipotezy i operacjonalizacja hipotez dotyczących Badania 3 . 159 3.5. Analiza danych w Badaniu 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 3.6. Wyniki i weryfi kacja hipotez Badania 3 . . . . . . . . . . . . . 169 3.6.1. Płeć osób badanych a znak afektywny i treść emocji odczuwanych przy odbiorze ironicznej pochwały . . . . 169 3.6.2. Samoocena a emocje odczuwane przy odbiorze ironii . . 173 3.6.3. Poziom lęku a emocje odczuwane przy odbiorze ironii 174 3.6.4. Płeć, samoocena i lęk a locus przyczynowości motywacji nadawcy ironii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 3.6.5. Rodzaj torowania a walencja emocji doświadczanych przez odbiorców ironii . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 3.6.6. Płeć osób badanych a walencja emocji odczuwanych przy komentarzu wprost . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 3.6.7. Walencja intencji przypisywanych nadawcy ironii a walencja i treść emocji doświadczanych przez odbiorców ironii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 3.6.8. Płeć psychologiczna a odczuwane emocje, pobudzenie emocji, treść emocji oraz walencja intencji przypisywanych nadawcy pochwały ironicznej . . . . . . . . . . . . 184 3.6.9. Samoocena a humor w odbiorze ironii . . . . . . . . . 189 3.6.10. Płeć a pobudzenie emocji doświadczanych w procesie odbioru pochwały ironicznej . . . . . . . . . . . . . . . 190 4. Podsumowanie wyników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 4.1. Wpływ torowania wstępnego na stosowanie ironii i autoironii 191 4.2. Wpływ samooceny na stosowanie ironii i autoironii . . . . . . 191 4.3. Wpływ lęku na stosowanie ironii i autoironii . . . . . . . . . . 192 4.4. Wpływ płci psychologicznej na stosowanie ironii i autoironii . . 192 4.5. Wpływ płci na stosowanie ironii i autoironii oraz na doświadczanie emocji w procesie odbioru ironii . . . . . . . . . . . . . 193 C Z ĘŚĆ IV DYSKUSJA 1. Tworzenie ironii a płeć (dyskusja dotycząca wyników Badania 1) . . 199 2. Autoironia a płeć (dyskusja dotycząca wyników Badania 2) . . . . 207 3. Wymiary afektu w ironii a płeć (dyskusja dotycząca wyników Badania 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 Spis treści 9 4. Uwagi końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 4.1. Czy ironię można przypisywać jedynie człowiekowi? . . . . . . 221 4.2. Czy ironia jest symulowaną nieautentycznością? . . . . . . . . 221 4.3. Czy ironia ma płeć? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 C Z ĘŚĆ V FINIS CORONAT 1. Podsumowanie wyników przeprowadzonych badań . . . . . . . . . 227 2. Ograniczenia badania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 3. Nowatorstwo i znaczenie przeprowadzonych badań . . . . . . . . . 233 Bibliografi a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 Załączniki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 Indeks nazwisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 Spis tabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 Spis rysunków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 About the book . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287

Cechy produktu

Cechy produktu

Wydawca: Uniwersytetu Warsz Wydawnictwa

data wydania: 6 marca 2020

numer produktu: 300129921

kod produktu: 68B7FC35EB

Zabezpieczenie pliku: Watermark

Średnia ocena Klientów:
Kategorie
Dodaj recenzję

Dodaj recenzję produktu "W krzywym zwierciadle ironii i autoironii"

Twoja ocena
Jednym zdaniem
Treść recenzji
Oświadczam, że jestem wyłącznym autorem publikowanej recenzji i nie narusza ona praw osób trzecich. Wyrażam zgodę na wykorzystanie recenzji przez Ravelo sp. z o.o. do celów promocyjnych.

Inni klienci oglądali również

[...] Praca przedstawia niezwykle ważne poznawczo i pod względem ba- dawczym zagadnienia, łącząc obszar edukacji dorosłych, a w szczególności uczenia się dorosłych i to w niesformalizowanej postaci, z wybranymi aspektami kultury, w tym kultury popularnej. Zawiera dojrzałe analizy te- oretycznych...

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie szczegółowej diagnozy z zakresu adaptacji dziecka niepełnosprawnego w rodzinie, postaw rodzicielskich, a także stopnia i zakresu zaspokojenia potrzeb psychospołecznych i biologicznych oraz świadomości opiekuńczo-wychowawczej rodziców w realizacji zadań...

Książka jest biografią Władysława Odonica, jednego z mniej znanych Piastów doby rozbicia dzielnicowego, którego działalność przypada na I połowę XIII wieku. Omawia przebieg walk tego księcia o Wielkopolskę toczonych ze zmiennym szczęściem najpierw ze stryjem Władysławem Laskonogim a później z...

W czerwcowym numerze: Nowe wyzwania na polu ewangelizacyjnym i katechetycznym. „Cztery progi wiary w biblijnej katechezie dorosłych” - z dr Elżbietą Młyńską, animatorką katechezy Mess’AJE w Polsce, rozmawia Aleksandra Bałoniak Materiały dydaktyczne Dla przedszkoli...

W 13 numerze , poświęconym cyrografom, Wioletta wyznaje: Przypieczętowałam to, co napisałam, kroplą swojej krwi… Świadectwo komentuje ks. Piotr Markielowski, który przypomina, że Bóg nie żąda od nas pieczętowania niczego krwią, a w tekście „Moda na cyrografy” zwraca uwagę, że nie ma znaczenia,...

Celem książki jest przedstawienie podstaw obliczania i kształtowania konstrukcji słupów powłokowych na podstawie doświadczeń własnych autorów – niejednokrotnie pionierskich w tym zakresie na rynku polskim. W książce główny nacisk położono na aspekty aplikacyjne. Zagadnienia mechaniki stalowych...

The words sustainbility and sustainable development used in political, economic and ecological debates actually refflect historical necessities to consider our planet in terms of global responsibility and not - which has been the case so far - unlimited exploration. Thus, the notion of...

Religijna, francuska, bolszewicka, seksualna, genderowa – mimo że różnorodne, wszystkie rewolucje mają ze sobą coś wspólnego. Są buntem przeciwko zastanemu ładowi, kulturze i moralności, tradycji, ostatecznie buntem przeciwko Bogu, łamaniem prawa przez Niego ustanowionego, burzeniem Jego ładu....

Autorki bestsellerowej serii Jak mówić.. tym razem opowiadają o problemach związanych z problemami wychowawczymi typowymi dla buntowniczego okresu dorastania i o sposobach ich rozwiązywania. W Jak mówić do nastolatków… Adele Faber i Elaine Mazlish piszą o zagubieniu, o pragnieniu akceptacji,...

Kultura jako przestrzeń edukacyjna (Ebook)

Witold Jakubowski

wydawca: Oficyna Wydawnicza Impuls

format pliku - EPUB

00000

[...] Praca przedstawia niezwykle ważne poznawczo i pod względem ba- dawczym zagadnienia, łącząc obszar edukacji dorosłych, a w szczególności uczenia się dorosłych i to w niesformalizowanej postaci, z wybranymi aspektami kultury, w tym kultury popularnej. Zawiera dojrzałe analizy te- oretycznych...zobacz więcej »
Kultura jako przestrzeń edukacyjna

Kultura jako przestrzeń edukacyjna (Ebook)

Witold Jakubowski

31.20 zł24.96 zł

zamów

Wychowawcze i emocjonalne funkcjonowanie rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym (Ebook)

Sławomir Cudak

wydawca: Humanistyczno-Ekonomi Akademia

format pliku - PDF

00000

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie szczegółowej diagnozy z zakresu adaptacji dziecka niepełnosprawnego w rodzinie, postaw rodzicielskich, a także stopnia i zakresu zaspokojenia potrzeb psychospołecznych i biologicznych oraz świadomości opiekuńczo-wychowawczej rodziców w realizacji zadań...zobacz więcej »
Wychowawcze i emocjonalne funkcjonowanie rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym

Wychowawcze i emocjonalne funkcjonowanie rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym (Ebook)

Sławomir Cudak

31.20 zł24.96 zł

zamów

Władysław Odonic (Ebook)

Sławomir Pelczar

wydawca: Avalon

format pliku - PDF

00000

Książka jest biografią Władysława Odonica, jednego z mniej znanych Piastów doby rozbicia dzielnicowego, którego działalność przypada na I połowę XIII wieku. Omawia przebieg walk tego księcia o Wielkopolskę toczonych ze zmiennym szczęściem najpierw ze stryjem Władysławem Laskonogim a później z...zobacz więcej »
Władysław Odonic
-30%

Władysław Odonic (Ebook)

Sławomir Pelczar

31.20 zł24.96 zł

zamów

Katecheta nr 06/2015 (Ebook)

Praca zbiorowa

wydawca: Święty Wojciech

format pliku - EPUB,MOBI

00000

W czerwcowym numerze:

Nowe wyzwania na polu ewangelizacyjnym i katechetycznym.

„Cztery progi wiary w biblijnej katechezie dorosłych” - z dr Elżbietą Młyńską, animatorką katechezy Mess’AJE w Polsce, rozmawia Aleksandra Bałoniak

...zobacz więcej »
Katecheta nr 06/2015

Katecheta nr 06/2015 (Ebook)

Praca zbiorowa

31.20 zł24.96 zł

zamów

Miesięcznik Egzorcysta 13 (9/2013) (Ebook)

Praca zbiorowa

wydawca: Monumen Wydawnictwo

format pliku - PDF

00000

W 13 numerze , poświęconym cyrografom, Wioletta wyznaje: Przypieczętowałam to, co napisałam, kroplą swojej krwi… Świadectwo komentuje ks. Piotr Markielowski, który przypomina, że Bóg nie żąda od nas pieczętowania niczego krwią, a w tekście „Moda na cyrografy” zwraca uwagę, że nie ma znaczenia,...zobacz więcej »
Miesięcznik Egzorcysta 13 (9/2013)

Miesięcznik Egzorcysta 13 (9/2013) (Ebook)

Praca zbiorowa

31.20 zł24.96 zł

zamów

Stalowe słupy powłokowe (Ebook)

Jarosław Paluszyński, Sławomir Labocha

wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN

format pliku - EPUB,MOBI

00000

Celem książki jest przedstawienie podstaw obliczania i kształtowania konstrukcji słupów powłokowych na podstawie doświadczeń własnych autorów – niejednokrotnie pionierskich w tym zakresie na rynku polskim. W książce główny nacisk położono na aspekty aplikacyjne. Zagadnienia mechaniki stalowych...zobacz więcej »
Stalowe słupy powłokowe
-22%

Stalowe słupy powłokowe (Ebook)

Jarosław Paluszyński, Sławomir Labocha

31.20 zł24.96 zł

zamów

Sustainable art Facing the need for regeneration, responsibility and relations (Ebook)

Anna Markowska

wydawca: Instytut Studiów nad Sz Polski

format pliku - PDF

00000

The words sustainbility and sustainable development used in political, economic and ecological debates actually refflect historical necessities to consider our planet in terms of global responsibility and not - which has been the case so far - unlimited exploration. Thus, the notion of...zobacz więcej »
Sustainable art Facing the need for regeneration, responsibility and relations

Sustainable art Facing the need for regeneration, responsibility and relations (Ebook)

Anna Markowska

31.20 zł24.96 zł

zamów

Rewolucja. Świat bez Boga (Ebook)

Praca zbiorowa

wydawca: Monumen Wydawnictwo

format pliku - EPUB,MOBI,PDF

00000

Religijna, francuska, bolszewicka, seksualna, genderowa – mimo że różnorodne, wszystkie rewolucje mają ze sobą coś wspólnego. Są buntem przeciwko zastanemu ładowi, kulturze i moralności, tradycji, ostatecznie buntem przeciwko Bogu, łamaniem prawa przez Niego ustanowionego, burzeniem Jego ładu....zobacz więcej »
Rewolucja. Świat bez Boga

Rewolucja. Świat bez Boga (Ebook)

Praca zbiorowa

31.20 zł24.96 zł

zamów

Jak mówić do nastolatków, żeby nas słuchały (Ebook)

Adele Faber, Elaine Mazlish

wydawca: Media Rodzina

format pliku - EPUB,MOBI

00000

Autorki bestsellerowej serii Jak mówić.. tym razem opowiadają o problemach związanych z problemami wychowawczymi typowymi dla buntowniczego okresu dorastania i o sposobach ich rozwiązywania. W Jak mówić do nastolatków… Adele Faber i Elaine Mazlish piszą o zagubieniu, o pragnieniu akceptacji,...zobacz więcej »
Jak mówić do nastolatków, żeby nas słuchały

Jak mówić do nastolatków, żeby nas słuchały (Ebook)

Adele Faber, Elaine Mazlish

31.20 zł24.96 zł

zamów
To top